NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe z parą i czujnikiem suszenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI
8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe z parą i czujnikiem suszenia
NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3
Przed użyciem nowego produktu przeczytaj te instrukcje, aby uniknąć uszkodzeń.

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zawartość opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przednie elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tylne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rozpakowywanie suszarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wybór lokalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wyczerpujące wymagania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Wymagania dotyczące kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Wymagania elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Wymagania dotyczące gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Wymagania dotyczące uziemienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Zmiana lokalizacji odpowietrznika suszarki (opcjonalnie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Instalowanie suszarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Narzędzia, których będziesz potrzebować. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Dostarczone części. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Materiały, których będziesz potrzebować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Zanim zaczniesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Instrukcje krok po kroku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Odwracanie drzwi suszarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Korzystanie z suszarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Rozładunek suszarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Czyszczenie filtra kłaczków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Zapisywanie ulubionego cyklu suszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Korzystanie z blokady sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Opcje i ustawienia suszarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Specjalne wskazówki dotyczące prania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Tabela pielęgnacji tkanin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Konserwacja suszarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Czyszczenie obudowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Czyszczenie bębna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Czyszczenie panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Czyszczenie i kontrola układu wydechowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Zrozumienie kodów błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Specyfikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

2

www.insigniaproducts.com

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu nowej suszarki Insignia. Suszarki Insignia charakteryzują się najnowszą konstrukcją i możliwościami oraz zapewniają niezawodną i bezproblemową pracę.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO KORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed instalacją i obsługą tego urządzenia, aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom mienia. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji NIE obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Twoim obowiązkiem jest zachowanie zdrowego rozsądku, ostrożności i ostrożności podczas instalacji, konserwacji i obsługi suszarki.
BEZPIECZEŃSTWO SUSZARKI
BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH SĄ BARDZO WAŻNE Aby zapobiec obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu mienia, należy postępować zgodnie z przedstawionymi tutaj instrukcjami. Niewłaściwa obsługa spowodowana zignorowaniem instrukcji może spowodować obrażenia lub szkody, w tym śmierć.

www.insigniaproducts.com

3

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

Poziom ryzyka ilustrują następujące wskazania.
OSTRZEŻENIE
Ten symbol wskazuje na możliwość śmierci lub poważnych obrażeń.
UWAGA
Ten symbol wskazuje na możliwość obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
Ten symbol wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej objętościtagWystępuje ryzyko porażenia prądem, które może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE
Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać informacji zawartych w niniejszej instrukcji, aby zminimalizować ryzyko pożaru lub wybuchu lub zapobiec uszkodzeniu mienia, obrażeniom ciała lub śmierci. · Nie przechowywać ani nie używać benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy
pobliżu tego lub innego urządzenia. · Instalacja i serwis muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora,
agencji serwisowej lub dostawcy gazu.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie pożarowe
· Niezastosowanie się dokładnie do ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia, śmierć lub uszkodzenie mienia.
· Nie instaluj wentylatora wspomagającego w kanale wylotowym. · Zainstaluj wszystkie suszarki zgodnie z instrukcją instalacji
producenta suszarki.
OSTRZEŻENIE
Co zrobić, jeśli poczujesz gaz?
· Nie próbuj zapalać żadnego urządzenia. · Nie dotykaj żadnego wyłącznika elektrycznego. · Nie używaj żadnego telefonu w swoim budynku. · Oczyść pokój, budynek lub teren ze wszystkich osób. · Natychmiast zadzwoń do dostawcy gazu z telefonu sąsiada. Podążaj za
instrukcje dostawcy gazu. · Jeśli nie możesz skontaktować się ze swoim dostawcą gazu, wezwij straż pożarną.

4

www.insigniaproducts.com

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:
· Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
· Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.
· Przed użyciem suszarkę należy prawidłowo zainstalować, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.
· ZAWSZE postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji tkanin dostarczonymi przez producenta odzieży.
· Nie suszyć artykułów, które były wcześniej czyszczone, prane, nasączane lub poplamione benzyną, rozpuszczalnikami do czyszczenia na sucho lub innymi substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi, ponieważ wydzielają opary, które mogą się zapalić lub eksplodować.
· Nie używaj suszarki do suszenia ubrań, które mają ślady substancji łatwopalnych, takich jak olej roślinny, olej kuchenny, olej maszynowy, łatwopalne chemikalia, rozcieńczalniki itp. ani niczego zawierającego wosk lub chemikalia, takie jak mopy i ubrania do czyszczenia. Substancje łatwopalne mogą spowodować samoczynne zapalenie się tkaniny.
· Nie przechowuj ani nie uywaj benzyny lub innych palnych oparów i cieczy w pobliu tego lub innego urzdzenia.
· Nie pozwalaj dzieciom bawić się na lub w urządzeniu. Ścisły nadzór nad dziećmi jest konieczny, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
· Przed wycofaniem urządzenia z eksploatacji lub utylizacją należy zdjąć drzwi komory suszenia.
· Nie sięgać do urządzenia, gdy bęben się porusza.
· Nie instaluj ani nie przechowuj tego urządzenia w miejscu, w którym będzie ono narażone na działanie czynników atmosferycznych lub temperatur ujemnych poniżej 33°F (6°C).
· Nie tamper za pomocą elementów sterujących i zatrzasku.
· Nie instaluj wentylatora wspomagającego w kanale wylotowym. Dodatkowy wentylator wspomagający zmieni pierwotny przepływ powietrza w suszarce, co wpłynie na wydajność suszenia suszarki. Może to nawet prowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa.
· Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia ani nie próbuj serwisować, chyba że jest to wyraźnie zalecane w instrukcji konserwacji dla użytkownika lub w opublikowanych instrukcjach naprawy dla użytkownika, które rozumiesz i masz umiejętności do wykonania.
· Utrzymuj obszar pod urządzeniami i wokół nich wolny od materiałów palnych (kłaczków, papieru, szmat itp.), benzyny, chemikaliów i innych łatwopalnych oparów i cieczy.
· Nie umieszczaj w suszarce rzeczy naraonych na oleje jadalne. Przedmioty zanieczyszczone olejami spożywczymi mogą przyczynić się do reakcji chemicznej, która może spowodować zapalenie się ładunku. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru z powodu zanieczyszczonych wsadów, końcowa część cyklu suszenia odbywa się bez nagrzewania (okres schładzania). Unikaj zatrzymywania suszarki bębnowej przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko usunięte i rozłożone, aby rozproszyć ciepło.
· Odłącz suszarkę od prądu, jeśli maszyna ma być pozostawiona na dłuższy czas, na przykład podczas wakacji.
· Materiał opakowania może być niebezpieczny dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia! Wszystkie opakowania należy chronić przed dziećmi.
· Przed włożeniem prania zawsze sprawdzaj, czy we wnętrzu suszarki nie ma ciał obcych. Trzymaj drzwi zamknięte, gdy nie są używane.
· Oczyść sito przed lub po każdym załadunku.

www.insigniaproducts.com

5

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

· Utrzymuj obszar wokół otworu wylotowego i otaczające obszary wolne od kłaczków, kurzu i brudu.
· Wnętrze suszarki i kanał wylotowy powinny być okresowo czyszczone przez wykwalifikowany personel serwisowy.
· Nie umieszczaj w suszarce rzeczy naraonych na oleje jadalne. Przedmioty zanieczyszczone olejami spożywczymi mogą przyczynić się do reakcji chemicznej, która może spowodować zapalenie się ładunku.
· To urzdzenie musi by uziemione. Patrz „Wymagania elektryczne” na stronie 17 i „Wymagania dotyczące uziemienia” na stronie 20.
· To urzdzenie musi by odpowiednio uziemione. Nigdy nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdka, które nie jest odpowiednio uziemione i zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami. Zapoznaj się z instrukcją instalacji dotyczącą uziemienia tego urządzenia.
· Upewnić się, że w kieszeniach nie ma ciał obcych, np. monet, noży, szpilek itp. Przedmioty te mogą uszkodzić suszarkę.
· Nie używaj ciepła do suszenia artykułów zawierających gumę piankową lub materiały gumopodobne o podobnej teksturze.
OSTRZEŻENIE
Aby zredukować ryzyko pożaru lub wybuchu: · Nie należy suszyć przedmiotów, które były wcześniej czyszczone, prane, nasączane lub poplamione benzyną, rozpuszczalnikami do czyszczenia na sucho lub innymi łatwopalnymi lub wybuchowymi substancjami. Wydzielają opary, które mogą się zapalić lub eksplodować. Wszelkie materiały, które miały kontakt z rozpuszczalnikiem czyszczącym lub łatwopalnymi cieczami lub ciałami stałymi, nie powinny być umieszczane w suszarce, dopóki wszystkie ślady tych łatwopalnych cieczy lub ciał stałych oraz ich oparów nie zostaną usunięte. · Istnieje wiele łatwopalnych przedmiotów używanych w domach, takich jak aceton, denaturowany alkohol, benzyna, nafta, niektóre płynne domowe środki czyszczące, niektóre odplamiacze, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku. · Nie suszyć rzeczy zawierających gumę piankową (może być oznaczona jako pianka lateksowa) lub materiałów gumopodobnych o podobnej teksturze w ustawieniu na wysoką temperaturę. Podgrzane materiały z gumy piankowej mogą w pewnych okolicznościach spowodować samozapłon.
UWAGA
· Nie siadaj na suszarce. · Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów, Insignia zastrzega sobie prawo do
zmienić specyfikacje bez powiadomienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Instalowanie suszarki” na stronie 24 przed wybraniem szafki, wykonaniem wycięć lub rozpoczęciem instalacji. · Zainstaluj i używaj zgodnie z instrukcjami producenta. · Nie umieszczaj w suszarce przedmiotów, które zostały poplamione lub nasączone olejem roślinnym lub olejem jadalnym. Nawet po wypraniu rzeczy te mogą zawierać znaczne ilości tych olejków. · Pozostałości oleju na odzieży mogą zapalić się samoistnie. Potencjał samozapłonu wzrasta, gdy przedmioty zawierające olej roślinny lub olej jadalny są wystawione na działanie ciepła. Źródło ciepła, takie jak suszarka, może ogrzać te przedmioty, umożliwiając zajście reakcji utleniania w oleju. · Utlenianie wytwarza ciepło. Jeśli to ciepło nie może uciec, przedmioty mogą stać się wystarczająco gorące, aby się zapalić. Układanie, układanie w stosy lub przechowywanie tego rodzaju przedmiotów może zapobiegać ucieczce ciepła i stwarzać zagrożenie pożarowe.

6

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

· Uważaj, aby palce nie zostały przytrzaśnięte drzwiami podczas ich zamykania. Może to spowodować obrażenia.
· W systemie mogą wystąpić wycieki gazu, powodujące niebezpieczną sytuację. · Wycieków gazu nie da się wykryć samym zapachem. · Dostawcy gazu zalecają zakup i instalację gazu zatwierdzonego przez UL
detektor.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
Cechy
Zawartość opakowania · 8 Cu. Ft. Suszarka elektryczna lub gazowa · Złącze Y · Krótki wąż dopływowy · Instrukcja obsługi
Elementy przednie

Panel sterowania

Drzwi

Lewy otwór wentylacyjny (opcjonalnie)

Filtruj

Regulowane nóżki (4)

www.insigniaproducts.com

7

INSTRUKCJE INSTALACJI
Tylne elementy
Suszarka elektryczna
Skrzynka okablowania
Wlot wody Tylny otwór wentylacyjny
Suszarka gazowa Przewód zasilający (tylko suszarka gazowa)

Wlot gazu Wlot wody

8

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Rozpakowywanie suszarki
OSTRZEŻENIE: · Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe
(takich jak torby plastikowe i styropian) poza zasięgiem dzieci.
· Rozpakuj suszarkę i sprawdź, czy nie została uszkodzona podczas transportu. Upewnij się, że otrzymałeś wszystkie elementy przedstawione w części Zawartość opakowania na stronie 7.
· Aby zapobiec obrażeniom ciała lub przeciążeniu, podczas podnoszenia lub przenoszenia suszarki należy nosić rękawice ochronne i używać podnośnika do mebli.
Wybór lokalizacji
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie pożarowe
· Instalację suszarki do ubrań musi wykonać wykwalifikowany instalator. · Zainstaluj suszarkę do ubrań zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi
kody. · Nie instaluj suszarki do ubrań z elastycznymi plastikowymi materiałami wentylacyjnymi. Jeśli elastyczny metal
(typu foliowego) jest zainstalowany kanał, musi on być określonego typu, określonego przez producenta urządzenia jako odpowiedni do użytku z suszarką do ubrań. Wiadomo, że elastyczne materiały wentylacyjne zapadają się, łatwo ulegają zgnieceniu i zatrzymują kłaczki. Warunki te spowodują utrudnienie przepływu powietrza w suszarce do ubrań i zwiększą ryzyko pożaru. · Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji. · Zachowaj te instrukcje.
UWAGA
Ważne dla instalatora
Przed zainstalowaniem suszarki przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Instrukcje te należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
· Suszarka nie nadaje się do montażu w przyczepie kempingowej. · Zdejmij drzwi ze wszystkich zużytych urządzeń, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla dzieci
uwięziony i duszący.
OSTRZEŻENIE: Twoja suszarka musi być wywiewana na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, jeśli jest zainstalowana w dowolnym miejscu w domu.
· Suszarkę należy ustawić tak, aby z przodu było wystarczająco dużo miejsca na załadowanie suszarki, az tyłu na układ wydechowy.
· Suszarka jest fabrycznie przystosowana do opcji tylnego wylotu. Jeśli chcesz zmienić położenie otworu wentylacyjnego, patrz Zmiana położenia otworu wentylacyjnego suszarki (opcjonalnie) na stronie 21.
· Upewnij się, że w pomieszczeniu, w którym instalujesz suszarkę, jest wystarczająco dużo świeżego powietrza i że nie ma przeszkód w przepływie powietrza. Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 33°F (6°C).
· W przypadku suszarek gazowych należy zachować odpowiedni odstęp, zgodnie z informacją na etykiecie ostrzegawczej z tyłu produktu, aby zapewnić odpowiednią ilość powietrza do spalania i prawidłową pracę suszarki.

www.insigniaproducts.com

9

INSTRUKCJE INSTALACJI
· Nie instaluj ani nie przechowuj suszarki w miejscu, w którym będzie narażona na działanie wody lub warunków atmosferycznych. Utrzymuj obszar suszarki z dala od materiałów palnych, benzyny i innych łatwopalnych oparów i cieczy. Suszarka wytwarza łatwopalne kłaczki. Utrzymuj obszar wokół suszarki wolny od kłaczków.
39 13/16 cala (101 cm)
27 cala (68.6 cm)

10

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

33 3/4 cala (85.6 cm)

39 13/16 cala (101 cm)

55 1/4 cala 140.2 cm
Instalacja obok siebie lub we wnęce, szafie lub innym wnęce OSTRZEŻENIE: · W przypadku instalacji w dowolnym miejscu wewnątrz domu należy wydmuchać powietrze z suszarki na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko pożaru. · NIE WOLNO instalować innego urządzenia spalającego paliwo w tej samej szafce, w której znajduje się suszarka. · Aby uzyskać informacje na temat wyboru i instalacji kanałów wylotowych, patrz Wymagania dotyczące odprowadzania na stronie 15.

www.insigniaproducts.com

11

INSTRUKCJE INSTALACJI
Instalacja w zamkniętej szafce Minimalne odstępy między suszarką a sąsiednimi ścianami lub innymi powierzchniami to: · Z każdej strony: 1 cal (2.5 cm) · Tył: 5 cali (12.7 cm) · Góra: 24 cale (61 cm) · Przód: 2 cale (5.1 cm)

39 13/16 cala (101 cm)

1 cala (2.5 cm)

27 cala (68.6 cm)

24 cala (61.0 cm)

1 cala (2.5 cm)

2 cala (5.1 cm)

33 3/4 cala (85.6 cm)

5 cala (12.7 cm)

12

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Uwaga: Suszarkę można zainstalować po lewej lub prawej stronie szafki.

1 cala (2.5 cm)

1.01in. .(2(2.5.5cmcm))

27 cala (68.6 cm)

1 cala (2.5 cm)

www.insigniaproducts.com

13

INSTRUKCJE INSTALACJI
Instalacja w stosie z pralką Uwaga: Przód szafy musi mieć dwa niezasłonięte otwory wentylacyjne, aby uzyskać łączną minimalną powierzchnię całkowitą 72 cale kwadratowe (465 cm3) z minimalnym prześwitem 76 cale (XNUMX mm) przy Góra i dół. Dopuszczalne są drzwi listwowe o równoważnym prześwicie.
6 cala (15.2 cm)

79 cala (200.7 cm)

3 cala (7.6 cm)

33 3/4 cala (85.6 cm)

8 cala (20.3 cm)

1 cala (2.5 cm)

27 cala (68.6 cm)

48 cali2 (310 cm2)

3 cala (7.6 cm)

24 cali2 (155 cm2)

3 cala (7.6 cm)

14

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Wyczerpujące wymagania
OSTRZEŻENIE: · Nie kierować strumienia powietrza z suszarki do komina, ściany, sufitu, strychu ani pełzania
przestrzeni lub ukrytej przestrzeni w budynku. · Suszarkę należy wydmuchać na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko pożaru
zainstalowany we wnęce lub szafie.
OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE UŻYWAJ PLASTIKOWYCH LUB NIEMETALOWYCH ELASTYCZNYCH KANAŁÓW · Jeśli istniejący kanał jest plastikowy, niemetalowy lub palny, wymień go na
metalu przed zainstalowaniem tej suszarki. · Używaj tylko metalowego kanału wylotowego, który jest niepalny, aby zapewnić szczelność
ciepła i kłaczków powietrza wywiewanego. · Patrz „Wymagania dotyczące kanałów” na stronie 16, aby uzyskać informacje na temat maksymalnej długości kanałów i
liczba łokci. · Wszystkie suszarki muszą być odprowadzane na zewnątrz. · Nie montuj kanału za pomocą śrub lub innych elementów mocujących, które wystają do wnętrza
kanał lub ten wychwytujący kłaczki. · Przewód wylotowy powinien mieć średnicę 4 cale (10.2 cm). · Całkowita długość elastycznego przewodu metalowego nie powinna przekraczać 7.8 stopy (2.4 m).

www.insigniaproducts.com

15

INSTRUKCJE INSTALACJI

Wymagania dotyczące kanałów
OSTRZEŻENIE: Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową instalację układu wydechowego. · Użyj sztywnego przewodu aluminiowego lub sztywnego ze stali ocynkowanej o średnicy 4 cali (10.2 cm).
Nie używaj mniejszego kanału. · Kanały o średnicy większej niż 4 cale (10.2 cm) mogą powodować wzrost
gromadzenie się kłaczków i zmiany w wydajności. · Należy regularnie usuwać kłaczki (z filtra kłaczków co cykl). Usuwanie
zaleca się usuwanie kłaczków z przewodów co najmniej raz w roku. · Jeśli musisz użyć elastycznego kanału metalowego, użyj typu ze sztywną metalową ścianką.
Nie stosować przewodu elastycznego z cienką ścianką z folii. W przypadku zbyt ostrego wygięcia elastycznego metalowego przewodu może dojść do poważnej blokady. · Nigdy nie instaluj żadnych elastycznych kanałów w ścianach, sufitach lub innych ukrytych miejscach. · Przewód wylotowy powinien być możliwie prosty i krótki. · Zabezpiecz połączenia taśmą aluminiową. Nie używaj śrub. · Plastikowe, elastyczne przewody mogą się zaginać, zwisać, przebijać, zmniejszać przepływ powietrza, wydłużać czas suszenia i wpływać na działanie suszarki. Nie używać plastikowych kanałów. · Nie używać elastycznych przewodów niemetalowych. · Układy wydechowe dłuższe niż zalecane 90 stóp (27.4 m) mogą wydłużyć czas suszenia, wpływać na działanie suszarki i zbierać kłaczki. · Przewód wyciągowy powinien być zakończony okapem wyciągowym z wychylnym damper, aby zapobiec przeciągom wstecznym i przedostawaniu się dzikich zwierząt. Nigdy nie używaj okapu wyciągowego z magnesem damphm. · Okap powinien mieć co najmniej 12 cali (30.5 cm) prześwitu między dolną częścią okapu a podłożem lub inną przeszkodą. Otwór kaptura powinien być skierowany w dół. · Nigdy nie instaluj ekranu nad wylotem spalin. · Aby uniknąć gromadzenia się kłaczków, nie kieruj suszarki bezpośrednio do otworu okiennego. · Nie wydychaj powietrza pod domem lub werandą. · Jeśli przewód wylotowy musi przebiegać przez nieogrzewany obszar, należy go zaizolować i nachylić lekko w kierunku okapu, aby ograniczyć skraplanie i gromadzenie się kłaczków. · Przynajmniej raz w roku sprawdzać i czyścić wnętrze układu wydechowego. Odłącz przewód zasilający przed czyszczeniem. · Często sprawdzaj, czy okap wyciągowy damper otwiera się i zamyka swobodnie. · Raz w miesiącu sprawdzać stan układu wentylacji wyciągowej i czyścić przynajmniej raz w roku. Uwaga: Jeśli ubrania nie wysychają, sprawdź, czy przewody nie są zatkane. · Nie odprowadzaj powietrza z suszarki do ściany, sufitu, pustej przestrzeni lub ukrytej przestrzeni budynku, otworu wentylacyjnego lub innego wspólnego kanału lub komina. Może to spowodować zagrożenie pożarowe przez kłaczki wyrzucane przez suszarkę. · Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, suszarka MUSI BYĆ WYCZERPANA NA ZEWNĄTRZ.
Typy okapów wyciągowych
Jeśli instalujesz suszarkę w istniejącym układzie wydechowym, musisz upewnić się, że:
· Układ wydechowy spełnia wszystkie przepisy lokalne, stanowe i krajowe.
· Nie używasz elastycznego przewodu z tworzywa sztucznego.
· Sprawdzasz i usuwasz wszystkie nagromadzone kłaczki z wnętrza istniejącego kanału.
· Przewód nie jest wgnieciony ani zgnieciony.
· Okap wyciągowy damper otwiera się i zamyka swobodnie.

16

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Aby uzyskać najlepsze wyniki, ciśnienie statyczne w dowolnym układzie wydechowym powinno wynosić od 0.3 do 0.8 cala słupa wody iw żadnym wypadku nie może być mniejsze niż 0 w przypadku zainstalowanego kanału o średnicy czterech cali. Pomiar należy wykonać przy pustej suszarce z manometrem w punkcie, w którym kanał wylotowy łączy się z suszarką. Należy zastosować ustawienie bez ogrzewania. Filtr kłaczków musi być czysty.

RODZAJE KAPTURÓW POGODOWYCH

Zalecana

Używaj tylko do krótkotrwałej instalacji

4 cala (10.2 cm) 4 cala (10.2 cm) 4 cala (10.2 cm)

Liczba kolanek 90°
0 1 2 3

4 cala (10.2 cm)
Sztywna metaliczna maksymalna odległość
90 stóp (27.4 m) 60 stóp (18.3 m) 45 stóp (13.7 m) 35 stóp (10.7 m)

2.5 cala. (6.4cm)
Sztywna metaliczna maksymalna odległość
60 stóp (18.3 m) 45 stóp (13.7 m) 35 stóp (10.7 m) 25 stóp (7.6 m)

Wymagania elektryczne
OSTRZEŻENIE: Schemat elektryczny znajduje się na tylnym panelu suszarki. · Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego suszarki może spowodować porażenie prądem
zaszokować. W razie wątpliwości, czy suszarka jest prawidłowo uziemiona, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Nie modyfikuj wtyczki dostarczonej z suszarką. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie gniazdka odpowiedniego typu. · Aby zapobiec niepotrzebnemu ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, całe okablowanie i uziemienie należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami lub, w przypadku ich braku, z krajowymi przepisami elektrycznymi, ANSI/NFPA nr 70, najnowsza wersja (w przypadku Stanów Zjednoczonych) lub kanadyjskiego kodeksu elektrycznego CSA C22.1 — najnowsze wersje oraz lokalnych przepisów i rozporządzeń (w przypadku Kanady). Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich usług elektrycznych dla swojej suszarki. · Wszystkie instalacje gazowe muszą być wykonane zgodnie z najnowszą wersją National Fuel Code ANSI Z223.1/NFPA 54 (dla USA) lub CSA B149.1 (dla Kanady) oraz lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami.

www.insigniaproducts.com

17

INSTRUKCJE INSTALACJI
Połączenia elektryczne Zaleca się osobne odgałęzienie (lub oddzielny) obwód obsługujący tylko suszarkę. NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZA.
Modele gazowe — Stany Zjednoczone i Kanada Zatwierdzona instalacja elektryczna 120 V, 60 Hz AC, z 15 ampwymagany jest bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.
Modele elektryczne — tylko USA Twoja suszarka wymaga zatwierdzonego serwisu elektrycznego 120/240 V, 60 Hz AC. Wymagania dotyczące serwisu elektrycznego można znaleźć na etykiecie z danymi umieszczonej za drzwiami. 30-ampwymagany jest bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny po obu stronach linii. · Jeśli używasz kabla zasilającego, podłącz go do 30-amptam naczynie. · Przewód zasilający NIE jest dostarczany z elektrycznymi modelami suszarek US.
OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Jeśli zezwalają na to lokalne przepisy, zasilanie elektryczne suszarki można podłączyć za pomocą nowego zestawu przewodów zasilających, oznaczonego do użytku z suszarką, posiadającego certyfikat UL i wartość znamionową co najmniej 120/240 wolty, 30-ampz trzema przewodami z drutu miedzianego nr 10 zakończonymi zaciskami w pętli zamkniętej, otwartymi końcówkami widełkowymi z wywiniętymi końcami lub przewodami ocynowanymi. · Nie używaj ponownie przewodu zasilającego ze starej suszarki. Przewód zasilający elektryczny
okablowanie zasilające musi być przymocowane do szafy suszarki za pomocą odpowiedniego zabezpieczenia przed naprężeniami certyfikowanego przez UL. · Uziemianie przez przewód neutralny jest zabronione w (1) nowych instalacjach obwodów odgałęzionych, (2) domach mobilnych, (3) pojazdach rekreacyjnych oraz (4) obszarach, gdzie lokalne przepisy zabraniają uziemiania przez przewód neutralny. (Użyj wtyczki z czterema bolcami do gniazd z czterema przewodami, typu NEMA 14-30R.)
Modele z napędem elektrycznym — tylko w Kanadzie Wymagane jest zatwierdzone zasilanie prądem zmiennym o napięciu 120/240 V i częstotliwości 60 Hz z bezpiecznikiem 30-ampBezpiecznik lub wyłącznik automatyczny po obu stronach linii. Wszystkie modele kanadyjskie są dostarczane z podłączonym przewodem zasilającym. Przewód zasilający powinien być podłączony do 30-amptam naczynie.
Rodzaje gniazdek elektrycznych

Wyjście trójprzewodowe (10-30R)

Gniazdo czteroprzewodowe (14-30R)

18

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Korzystanie z gniazdka trójprzewodowego
Jeśli gniazdko jest gniazdem trójżyłowym (trójbolcowym), wybierz trójżyłowy przewód zasilający z końcówkami oczkowymi lub widełkowymi i odciążką wymienioną przez UL. Trójżyłowy przewód zasilający musi:
· Mieć co najmniej 4 stopy (1.2 m) długości. · Mieć trzy druty miedziane o średnicy 10 AWG. · Dopasuj trzyprzewodowe gniazdo NEMA typu 10-30R.
Patrz Gniazdko trójprzewodowe – dla suszarek elektrycznych: na stronie 30, aby uzyskać instrukcje dotyczące podłączania przewodu zasilającego do suszarki.
Korzystanie z gniazdka czteroprzewodowego
Jeśli gniazdko jest gniazdem czterożyłowym (czterobolcowym), wybierz czterożyłowy przewód zasilający z końcówkami oczkowymi lub widełkowymi i odciążką wymienioną przez UL. Czterożyłowy przewód zasilający musi:
· Mieć co najmniej 4 stopy (1.2 m) długości. · Mieć cztery druty miedziane o średnicy 10 AWG. · Dopasuj czteroprzewodowe gniazdo typu NEMA 14-30R. Przewód uziemiający (masa
przewodnik) może być zielony lub goły. Przewód neutralny musi być oznaczony białym kolorem.
Patrz Gniazdo czteroprzewodowe – dla suszarek elektrycznych: na stronie 31, aby uzyskać instrukcje dotyczące podłączania przewodu zasilającego do suszarki.
Wymagania dotyczące gazu
Stosować wyłącznie gazy naturalne lub LP (płynny propan).
INSTALACJA MUSI BYĆ ZGODNA Z LOKALNYMI PRZEPISAMI LUB W PRZYPADKU BRAKU LOKALNYCH PRZEPISÓW, Z KRAJOWYM KODEKSEM DOTYCZĄCYM GAZU PALIWOWEGO, ANSI Z223.1/NFPA 54, NAJNOWSZA WERSJA (DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH), LUB KODEKSEM INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO I PROPANA, CSA B149.1, NAJNOWSZA WERSJA (DLA KANADY).
Suszarki gazowe są wyposażone w odpowietrznik palnika do pracy z gazem ziemnym. Jeśli planujesz używać suszarki z gazem LP (płynny propan), musi ona zostać przekonwertowana w celu bezpiecznego i prawidłowego działania przez wykwalifikowanego technika serwisu.
Zalecany jest przewód gazowy o średnicy ½ cala (1.27 cm), który należy skrócić, aby podłączyć go do przewodu gazowego o średnicy 3/8 cala (1 cm) w suszarce. Krajowe przepisy dotyczące paliw gazowych wymagają, aby dostępny, zatwierdzony ręczny zawór odcinający gaz był instalowany w odległości 6 cm od suszarki.
Suszarki gazowe instalowane w garażach mieszkalnych muszą być podniesione na wysokość 18 cali (46 cm) nad podłogą.
Ponadto bezpośrednio przed przyłączem zasilania gazem suszarki należy zainstalować zaślepiony króciec 1/8 cala (0.3 cm) NPT (National Pipe Thread), dostępny do podłączenia manometru.
Suszarkę należy odłączyć od instalacji gazowej podczas prób ciśnieniowych instalacji.
Suszarkę należy podłączyć do instalacji gazowej za pomocą wymienionego elastycznego złącza gazowego, które jest zgodne z normą dotyczącą złączy do urządzeń gazowych, ANSI Z21.24 lub CSA 6.10.
NIE NALEŻY ponownie używać starych elastycznych metalowych przewodów gazowych. Elastyczne przewody gazowe muszą posiadać certyfikat projektu wydany przez American Gas Association (CGA w Kanadzie).
· Każda stosowana masa do łączenia rur musi być odporna na działanie skroplonego gazu ziemnego.
· W ramach uprzejmości większość lokalnych przedsiębiorstw gazowych przeprowadzi inspekcję instalacji urządzeń gazowych.

www.insigniaproducts.com

19

INSTRUKCJE INSTALACJI

Zapłon gazu: Twoja suszarka wykorzystuje automatyczny system zapłonu do zapalania palnika. Nie ma stale płonącego pilota.
INSTRUKCJE INSTALACJI WSPÓLNOTY MASSACHUSETTS
Twoja suszarka musi być zainstalowana przez licencjonowanego hydraulika lub instalatora instalacji gazowych. Ręczny zawór gazowy z uchwytem w kształcie litery „T” musi być zainstalowany na przewodzie doprowadzającym gaz do zainstalowanej suszarki w miejscu eksploatacji.
Jeśli do podłączenia suszarki jest używane elastyczne złącze gazowe, złącze nie może być dłuższe niż 3 stopy (91.5 cm).
OSTRZEŻENIE: W systemie mogą wystąpić wycieki gazu, tworząc niebezpieczną sytuację. · Wycieków gazu nie da się wykryć samym zapachem. · Dostawcy gazu zalecają zakup i instalację gazu zatwierdzonego przez UL
detektor. · Instaluj i używaj zgodnie z instrukcjami producenta.
Wymagania dotyczące uziemienia
Twoja suszarka musi być uziemiona. W przypadku usterki lub awarii uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając ścieżkę o najmniejszym oporze dla prądu elektrycznego.
Modele gazowe
OSTRZEŻENIE: · Twoja suszarka jest wyposażona w trójżyłowy przewód zasilający z przewodem uziemiającym (120 V,
60 Hz). · Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane
i uziemiony zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. · Niektóre części wewnętrzne celowo nie są uziemione i mogą stwarzać zagrożenie
porażenia prądem tylko podczas serwisowania. Personel serwisowy Nie dotykaj następujących części, gdy urządzenie jest zasilane: zawór wlotowy, płyta sterująca i termistor regulujący temperaturę (znajdujący się na obudowie dmuchawy).
Modele elektryczne
OSTRZEŻENIE: · Suszarkę należy uziemić za pomocą trzy- lub czterożyłowego przewodu zasilającego o przekroju a
przewód uziemiający i wtyczka uziemiająca, które są sprzedawane oddzielnie. · Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane
i uziemiony zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. · Nie modyfikuj wtyczki dostarczonej z suszarką – jeśli nie pasuje do gniazdka,
zlecić zainstalowanie odpowiedniego gniazdka przez wykwalifikowanego elektryka. · Jeśli przewód zasilający nie jest używany, a suszarka elektryczna ma być podłączona na stałe,
suszarka musi być podłączona do trwale uziemionego metalowego okablowania lub przewód uziemiający urządzenia musi być poprowadzony wraz z przewodami obwodu i podłączony do zacisku lub przewodu uziemiającego urządzenia w suszarce. · Niektóre części wewnętrzne celowo nie są uziemione i mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem tylko podczas serwisowania. Personel serwisowy Nie dotykać następujących części, gdy urządzenie jest zasilane: zawór wlotowy, płyta sterująca i termistor regulujący temperaturę (znajdujący się na obudowie dmuchawy).

20

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Zmiana lokalizacji otworu wentylacyjnego suszarki (opcjonalnie)
Ta suszarka jest dostarczana z wentylacją od tyłu. Można go również skonfigurować tak, aby odpowietrzał do dołu lub z lewej strony.

Z POWROTEM VIEW

12 cala (30.5 cm)

3 3/4 cala (9.3 cm)

Potrzebne narzędzia Zestawy adapterów to standardowe elementy, które można kupić u dowolnego sprzedawcy.

Śrubokręt krzyżakowy

Taśma klejąca

Rękawiczki

Materiały, których będziesz potrzebować

Sztywny lub giętki kanał o średnicy 4 cm (10.2 cale).
(Nie dołączone)
Wentylacja boczna
TOP VIEW

Kolanko 4 cale (10.2 cm) (brak w zestawie)
BOK VIEW

1 1/2 cala (3.8 cm)

15 cala (38 cm)

3 3/4 cala (9.3 cm)

5 cala (12.9 cm)

www.insigniaproducts.com

21

INSTRUKCJE INSTALACJI
1 Wykręć dwie tylne śruby mocujące wydech, a następnie wyciągnij kanał wydechowy.
Śruba mocująca Tylny kanał wylotowy

2 Naciśnij wypustki na zaślepce, a następnie ostrożnie wyjmij zaślepkę dla żądanego otworu wentylacyjnego.
3 Wciśnij kanał adaptera na obudowę dmuchawy suszarki.

Kanał adaptera

Obudowa dmuchawy

SUSZARKA BOK/TYŁ VIEW

Nokaut

4 Podłącz kolanko 4 cale (10.2 cm) do sekcji kanału 4 cale (10.2 cm) i zabezpiecz wszystkie połączenia taśmą klejącą. Upewnij się, że męski koniec łokcia jest skierowany z dala od suszarki.
5 Włóż zespół kolanka/kanału przez boczny otwór i wciśnij go do kanału adaptera. Zabezpiecz na miejscu za pomocą taśmy klejącej. Męska końcówka przewodu powinna wystawać 1.5 cala (3.8 cm) z suszarki, aby można było podłączyć pozostałe przewody.
6 Przymocuj taśmę samoprzylepną z tyłu suszarki, aby uszczelnić oryginalny otwór wentylacyjny suszarki.

Taśma klejąca Kolanko

1 1/2 cala (3.8 cm)

22

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI
Wentylacja dolna
TOP VIEW

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe SIDE VIEW

4 3/4 cala (12.1 cm)
12 cala (30.5 cm)

1 1/2 cala (3.8 cm)

3 3/4 cala (9.3 cm)

1 Wykręć dwie tylne śruby mocujące wydech, a następnie wyciągnij kanał wydechowy.

Śruba mocująca Tylny kanał wylotowy

2 Naciśnij wypustki na zaślepce, a następnie ostrożnie wyjmij zaślepkę dla żądanego otworu wentylacyjnego.
3 Wciśnij kanał adaptera na obudowę dmuchawy suszarki.

Kanał adaptera

Obudowa dmuchawy

Nokaut

SUSZARKA BOK/TYŁ VIEW

4 Podłącz kolanko 4 cale (10.2 cm) do sekcji kanału 4 cale (10.2 cm) i zabezpiecz wszystkie połączenia taśmą klejącą. Upewnij się, że męski koniec łokcia jest skierowany w dół przez otwór w spodzie suszarki.

www.insigniaproducts.com

23

INSTRUKCJE INSTALACJI
5 Włóż zespół kolanka/kanału przez tylny otwór i wciśnij go do kanału adaptera. Zabezpiecz na miejscu za pomocą taśmy klejącej. Męska końcówka przewodu powinna wystawać 1.5 cala (3.8 cm) z suszarki, aby można było podłączyć pozostałe przewody.

Zespół kolanka/przewodu
6 Przymocuj taśmę samoprzylepną z tyłu suszarki, aby uszczelnić oryginalny otwór wentylacyjny suszarki.

Taśma klejąca

Instalowanie suszarki
Ważne: Zalecamy powierzenie montażu suszarki wykwalifikowanemu instalatorowi.
Potrzebne narzędzia

Śrubokręt krzyżakowy

poziom

wkrętak płaski

Taśma klejąca i

taśma hydrauliczna

Szczypce
Dostarczone części

Klucz do rur

Regulowany klucz, który otwiera się na 1 ″ (2.5 cm)

Nóż do cięcia

Złącze Y

Krótki wąż dopływowy

24

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Materiały, których będziesz potrzebować
· Przewód gazowy osuszacza gazu 3/8″ (tylko model gazowy) · Trzy- lub czterożyłowy (w zależności od domu właściciela) przewód zasilający
(tylko model elektryczny) · Zestaw wentylacyjny osuszacza
Zanim zaczniesz
Przed rozpoczęciem instalacji suszarki upewnij się, że: · W wybranej lokalizacji znajduje się uziemione gniazdko elektryczne. Patrz Wymagania dotyczące uziemienia na stronie 20. · Masz właściwy typ przewodu zasilającego. Przewód zasilający nie jest dołączony do suszarek elektrycznych. Suszarki gazowe są wyposażone w przewód zasilający. Patrz „Wymagania elektryczne” na stronie 17. · Otwór wentylacyjny suszarki znajduje się we właściwym miejscu. Zobacz „Zmiana lokalizacji otworów wentylacyjnych suszarki (opcjonalnie)” na stronie 21, aby zmienić miejsce otworów wentylacyjnych suszarki. · Przewody wydechowe (brak w zestawie) są wykonane ze sztywnego lub półsztywnego metalu. Patrz Wymagania dotyczące kanałów na stronie 16. · Posiadasz przewód gazowy suszarki gazowej o średnicy 3/8 cala (1 cm) (jeśli instalujesz suszarkę gazową), który spełnia wszystkie przepisy krajowe i lokalne. Przed podłączeniem przewodu gazowego, review wymagania dotyczące przewodu gazowego w części Wymagania dotyczące gazu na stronie 19.

www.insigniaproducts.com

25

INSTRUKCJE INSTALACJI
Krok po kroku instrukcje
Uwaga: Jeśli instalowana jest suszarka gazowa, należy wezwać licencjonowanego specjalistę w celu wykonania instalacji.
Krok 1: Upewnij się, że podłoga jest twarda, pozioma · Użyj poziomicy, aby upewnić się, że podłoga, na której instalujesz suszarkę, jest równa. Pomaga to zminimalizować wibracje, hałas i niepożądane ruchy.
Uwagi: · Jeśli przód suszarki znajduje się wyżej niż tył o więcej niż jeden stopień, oznacza to, że
suszenie małych wsadów może zająć więcej czasu. Nóżki suszarki można wyregulować, aby wypoziomować suszarkę (Krok 3: Podłącz przewód wylotowy na stronie 26). · Jeśli podłoga nie jest idealnie wypoziomowana, można wyregulować nóżki, aby suszarka była wypoziomowana i stabilna. Suszarkę należy wypoziomować po ustawieniu jej na miejscu w Kroku 7: Poziomowanie suszarki na stronie 32.
Krok 2: Przenieś suszarkę w wybrane miejsce · Przenieś suszarkę w wybrane miejsce, ale nie wsuwaj jej do końca. Przed przemieszczeniem suszarki do ostatecznej pozycji należy podłączyć przewód zasilający i przewody .
Wskazówka: Aby uzyskać informacje o wymaganiach dotyczących miejsca, patrz Wybieranie lokalizacji na stronie 9.
Krok 3: Podłącz przewody wylotowe
Ważne: Przed podłączeniem przewodu wywiewnego dotview wymagania dotyczące kanałów w części Wymagania dotyczące kanałów na stronie 16.
UWAGA:
· Upewnij si, e suszarka jest zainstalowana prawidlowo, tak aby bez problemu usuwaa powietrze. · Utrzymuj kanały tak proste, jak to możliwe. · NIE WOLNO ograniczać suszarki słabym układem wydechowym. · NIE UŻYWAJ niepotrzebnie długich kanałów z wieloma kolankami. · Użyj sztywnego metalowego kanału o średnicy 4 cali (10.2 cm). Oklej wszystkie połączenia, w tym na
suszarka. Nigdy nie używaj śrub zatrzymujących kłaczki. · Wyczyść wszystkie stare kanały przed instalacją nowej suszarki. Upewnij się, że klapa wentylacyjna
otwiera się i zamyka swobodnie. Co roku sprawdzaj i czyść układ wydechowy. · NIE UŻYWAJ plastikowych, cienkich folii lub niemetalowych elastycznych kanałów. · NIE WOLNO używać blachowkrętów, które mogą gromadzić włókna podczas montażu
kanały. Połączenia należy zakleić taśmą. · NIE WOLNO dopuscic, aby aluminiowa tasma zakrywala otwory wentylacyjne z tylu komputera
suszarka. · NIE UŻYWAJ wgniecionych lub zatkanych kanałów i odpowietrzników. 1 Upewnij się, że klapa lub żaluzje okapu wywiewnego poruszają się swobodnie.
Jeśli nie masz zainstalowanego okapu, zobacz Typy okapów na stronie 16, aby uzyskać informacje o zalecanych typach okapów. Zalecamy profesjonalną instalację okapu.

26

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

2 Podłącz jeden koniec przewodu wylotowego do otworu wentylacyjnego z tyłu suszarki, a następnie użyj taśmy aluminiowej, aby przymocować przewód do suszarki. Zaciśnięte końce odcinków kanałów muszą być skierowane w stronę przeciwną do suszarki. Użyj sztywnego metalowego kanału o średnicy 4 cali (10.2 cm).

Kanały wydechowe

Tylny otwór wentylacyjny

3 Podłącz drugi koniec przewodu do okapu, a następnie dokręć pasek przewodu, aby go zamocować. Oklej wszystkie połączenia, w tym przy suszarce.
Okap
Krok 4: Podłącz dopływ wody Dopływ wody umożliwia korzystanie z funkcji pary w suszarce.
t
Wskazówka: Owiń taśmę hydrauliczną (brak w zestawie) wokół połączeń gwintowanych, aby zapobiec wyciekom. 1 Podłącz trójnik bezpośrednio do źródła zimnej wody lub do przedłużenia
wąż (brak w zestawie). Upewnij się, że złącze Y jest dobrze dociśnięte ręką, a następnie dokręć szczypcami o kolejne 2/3 obrotu.
Zimna woda
Wąż przedłużający (opcjonalnie/brak w zestawie) Złącze Y

www.insigniaproducts.com

27

INSTRUKCJE INSTALACJI
2 Podłącz wąż doprowadzający zimną wodę (brak w zestawie) od trójnika do pralki. Upewnij się, że wąż jest dobrze zaciśnięty ręką, a następnie dokręć szczypcami o kolejne 2/3 obrotu.
Wąż doprowadzający zimną wodę (do pralki)
3 Podłącz prosty koniec krótkiego węża dopływowego do drugiego wylotu na trójniku. Upewnij się, że wąż jest dobrze zaciśnięty ręką, a następnie dokręć szczypcami o kolejne 2/3 obrotu.
Krótki wąż dopływowy (do suszarki)
4 Podłącz 90° złączkę krótkiego węża dopływowego do mosiężnego wlotu wody z tyłu suszarki. Upewnij się, że wąż jest dobrze zaciśnięty ręką, a następnie dokręć szczypcami o kolejne 2/3 obrotu.
Dopływ wody

28

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Krok 5: Podłącz przewód gazowy (tylko modele zasilane gazem) Ważne: Przed podłączeniem przewodu gazowego ponownieview wymagania dotyczące przewodu gazowego w części Wymagania dotyczące gazu na stronie 19.
1 Zdejmij zaślepkę ochronną gwintu rury z wlotu gazu.

Wlot gazu z tyłu suszarki

2 Nałożyć pastę do łączenia rur lub owinąć około 1.5 cala taśmą teflonową na wszystkie połączenia gwintowane. Masa do łączenia rur musi być odporna na działanie skroplonego gazu ziemnego.
3 Połącz wszystkie złącza rurowe i dokręć kluczem.
Uwaga: Do połączenia końcówki z gwintem wewnętrznym 3/4 cala (1.9 cm) elastycznego złącza z końcówką z gwintem zewnętrznym 3/8 cala (1 cm) w suszarce wymagane jest dodatkowe złącze. Używaj tylko nowych linii zasilania gazem z certyfikatem AGA lub CSA z elastycznymi złączami SS. Krajowe przepisy dotyczące paliw gazowych wymagają zainstalowania dostępnego, zatwierdzonego ręcznego zaworu odcinającego gaz w odległości 6 cm od suszarki.

Ręczny zawór odcinający

Związek flary

Związek flary

Sutek

Elastyczne złącze

4 Podłącz dopływ gazu do suszarki.

Wlot gazu z tyłu suszarki
5 Mocno dokręć złączkę przewodu gazowego na gwintach.

www.insigniaproducts.com

29

INSTRUKCJE INSTALACJI
6 Włącz dopływ gazu.

Otwarte
UWAGA:
· Wszystkie instalacje gazowe suszarni muszą być wyposażone w ręczny zawór odcinający. · Niepowlekane rury miedziane będą korodować pod wpływem gazu ziemnego, powodując wycieki gazu.
Do zasilania gazem należy używać WYŁĄCZNIE rur z czarnego żelaza, stali nierdzewnej lub mosiądzu powlekanego tworzywem sztucznym. · Sprawdź szczelność wszystkich połączeń gazowych za pomocą roztworu mydła. · Jeśli pojawią się bąbelki, dokręć połączenia i sprawdź ponownie. NIE używaj otwartego ognia do
sprawdź, czy nie ma wycieków gazu.
Krok 6: Podłącz przewód zasilający (tylko modele elektryczne w USA)
Wazne: · Przed podlaczeniem przewodu zasilajacego, review wymagania elektryczne w
Wymagania elektryczne na stronie 17. · Przed testowaniem lub uruchomieniem suszarki upewnij się, że jest ona uziemiona.
Patrz Wymagania dotyczące uziemienia na stronie 20.
· Ustal, czy gniazdko elektryczne jest gniazdem trzy- czy czteroprzewodowym. Zobacz Typy gniazd zasilania na stronie 18.
Wyjście trójprzewodowe – do suszarek elektrycznych:

Środkowa śruba bloku zacisków

Czarny przewód Złącze uziemienia zewnętrznego
Przewód neutralny (biały)

czerwony przewód
Przewód neutralny (biały lub środkowy przewód)
Odciążenie przewodu 3/4″ (1.9 cm) z certyfikatem UL

1 W suszarce wykręć środkową śrubę bloku zacisków.
2 Podłącz przewód neutralny (biały lub środkowy przewód) przewodu zasilającego do środkowego zacisku w bloku zacisków. Pamiętaj, aby przełożyć śrubę przez pierścień zacisku przewodu zasilającego i dokręcić śrubę.

30

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

3 Podłącz pozostałe przewody do zewnętrznych śrub bloku zacisków. Pamiętaj, aby przełożyć śrubę przez pierścień zaciskowy i dokręcić śrubę.
4 Dokręć śruby odciążające.
5 Włóż wypustkę pokrywy listwy zaciskowej do gniazda na tylnym panelu suszarki, a następnie zabezpiecz pokrywę śrubą.
OSTRZEŻENIE: W przypadku zmiany czteroprzewodowej instalacji elektrycznej na trójprzewodową należy ponownie podłączyć taśmę uziemiającą do wspornika listwy zaciskowej, aby uziemić ramę suszarki do przewodu neutralnego. Zalecane są zaciski pierścieniowe. Jeśli używasz końcówek taśmowych, upewnij się, że są dokręcone.
Wyjście czteroprzewodowe – do suszarek elektrycznych:

Środkowa śruba bloku zacisków
Czarny przewód Złącze uziemienia zewnętrznego
Zielony lub goły drut miedziany przewodu zasilającego

Neutralny przewód uziemiający (biały)
czerwony przewód
Przewód neutralny (biały lub środkowy przewód)
Odciążenie przewodu 3/4″ (1.9 cm) z certyfikatem UL

1 Wykręć środkową śrubę bloku zacisków.
2 Podłącz przewód uziemiający (zielony lub nieopakowany) przewodu zasilającego do zewnętrznej śruby przewodu uziemiającego.
3 Podłącz przewód neutralny (biały przewód) przewodu zasilającego i przewód uziemiający urządzenia (biały) pod środkową śrubą listwy zaciskowej. Pamiętaj, aby przełożyć śrubę przez pierścień zacisku przewodu zasilającego i dokręcić śrubę.
4 Podłącz pozostałe przewody do zewnętrznych śrub bloku zacisków. Pamiętaj, aby przełożyć śrubę przez pierścień zaciskowy i dokręcić śrubę.
5 Dokręć śruby odciążające.

www.insigniaproducts.com

31

INSTRUKCJE INSTALACJI
6 Włóż wypustkę pokrywy listwy zaciskowej do gniazda na tylnym panelu suszarki, a następnie zabezpiecz pokrywę śrubą.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie porażeniem elektrycznym · Wszystkie modele przeznaczone na rynek amerykański są przystosowane do PODŁĄCZENIA SYSTEMU TRÓJPRZEWODOWEGO. · Rama suszarki jest uziemiona do przewodu neutralnego na listwie zaciskowej.
PODŁĄCZENIE SYSTEMU CZTEROKRZEWODOWEGO jest wymagane w przypadku nowych lub przebudowywanych konstrukcji, domów mobilnych lub jeśli lokalne przepisy nie zezwalają na uziemienie przez przewód neutralny. Jeśli używany jest system czteroprzewodowy, ramy suszarki nie można uziemić do przewodu neutralnego na listwie zaciskowej. Patrz „Wymagania elektryczne” na stronie 17, aby uzyskać informacje na temat połączeń systemu trzy- lub czteroprzewodowego.
Krok 7: Wypoziomuj suszarkę · Jeśli suszarka nie jest wypoziomowana, ostrożnie przechyl ją na tyle, aby wyregulować nóżki poziomujące na spodzie suszarki. Stopy wyprostuj tylko na tyle, na ile jest to konieczne. Jeśli nóżki są zbyt rozciągnięte, suszarka może wibrować.
poziom

Poluzować

Dokręcać

Stopka poziomująca

Krok 8: Podłącz suszarkę do prądu
Upewnij się, że wszystkie połączenia wylotowe i elektryczne są kompletne, a następnie podłącz suszarkę do gniazdka elektrycznego.

32

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Krok 9: Sprawdź końcową instalację · Przed użyciem suszarki upewnij się, że: · Suszarka jest podłączona do gniazdka elektrycznego i prawidłowo uziemiona. · Zainstalowano sztywny lub półsztywny metalowy materiał wentylacyjny. Nie stosować elastycznych przewodów z tworzywa sztucznego. · Praca kanału wydechowego jest podłączona, a połączenia są zaklejone. · Suszarka stoi poziomo i stabilnie stoi na podłodze. · Modele gazowe: gaz jest włączony bez wycieku gazu. · Uruchom suszarkę, aby sprawdzić, czy działa, nagrzewa się i wyłącza.
Uwaga dotyczy TYLKO MODELI GAZOWYCH: Palnik może początkowo nie zapalić się z powodu obecności powietrza w przewodzie gazowym. Zezwolenie suszarce na pracę z ustawieniem grzania spowoduje oczyszczenie linii. Jeśli gaz nie zapali się w ciągu pięciu minut, wyłącz suszarkę i odczekaj pięć minut. Upewnij się, że dopływ gazu do suszarki został włączony. Aby potwierdzić zapłon gazu, sprawdź spaliny pod kątem ciepła.
Odwracanie drzwi suszarki
1 Upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony.
2 Podtrzymując drzwi, wykręć z nich dwie śruby zawiasów, a następnie podnieś drzwi, aby je zdjąć i odłóż je na bok.

śruby

UWAGA: Uważaj, aby nie upuścić drzwi podczas odkręcania śrub. 3 Zdejmij pokrywę otworu zawiasu za pomocą płaskiego śrubokręta.

www.insigniaproducts.com

33

INSTRUKCJE INSTALACJI
4 Ponownie załóż pokrywę otworu zawiasu po drugiej stronie, dociskając, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
5 Wykręć 14 wkrętów z tylnej pokrywy, a następnie zdejmij tylną pokrywę i bolec drzwi.
Pokrywa tylna Bolec drzwi
6 Wykręć osiem śrub wokół drzwi, obróć zawias drzwi, gniazdo zawiasu i ramę drzwi o 180 stopni, a następnie ponownie wkręć osiem śrub.

34

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE INSTALACJI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

7 Ponownie zamontuj wewnętrzne drzwiczki i tylną pokrywę, umieść bolec drzwi po przeciwnej stronie, a następnie ponownie wkręć 14 śrub wykręconych w kroku 5.

Pokrywa tylna Bolec drzwi

8 Ponownie zamontuj drzwi z przodu suszarki, zabezpieczając je dwoma śrubami odkręconymi w kroku 2.
śruby

www.insigniaproducts.com

35

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Korzystanie z suszarki
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA na stronie 3. Panel sterowania

# POZYCJA

OPIS

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć suszarkę. Jeśli Twoja suszarka jest włączona dłużej niż

10 minut bez naciskania żadnego przycisku, nastąpi to automatycznie

wyłącza.

1

Selektor cykli

Obrócić, aby wybrać cykl dla rodzaju wsadu. Wybrany cykl określa kontrolę grzania dla cyklu. Odzież normalna, wielkogabarytowa, Heavy Duty, Active Wear, Sanitize, Ręczniki, Delikatne i Trwała

cykle są cyklami czujnika. Szybkie suszenie, suszenie na czas (20, 30, 40, 50 lub 60

min.), cykle nadmuchu powietrza i odświeżania parą są cyklami ręcznymi. Po więcej

informacje, patrz Opcje i ustawienia suszarki na stronie 41.

2 Sygnał

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk brzęczyka. Po włączeniu świeci się wskaźnik sygnału. Twój wybór zostanie zachowany do ponownego naciśnięcia przycisku.

3 pary

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć proces Steam. Po włączeniu zapala się wskaźnik Steam. Ten proces pomaga zapobiegać zagnieceniom i włącza się, gdy poziom wysuszenia prania zbliża się do poziomu Normalny lub wyższy.

4

Wyświetlacz cyfrowy

Stan cyklu 5
pokaz

Cykl czujnika: Cyfrowy wyświetlacz pokazuje szacowany pozostały czas cyklu. Cykl ręczny: Wyświetlacz pokazuje, jak długo potrwa cykl.
Wskaźniki Suszenie, Chłodzenie, Gotowe i Ochrona zagnieceń zapalają się, aby pokazać, na którym etapie cyklu znajduje się Twoja suszarka. Wskaźnik Wyczyść filtr zapala się na początku cyklu, aby przypomnieć o konieczności wyczyszczenia filtra.

Czas 6 Dostosuj
/

Naciskaj te przyciski wielokrotnie, aby dostosować czas suszenia dla cykli ręcznych. (Te przyciski nie działają w przypadku cykli czujnika.)

36

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

# POZYCJA

OPIS

7

Blokada sterowania

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Time Adjust i Time Adjust przez trzy sekundy, aby włączyć funkcję blokady sterowania. Wszystkie przyciski z wyjątkiem zasilania nie będą działać, gdy blokada sterowania jest włączona.
Naciśnij i przytrzymaj ponownie przez kolejne trzy sekundy, aby wyłączyć funkcję.

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć suszarkę. Jeśli Twoja suszarka jest włączona i bezczynna przez ponad 8 minut bez naciskania jakichkolwiek przycisków, zostanie automatycznie uruchomiona
wyłącza.

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć program Pielęgnacja zmarszczek. Po włączeniu

Zapala się wskaźnik pielęgnacji zmarszczek.

9

Pielęgnacja zmarszczek

Wrinkle Care zapewnia około 90 minut okresowego obracania w nieogrzewanym powietrzu pod koniec cyklu w celu zmniejszenia zagnieceń.

Ładunek jest już suchy i można go w każdej chwili wyjąć

Cykl pielęgnacji zmarszczek.

10 Eco Suszenie

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć cykl Eco Dry. Po włączeniu świeci się wskaźnik Eco Dry. Suszarka elektryczna: Przełącza na niższą moc Suszarka gazowa: Obniża temperaturę suszenia.
Uwaga: Dostępne tylko dla cykli Normalny i Suszenie na czas.

11 Suchość

Naciśnij, aby wybrać poziom wysuszenia. Różne poziomy wysuszenia powodują różne czasy schnięcia. W przypadku ubrań, które mają być prasowane ręcznie, wybierz niższy stopień wysuszenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje i ustawienia suszarki na stronie 41.

12 Temp.

Naciśnij Temp. kilkakrotnie, aby wybrać temperaturę suszenia.
· Wysoka: Do mocnych tkanin bawełnianych lub oznaczonych jako Suszenie w suszarce. · Medium: Do trwałej prasy (suszarka elektryczna), syntetyczne, lekkie
bawełniane lub rzeczy z etykietą Średnie suszenie w suszarce. · Średnia Niska: Do włókien chemicznych, prasy trwałej (suszarka gazowa) lub przedmiotów
oznaczony Suszenie w suszarce Średnio niski. · Niski: Do dzianin syntetycznych lub nadających się do prania. · Brak ciepła: Zapewnia tylko obieg powietrza bez ciepła.
Inny poziom wysuszenia spowoduje inny czas suszenia. W przypadku ubrań przeznaczonych do prasowania ręcznego należy wybrać niższy stopień wysuszenia.

Czas 13

Naciskaj przycisk Czas, aby szybko wybrać ustawienie czasu suszenia (60 min., 50 min., 40 min., 30 min. lub 20 min.).

14

Damp Alarm

Damp Alert informuje, kiedy wilgotność odzieży jest idealna do prasowania. Kiedy suszarka wyemituje sześć sygnałów dźwiękowych, wyjmij ubrania, które chcesz wyprasować, a następnie naciśnij przycisk Start/Pauza, aby kontynuować suszenie pozostałych ubrań.
UWAGA: Suszarka nie przestanie działać, jeśli nie wyjmiesz tych ubrań do prasowania.

Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby zapisać bieżące ustawienia suszenia jako ulubione jako 15 Mój cykl.
Naciśnij raz, aby załadować ulubione ustawienia cyklu.

16

Zacznij przerwę

Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać cykl suszenia. Po wstrzymaniu cyklu można dodawać rzeczy do suszarki, ale nie można zmieniać żadnych ustawień.

www.insigniaproducts.com

37

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Suszenie ubrań Krok 1: Włącz suszarkę
· Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć suszarkę. Wyświetlacz zaświeci się i rozlegnie się dźwięk.
Krok 2: Załaduj suszarkę · Wkładaj do suszarki tylko jeden ładunek prania na raz. · Ciężkie i lekkie tkaniny potrzebują różnej ilości czasu do wyschnięcia. W przypadku mieszania ciężkich i lekkich tkanin w jednym ładunku, lekkie tkaniny mogą być suche pod koniec cyklu, podczas gdy ciężkie tkaniny mogą nadalamp. · Jeśli chcesz wysuszyć tylko jedną lub dwie rzeczy, możesz poprawić działanie bębnowania i efektywność suszenia, dodając kilka podobnych rzeczy do wsadu. · Przeładowanie ogranicza wirowanie, co skutkuje nierównomiernym suszeniem i nadmiernym marszczeniem niektórych tkanin.
Krok 3: Wybierz cykl suszenia i opcje 1 Obróć przełącznik cykli, aby wybrać cykl suszenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje i ustawienia suszarki na stronie 41. Uwaga: Możesz użyć przycisku Mój cykl, aby zapisać i szybko wybrać swoje ulubione ustawienia. Patrz Zapisywanie ulubionego cyklu suszenia na stronie 40, aby uzyskać więcej informacji.
2 Opcjonalnie: Użyj przycisków panelu sterowania, aby dostosować cykl suszenia. Opis przycisków znajduje się w części Panel sterowania na stronie 36. Aby uzyskać informacje o tym, które przyciski są dostępne dla każdego typu cyklu, patrz Opcje i ustawienia suszarki na stronie 41.

38

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Krok 4: Uruchom suszarkę 1 Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć wybrany cykl. 2 Jeśli potrzebujesz wstrzymać cykl (npampw celu dodania lub usunięcia artykułów lub dostosowania wsadu), naciśnij przycisk Start/Pauza, a następnie otwórz drzwiczki. Twoja suszarka przestaje się obracać. Gdy będziesz gotowy do ponownego rozpoczęcia suszenia, zamknij drzwiczki, a następnie naciśnij przycisk Start/Pauza.
Rozładowywanie suszarki 1 Po zakończeniu cyklu suszenia suszarka emituje sygnał dźwiękowy, a następnie wyłącza się. 2 Otwórz drzwiczki i wyjmij przedmioty.
Czyszczenie filtra kłaczków
OSTRZEŻENIE: · Nie używaj suszarki bez założonego filtra kłaczków. · Nie używaj uszkodzonego lub pękniętego filtra kłaczków. Może to zmniejszyć wydajność lub
wywołać pożar.
Uwaga: · Filtr kłaczków należy czyścić przed każdym wsadem, aby skrócić czas suszenia
i upewnić się, że suszarka działa wydajnie. · Jeśli kłaczki są trudne do wytarcia, filtr można delikatnie umyć w łagodnej,
woda mydlana. Upewnij się, że spłukałeś całe mydło z filtra i że filtr jest suchy, zanim włożysz go z powrotem do suszarki.
1 Delikatnie wyciągnij filtr włókien z gniazda na dole bębna. 2 Otwórz klapkę na spodzie filtra i usuń nagromadzone kłaczki. 3 Zamknij klapkę, a następnie włóż filtr z powrotem do gniazda.

www.insigniaproducts.com

39

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zapisywanie ulubionego cyklu suszenia 1 Ustaw przełącznik cykli i funkcje opcji na swoje ulubione ustawienia. 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mój cykl przez trzy sekundy, aby zapisać te ustawienia jako ulubiony cykl. Lampka obok pokrętła zacznie migać, potwierdzając zapisanie ustawień.
3 Aby wybrać ten zapisany program, naciśnij Mój cykl. Twoja suszarka automatycznie wybierze Twoje ulubione ustawienia, a jeśli chcesz, możesz wprowadzić dodatkowe zmiany.
Korzystanie z blokady sterowania Blokada sterowania uniemożliwia dzieciom zabawę suszarką. Po włączeniu jedyne działające funkcje to przycisk zasilania i wyłączenie blokady sterowania. Aby zablokować lub odblokować elementy sterujące suszarki, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Time Adjust i Time Adjust przez trzy sekundy. Ikona blokady rodzicielskiej na ekranie cyfrowym włącza się, gdy elementy sterujące są zablokowane. Uwaga: Ta funkcja zostanie anulowana, jeśli suszarka utraci zasilanie (npample, odłączając suszarkę lub zasilanietagmi).

40

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Opcje i ustawienia suszarki
· Ustawienia pogrubione lub z dopełnioną (kropką) są ustawieniami początkowymi/domyślnymi. A lub (kropka) pokazuje dostępne ustawienie.
· Cykle Normalny, Duży, Ciężki, Odzież sportowa, Odkażanie, Ręczniki, Delikatne i Prasa do trwałej ondulacji to cykle czujnika. Cykle Szybkie suszenie, Suszenie na czas, Puch powietrza i Odświeżanie parą są cyklami ręcznymi.
· Aby uzyskać najlepsze rezultaty, postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi rozmiaru mokrego wsadu podanymi dla każdego cyklu:
· Mały wsad: Napełnij bęben suszarki trzema do czterech rzeczy, nie więcej niż w 1/4.
· Średni wsad: Napełnij bęben suszarki do około 1/2 pojemności.
· Duży ładunek: Napełnij bęben suszarki do około 3/4 pojemności. Nie przeciążać. Przedmioty muszą swobodnie się obracać.

CYKL

TYP PRZEDMIOTU

TEMP

SUCHOŚĆ

PAROWY

FUNKCJE OPCJONALNE

CZAS DOMYŚLNY

MAKSYMALNA KWOTA

Normalna
nieporęczny
heavy Duty
Aktywne zużycie

· Bawełna · Bielizna Średnia · Len

· Koce

· Pościel

Średni

· Pocieszyciele

· Dżinsy · Sztruksy · Praca
ubranie

Wysoki

· Rękawy z siateczki
· Biustonosze sportowe · Athletic
koszule mięśniowe

Średni

Bardzo suchy
Normalna
Damp
Bardzo suchy
Normalna
Damp
Bardzo suchy
Normalna
Damp
Normalna

· Para

Bardzo suchy

· Pielęgnacja zmarszczek · Elektryczny: 62 min. · Damp Uwaga · Gaz: 62 min.

Normalny · Eco Suszenie

Bardzo suchy

· Para

· Elektryczny: 110 min.

· Pielęgnacja zmarszczek · Gaz: 120 min.

Normalna

Bardzo suchy
Normalna

· · ·

Pielęgnacja zmarszczek parowych Damp Alarm

· Elektryczny: 60 min. · Gaz: 70 min.

Normalna

· · ·

Pielęgnacja zmarszczek parowych Damp Alarm

· Elektryczny: 32 min. · Gaz: 29 min.

Dezynfekcja · Pościel

Wysoka Bardzo sucha

n / a

· Pielęgnacja zmarszczek

· Elektryczny: 62 min. · Gaz: 56 min.

Ręczniki

· Ręczniki · Ciężkie
bawełny

Szybki

n / a

Suchy

Wysoki

Bardzo suchy
Normalna
Damp

Bardzo suchy
Normalna

· · ·

Pielęgnacja zmarszczek parowych Damp Alarm

· Elektryczny: 56 min. · Gaz: 55 min.

Wysoki

Średnie Średnie Niskie

n / a

niski

n / a

· · ·

Czas pielęgnacji zmarszczek Dostosuj czas

· Elektryczny: 30 min. · Gaz: 30 min.

www.insigniaproducts.com

41

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZAS CYKLU Puch suchego powietrza

TYP ELEMENTU nie dotyczy
n / a

TEMP

SUCHOŚĆ

PAROWY

FUNKCJE OPCJONALNE

CZAS DOMYŚLNY

MAKSYMALNA KWOTA

Wysoki
Średnie Średnie Niskie nie dotyczy
Niski brak ciepła

· Pielęgnacja zmarszczek · Regulacja czasu · Elektryczny: 40 min. nie dotyczy · Eco Suszenie · Gaz: 40 min. · Czas

Brak ciepła

n / a

· Regulacja czasu · Elektryczny: 20 min.

nie dotyczy · Czas

· Gaz: 20 min.

Steam · Koszule Odśwież

Średni

· Para

· Elektryczny: 15 min.

Nie dotyczy Wymagane (Wymagane) · Gaz: 15 min.

· Bielizna
Delikatne · Delikatne tkaniny

Średnio niski

Prasa trwała

· Średni bez zmarszczek

bawełny

(Elektryczny)

· Syntetyczny

-

tekstylia

Średnio niski

· Dzianiny

(Gaz)

Bardzo suchy
Normalna
Damp
Bardzo suchy
Normalna
Damp

· Pielęgnacja zmarszczek · Elektryczny: 30 min. nie dotyczy · Damp Uwaga · Gaz: 19 min.

Bardzo suchy
Normalna

· · ·

Pielęgnacja zmarszczek parowych Damp Alarm

· Elektryczny: 28 min. · Gaz: 35 min.

42

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Specjalne wskazówki dotyczące prania

PRZEDMIOTÓW
Koce
Zasłony i draperie Pieluchy tetrowe

PORADNIK SUSZENIA
· Użyj cyklu Normalny i susz tylko jeden koc na raz, aby uzyskać najlepsze działanie wirowania.
· Upewnij się, że przedmiot jest całkowicie suchy przed użyciem lub przechowywaniem. · Podczas cyklu suszenia moe zaistnieć potrzeba zmiany położenia przedmiotu do wykonania
upewnij się, że jest całkowicie wysuszony. · Dodać do ładunku czyste tenisówki lub piłki tenisowe.
· Stosować cykl zalecany w instrukcji pielęgnacji lub cykl Perm Press. Średnia (suszarki elektryczne) lub Średnio niska (suszarki gazowe) temperatura z normalnym cyklem suszenia pomaga zminimalizować zagniecenia.
· Aby uzyskać najlepsze rezultaty, susz je w małych porcjach i usuwaj tak szybko, jak to możliwe.
· W przypadku miękkich, puszystych pieluch użyj cyklu Normalny w ustawieniu Średnia temperatura.

Artykuły wypełnione puchem (takie jak kurtki, śpiwory lub kołdry)

· Użyj cyklu Delikatne lub Suszenie na czas z Średnio-niską temperaturą.
· Dodaj kilka suchych ręczników, aby wchłonąć wilgoć i skrócić czas suszenia.

Guma piankowa (jak plecki dywaników, wypchane zabawki lub poduszki naramienne)

· NIE suszyć w ustawieniu ciepła. Użyj cyklu Air Fluff (bez ogrzewania). OSTRZEŻENIE: Suszenie elementu gumowego za pomocą ciepła może go uszkodzić lub spowodować zagrożenie pożarowe.

Poduszki

· Użyj cyklu Normalny. · Dodaj kilka suchych ręczników i parę czystych tenisówek lub piłek tenisowych
aby wspomóc obracanie się i spulchnić przedmiot. NIE suszyć w suszarce poduszek kapokowych ani piankowych.

Tworzywa sztuczne (takie jak zasłony prysznicowe lub · Użyj cyklu Air Fluff lub Time Dry na meblach ogrodowych ustawionych na niską temperaturę w zależności od instrukcji na etykiecie pielęgnacyjnej. okładki)

PRZESTROGA: Rzeczy, których NIE WOLNO suszyć: · Elementy z włókna szklanego (zasłony, draperie itp.) · Wełniane, chyba że zaleca się to na etykiecie. · Przedmioty poplamione lub nasączone olejem roślinnym lub jadalnym.

www.insigniaproducts.com

43

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tabela pielęgnacji tkanin Postępuj zgodnie z etykietami dotyczącymi czyszczenia i pielęgnacji odzieży i innych tkanin.

Normalny cykl prania

Delikatny/Delikatny

Trwała prasa / Odporność na zmarszczki / Kontrola zmarszczek
Delikatny/Delikatny
Mycie ręczne

Instrukcje specjalne Wysuszyć na sznurku / Powiesić do wyschnięcia Suszyć na mokro Suszyć na płasko

Temperatura wody Gorąca Ciepła Zimna

Ustawienie grzania Wysoka Średnia Niska

Wybielacz
Dowolny wybielacz (w razie potrzeby)
Tylko wybielacz bez chloru (bezpieczny dla koloru) (w razie potrzeby)
Cykl suszenia w suszarce

Dowolne ciepło Brak ciepła/powietrza
Temperatura prasowania lub pary Wysoka

Normalna
Trwała prasa / Odporność na zmarszczki / Kontrola zmarszczek

Średni
niski
Do wełny, którą można prać w pralce. Obciążenia powinny być mniejsze niż 8 funtów. (3.6 kg)

44

www.insigniaproducts.com

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Symbole ostrzegawcze dotyczące prania Nie prać Nie wyżymać Nie wybielać Nie suszyć w suszarce Bez pary (dodawanej do żelazka) Nie prasować

Czyścić chemicznie Czyścić chemicznie Nie czyścić chemicznie Suszyć na sznurku / powiesić do wyschnięcia Suszyć na mokro Suszyć na płasko

Konserwacja suszarki
Czyszczenie z zewnątrz
· Czyścić miękką, damp płótno. Nie używaj substancji ściernych. · Chroń powierzchnię przed ostrymi przedmiotami. · Nie kładź na suszarce żadnych ciężkich ani ostrych przedmiotów ani pudełek z detergentem.
Przechowuj je w oddzielnym miejscu do przechowywania. Przedmioty te mogą porysować lub uszkodzić górną pokrywę suszarki. · Ponieważ cała suszarka jest wykończona na wysoki połysk, powierzchnia może zostać zarysowana lub uszkodzona.
Czyszczenie bębna
· Czyścić ściereczką dampwykończone łagodnym, nieściernym środkiem czyszczącym odpowiednim do stali nierdzewnej i powierzchni anodowanych.
· Usuń pozostałości środka czyszczącego i osusz czystą szmatką.
Czyszczenie panelu sterowania
· Czyścić miękką, damp płótno. Nie używaj substancji ściernych. · Nie rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na panel. Wykończenie panelu sterowania może być
uszkodzony przez niektóre środki do wstępnego czyszczenia prania i odplamiacze. Nakładaj takie produkty z dala od suszarki i natychmiast wycieraj wszelkie rozlania lub nadmiar sprayu.

www.insigniaproducts.com

45

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

Czyszczenie i kontrola układu wydechowego
Co roku sprawdzaj i czyść układ wydechowy, aby zachować optymalną wydajność. 1 Odłącz przewód wylotowy od suszarki i od okapu (przy
wylot spalin) na zewnątrz budynku.
2 Sprawdź wnętrze kanału i usuń wszelkie kłaczki.
3 Upewnij się, że kłaczki zostały usunięte z okapu. W wyciągu mogą gromadzić się kłaczki, przez co klapy lub żaluzje nie będą się całkowicie otwierać lub zamykać.
4 Po wyczyszczeniu okapu upewnij się, że klapa lub żaluzje poruszają się swobodnie.
5 Ponownie zmontuj kanał wylotowy i okap, upewniając się, że połączenia są bezpieczne i uszczelnione.
6 Uruchom suszarkę i upewnij się, że wylot powietrza nie jest zablokowany w otworze wentylacyjnym i że w systemie nie ma wycieków.
Uwaga: Często sprawdzaj i czyść zewnętrzny okap wyciągowy, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.

OSTRZEŻENIE

Niektóre części wewnętrzne celowo nie są uziemione i mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem tylko podczas serwisowania. Personel serwisu: Nie dotykaj następujących części, gdy urządzenie jest zasilane: Tablica kontrolna i termistor regulujący temperaturę (znajdujący się na obudowie dmuchawy).

46

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE KONSERWACJI UŻYTKOWNIKA 8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Rozwiązywanie problemów

UWAGA: Nie próbuj samodzielnie naprawiać suszarki. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Sprawdź w tej tabeli rozwiązania typowych pytań lub problemów. Jeśli Twojego problemu nie ma na liście, skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 1-877-467-4289 (USA i Kanada).

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Moja suszarka tak · Upewnij się, że drzwiczki suszarki są całkowicie zamknięte.

nie zaczynać.

· Jeśli otworzyłeś drzwi podczas cyklu suszenia, naciśnij przycisk Start/Pauza

ponownie przycisk.

· Upewnij si, e przewód zasilajcy jest podlczony do sprawnego gniazdka elektrycznego.

· Sprawdź wyłącznik automatyczny i bezpieczniki podłączenia elektrycznego suszarki.

Moja suszarka to robi · Wybierz cykl inny niż Air Fluff i ustawienie temperatury inne niż „No

nie ciepło ani ciepło”.

nie wysusza.

· Nie przeładowuj suszarki. W zależności od wielkości pralki, jeden ładunek prania powinien odpowiadać jednemu wsadowi do prania.

· Suszyć ciężkie i lekkie przedmioty oddzielnie.

· Jeśli suszysz duże, nieporęczne rzeczy, takie jak koce lub kołdry, spróbuj

zmienić położenie ładunku, aby zapewnić równomierne suszenie. Może to wymagać kilku

razy w całym cyklu.

· Ładunek może być zbyt mały, aby można go było prawidłowo przewrócić. Dodaj kilka ręczników lub użyj

Cykle suszenia na czas.

· Wyczyść filtr kłaczków i kanał wylotowy.

· Sprawdź wyłącznik automatyczny i bezpieczniki podłączenia elektrycznego suszarki.

· Upewnić się, że zewnętrzna osłona wyciągu otwiera się i zamyka swobodnie.

· Sprawdź układ wydechowy pod kątem gromadzenia się kłaczków. Przewody należy sprawdzić i

sprzątane co roku.

· Upewnij się, że kanał wydechowy jest wykonany ze sztywnego lub półsztywnego metalu o grubości 4 cali (10.2 cm)

kanał.

Moja suszarka jest głośna.

· To normalne, że suszarka buczy z powodu dużej prędkości powietrza przepływającego przez bęben suszarki i układ wydechowy.
· To normalne, że zawór gazowy suszarki lub element grzejny włączają się i wyłączają podczas cyklu suszenia.
· Sprawdź, czy w ładunku nie ma przedmiotów, takich jak monety, luźne guziki, gwoździe lub zepsute zamki błyskawiczne. Usuń luźne zatrzaski lub sprzączki.
· Upewnij się, że suszarka jest wypoziomowana.

Moje ubranie jest · Szwy, kieszenie i inne podobnie ciężkie miejsca mogą nie być całkowicie suche

nierówno

gdy reszta wsadu osiągnie wybrany poziom wysuszenia. To jest

wysuszony.

normalna. W razie potrzeby wybierz poziom wysuszenia Very Dry. · Jeśli suszysz jedną ciężką rzecz z lekkim wsadem (np

arkuszy), ciężki przedmiot może nie być całkowicie suchy, gdy reszta ładunku

osiągnął wybrany poziom wysuszenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty suszenia, susz mocno

przedmioty i lekkie przedmioty osobno.

· Rzeczy, które nie są wystarczająco suche, można włożyć z powrotem do suszarki za pomocą funkcji Czas

Cykl suszenia, aż do osiągnięcia pożądanego stopnia wysuszenia.

Suszarka wyłącza się przed wysuszeniem ubrań.

· Ładunek suszarki jest za mały. Dodaj więcej rzeczy lub kilka wypranych ręczników i uruchom ponownie cykl.
· Ładunek suszarki jest zbyt duży. Usuń niektóre elementy lub zmień ich położenie i ponownie uruchom cykl.
· Upewnij się, że suszarka jest wypoziomowana. · Rozważ użycie ręcznego cyklu suszenia.

www.insigniaproducts.com

47

INSTRUKCJE KONSERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Moja suszarka ma dziwny zapach.

· Suszarka zasysa powietrze z powietrza w pomieszczeniu. Domowe zapachy farb, lakierów, silnych środków czyszczących itp. mogą przedostawać się do suszarki wraz z powietrzem w pomieszczeniu. To normalne. Jeśli te zapachy utrzymują się w powietrzu, przed użyciem suszarki należy całkowicie przewietrzyć pomieszczenie.

Moje ubranie jest

nadal pomarszczone po użyciu ustawienia Wrinkle Care.

· Jeśli wsad do suszarki jest zbyt duży, rzeczy nie mogą się swobodnie obracać. Spróbuj załadować mniej elementów.
· Upewnij się, że elementy włożone do suszarki są podobne. Ustawienie Ochrona zagnieceń działa najlepiej, gdy rzeczy w suszarce są podobne.

Na moim ubraniu są kłaczki.

· Dokładnie sprawdzaj kieszenie przed praniem i suszeniem ubrań. Przedmioty takie jak papier lub chusteczka mogą rozpaść się na małe kawałki, które zamieniają się w kłaczki.
· Czyścić filtr kłaczków przed każdym cyklem. Niektóre ładunki, które wytwarzają duże ilości kłaczków, mogą zatkać filtr.
· Niektóre tkaniny wytwarzają kłaczki (jak puszysty biały bawełniany ręcznik) i powinny być suszone oddzielnie od ubrań, które są kłaczkami (jak para czarnych lnianych spodni).
· Podziel większe ładunki na mniejsze ładunki do suszenia.

Moja suszarka jest · Upewnij się, że układ wydechowy nie jest zablokowany ani zatkany. cieknąca woda. · Upewnić się, że podłączenia do źródła wody są szczelne.

48

www.insigniaproducts.com

INSTRUKCJE KONSERWACJI UŻYTKOWNIKA 8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe

Zrozumienie kodów błędów
Suszarka jest wyposażona w automatyczny system monitorowania błędów, który pozwala na wczesne wykrywanie i diagnozowanie problemówtagmi. Gdy wystąpi błąd, suszarka emituje sygnał dźwiękowy przez pięć sekund co 15 minut.

KOD BŁĘDU C9 E4
E5

MOŻLIWA PRZYCZYNA Awaria płytki drukowanej. Czujnik wilgotności uległ awarii.
Czujnik temperatury uległ awarii.

SOLUTIONS
Zadzwoń do obsługi klienta, aby uzyskać pomoc. Nie używaj suszarki.
Suszarka dokończy bieżący cykl roboczy, ale ubrania mogą być przesuszone. Suszarka może nadal działać przy użyciu cykli suszenia na czas. Zadzwoń do centrum serwisowego, aby uzyskać pomoc.
Zadzwoń do obsługi klienta, aby uzyskać pomoc. Nie używaj suszarki.

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej
Wymiary (wys. × szer. × gł.) Waga
Pojemność Moc
Ocena ogrzewania
Poziom hałasu

39 13/16 × 27 × 33 3/4 cala (101.1 × 68.6 × 85.6 cm)
Netto: 132 5/16 funtów. (60 kg) Brutto: 147 3/4 funta. (67 kg)
8 cu. ft.
Elektryczne: 120/240V Gazowe: 120V
Elektryczny: 5,200 W Gazowy: 20,000 XNUMX BTU/godz
69 dB

www.insigniaproducts.com

49

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA

Definicje:
Dystrybutor * produktów marki Insignia gwarantuje Państwu, pierwotnemu nabywcy tego nowego produktu marki Insignia („Produkt”), że Produkt będzie wolny od wad materiału lub wykonania pierwotnego producenta przez okres jednego ( 1) rok od daty zakupu Produktu („Okres gwarancji”). Aby ta gwarancja miała zastosowanie, produkt musi zostać zakupiony w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie w sklepie detalicznym marki Best Buy lub w Internecie pod adresem www.bestbuy.com lub www.bestbuy.ca i jest zapakowany z niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym.
Jak długo trwa ochrona?
Okres Gwarancji trwa 1 rok (365 dni) od daty zakupu Produktu. Data zakupu jest wydrukowana na paragonie, który otrzymałeś z Produktem.
Co obejmuje ta gwarancja?
W Okresie Gwarancji, jeśli oryginalne wykonanie materiału lub wykonania Produktu zostanie uznane za wadliwe przez autoryzowane centrum naprawcze Insignia lub personel sklepu, Insignia (według własnego uznania): (1) naprawi Produkt na nowy lub odbudowane części; lub (2) wymienić Produkt bezpłatnie na nowe lub odbudowane porównywalne produkty lub części. Produkty i części wymienione w ramach niniejszej gwarancji stają się własnością Insignia i nie są zwracane użytkownikowi. Jeśli po wygaśnięciu Okresu Gwarancji wymagany jest serwis Produktów lub części, musisz zapłacić wszystkie opłaty za robociznę i części. Niniejsza gwarancja obowiązuje tak długo, jak długo jesteś właścicielem Produktu Insignia w Okresie Gwarancji. Gwarancja wygasa w przypadku sprzedaży lub innego przekazania produktu.
Jak uzyskać serwis gwarancyjny?
Jeśli zakupiłeś Produkt w sklepie detalicznym Best Buy lub w sklepie internetowym Best Buy web((www.bestbuy.com lub www.bestbuy.ca), prosimy o zabranie oryginalnego dowodu zakupu i Produktu do dowolnego sklepu Best Buy. Upewnij się, że Produkt został umieszczony w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zapewniającym taką samą ochronę jak oryginalne opakowanie.Aby uzyskać serwis gwarancyjny, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie należy zadzwonić pod numer 1-877-467-4289.Agenci telefoniczni mogą zdiagnozować i rozwiązać problem przez telefon.
Gdzie obowiązuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w markowych sklepach detalicznych Best Buy lub webwitryn do pierwotnego nabywcy produktu w kraju, w którym dokonano pierwotnego zakupu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: · Utraty/zepsucia żywności, napojów i/lub leków. · Instrukcje/edukacja klienta · Instalacja · Ustawienia ustawień · Uszkodzenia kosmetyczne · Uszkodzenia spowodowane pogodą, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi zdarzeniami losowymi, takimi jak przepięcia · Przypadkowe uszkodzenie · Niewłaściwe użycie · Nadużycie · Zaniedbanie · Cele komercyjne/użycie, w tym między innymi ograniczone do użytku w miejscu prowadzenia działalności lub w częściach wspólnych kondominium wielomieszkaniowego lub kompleksu apartamentów, lub używane w inny sposób w miejscu innym niż prywatny dom. · Modyfikacja dowolnej części Produktu, w tym anteny · Panel wyświetlacza uszkodzony przez statyczne (nieruchome) obrazy stosowane przez długi czas (wypalenie).

50

www.insigniaproducts.com

8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe
· Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą lub konserwacją · Podłączenie do nieprawidłowej objętościtage lub zasilacza · Próby naprawy przez osobę nieupoważnioną przez Insignię do serwisowania Produktu · Produkty sprzedawane „tak jak są” lub „ze wszystkimi wadami” · Materiały eksploatacyjne, w tym między innymi baterie (tj. AA, AAA, C itp.) · Produkty, w których fabryczny numer seryjny został zmieniony lub usunięty · Utrata lub kradzież tego produktu lub jakiejkolwiek jego części · Panele wyświetlacza zawierające do trzech (3) uszkodzonych pikseli (ciemne lub nieprawidłowe kropki
podświetlone) zgrupowane w obszarze mniejszym niż jedna dziesiąta (1/10) rozmiaru wyświetlacza lub do pięciu (5) wadliwych pikseli na całym wyświetlaczu. (Wyświetlacze oparte na pikselach mogą zawierać ograniczoną liczbę pikseli, które mogą nie działać normalnie.) · Awarie lub uszkodzenia spowodowane jakimkolwiek kontaktem, w tym między innymi płynami, żelami lub pastami. WYMIANA NAPRAWY ZGODNIE Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI. INSIGNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI NA NINIEJSZY PRODUKT, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ KORZYSTANIA Z PRODUKTU, UTRATĘ BIZNESU LUB UTRACONE ZYSKI. PRODUKTY INSIGNIA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, WSZYSTKICH WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH GWARANCJI NA PRODUKT, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. OKREŚLONE POWYŻEJ I ŻADNE GWARANCJE, WYRAŹNE ANI DOROZUMIANE, NIE BĘDĄ STOSOWAĆ PO OKRESIE GWARANCYJNYM. NIEKTÓRE STANY, PROWINCJE I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA CZASU TRWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, RÓŻNIĄCE SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB PROWINCJI. Odznaka kontaktowa:
1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA jest znakiem towarowym firmy Best Buy i jej spółek zależnych. *Dystrybuowane przez Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA ©2023 Best Buy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.insigniaproducts.com

51

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (USA i Kanada)
INSIGNIA jest znakiem towarowym firmy Best Buy i jej spółek zależnych. Dystrybucja: Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2023 Best Buy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

V4 POLSKI 23-0085

Dokumenty / Zasoby

INSIGNIA NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe z parą i czujnikiem suszenia [pdf] Podręcznik użytkownika
NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe z parą i czujnikiem osuszania, NS-FDRG80W3, 8 Cu. Ft. Suszarki elektryczne i gazowe z parą i czujnikiem osuszania, Suszarki gazowe z parą i czujnikiem suszenia, Sensor Dry

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *