insignia-NS-DD10PDVD19-Przenośne-odtwarzacze-DVD-z dwoma ekranami-instrukcja-użytkownika-logoinsignia NS-DD10PDVD19 Instrukcja obsługi przenośnych odtwarzaczy DVD z dwoma ekranami

insignia-NS-DD10PDVD19-Przenośne-odtwarzacze-DVD-z dwoma ekranami-Instrukcja-użytkownika-produkt

 • ZAWARTOŚĆ PACZKI'
 • 10, przenośne odtwarzacze DVD z dwoma ekranami (2)
 • Kabel połączeniowy AV do podłączenia odtwarzaczy
 •  Kabel AV do podłączenia odtwarzacza do telewizora lub monitora
 •  Piloty (2)
 • Zasilacze AC / DC (2)
 • Zasilacz samochodowy DC
 • Uchwyty do zagłówków samochodowych (2)
 • Etui podróżne
 • Przewodnik szybkiej instalacji

ZNAJDŹ SWÓJ PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ONLINE!insignia-NS-DD10PDVD19-Przenośne-odtwarzacze-DVD-z dwoma ekranami-Instrukcja-użytkownika-rys.1
Iść do www.insigniaproducts.com, wprowadź model w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij ENTER. Obok opcji Funkcje kliknij opcję Pomoc techniczna i pliki do pobrania, a następnie obok opcji Podręcznik użytkownika kliknij żądany język.

USTAWIANIE ODTWARZACZA
Do podłączenia do gniazda zasilania 12 V.

 • Podłącz dołączony zasilacz samochodowy typu Y do odtwarzacza (odtwarzaczy), a następnie do gniazda zasilania 12 V.
 • Aby podłączyć do zasilania prądem zmiennym Podłącz dołączony zasilacz sieciowy do odtwarzacza, a następnie do gniazdka sieciowego.

ROZWIĄZANIA

Odtwarzacze DVD A i B

KORZYSTANIE Z ODTWARZACZA DVD
Odtwórz DVD lub Audio CD
Uwaga: Większość płyt DVD i odtwarzacz DVD mają kody regionów, które pomagają kontrolować nielegalną dystrybucję płyt DVD. Kod regionu Twojego odtwarzacza to 1. Możesz odtwarzać tylko płyty DVD z kodem regionu 1 lub ALL. Kod regionu płyty DVD jest wydrukowany na płycie DVD lub na opakowaniu płyty DVD.

 1.  Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do zasilania.
 2.  Przesuń przełącznik WŁ. / WYŁ. Do pozycji WŁ.
 3.  Przesuń przełącznik OPEN. Szuflada dysku zostanie otwarta.
 4.  Umieść dysk w szufladzie na dysk, etykietą do góry, a następnie zamknij tacę. Płyta zaczyna się automatycznie odtwarzać.
 5.  Do sterowania odtwarzaniem służą elementy sterujące nawigacją i przyciski na odtwarzaczu DVD.

Więcej informacji na temat korzystania z przenośnego odtwarzacza DVD można znaleźć w podręczniku użytkownika online pod adresem www.insigniaproducts.com. Podłączanie dwóch odtwarzaczy DVD

 1.  Za pomocą kabla połączeniowego AV połącz gniazdo AV OUT jednego odtwarzacza z gniazdem AV IN drugiego odtwarzacza.
 2.  Upewnij się, że oba odtwarzacze są podłączone do zasilania.
 3. Włącz odtwarzacze DVD.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOURCE/SETUP na odtwarzaczu z kablem podłączonym do gniazda AV IN, aż AV IN pojawi się na ekranie.

Aby zainstalować odtwarzacz w pojeździe

 1.  Wsuń pasek podtrzymujący przez szczeliny z tyłu odtwarzacza DVD.
 2. Umieść pasek wokół zagłówka jednego z przednich siedzeń pojazdu. 3 Umieść odtwarzacz DVD na środku zagłówka, a następnie dobrze zapnij pasek.

PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

 • Podłącz słuchawki (brak w zestawie) do gniazda słuchawkowego odtwarzacza DVD Gdy słuchawki są podłączone do gniazda słuchawkowego, z wbudowanych głośników nie wydobywa się żaden dźwięk.

PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA LUB MONITORA
Odtwarzacz DVD można podłączyć do telewizora lub monitora, aby oglądać filmy DVD na telewizorze lub monitorze.

 1. Podłącz (dołączony) kabel adaptera AV do gniazda AV OUT odtwarzacza DVD.
 2.  Podłącz kabel AV (brak w zestawie) do drugiego końca kabla adaptera AV. Upewnij się, że kolory na złączach są zgodne.
 3.  Podłącz drugi koniec kabla AV do gniazd AV telewizora lub monitora, upewniając się, że kolory złączy odpowiadają kolorom gniazd.
 4. Włącz telewizor lub monitor.
  Uwaga: Konieczne może być wybranie odpowiedniego wejścia w telewizorze lub monitorze.

DANE TECHNICZNE

Kompatybilne dyski Dyski DVD (region 1 w USA) i dyski CD
System sygnału PAL lub NTSC
LCD 10 cali
Pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz
S/N dźwięku > 60 dB
Zakres dynamiczny > 80 dB
Laser Semiconductor
długość fali 650 nm / 795 nm
Wymagania dotyczące zasilania Prąd przemienny 100–240 V, 50/60 Hz
Temperatura robocza 32 ° do 104 ° F (0 ° do 40 ° C)
Waga Każdy gracz: 1.8 funta (8 kg)
Wymiary (H × W × D) Każdy odtwarzacz: 7.24 × 9.8 × 1.5 cala (184 × 248.9 × 38.1 mm)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM ROZWIĄZANIE
Brak mocy • Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony i podłączony.

• Upewnij się, że odtwarzacz jest włączony.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony. • Dostosuj głośność.

• Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo włożone do odpowiednich gniazd.

• Upewnij się, że odtwarzacz nie jest wstrzymany.

• Upewnij się, że odtwarzacz nie działa w trybie szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu.

• Upewnij się, że odtwarzacz nie jest zbyt gorący. Pozostaw do ostygnięcia na 30 minut, a następnie spróbuj ponownie.

• Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone.

Nie można przewijać filmu do przodu ani do tyłu. • Nie można przewijać napisów początkowych i informacji ostrzegawczych na początku filmu.

• Niektóre płyty DVD nie pozwalają na szybkie skanowanie lub pomijanie tytułów lub rozdziałów.

• Te funkcje nie działają w trybie AV IN.

Ikona pojawi się na ekranie. Nie można wykonać działania, ponieważ:

• Oprogramowanie DVD na to nie pozwala.

• Płyta DVD nie obsługuje tej funkcji (npample funkcji Napisy).

• Funkcja nie jest obecnie dostępna na płycie DVD.

• Wprowadzono numer tytułu lub rozdziału, który jest poza zakresem.

PROBLEM ROZWIĄZANIE
Obraz jest zniekształcony. • Podczas szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu zniekształcenia są normalne.

• Płyta DVD może być uszkodzona. Wypróbuj inną płytę DVD.

Dysk nie odtwarza się. • Upewnij się, że płyta jest włożona etykietą do góry.

• Upewnij się, że płyta jest kompatybilna z twoim odtwarzaczem. Twój odtwarzacz może odtwarzać płyty DVD i CD audio.

PRAWNE

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie tego produktu podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 •  Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 •  Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 •  Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 •  Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie FCC
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami FCC, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi tego urządzenia.

WAŻNI OCHRONIARZE

 1.  Przeczytaj te instrukcje.
 2.  Zachowaj te instrukcje.
 3.  Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
 4.  Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 5.  Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
 6.  Czyść tylko suchą szmatką.
 7.  Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
 8.  Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym amppodgrzewacze), które wytwarzają ciepło.
 9.  Nie lekceważ celu bezpieczeństwa spolaryzowanej lub uziemionej wtyczki. Szerokie ostrze jest przewidziane
  Twoje bezpieczeństwo. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
 10.  Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub przyciśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdach,
  oraz punkt, w którym wychodzą z aparatu.
 11.  Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
 12.  Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
 13.  Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, została wylana ciecz lub przedmioty wpadły do ​​urządzenia, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub został upuszczony.
 14.  Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapania lub rozpryskiwania, ani nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
 15.  Wtyczka ścienna jest urządzeniem odłączającym. Wtyczka musi być łatwo dostępna.

OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA
Odwiedzić www.insigniaproducts.com dla szczegółów.

KONTAKT INSIGNIA: W celu obsługi klienta zadzwoń pod numer 1-877-467-4289 (USA i Kanada) lub 01-800-926-3000 (Meksyk) www.insigniaproducts.com
INSIGNIA jest znakiem towarowym firmy Best Buy i jej spółek stowarzyszonych. Zarejestrowany w niektórych krajach. Dystrybuowane przez Best Buy Purchasing, LLC. 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA 2018 Best Buy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w Chinach

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *