Logo insygnia

Instrukcja obsługi Insignia NS-DS9PDVD15 9″ Dual DVD

Insygnia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Przeczytaj te instrukcje.
 2. Zachowaj te instrukcje.
 3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
 4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
 6. Czyść tylko suchą szmatką.
 7. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
 8. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym amppodgrzewacze), które wytwarzają ciepło.
 9. Nie lekceważ celu bezpieczeństwa spolaryzowanej lub uziemionej wtyczki. Szerokie ostrze jest zapewnione dla twojego bezpieczeństwa.
  Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. 10 Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, wygodnych gniazdek i miejsca, w którym wychodzą z urządzenia.
 10. Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
 11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
 12. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało uszkodzone w
  w jakikolwiek sposób, na przykład przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, do urządzenia wylano płyn lub dostały się do niego przedmioty, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone. 14 Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapania lub zachlapania, a także nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
 13. Wtyczka ścienna jest urządzeniem odłączającym. Wtyczka musi być łatwo dostępna.

ZAWARTOŚĆ PACZKI

 • 9-calowy odtwarzacz DVD A
 • 9-calowy odtwarzacz DVD B
 • Zasilacze sieciowe (2)
 • Zasilacz samochodowy typu Y
 • Kable adaptera AV (do podłączenia odtwarzaczy DVD A i B do telewizora)(2)
 • Kabel połączeniowy AV (do połączenia odtwarzacza A z odtwarzaczem B)
 • Etui podróżne
 • Paski mocujące zagłówek (2)
 • Przewodnik szybkiej instalacji

USTAWIANIE ODTWARZACZA

Do podłączenia do gniazda zasilania 12 V.

 • Podłącz dołączony zasilacz samochodowy typu Y do odtwarzacza (odtwarzaczy), a następnie do gniazda zasilania 12 V.Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 2

Aby podłączyć do zasilania sieciowego

 • Podłącz dołączony zasilacz sieciowy do odtwarzacza, a następnie do gniazdka elektrycznego. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 3

ROZWIĄZANIA

Odtwarzacze DVD A i B Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 1

KORZYSTANIE Z ODTWARZACZA DVD

KORZYSTANIE Z ODTWARZACZA DVD 

Uwaga: Większość płyt DVD i odtwarzacz DVD mają kody regionów, które pomagają kontrolować nielegalną dystrybucję płyt DVD. Kod regionu Twojego odtwarzacza to 1. Możesz odtwarzać tylko płyty DVD z kodem regionu 1 lub ALL. Kod regionu płyty DVD jest wydrukowany na płycie DVD lub na opakowaniu płyty DVD.

 1. Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do zasilania.
 2. Przesuń przełącznik WŁ. / WYŁ. Do pozycji WŁ.
 3. Przesuń przełącznik OPEN. Szuflada dysku zostanie otwarta.
 4. Umieść płytę etykietą do góry w szufladzie na płyty, a następnie zamknij kieszeń.
  Odtwarzanie płyty rozpocznie się automatycznie.
 5. Do sterowania odtwarzaniem służą elementy sterujące nawigacją i przyciski na odtwarzaczu DVD.
  Więcej informacji na temat korzystania z przenośnego odtwarzacza DVD można znaleźć w podręczniku użytkownika online pod adresem www.insigniaproducts.com.

Podłączanie dwóch odtwarzaczy DVD

 1. Za pomocą kabla połączeniowego AV połącz gniazdo AV OUT odtwarzacza A z gniazdem AV IN odtwarzacza B.
 2. Podłącz zasilacz samochodowy typu Y do gniazd DC IN w obu odtwarzaczach, a następnie do gniazda zasilania 12 V.
 3. Włącz odtwarzacze DVD.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INPUT na odtwarzaczu B, aż na ekranie pojawi się A/V IN. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 4
# ITEM OPIS
1 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 6przełącznik OTWÓRZ Przesuń, aby otworzyć tacę dysku.
2 ON / OFF wyłącznik Przesuń, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzacz DVD.
3 USTAWIAĆ przycisk Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć ustawienie menu.
4 FUNKCJA przycisk Naciśnij, aby wejść lub wyjść z Funkcjonować menu.
5 Elementy sterujące nawigacją Odtwarzanie Moda: wciśnij (Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 5) do szybkiego przewijania płyty do tyłu lub do przodu. Menu Moda: Naciśnij, aby nawigować i potwierdzać wpis lub wybór.
6 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 7przycisk (odtwarzaj/pauza) Naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
7 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 8Przycisk (stop) (Gracz A) Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie płyty.
Przycisk Stop/AV IN (Odtwarzacz B) Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie płyty. Gdy gracz A i gracz B są ze sobą połączeni, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk na odtwarzaczu B, aby się przełączyć AV IN tryb.
8 Wskaźnik mocy Świeci na niebiesko, gdy odtwarzacz jest zasilany i włączony.
9 Głośniki Zapewnia wyjście audio, gdy słuchawki nie są podłączone.
10 DC IN jack Podłącz do zasilacza sieciowego lub gniazda samochodowego 12 V.
11 AV IN walet (gracz B) Podłącz odtwarzacz DVD A za pomocą kabla połączeniowego AV.
12 AV OUT gniazdo (gracz A/B) Podłącz odtwarzacz DVD B za pomocą kabla połączeniowego AV lub podłącz monitor, telewizor lub

amplifier do tego gniazda za pomocą dołączonego kabla AV i kabla RCA (brak w zestawie).

13 Gniazdo słuchawkowe

 

 

Podłącz słuchawki do tego gniazda.

Uwagi: Gdy podłączone są słuchawki, wbudowane głośniki są wyciszone.

14 Kontrola głośnościInsignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 9 Obróć, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
15 Wstrzymanie (Stand) Wyciągnij, aby ustawić odtwarzacz na biurku lub stole.
16 Otwory na pasek Wsuń paski mocujące przez te szczeliny podczas instalacji odtwarzacza w pojeździe.

Aby zainstalować odtwarzacz w pojeździe

 1. Poluzuj paski mocowania zagłówka, jak pokazano poniżej, a następnie przymocuj odtwarzacz DVD do uchwytu w pozycji „przedniej”.
 2. Przesuń poziome paski A i B przez szczeliny z tyłu
  odtwarzacz DVD, a następnie złóż je i przymocuj do tylnej części mocowania zagłówka, aż do zamocowania rzepu.
 3. Umieść paski C1, C2, D1 i D2 przed odtwarzaczem DVD i przymocuj je do rzepów, jak pokazano.
 4. Dopasuj paski E1, E2, F1 i F2 wokół zagłówka i zapnij dwie klamry. Naciągnij mocno paski, jak pokazano.

Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 10

PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

 • Podłącz słuchawki (brak w zestawie) do gniazda słuchawkowego w obu odtwarzaczach DVD. Gdy słuchawki są podłączone do gniazda słuchawkowego, z wbudowanych głośników nie wydobywa się żaden dźwięk. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 11

PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA LUB MONITORA

Odtwarzacz DVD można podłączyć do telewizora lub monitora, aby oglądać filmy DVD na telewizorze lub monitorze.

 1. Podłącz kabel adaptera AV do gniazda AV OUT w odtwarzaczu DVD.
 2. Podłącz kabel RCA (brak w zestawie) do drugiego końca kabla adaptera AV. Upewnij się, że kolory na złączach są zgodne.
 3. Podłącz drugi koniec kabla RCA do gniazd AV w telewizorze lub monitorze, upewniając się, że kolory złączy odpowiadają kolorom gniazd.
 4. Włącz telewizor lub monitor.
  Uwaga: Konieczne może być wybranie odpowiedniego wejścia w telewizorze lub monitorze.Insignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 12

DANE TECHNICZNE

 • zasilacz sieciowy pojtage: 100-240 V ~ 0.5 A
 • Częstotliwość robocza: 50/60 Hz
 • Adapter ładowarki samochodowej: 12V ~ 800mA
 • Wejście urządzenia: DC 9-12V ~1.0A
 • Rozdzielczość ekranu: 800 x 480

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM ROZWIĄZANIE
Brak mocy • Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony i podłączony.

• Upewnij się, że odtwarzacz jest włączony.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony. • Wyreguluj głośność.

• Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo włożone do odpowiednich gniazd.

• Upewnij się, że odtwarzacz nie jest wstrzymany.

• Upewnij się, że odtwarzacz nie działa w trybie szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu.

• Upewnij się, że odtwarzacz nie jest zbyt gorący. Pozostaw do ostygnięcia na 30 minut, a następnie spróbuj ponownie.

• Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone.

Nie można przewijać filmu do przodu ani do tyłu. • Nie można przewijać napisów początkowych i informacji ostrzegawczych na początku filmu.

• Niektóre płyty DVD nie pozwalają na szybkie skanowanie lub pomijanie tytułów lub rozdziałów.

PołączeniaInsignia NS-DS9PDVD15 9 Podwójne DVD rys. 13 ikona pojawi się na ekranie. Nie można wykonać działania, ponieważ:

• Oprogramowanie DVD na to nie pozwala.

• Płyta DVD nie obsługuje tej funkcji (npample funkcji Napisy).

• Funkcja nie jest obecnie dostępna na płycie DVD.

• Wprowadzono numer tytułu lub rozdziału, który jest poza zakresem.

Obraz jest zniekształcony. • Podczas szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu zniekształcenia są normalne.

• Płyta DVD może być uszkodzona. Wypróbuj inną płytę DVD.

Dysk nie odtwarza się. • Upewnij się, że płyta jest włożona etykietą do góry.

• Upewnij się, że płyta jest kompatybilna z twoim odtwarzaczem. Twój odtwarzacz może odtwarzać płyty DVD i CD audio.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie tego produktu podlega następującym dwóm warunkom:

 1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i
 2. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie FCC
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami FCC, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi tego urządzenia.

OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA

Odwiedzić www.insigniaproducts.com dla szczegółów.

KONTAKT Z INSIGNIA:
Aby skontaktować się z obsługą klienta, zadzwoń pod numer 1-877-467-4289 (Stany Zjednoczone i Kanada) lub
01-800-926-3000 (Meksyk)
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA jest znakiem towarowym firmy Best Buy i jej spółek zależnych.
Zarejestrowano w niektórych krajach.
Dystrybucja przez Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2017 Best Buy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Made in China

Ściągnij PDF: Insignia NS-DS9PDVD15 9 Instrukcja obsługi dwóch płyt DVD

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *