INSIGNIA NS-AF5MSS2 Frytownica sterowana mechanicznie 

INSIGNIA NS-AF5MSS2 Frytownica sterowana mechanicznie

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu Insignia. Twój NS-AF5MSS2 lub NS-AF5MSS2-C reprezentuje najnowocześniejszy projekt frytownicy powietrznej i został zaprojektowany z myślą o niezawodnej i bezproblemowej pracy.

WAŻNI OCHRONIARZE

symbol UWAGA: Przeczytaj uważnie i w całości niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności:

 1. To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
 2. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. NIE pozwalaj, aby urządzenie było używane przez dzieci. W przypadku używania w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
 3. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
 4. NIGDY nie używaj gniazdka elektrycznego pod ladą.
 5. NIGDY nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
 6. Podczas korzystania z tego urządzenia należy zapewnić co najmniej 6 cali (15.25 cm) przestrzeni nad i ze wszystkich stron, aby zapewnić cyrkulację powietrza.
 7. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, NIE zanurzaj przewodu, wtyczek ani obudowy jednostki głównej w wodzie lub innej cieczy. Gotuj tylko w dostarczonym koszyku.
 8. Regularnie sprawdzaj urządzenie i przewód zasilający. NIE używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z obsługą klienta.
 9. NIE WOLNO używać przedłużacza krótkiego przewodu. Krótki przewód zasilający jest używany, aby zmniejszyć ryzyko złapania przewodu lub zaplątania się przez dzieci oraz aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się o dłuższy przewód.
 10. ZAWSZE upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane przed użyciem.
 11. NIE NALEŻY zakrywać wlotu lub wylotu powietrza podczas pracy urządzenia. Takie postępowanie uniemożliwi równomierne gotowanie i może uszkodzić urządzenie lub spowodować jego przegrzanie.
 12. Przed umieszczeniem wyjmowanego kosza w jednostce głównej upewnij się, że kosz i jednostka są czyste i suche, przecierając je miękką szmatką.
 13. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. NIE używaj tego urządzenia do niczego innego niż przeznaczenie. NIE używaj w poruszających się pojazdach lub łodziach. NIE używać na zewnątrz. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.
 14. Przeznaczony wyłącznie do użytku na blacie. Upewnij się, że powierzchnia jest równa, czysta i sucha. NIE WOLNO przesuwać urządzenia, gdy jest używane.
 15. NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu krawędzi blatu podczas pracy.
 16. NIE WOLNO używać akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta. NIE WOLNO umieszczać akcesoriów w kuchence mikrofalowej, tosterze, piekarniku konwekcyjnym lub konwencjonalnym, ani na płycie ceramicznej, wężownicy elektrycznej, palniku gazowym lub grillu zewnętrznym. Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
 17. ZAWSZE upewnij się, że kosz jest prawidłowo zamknięty przed uruchomieniem.
 18. NIE WOLNO używać urządzenia bez zainstalowanego wyjmowanego kosza.
 19. NIE używaj tego urządzenia do smażenia na głębokim oleju.
 20. NIE umieszczaj urządzenia na gorących powierzchniach, w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub w rozgrzanym piekarniku.
 21. Zapobiegaj kontaktowi żywności z elementami grzewczymi. NIE przepełniać podczas gotowania. Przepełnienie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia lub wpłynąć na bezpieczne użytkowanie urządzenia.
 22. Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
 23. Objętość gniazdatages mogą się różnić, wpływając na wydajność Twojego produktu. Aby zapobiec możliwym chorobom, użyj termometru, aby sprawdzić, czy jedzenie jest ugotowane do zalecanej temperatury.
 24. Jeżeli urządzenie emituje czarny dym, należy natychmiast odłączyć. Poczekaj, aż palenie ustanie, zanim wyjmiesz akcesoria do gotowania.
 25. NIE dotykaj gorących powierzchni. Powierzchnie urządzenia są gorące podczas pracy i po jej zakończeniu. Aby zapobiec poparzeniom lub obrażeniom ciała, ZAWSZE używaj gorących podkładek ochronnych lub izolowanych rękawic kuchennych i korzystaj z dostępnych uchwytów.
 26. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie zawiera gorące potrawy. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.
 27. To urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę (jedno ostrze jest szersze od drugiego). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, wtyczka ta jest przeznaczona do podłączenia do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć wtyczkę. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. NIE próbuj w żaden sposób modyfikować wtyczki.
 28. Rozlana żywność może spowodować poważne oparzenia. Trzymaj urządzenie i przewód z dala od dzieci. NIE pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołów lub blatów lub dotykał gorących powierzchni.
 29. Kosz i talerz Crisp bardzo się nagrzewają podczas gotowania. Unikaj kontaktu fizycznego podczas wyjmowania koszyka lub talerza z urządzenia. ZAWSZE po wyjęciu kładź kosz lub talerz na żaroodpornej powierzchni. NIE WOLNO dotykać akcesoriów podczas gotowania ani bezpośrednio po nim.
 30. Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.
 31. Aby odłączyć, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana i przed czyszczeniem. Pozostawić do ostygnięcia przed czyszczeniem, demontażem, wkładaniem lub wyjmowaniem części i przechowywaniem.
 32. NIE czyścić metalowymi gąbkami do szorowania. Kawałki mogą odłamać podkładkę i dotknąć części elektrycznych, stwarzając ryzyko porażenia prądem. Informacje na temat regularnej konserwacji urządzenia można znaleźć w części Czyszczenie frytkownicy na stronie 10.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

symbol Mieszkańcy Kalifornii

UWAGA: Nowotwory i szkody rozrodcze – www.p65warnings.ca.gov

symbol UWAGA: Aby uniknąć obrażeń, należy przeczytać i zrozumieć instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia.

symbol UWAGA:

Ryzyko porażenia prądem. Używaj tylko uziemionego gniazdka.

 • NIE usuwaj ziemi.
 • NIE używaj adaptera
 • NIE używaj przedłużacza.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować porażenie prądem i/lub poważne obrażenia.

symbol UWAGA: NIEPRZESTRZEGANIE JAKICHKOLWIEK WAŻNYCH ZABEZPIECZEŃ I/LUB INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA JEST NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE URZĄDZENIA, KTÓRE MOŻE UTRACIĆ GWARANCJĘ I SPOWODOWAĆ RYZYKO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ

Uwagi dotyczące wtyczki

To urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę (jedno ostrze jest szersze od drugiego). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, wtyczka ta pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć wtyczkę. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób.

Uwagi na temat przewodu

Należy użyć dołączonego krótkiego przewodu zasilającego, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. Nie zaleca się używania przedłużacza do tego produktu. Zawsze podłączaj bezpośrednio do gniazdka ściennego lub gniazdka.

Ostrzeżenie dotyczące plastyfikatora

UWAGA: Aby zapobiec migracji plastyfikatorów do wykończenia blatu lub blatu stołu bądź innych mebli, należy umieścić NIEPLASTIKOWE podkładki lub podkładki pomiędzy urządzeniem a wykończeniem blatu lub blatu. Niezastosowanie się do tego może spowodować przyciemnienie wykończenia. Mogą wystąpić trwałe skazy lub plamy.

Energia elektryczna

Jeśli obwód elektryczny jest przeciążony innymi urządzeniami, urządzenie może nie działać prawidłowo. Powinien być podłączony do oddzielnego obwodu elektrycznego od innych urządzeń.

Ochrona przed przegrzaniem

Frytownica posiada system ochrony przed przegrzaniem. Jeśli wewnętrzny system kontroli temperatury jest nieprawidłowy, ochrona przed przegrzaniem jest automatycznie włączana i frytownica nie jest już gotowa do użytku. Odłącz przewód zasilający, poczekaj, aż frytownica ostygnie i wyślij ją do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.

Automatyczne wyłączanie

Ta frytownica jest wyposażona w timer. Po odliczeniu czasu do 0 frytownica wydaje dźwięk dzwonka i wyłącza się automatycznie.

Uwaga: Jeśli patelnia zostanie wyciągnięta podczas gotowania, frytownica wyłączy się automatycznie.

Oferta

 • Frytownica zapewnia cyrkulację gorącego powietrza podczas gotowania
 • Zakres temperatur od 180 ~ 400 ° F (82.2 ~ 204.4 ° C) do smażenia, pieczenia lub pieczenia ulubionych potraw
 • 5 qt. Kosz (4.8 l) mieści 3-5 porcji jedzenia
 • Timer z automatycznym wyłączaniem umożliwia gotowanie jedzenia od 0 do 60 minut
 • Mechaniczne elementy sterujące zapewniają łatwy, dotykowy sposób dostosowywania ustawień
 • Kosz i patelnia, które można myć w zmywarce, ułatwiają czyszczenie
Zawartość Paczki
 • Frytkownica powietrzna
 • Instrukcja obsługi
Produkt powyżejview

Produkt powyżejview

Przed pierwszym użyciem frytkownicy

 1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki i etykiety z frytownicy powietrznej.
 2. Wyczyść kosz i patelnię gorącą wodą, płynem do naczyń i nierysującą gąbką.
 3. Wytrzyj wnętrze i zewnętrzną stronę frytkownicy wilgotną szmatką.

Korzystanie z frytownicy powietrznej

UWAGA:

 • Twoja frytkownica działa na gorące powietrze. Nie napełniaj patelni olejem ani jakimkolwiek płynem.
 • Nie umieszczaj niczego obok wylotu powietrza z tyłu frytownicy lub na wlocie powietrza na górze frytownicy.
 1. Umieść frytownicę na równej, odpornej na ciepło powierzchni i podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.
 2. Wyciągnij patelnię z frytkownicy, włóż jedzenie do kosza, a następnie włóż patelnię.
  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, patrz Temperatury i czasy przygotowywania żywności na stronie 9.
  Korzystanie z frytownicy powietrznej
 3. Obróć pokrętło temperatury, aby ustawić temperaturę od 180 do 400°F (82.2 do 204.4°C).
  Korzystanie z frytownicy powietrznej
 4. Obróć pokrętło timera, aby ustawić czas gotowania (od 0 do 60 minut) i rozpocznij ogrzewanie. Zaświecą się wskaźniki zasilania i ogrzewania, a timer rozpocznie odliczanie ustawionego czasu gotowania.
  Korzystanie z frytownicy powietrznej
  Uwagi:
  • Jeśli chcesz nagrzać frytownicę powietrzną, dodaj trzy minuty do czasu gotowania. Możesz także podgrzać bez jedzenia we frytkownicy.
  • Wskaźnik ciepła może włączać się i wyłączać podczas gotowania, ponieważ element grzejny włącza się i wyłącza, aby utrzymać odpowiednią temperaturę.
  • W każdej chwili możesz wyciągnąć patelnię, aby sprawdzić jedzenie. Twoja frytownica powietrzna zatrzymuje się automatycznie i wznawia ogrzewanie po ponownym wsunięciu patelni do frytownicy powietrznej.
 5. Jeśli gotujesz dużą ilość jedzenia, wyjmij patelnię i potrząsaj jej zawartością w połowie czasu gotowania. Frytownica kontynuuje nagrzewanie po wymianie patelni (zegar nie przestaje odliczać czasu).
  Uwagi:
  • Twoja frytownica nie wydaje sygnału dźwiękowego w połowie drogi.
  • Wyjmij kosz, aby zmniejszyć wagę podczas potrząsania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyjmowanie koszyka na stronie 10.
 6. Gdy frytownica powietrzna wyemituje sygnał dźwiękowy, czas smażenia dobiegnie końca. Wyciągnij patelnię z frytownicy i umieść ją na odpornej na ciepło powierzchni.
 7. Upewnij się, że twoje jedzenie jest gotowe. Jeśli to nie koniec, wsuń patelnię z powrotem do frytownicy, a następnie ustaw minutnik na kilka dodatkowych minut.
 8. Wsyp jedzenie do miski lub na talerz. NIE WOLNO odwracać patelni do góry nogami, ponieważ nadmiar oleju gromadzi się na dnie.
  • Aby wyjąć małe produkty spożywcze, naciśnij przycisk zwalniający kosz i wyjmij kosz z patelni.
  • Aby wyjąć duże lub delikatne jedzenie, użyj szczypiec, aby wyjąć składniki z kosza.

Przygotowywanie posiłków

Temperatura i czas przygotowywania posiłków

Ponieważ składniki różnią się pochodzeniem, rozmiarem, kształtem i marką, może zajść potrzeba dostosowania czasów gotowania i temperatur w tej tabeli do rodzaju potraw.

FOOD TEMP. CZAS KWOTA UWAGI
Ziemniaki i frytki
Cienkie mrożone frytki 390 ° F (199 ° C) 9 16-min. 11-25 uncji (300-700g) Wstrząsnąć w połowie half
Grube mrożone frytki 390 ° F (199 ° C) 11 20-min. 11-25 uncji (300-700g) Wstrząsnąć w połowie half
Frytki domowe (8×8 mm) 390 ° F (199 ° C) 16 20-min. 11-28 uncji (300-800g) Wstrząsnąć w połowie half
Domowe łódeczki ziemniaczane 355 ° F (179 ° C) 18 22-min. 11-28 uncji (300-800g) Wstrząsnąć w połowie half
Domowe kostki ziemniaczane 355 ° F (179 ° C) 12 18-min. 9 uncji (250 g) Wstrząsnąć w połowie half
Rosti 355 ° F (179 ° C) 15 18-min. 18 uncji (500 g) Wstrząsnąć w połowie half
Zapiekanka ziemniaczana 390 ° F (199 ° C) 15 18-min. 18 uncji (500 g) Wstrząsnąć w połowie half
Mięso i drób
Stek 360 ° F (182 ° C) 8 12-min. 6-18 uncji (100-500g)  
Kotlety wieprzowe 360 ° F (182 ° C) 10 14-min. 6-18 uncji (100-500g)  
Hamburger 360 ° F (182 ° C) 7 14-min. 6-18 uncji (100-500g)  
Rolada z kiełbasą 390 ° F (199 ° C) 13 15-min. 6-18 uncji (100-500g)  
Pałeczki 360 ° F (182 ° C) 18 22-min. 6-18 uncji (100-500g)  
Pierś z kurczaka 360 ° F (182 ° C) 10 15-min. 6-18 uncji (100-500g)  
Boczek 400 ° F (204 ° C) 6 10-min. 11 uncji (300 g)  
Ryba 360 ° F (182 ° C) 10 14-min. 18-28 uncji (500-800g)  
Przekąski
Sajgonki 390 ° F (199 ° C) 8 10-min. 4-14 uncji (100-400g) Wstrząsnąć w połowie half
Mrożone nuggetsy z kurczaka 390 ° F (199 ° C) 6 10-min. 6-18 uncji (100-500g) Wstrząsnąć w połowie half
Mrożone paluszki rybne 390 ° F (199 ° C) 6 10-min. 4-14 uncji (100-400g)  
Mrożony twaróg serowy 355 ° F (179 ° C) 8 10-min. 4-14 uncji (100-400g)  
Faszerowane warzywa 320 ° F (150 ° C) 10 min. 4-14 uncji (100-400g)  
Pieczenie
Ciasto 320 ° F (150 ° C) 20 25-min. 11 uncji (300 g)  
quiche 355 ° F (179 ° C) 20 22-min. 14 uncji (400 g)  
Muffiny 390 ° F (199 ° C) 15 18-min. 11 uncji (300 g)  
Słodkie przekąski 320 ° F (150 ° C) 20 min. 14 uncji (400 g)  
Chleb 360 ° F (182 ° C) 15 18-min. 11-18 uncji (300-500g)  

Wyjmowanie kosza

 1. Wyciągnij rączkę frytownicy, aby wysunąć patelnię.
 2. Postaw patelnię na blacie.
 3. Przesuń pokrywę przycisku zwalniającego do przodu, aby odsłonić czerwony przycisk zwalniający.
 4. Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij kosz z patelni.
 5. Aby ponownie założyć kosz, umieść go na patelni i dociśnij, aż koszyk zablokuje się na miejscu, a następnie przesuń języczek zabezpieczający z powrotem na przycisk zwalniający.

Czyszczenie frytownicy powietrznej

Wyczyść frytownicę po każdym użyciu.

Uwaga: Do czyszczenia patelni i kosza nie używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu

 1. Odłącz frytownicę od gniazdka ściennego i poczekaj, aż ostygnie.
  Uwaga: Zdejmij patelnię, aby frytownica mogła szybciej ostygnąć.
 2. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię frytkownicy za pomocą wilgotnej szmatki.
 3. Wyczyść patelnię i kosz gorącą wodą, płynem do naczyń i nierysującą gąbką. Użyj płynu odtłuszczającego, aby usunąć wszelkie pozostałe pozostałości.
  Uwagi:
  • Aby usunąć trudne do usunięcia pozostałości, napełnij patelnię gorącą wodą i płynem do mycia naczyń, następnie umieść kosz na patelni i mocz przez około dziesięć minut.
  • Patelnię i kosz można także myć w zmywarce
 4. Wyczyść wnętrze frytkownicy gorącą wodą i nierysującą gąbką.
 5. Wyczyść element grzejny szczoteczką do czyszczenia, aby usunąć wszelkie resztki jedzenia.

Przechowywanie frytownicy powietrznej

 1. Odłącz frytownicę i pozwól jej ostygnąć.
 2. Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
 3. Umieść frytownicę w czystym i suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Twoja frytownica nie działa. Twoja frytownica nie jest podłączona. Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazdka ściennego.
Nie ustawiłeś timera. Przekręć pokrętło timera na wymagany czas przygotowania, aby włączyć frytownicę.
Patelnia nie została prawidłowo włożona do frytownicy. Wsuń prawidłowo patelnię do frytownicy.
Po pierwszym włączeniu frytownicy czujesz zapach spalenizny. Pozostałości produkcyjne znajdują się w Twojej frytownicy. Przed pierwszym użyciem frytownicy zalecamy podgrzanie jej przez pięć minut, aby usunąć wszelkie pozostałości produkcyjne, które mogą pozostać po transporcie.
Jedzenie smażone we frytownicy nie jest gotowe. W frytkownicy jest za dużo jedzenia. Do kosza wkładaj mniejsze partie składników. Mniejsze porcje smażone są bardziej równomiernie.
Ustawiona temperatura jest za niska. Zwiększ temperaturę frytownicy.
Czas przygotowania jest za krótki. Gotuj jedzenie dłużej.
Składniki są smażone nierównomiernie we frytownicy. Niektóre rodzaje składników należy wstrząsnąć w połowie czasu przygotowania. Potrawy, które leżą jedna na drugiej lub na drugiej (np. frytki) wstrząśnij w połowie czasu przygotowania.
Smażone przekąski nie są chrupiące po wyjęciu z frytownicy. Użyłeś rodzaju przekąsek przeznaczonych do przygotowania w tradycyjnej frytkownicy. Używaj przekąsek z piekarnika.
Nie mogę prawidłowo wsunąć patelni do frytownicy. W koszyku jest za dużo jedzenia. Nie napełniaj kosza powyżej wskaźnika MAX.
Kosz nie jest prawidłowo umieszczony na patelni. Wepchnij kosz do miski, aż usłyszysz kliknięcie.
Z frytownicy na powietrze wydobywa się biały dym. Przygotowujesz tłuste składniki. Podczas smażenia tłustych składników we frytownicy powietrznej na patelnię wycieka duża ilość oleju. Olej wytwarza biały dym, a patelnia może nagrzewać się bardziej niż zwykle. Nie ma to wpływu na frytownicę ani na efekt końcowy.
Na patelni nadal znajdują się pozostałości tłuszczu z poprzedniego użycia. Biały dym jest spowodowany nagrzewaniem się tłuszczu na patelni. Upewnij się, że patelnia została prawidłowo wyczyszczona po każdym użyciu.
Świeże frytki są nierównomiernie smażone we frytownicy. Nie użyłeś odpowiedniego rodzaju ziemniaka. Używaj świeżych ziemniaków, aby zachować jędrność podczas smażenia.
Frytki nie zostały prawidłowo wypłukane przed ich usmażeniem. Dokładnie opłucz frytki, aby usunąć skrobię z zewnętrznej części patyczków.
Świeże frytki nie są chrupiące po wyjęciu z frytownicy. Kruchość frytek zależy od ilości wody w frytkach. Upewnij się, że prawidłowo wysuszyłeś paluszki ziemniaczane.
Pokrój paluszki ziemniaczane na mniejsze, aby uzyskać bardziej chrupiący wynik.

Dane Techniczne

Wymiary (H × W × D) 12.8 × 14.8 × 12.4 cala (32.6 × 37.7 × 31.4 cm)
Waga Lbs 13.2. (6 kg)
Wymagania dotyczące zasilania 1700W
Aktualny 120V, 60Hz
Temperatura gotowania 180 ~ 400 ° F (82.2 ~ 204.4 ° C)
Długość przewodu Ft. 3.3 (1.0 m)

OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA

Definicje:

Dystrybutor * produktów marki Insignia gwarantuje Państwu, pierwotnemu nabywcy tego nowego produktu marki Insignia („Produkt”), że Produkt będzie wolny od wad materiału lub wykonania oryginalnego producenta przez okres jednego ( 1) rok od daty zakupu Produktu („Okres gwarancji”).

Aby niniejsza gwarancja miała zastosowanie, produkt musi zostać zakupiony w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie w markowym sklepie detalicznym Best Buy lub w Internecie pod adresem www.bestbuy.com or www.bestbuy.pl i jest zapakowany z niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym.

Jak długo trwa ochrona?

Okres Gwarancji trwa 1 rok (365 dni) od daty zakupu Produktu. Data zakupu jest wydrukowana na paragonie, który otrzymałeś z Produktem.

Co obejmuje ta gwarancja?

W Okresie Gwarancji, jeśli oryginalne wykonanie materiału lub wykonania Produktu zostanie uznane za wadliwe przez autoryzowane centrum naprawcze Insignia lub personel sklepu, Insignia (według własnego uznania): (1) naprawi Produkt na nowy lub odbudowane części; lub (2) wymienić Produkt bezpłatnie na nowe lub odbudowane porównywalne produkty lub części. Produkty i części wymienione w ramach niniejszej gwarancji stają się własnością Insignia i nie są zwracane użytkownikowi. Jeśli po wygaśnięciu Okresu Gwarancji wymagany jest serwis Produktów lub części, musisz zapłacić wszystkie opłaty za robociznę i części. Niniejsza gwarancja obowiązuje tak długo, jak długo jesteś właścicielem Produktu Insignia w Okresie Gwarancji. Gwarancja wygasa w przypadku sprzedaży lub innego przekazania produktu.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny?

Jeśli zakupiłeś Produkt w sklepie detalicznym Best Buy lub w sklepie internetowym Best Buy webStrona (www.bestbuy.com or www.bestbuy.pl), prosimy o zabranie oryginalnego paragonu i produktu do dowolnego sklepu Best Buy. Upewnij się, że produkt został umieszczony w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym taką samą ochronę, jak oryginalne opakowanie. Aby uzyskać usługę gwarancyjną, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zadzwoń pod numer 1-877-467-4289. Agenci telefoniczni mogą zdiagnozować i rozwiązać problem przez telefon.

Gdzie obowiązuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w markowych sklepach detalicznych Best Buy lub webwitryn do pierwotnego nabywcy produktu w kraju, w którym dokonano pierwotnego zakupu.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 • Utrata / psucie się żywności z powodu awarii lodówki lub zamrażarki
 • Instrukcje / edukacja klienta
 • Instalacja
 • Skonfiguruj dostosowania
 • Uszkodzenia kosmetyczne
 • Uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi zdarzeniami losowymi, takimi jak przepięcia
 • Przypadkowe uszkodzenie
 • Nadużycie
 • Nadużycie
 • Zaniedbanie
 • Cele / użytkowanie komercyjne, w tym między innymi w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w obszarach wspólnych wielorodzinnego kondominium lub kompleksu mieszkaniowego lub w inny sposób używane w miejscu innym niż dom prywatny.
 • Modyfikacja dowolnej części Produktu, w tym anteny
 • Panel wyświetlacza uszkodzony przez statyczne (nieporuszające się) obrazy stosowane przez dłuższy czas (wypalenie).
 • Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą lub konserwacją
 • Połączenie z nieprawidłową głośnościątage lub zasilacz
 • Próba naprawy przez osobę nieupoważnioną przez Insignia do obsługi Produktu
 • Produkty sprzedawane „tak jak są” lub „ze wszystkimi wadami”
 • Materiały eksploatacyjne, w tym między innymi baterie (np. AA, AAA, C itp.)
 • Produkty, w których fabrycznie nadany numer seryjny został zmieniony lub usunięty
 • Utrata lub kradzież tego produktu lub jakiejkolwiek części produktu
 • Panele wyświetlające zawierające maksymalnie trzy (3) awarie pikseli (punkty, które są ciemne lub nieprawidłowo podświetlone) zgrupowane na obszarze mniejszym niż jedna dziesiąta (1/10) wielkości wyświetlacza lub do pięciu (5) awarii pikseli na całym wyświetlaczu. (Wyświetlacze oparte na pikselach mogą zawierać ograniczoną liczbę pikseli, które mogą nie działać normalnie).
 • Awarie lub uszkodzenia spowodowane jakimkolwiek kontaktem, w tym między innymi płynami, żelami lub pastami.

WYMIANA NAPRAWY PRZEWIDZIANA W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI. INSIGNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI NA NINIEJSZY PRODUKT, W TYM M.in. za UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ KORZYSTANIA Z PRODUKTU, UTRATĘ HANDLU LUB UTRATĘ ZYSKÓW. Produkty insignia nie nakładają żadnych innych wyraźnych gwarancji na temat produktu, wszystkie wyraźne i dorozumiane gwarancje na produkt, w tym między innymi w domniemanych gwarancjach i warunkach przydatności handlowej i przydatności w określonym celu, są ograniczone czas trwania do okresu gwarancji OKREŚLONE POWYŻEJ I ŻADNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, NIE BĘDĄ ZASTOSOWAĆ PO OKRESIE GWARANCYJNYM. NIEKTÓRE STANY, PROWINCJE I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DŁUGO TRWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, MOŻE TEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB PROWINCJI.

Obsługa klienta

Kontakt Insignia:

1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA jest znakiem towarowym firmy Best Buy i jej spółek zależnych.
* Dystrybucja przez Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2021 Best Buy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

logo

Dokumenty / Zasoby

INSIGNIA NS-AF5MSS2 Frytownica sterowana mechanicznie [pdf] Podręcznik użytkownika
NS-AF5MSS2, NS-AF5MSS2-C, NS-AF5MSS2 Frytkownica powietrzna ze sterowaniem mechanicznym, NS-AF5MSS2, Frytkownica powietrzna ze sterowaniem mechanicznym, Frytkownica powietrzna, Frytownica

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *