LOGO i-box

i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth

WPROWADZENIE

i-box Attune to stylowe i łatwe w obsłudze przenośne radio DAB/DAB+ i FM. Funkcja radia DAB+ zapewnia wyraźny i czysty dźwięk za naciśnięciem jednego przycisku i automatycznie wyszukuje wszystkie dostępne stacje radiowe, wyświetlając je na dużym wyświetlaczu LCD, dzięki czemu wiesz dokładnie, której słuchasz. Jeśli wolisz odtwarzać swój własny wybór muzyki, Attune oferuje również odtwarzanie przez Bluetooth i AUX IN. Wbudowana bateria litowa wielokrotnego ładowania o pojemności 2,200 mAh i poręczny skórzany pasek ułatwiają słuchanie ulubionych utworów i stacji z dowolnego miejsca w domu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TROSKA O CIEBIE RADIO DOSTRAJANIE

 • Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z radia
 • Nie umieszczaj źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, na lub w pobliżu radia. Trzymaj z dala od kapiących lub rozpryskiwanych płynów.
 • Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bardzo wysokich lub niskich temperatur, wilgoci, silnych pól magnetycznych o wysokiej częstotliwości i zapylonych środowisk.
 • Zawsze zostawiaj wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia dla wentylacji.
 • Do czyszczenia urządzenia nie używaj materiałów ściernych, benzenu, rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników.
 • Aby wyczyścić, wytrzyj czystą, miękką szmatką. Nigdy nie próbuj wkładać przewodów, szpilek ani innych podobnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub otworów urządzenia.
 • Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
 • Jeśli radio jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, nie używaj. Skonsultuj się z wykwalifikowanym inżynierem serwisu.
 • Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową.
 • Musi być prawidłowo używany i ładowany. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zapalenie się lub wybuch akumulatora, powodując poważne lub śmiertelne obrażenia.
 • Nie wyrzucaj tego produktu wraz z odpadami domowymi po zakończeniu jego cyklu życia; przekazać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych z bateriami.
 • Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 1

KONTROLA I FUNKCJE

PRZEDNI PANEL / PANEL TYLNY /DISPLAY

Połączenia i funkcje

 1.  Wyświetlacz LCD
 2.  Głośnik
 3.  Wł./WYŁ./Czuwanie
 4.  Moda
 5.  Informacje. / Menu
 6.  Dalej
 7. Preset - zapisz/przywołaj
 8.  Wstecz- przejdź do poprzedniego menu
 9. Enter/Odtwarzaj/Pauza/Skanuj
 10.  Poprzednie
 11.  Objętość +/-
 12.  antena teleskopowa
 13.  Port basowy
 14.  Wejście AUX
 15.  Wskaźnik ładowania
 16.  Port ładowania Micro USB
 17.  Radiostacja
 18.  Wskaźnik sygnału
 19.  Wskaźnik AM/PM
 20. . Informacje o stacji radiowej
 21.  Czas
 22.  Wskaźnik Bluetooth
 23.  Wskaźnik DAB
 24.  Wskaźnik FM
 25.  Wskaźnik baterii
 26.  Wskaźnik wejścia AUXi-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 2 i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 3

Ładowanie

Radio Attune ma wbudowaną baterię litową o pojemności 2,200 mAh, której użytkownik nie może wymieniać. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przy pierwszym użyciu Attune ładuj go przez 4-5 godzin, aż do pełnego naładowania. Podczas ładowania baterii/ikona ładowaniai-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 5 W prawym górnym rogu ekranu pojawi się s, który zmieni się na a i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 6 ikona pełnej baterii, gdy bateria jest w pełni naładowana.

 •  Podłącz Attune do zasilanego portu USB w ładowarce USB lub komputerze.
 •  Do użytku mobilnego odłącz kabel USB, gdy bateria jest w pełni naładowana.
 • Wskaźnik LED ładowania świeci na czerwono podczas ładowania;
 • Dioda zgaśnie, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 4

Automatyczne ustawianie zegara

Po włączeniu Attune i wysunięciu anteny zegar ustawi się automatycznie po 50 sekundach.

Aby zmienić język operacyjny
Domyślnym językiem obsługi jest angielski, aby zmienić wejdź do menu System przewiń do wybierz i Lwybierz z

Czuwanie / WŁ./WYŁ.

 • Naciśniji-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 8 Przycisk gotowości/zasilania 3, aby włączyć radio w ostatnio używanym trybie.
 • Po podłączeniu do źródła zasilania USB naciśnij ponownie, aby przejść do trybu gotowości.
 • Jeśli radio jest odłączone od źródła zasilania USB, naciśniji-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 8 Przycisk gotowości/zasilania do włączania/wyłączania radia.

Wybór trybu
Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby przełączać się między trybami.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 9

Żeglujący dietetyczne

 • Naciśnij MENU 5, a następniei-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 10 10/6, aby przewijać opcje menu.
 • Naciśnij ENTER 9, aby wybrać opcję lub wejść do podmenu,

Tryb radia DAB

Pełne skanowanie DAB:

Długie naciśnięcie MENU6, a następnie naciśnięcie ENTER 9, aby wykonać pełne skanowanie lub długie naciśnięcie ENTER/SCAN, aby wyszukać wszystkie dostępne stacje.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 11

Lista stacji DAB

Wyświetlacz LCD wyświetla długą nazwę odtwarzanej stacji oraz informacje o programie. Użyj poprzedniego/następnego klawisza i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 10 10/6, aby przewinąć listę stacji znalezionych podczas wyszukiwania, pojawi się krótka nazwa. Naciśnij ENTER, aby słuchać pokazywanej stacji.

Zapisywanie ustawień radia DAB:

Możesz teraz zapisać odtwarzaną stację w jednym z 30 presetów DAB. Długo naciśnij PRESET i użyj poprzedniego lub następnego klawisza i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 1010/6, aby przewinąć do pustej pozycji resetowania, naciśnij ENTER, aby zapisać.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 13

Presety odtwarzania radia DAB:

Krótko naciśnij PRESET i użyj poprzedniego lub następnego klawisza; i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 10 10/ aby przewinąć zaprogramowane pozycje, naciśnij ENTER, aby odtworzyć.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 13

Opcja menu ręcznego dostrajania DAB:

Jeśli znasz częstotliwość stacji, możesz ją wyszukać za pomocą tej opcji. Naciśnij MENU 5, a następnie ENTER, aby wejść do menu DAB, naciśnij daleji-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 146 następnie ENTER, aby wejśći-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 10  Klawisze 1O/6 do przewijania częstotliwości DAB w celu wybrania tej, którą chcesz. Naciśnij ENTER, aby odtworzyć. Naciśnij przycisk MENU 6, aby wyjść z wyszukiwania.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 15

DRK:

Dynamic Range Control może sprawić, że cichsze dźwięki będą lepiej słyszalne, gdy radio jest używane w hałaśliwym otoczeniu. Ta funkcja jest dostępna tylko dla niektórych stacji DAB. Wybierz wysoki/niski/wyłączony prąd wybrana opcja zostanie oznaczona gwiazdką „.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 16

Suszona śliwka:

Ustawienie Przycinania na usuwa stacje bez odbioru sygnału z „Listy stacji” DAB, gdy następnym razem wykonasz pełne skanowanie. Wybierz opcję Przycinanie w Menu i naciśnij przycisk A 6, aby wybrać Tak/Nie, naciśnij ENTER, aby potwierdzić, a następnie naciśnij przycisk MENU, aby wyjść.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 17

Tryb radia FM:

Automatyczne skanowanie:

W trybie FM naciśnij i przytrzymaj SCAN, aby automatycznie wyszukać stacje FM. Znalezione stacje zostaną zapisane w Preset pozycjach, patrz 2.5 na następnej stronie, aby odtworzyć Preset.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 17

Ustawienia skanowania:

Lub naciśnij i przytrzymaj MENU, a następnie ENTER, aby wejść do menu ustawień skanowania, wybierz lub naciśnij ENTER , MENU a następnie długo naciśnij ENTER/SCAN, aby rozpocząć skanowanie. Uwaga: Jeśli masz silny sygnał, możesz wybrać „tylko silne stacje”, aby ograniczyć liczbę znalezionych stacji i upewnić się, że mają czysty sygnał. Znalezione stacje zostaną zapisane w zaprogramowanych pozycjach do 30, jeśli ich liczba zostanie znaleziona.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 18

Strojenie ręczne FM:

Długie naciśnięcie klawisza poprzedniego lub następnego i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 10/AO/6, aby dostroić następną dostępną stację, naciśnij krótko, aby dostroić. Zapisz znalezioną stację w Preset, jeśli chcesz ją zachować.

Zapisywanie ustawień radia FM:

Możesz teraz zapisać odtwarzaną stację w jednym z ustawień 30FM. Długo naciśnij PRESET i użyj poprzedniego lub następnego klawisza  i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 10O/6, aby przewinąć do pustej pozycji zaprogramowanej. naciśnij ENTER, aby zapisać.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 19

Ustawienia dźwięku FM:

W menu FM naciśnij następny A 6, a następnie naciśnij ENTER, aby wejść do Audio, następnie użyj następnego A 6 i ENTER, aby wybrać i wybrać lub , a następnie naciśnij przycisk MENU 6, aby wyjść. Uwaga: Jeśli masz słaby sygnał, „Forced mono”' może dać wyraźniejszy, lepiej zbalansowany dźwięk.

Tryb Bluetooth

 • Użyj klawisza MODE, aby wybrać Bluetooth, usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący, że Attune jest gotowe do połączenia, upewnij się, że urządzenie jest w trybie Bluetooth. Attune wyszuka ostatnio podłączone urządzenie.
 • Jeśli ostatnio podłączone urządzenie nie jest dostępne. Attune wyszuka inne urządzenia i pojawi się w menu Bluetooth urządzenia jako „i-box Attune”.
 • Wybierz opcję Attune, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Connected”, a po pomyślnym nawiązaniu połączenia usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.

CONNECT

i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 23

 • Odtwarzaj dźwięk na urządzeniu Bluetooth, zobacz poniżej opcje odtwarzania w swoim Attune.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 25
 • Aby odłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz ENTER 9 przez 2 sekundy.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 24

Tryb AUX In

Podłącz dowolne urządzenie audio do gniazda 3.5 mm 1 z tyłu twojego Attune, użyj klawisza MODE, aby uzyskać dostęp do tego trybu: Wybierz i odtwarzaj dźwięk na urządzeniu, zobacz poniżej opcje odtwarzania w twoim Attune.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 25

Menu systemowe

 • Podmenu/opcje są
 • Zastosowanie i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 10Klawisze 10/6 do przewijania opcji. Naciśnij ENTER, aby wybrać opcję lub wejść do podmenu.
 • Zastosowaniei-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 10  Klawisze 0/6, aby przewijać opcje podmenu, naciśnij enter, aby wybrać opcję.i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 26

Funkcja snu:

Umożliwia ustawienie czasu, po którym Attune automatycznie wyłączy się lub przejdzie w tryb czuwania. Posługiwać się i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 10  Klawisze 0/6 do przewijania opcji: «15 minut><30 minut>c45 minut><60 minut><90 minut, naciśnij ENTER, aby wybrać opcję. Aby anulować Uśpienie, należy ponownie wejść do menu i ustawić Uśpienie wyłączone. Uwaga: Uśpienie będzie działać zarówno w trybach Bluetooth, jak i DAB i FM.

Czas

Powinien ustawiać się automatycznie. W razie potrzeby użyj tego menu do ręcznego ustawienia czasu.

Podświetlenie

 • Kontrole są (Trwanie) (jasność) (jasność)
 • Ustawienia limitu czasu: <10 s><20 s><30 s><45 s><60 s>«90 s><120 s><180 s> (pozostaje na)
 • Ustawienia poziomu:
 • Ustawienia poziomu przyciemnienia:i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth 27

Wybierz język

Reset fabryczny

Użyj tej funkcji, aby wyczyścić wszystkie ustawienia, listy stacji i zaprogramowane stacje.

Wersja oprogramowania operacyjny

Tips
Nowe stacje są często uruchamiane, więc dobrym pomysłem jest ponowne skanowanie od czasu do czasu, aby upewnić się, że nie przegapisz najnowszych dodatków.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów
radio
recepcja
jest biedny
Sprawdź, czy antena jest wysunięta, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału i lepszy odbiór. Dostosuj kierunek anteny, aby poprawić sygnał.

Przysuń radio bliżej okna.

Sprawdź, czy radio nie znajduje się w pobliżu kuchenek mikrofalowych, lamp fluorescencyjnych lub innych urządzeń, które mogą powodować zakłócenia.
Brak dźwięku Sprawdź, czy głośność jest ściszona. Podgłośń. Sprawdź, czy radio jest włączone. Spróbuj dostroić się do innej stacji radiowej.
Radio
nie
włączyć
Bateria jest rozładowana, a radio nie jest prawidłowo podłączone do zasilanego gniazda USB. Podłącz port USB w radiu do zasilanego gniazda USB. Podłącz port USB w radiu do gniazda USB o wyższej mocy wyjściowej.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA
WEJŚCIE ZASILANIA micro USB SVDC
CZAS ODTWARZANIA do 10 godzin przy 60% obj.
WYJŚCIE GŁOŚNIKOWE 3W
Zakres częstotliwości DAB/DAB+: 174.928 MHz (SA) – 239.200 MHz (13F)
Zakres częstotliwości FM: 87.5 -108 MHz
Ustawienia wstępne: 30 DAB, 30 FM
Wbudowany akumulator: Litowo-jonowy 2,200 mAh

Odpowiedzialność

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i/lub komponentów sprzętowych są dokonywane regularnie. Dlatego niektóre instrukcje, specyfikacje i rysunki w tej dokumentacji mogą nieznacznie różnić się od konkretnej sytuacji. Wszystkie elementy opisane w tym przewodniku służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie mieć zastosowania w konkretnej sytuacji. Z opisu zawartego w niniejszej instrukcji nie można uzyskać żadnych praw ani uprawnień.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Philex Electronic Ltd. oświadcza, że ​​sprzęt radiowy:Attune Radio do odbioru audycji radiowych w pomieszczeniach domowych jest zgodny z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.philex.com/doc

Pomoc techniczna

Aby uzyskać dalszą pomoc, porady, informacje lub czat na żywo, odwiedź stronę www.iboxstyle.comm

Dokumenty / Zasoby

i-box 79313PI Attune Przenośne radio DAB FM z Bluetooth [pdf] Podręcznik użytkownika
79313PI, Attune przenośne radio DAB FM z Bluetooth, przenośne radio DAB FM, radio DAB FM, 79313PI, radio z Bluetooth

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *