Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem – LOGOBudzik z bezprzewodowym ładowaniem

Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem-budzik

Zawartość pudełka

Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - ładowanieSterowanie i funkcje

Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - Top ViewS

Sterowanie i funkcje

Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - bezprzewodowe ładowanie

  1. Czas, ściemniacz, drzemka
  2. -Przycisk, Budzik i-box Slick 79271PI z przyciskiem ładowania bezprzewodowego1 zestaw alarmu 1
  3.  Wyświetlacz LED
  4. Przycisk +, Budzik i-box Slick 79271PI z przyciskiem ładowania bezprzewodowego2 Alarm ustawiony
  5. Strefa ładowania bezprzewodowego
  6. Port zasilania USB C
  7. Zapasowa komora baterii

Wskaźniki LED

Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - wskaźniki LED8) PM (zegar 12-godzinny)
9) Kieszonkowy gimbal PNJ Mini 4K STA-POCKET- WIFI Wskaźnik ładowania bezprzewodowego
10) Budzik i-box Slick 79271PI z przyciskiem ładowania bezprzewodowego1 Alarm 1 włączony
11) Budzik i-box Slick 79271PI z przyciskiem ładowania bezprzewodowego2 Alarm 1 włączony
12) Zz Drzemka

Podłączenie zasilaniaBudzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem — złącze zasilania A

Montaż baterii zapasowej

Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem — Top Vi

Slick ma funkcję baterii zapasowej, w której 1x bateria CR2025 (brak w zestawie) pozwoli mu zapamiętać ustawienia godziny i alarmu w przypadku odłączenia lub odcięcia zasilania. Uwaga: bateria nie zasila zegara ani funkcji ładowania bezprzewodowego, zapisuje tylko ustawienia.Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - De SlickS

Ustawienie zegara
12H / 24H
Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem 12 godzin

godzinaBudzik i-box Slick 79271PI z funkcją WirelessHourMinutaBudzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - wskaźnik LEDustawienie alarmu
Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem – godzinaAlarm 1 – minuta
Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - m 1 - minutaAlarm 1 włącz-wyłącz
Budzik i-box Slick 79271PI z funkcją bezprzewodowego ładowania

Alarm 2 – GodzinaBudzik i-box Slick 79271PI z alarmem 2 — godzina

Alarm 2-minutowyBudzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem — alarm 2 minutyAlarm 1 włącz-wyłącz
Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - H enableZatrzymanie alarmuBudzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem — zatrzymanie alarmuDrzemka alarmuBudzik i-box Slick 79271PI z funkcją drzemki alarmu ładowania bezprzewodowego

Ściemniacz wyświetlacza LEDBudzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - ściemniacz wyświetlacza

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej

Wejście zasilania USB C: 5V1A,
5V2A ✔ Ładowanie 5W
5V3A,
9V2A ✔ Ładowanie 10W
Bateria zapasowa: 1x 3 V CR2025 litowy
Ładowanie bezprzewodowe / wejście 9V2A 10 W maks.
Ładowanie bezprzewodowe / wejście 9V2A 5 W maks.
Wymiary, średnica x wysokość: 134 x 52.6 mm

Ładowanie bezprzewodowe

Jeśli masz telefon z funkcją bezprzewodowego ładowania Qi, możesz go naładować za pomocą Slicka. Umieść smartfon centralnie na panelu telefonu (5). Jak pokazano poniżej. Dioda ładowania bezprzewodowego (9) w lewym dolnym rogu panelu LCD świeci podczas ładowania telefonu, a stan naładowania baterii można zobaczyć na wyświetlaczu telefonu.
Proszę zanotować: Dioda ładowania bezprzewodowego (9) będzie migać, jeśli telefon nie jest prawidłowo umieszczony. Może być konieczne wyjęcie smartfona z etui, jeśli grubość etui przekracza 5 mm lub jeśli zawiera metal.Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem - Hebt u een telefon

Wodoodporne światło LED Godox WL8P -- Godox WL8hjP Wat Dbanie o budzik
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne – Przed zainstalowaniem lub uruchomieniem budzika prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Przechowywać z dala od źródeł ognia, takich jak zapalone świece.
Nie wystawiać na działanie kapiących lub rozpryskiwanych płynów. Przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie mogą znajdować się w pobliżu głośnika.
Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bardzo wysokiej lub niskiej temperatury, wilgoci, wibracji, silnych pól magnetycznych, wysokich częstotliwości i zapylonych środowisk.
Nie umieszczaj produktu w zamkniętych regałach lub regałach bez odpowiedniej wentylacji. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
Nigdy nie próbuj wkładać przewodów, szpilek ani innych podobnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub otworów urządzenia.
Nie demontuj ani nie modyfikuj budzika, nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
Jeśli budzik jest w jakikolwiek sposób uszkodzony lub działa nieprawidłowo, nie używaj. Skonsultuj się z wykwalifikowanym inżynierem serwisu.
Nie używaj materiałów ściernych, benzenu, rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni urządzenia. Aby wyczyścić, przetrzyj czystą, miękką szmatką i łagodnym roztworem detergentu.
Ten produkt wykorzystuje baterie i zarówno produkt, jak i baterie muszą być odpowiednio utylizowane. Nie wyrzucaj ich do śmieci domowych pod koniec ich cyklu życia; zanieś je do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego, elektronicznego i baterii. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.

Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem – ICONE

Rozwiązywanie problemów

Problem

Rozwiązanie

Alarm się nie włącza Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do Slick i zasilany port USB
Sprawdź, czy wejście zasilania USB jest włączone
Brak wyświetlacza LED Sprawdź, czy ściemniacz nie jest ustawiony na OFF
Ładowanie bezprzewodowe jest bardzo wolne Podłącz Slick do zasilacza 9 V = 2 A
Po odcięciu zasilania ustawienia czasu i alarmu nie resetują się Brak zamontowanej baterii zapasowej – Włóż baterię CR2025
Nieprawidłowo założona bateria zapasowa – włóż prawidłowo, patrz schemat

Odpowiedzialność
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i/lub komponentów sprzętowych są dokonywane regularnie. Dlatego niektóre instrukcje, specyfikacje i rysunki w tej dokumentacji mogą nieznacznie różnić się od konkretnej sytuacji. Wszystkie elementy opisane w tym przewodniku służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą nie mieć zastosowania w konkretnej sytuacji. Z opisu zawartego w niniejszej instrukcji nie można uzyskać żadnych praw ani uprawnień.

Deklaracja zgodności
Niniejszym, Philex Electronic Ltd. oświadcza, że ​​urządzenie do ładowania bezprzewodowego: Slick Budzik jest zgodne z Dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.philex.com/doc

Pomoc techniczna
Aby uzyskać dalszą pomoc, porady, informacje lub odwiedź czat na żywo www.iboxstyle.com

Dokumenty / Zasoby

Budzik i-box Slick 79271PI z bezprzewodowym ładowaniem [pdf] Instrukcja obsługi
79271PI, Budzik z bezprzewodowym ładowaniem

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *