HYPERICE-logo

Masażer do ciała HYPERICE Venom Go

Produkt HYPERICE-Venom-Go-Body-Massager

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NIE NISZCZYĆ
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM VENOM GO.

ZAGROŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

 • Zawsze odłączaj to urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po naładowaniu i przed czyszczeniem lub użyciem.
 • Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Odłącz natychmiast.
 • Nie używać podczas kąpieli lub pod prysznicem.
 • Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładać ani nie wrzucać do wody lub innej cieczy.
 • Utrzymuj suchość. Nie pracuj w mokrym lub wilgotnym stanie.

OSTRZEŻENIE
Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POPARZENIA, PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU I USZKODZEŃ CIAŁA, PRODUKT NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI INSTRUKCJAMI:

 • Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
 • To nie jest zabawka. Tylko do użytku dla dorosłych. Nie używać w przypadku obrażeń.
 • Nigdy nie należy pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru. Zawsze odłączaj to urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po naładowaniu, przed użyciem i przed czyszczeniem. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używany oraz przed założeniem lub zdjęciem części.
 • Nie pracuj pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
 • Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub zamoczone. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Nie przenoś urządzenia trzymając za przewód ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 • Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
 • Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 • Nadaje się WYŁĄCZNIE do suchej lokalizacji. Nie używaj na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach i nie wystawiaj na działanie wody lub deszczu.
 • Używaj produktu wyłącznie zgodnie z tymi materiałami instruktażowymi. Ponadto materiały instruktażowe dotyczące użytkowania są dostępne na stronie hyperice.com.
 • Ostrożnie używaj rozgrzanych powierzchni. Może powodować poważne oparzenia. Nie stosować na niewrażliwe obszary skóry lub przy słabym krążeniu. Używanie ciepła bez nadzoru przez dzieci lub osoby niepełnosprawne może być niebezpieczne.
 • Temperatury wystarczająco wysokie, aby spowodować oparzenia, mogą wystąpić niezależnie od ustawienia sterowania. Nie stosować u niemowlęcia lub osoby niepełnosprawnej, śpiącej lub nieprzytomnej. Nie stosować na niewrażliwą skórę lub osoby ze słabym krążeniem krwi. Często sprawdzaj skórę stykającą się z rozgrzanym obszarem urządzenia, aby zmniejszyć ryzyko powstawania pęcherzy. Natychmiast zdjąć z ciała i wyłączyć przy pierwszych oznakach dyskomfortu.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby niewrażliwe na ciepło oraz inne osoby bardzo wrażliwe, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
 • Jeśli urządzenie jest noszone podczas snu z regulatorami ustawionymi na dowolną temperaturę, użytkownik może doznać oparzeń skóry lub udaru cieplnego.
 • Nie kruszyć. Unikaj składania z ostrymi zagięciami. Nie składaj podkładki Venom Go podczas użytkowania.
 • Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia. Nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Skontaktuj się z Hyperice w celu uzyskania pomocy.
 • Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podniesieniem, przenoszeniem lub przechowywaniem urządzenia upewnij się, że przycisk zasilania jest wyłączony.

UWAGA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

 • Tylko dla dorosłych.
 • To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy na temat korzystania z tego urządzenia, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
 • Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie powinny używać tego urządzenia ze względu na brak reakcji na przegrzanie.
 • Urządzenie posiada podgrzewaną powierzchnię. Osoby wrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby niewrażliwe na ciepło oraz inne osoby bardzo wrażliwe, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
 • Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
 • Odłącz ładowarkę od akumulatora po naładowaniu lub przed użyciem. Venom Go nie będzie działać, gdy ładowarka jest podłączona do akumulatora.
 • Nigdy nie pozostawiaj działającego lub ładującego się Venom Go bez nadzoru.
 • Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Czyść tylko z reklamąamp płótno.
 • Trzymaj płyny z dala od urządzenia.
 • Używaj tylko na suchej, czystej powierzchni ciała, jak pokazano w tym materiale instruktażowym.
 • Nie należy stosować Venom Go na mokrą skórę ani na miejscową maść, zwłaszcza zawierającą składniki wytwarzające ciepło, ponieważ może to spowodować oparzenia skóry.
 • Oparzenia mogą wystąpić niezależnie od ustawienia sterowania. Często sprawdzaj skórę pod produktem i natychmiast zdejmuj z ciała i wyłączaj przy pierwszych oznakach dyskomfortu.
 • Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów między Venom Go a korpusem, w tym szpilek lub innych metalowych elementów mocujących.
 • Nie próbuj demontować.
 • Nie tamper ani zmieniać Venom Go w jakikolwiek sposób.
 • Dokładnie obejrzyj urządzenie przed każdym użyciem. Skontaktuj się z producentem, jeśli wykazuje jakiekolwiek oznaki pogorszenia jakości, takie jak stwardnienie, powstawanie pęcherzy lub pękanie.
 • Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których podawany jest tlen.
 • Nie siadaj, nie naciskaj ani nie zgniataj Venom Go.
 • Nie zgniataj urządzenia, umieszczając na nim przedmioty podczas przechowywania.
 • Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

PROSZĘ NIE UŻYWAĆ VENOM GO BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZGODY LEKARZA, JEŚLI ZASTOSOWANA JEST KTÓRAŚ Z NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJI:

 • Ciąża, cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, zużycie rozruszników serca, niedawna operacja, padaczka lub migreny, przepuklina dysków, spondylolisteza, spondyloliza lub spondyloza, niedawna wymiana stawów lub wkładki wewnątrzmaciczne, metalowe szpilki lub płytki lub jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowie fizyczne. Osobom wątłym i dzieciom powinna towarzyszyć osoba dorosła podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia wibracyjnego.

Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz korzystać z wibracji lub urządzenia do ćwiczeń, ale radzimy najpierw skonsultować się z lekarzem.
Trwają badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na określone zaburzenia medyczne. Spowoduje to prawdopodobnie skrócenie listy przeciwwskazań, jak pokazano powyżej. Praktyczne doświadczenie pokazało, że w wielu przypadkach włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia ma charakter doradczy. Należy to zrobić za radą i we współpracy z lekarzem, specjalistą lub fizjoterapeutą.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJEHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-1

Poznaj swojego nowego Venoma Go

Z przodu viewHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-4

z powrotem viewHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-5

Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem.

Zanim zaczniesz

Pobierz aplikację HypericeHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-6Wykorzystaj w pełni swój Venom Go lub dowolne urządzenie Hyperice dzięki aplikacji Hyperice. Automatycznie zatrzymuj i rozpoczynaj sesje oraz zdalnie steruj ciepłem i wibracjami.

Zarejestruj swoje urządzenieHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-7

Aktywuj gwarancję i zapewnij sobie łatwy zwrot, naprawę lub zwrot kosztów na: hyperice.com/register-product

Naładuj swój nowy Venom GoHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-8Podłącz swój nowy Venom Go za pomocą dostarczonego Hyperice USB-C, aż do pełnego naładowania.

Rozpocznij sesję
Rozświetlanie okolicyHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-9

Włącz swój Venom Go
przez naciśnięcie zasilania
przycisk (górny) jeden raz.

Zastosuj podkładkę i podłącz kapsułę
Zdejmij podkładkę Venom Go z wyściółki i nałóż na skórę. Wybierz poziom ciepła i wzór wibracji. Podłącz kapsułę za pomocą połączenia magnetycznego (pokazane poniżej / po prawej).
Uwaga: Ciepło i wibracje nie będą odczuwalne, dopóki kapsuła nie zostanie podłączona.HYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-10

UWAGA: Stosować wyłącznie na czystą, suchą skórę. Nie stosować podczas pocenia się. Nie wyrzucaj wyściółki wkładki. Po użyciu ponownie nałóż podkładkę na wyściółkę i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

Dostosuj temperaturęHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-11Wybierz żądaną temperaturę, naciskając przycisk poziomu grzania (po prawej stronie) raz na poziom. Białe lampki wskażą wybraną temperaturę.

Dodaj wibracje
HYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-12Wybierz swoją wibrację, naciskając raz przycisk wzoru wibracji (po lewej stronie) dla każdego wzoru. Białe światła wskażą wybrany wzór wibracji.

Ciesz się sesjąHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-13

Poczuj kojącą ulgę Venom Go. Twoja sesja zostanie automatycznie wyłączona po 10 minutach. Uruchom ponownie w razie potrzeby.

Ponowne ładowanieHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-14Pełne naładowanie jest wskazywane, gdy wskaźnik baterii na uchwycie pozostaje zielony i świeci się całkowicie.

Dbanie o Venom GoHYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-15Upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE, a ładowarka nie jest podłączona. Użyj reklamyamp, czystą szmatką delikatnie wytrzyj kapsułkę i podkładkę (jeśli to konieczne). Po użyciu ponownie nałóż podkładkę na wkładkę.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie jest używany.
Wyrzuć wkładkę, gdy przestanie przylegać do skóry. Dodatkowe podkładki można kupić na stronie hyperice.com.

BEZPRZEWODOWA TECHNOLOGIA BLUETOOTH®

Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez firmę Hyperice podlega licencji. W mało prawdopodobnym przypadku utraty stabilnego połączenia Bluetooth system automatycznie podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia. Venom Go jest całkowicie autonomiczny i będzie działał normalnie, nawet w przypadku utraty łączności. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń poprzez zmianę orientacji lub położenia urządzenia, zwiększenie odległości między sprzętem a urządzeniem lub podłączenie urządzenia do innego gniazdka w obwodzie, jeśli jest ono podłączone.

 • Urządzenie Venom Go wykorzystuje technologię bezprzewodową Bluetooth 5.0 z następującymi specyfikacjami radiowymi: FCC ID: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, częstotliwość: od 2402 do 2480 MHz
 • To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS dotyczącymi licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
 • To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC/ISED określonymi dla niekontrolowanego środowiska i spełnia wymagania FCC dotyczące częstotliwości radiowych (RF)
 • Wytyczne dotyczące narażenia i RSS-102 zasad narażenia na częstotliwości radiowe (RF) ISED. To urządzenie ma bardzo niski poziom energii RF, który uznaje się za zgodny bez badania współczynnika absorpcji swoistej (SAR).
 • Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
 • To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji.
 • Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
  • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
  • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
  • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  • Skonsultuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

INFORMACJE O BATERII WEWNĘTRZNEJ

Urządzenie Venom Go jest wyposażone w ładowalną baterię litowo-polimerową. Wewnętrzna bateria została zaprojektowana tak, aby umożliwić korzystanie z Venom Go w dowolnym miejscu — nawet wtedy, gdy gniazdka elektryczne nie są dostępne. Venom Go może wymagać naładowania przed pierwszym użyciem. W pełni naładowana bateria zapewnia zasilanie na ponad 35 minut ciągłej pracy. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 2.5 godziny, gdy urządzenie jest podłączone i nie jest używane.

 • To urządzenie zawiera baterię litowo-polimerową. Baterie mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika za pomocą specjalnego narzędzia. Skontaktuj się z Hyperice w sprawie serwisu lub naprawy. Gdy żywotność baterii dobiegnie końca, urządzenie należy odpowiednio zutylizować. Akumulator musi być bezpiecznie przekazany do odpowiedniego zakładu utylizacji lub recyklingu elektroodpadów.

OSTRZEŻENIE

 • Nie ładuj Venom Go przez noc ani nie pozostawiaj Venom Go bez nadzoru podczas ładowania lub używania.
 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania i nie ładuj akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturach wykraczających poza określony zakres może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.
 • Nominalny zakres temperatur ładowania akumulatora to 0ºC ~ 45ºC (32ºF ~ 113ºF).
 • W nadużyciach z akumulatora może wytrysnąć ciecz; unikać kontaktu. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, spłucz wodą. W przypadku kontaktu płynu z oczami należy zwrócić się o pomoc lekarską. Ciecz wyrzucana z akumulatora może spowodować podrażnienie lub oparzenia.
 • Nie używaj akumulatora ani urządzenia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
 • Niewłaściwe obchodzenie się z baterią używaną w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych. Nie demontować, nie wystawiać akumulatora lub urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130ºC (265ºF) może spowodować wybuch.
 • W przypadku wycieku z akumulatora nie dopuszczać do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • W przypadku pęknięcia baterii, poważnego wycieku lub eksplozji ewakuuj obszar i poddaj kwarantannie skażony obszar. Zapewnij dobrą wentylację, aby usunąć wszelkie opary, gazy lub ostre zapachy.
 • Oczy – Płukać oczy dużą ilością wody przez 15 minut; Zasięgnij natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Skóra – Spłukać dotknięty obszar dużą ilością wody z mydłem lub wziąć prysznic przez 15 minut.
 • Wdychanie – wystawić osobę na świeże powietrze iw razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie; W razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
 • Spożycie – Natychmiast skonsultuj się z lekarzem lub lokalnym ośrodkiem toksykologii
 • Niezwłocznie wyrzucić zużytą baterię. Trzymać z dala od dzieci. Nie rozbieraj i nie wrzucaj do ognia.

ŁADOWANIE

OSTRZEŻENIE
Aby naładować, podłącz przewód USB-C do portu ładowania akumulatora i podłącz przewód do adaptera USB-A. Następnie podłącz adapter do ściany. Całkowicie naładuj akumulator do trzech godzin przed pierwszym użyciem. Dioda LED pulsuje, pokazując poziom naładowania baterii i wskazując aktywne ładowanie. Pełne naładowanie jest wskazywane, gdy dioda LED przestaje pulsować i pozostaje w pełni oświetlona na zielono. Naciśnięcie przycisku zasilania włączy urządzenie i wyświetli poziom naładowania baterii. Urządzenie można ładować w dowolnym momencie i na dowolnym poziomie naładowania baterii. Nie zaleca się całkowitego rozładowania baterii do poziomu pomarańczowej diody LED. Ładuj urządzenie co miesiąc, aby jak najlepiej przedłużyć żywotność baterii.
OPERACYJNY
Upewnij się, że bateria jest naładowana. Zdejmij podkładkę Venom Go z wyściółki i umieść podkładkę na wybranej części ciała. Na podeście naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować urządzenie. Logo Hyperice zaświeci się na czerwono, aby pokazać, że Venom Go jest aktywowany. Wybierz żądane opcje ciepła i wibracji. Następnie podłącz kapsułę do podkładki za pomocą połączenia magnetycznego. Urządzenie uruchomi się automatycznie, gdy kapsuła połączy się z podkładką. W dowolnym momencie możesz dostosować ciepło lub wibracje do nowych poziomów. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach bez dalszych działań. Urządzenie zawibruje dwukrotnie, aby zasygnalizować koniec sesji lub trzykrotnie, gdy bateria będzie słaba. Kiedy skończysz używać Venom Go, przyklej podkładkę do wkładki w celu przechowywania. Średni czas pracy wynosi około 35 minut na trzecim poziomie ciepła i dłużej na niższych poziomach. Każdy płat wystarcza na 20 aplikacji.
POŁĄCZ Z APLIKACJĄ HYPERICE
Aby połączyć urządzenie z aplikacją Hyperice przez Bluetooth®, upewnij się, że urządzenie jest włączone, Bluetooth® jest włączony w telefonie, a urządzenie znajduje się w zasięgu telefonu. Dioda Bluetooth na podeście zacznie pulsować na niebiesko, co oznacza, że ​​czeka na sparowanie. Jeśli pojawi się monit, dotknij „Skanuj w poszukiwaniu urządzeń”. Wybierz swoje urządzenie, gdy pojawi się na ekranie. Po sparowaniu Venom Go HyperSmart™ pozwoli Ci automatycznie rozpocząć sesję i kontrolować ustawienia ciepła i wibracji z poziomu aplikacji Hyperice.
KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE
Po użyciu ponownie nałóż podkładkę na wyściółkę i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Użyj ręcznika lub miękkiej szmatki, aby wytrzeć wilgoć z urządzenia. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, płynów, dzieci i zwierząt domowych.

DANE TECHNICZNE

HYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-2

 1. Kapsuła Venom Go
 2. Wskaźniki wzorców wibracji
 3. Przycisk wzoru wibracji
 4. Port ładowania
 5. Wskaźnik żywotności baterii
 6. Przycisk zasilania (wł./wył.)
 7. Wskaźnik Bluetooth
 8. Wskaźniki poziomu ciepła
 9. Przycisk poziomu ciepła
 10. Magnetyczne mocowanie podkładki
 11. Podkładka Venom Go
 12. Złącze magnetyczne mocowania urządzenia

Częstotliwość wibracji: 88 Hz
Ciepło: Poziom 1 — 105°F (45°C), Poziom 2 — 109°F (42.8°C), Poziom 3 — 113°F (45°C) ., Przewód USB-C — 2.5 uncji.

UWAGA
Nie jest przeznaczony do użytku medycznego w szpitalach. Przeznaczony do użytku domowego lub komercyjnego.
Gdy urządzenie nie jest używane, zaleca się przechowywanie urządzenia w temperaturze od -10°C do 25°C.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty ograniczoną gwarancją firmy Hyperice. Odwiedź stronę hyperice.com/warranty, aby ponownieview gwarancji w twoim kraju.
hyperice.com

Jesteśmy tu dla Ciebie
HyperCare®
Uzyskaj wielokrotnie nagradzane wsparcie od naszego zespołu HyperCare — grupy specjalistów zajmujących się Twoim ogólnym samopoczuciem i porad ekspertów dotyczących produktów Hyperice.
1.855.734.7224
hyperice.com obsługa klienta@hyperice.com
Jeśli jesteś poza Stanami Zjednoczonymi, odwiedź stronę hyperice.com/kontakt

HYPERICE-Venom-Go-Masażer-Ciała-fig-3Hyperice, Inc., 525 Technology Drive, Suite 100 Irvine, Kalifornia 92618 USA
Copyright 2022 © Hyperice, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
170-00167 Wersja 2

Dokumenty / Zasoby

Masażer do ciała HYPERICE Venom Go [pdf] Instrukcja obsługi
VENOMGO, 2AWQY-VENOMGO, 2AWQYVENOMGO, Masażer do ciała Venom Go, Venom Go, Masażer do ciała, Masażer

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *