DOMOWE-LOGOHoMEDiCS UHE-WMTF185 Nawilżacz ultradźwiękowy TotalComfort

HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-PRODUCT

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM NASTĘPUJĄCYCH:
PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

ZAGROŻENIE 
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

 • Zawsze umieszczaj nawilżacz na stabilnej, płaskiej powierzchni. Do stosowania pod nawilżaczem zaleca się wodoodporną matę lub podkładkę. Nigdy nie umieszczaj go na dywanie lub dywanie ani na wykończonej podłodze, która może zostać uszkodzona przez działanie wody lub wilgoci.
 • Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.
 • NIE sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Odłącz go natychmiast.
 •  NIE umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
 • NIE WOLNO umieszczać ani wrzucać do wody lub innych płynów.
 •  NIE używaj wody powyżej 86 ° F.

OSTRZEŻENIE 
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ OSÓB:

 • Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj załączników niezalecanych przez HoMedics; w szczególności wszelkie załączniki niedostarczone z tym urządzeniem.
 • NIGDY nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 • NIE używaj w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których podawany jest tlen.
 • NIGDY nie uruchamiaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć urządzenie do Centrum Serwisowego HoMedics w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Zawsze odłączaj urządzenie podczas napełniania lub przenoszenia.
 • Upewnij się, że masz suche ręce podczas obsługi elementów sterujących lub wyjmowania wtyczki.
 •  Zawsze mocno trzymaj zbiornik na wodę obiema rękami, przenosząc pełny zbiornik wody.
 •  NIGDY nie używaj nawilżacza w środowisku, w którym występują gazy wybuchowe.
 • NIE umieszczaj nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, i nie wystawiaj nawilżacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • NIE przenoś urządzenia trzymając za przewód zasilający ani nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu.
 • Aby odłączyć, obróć wszystkie elementy sterujące do pozycji wyłączenia, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

UWAGA: Wszelkie czynności serwisowe tego nawilżacza mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy HoMedics.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

UWAGA
 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRZECZYTAJ UWAŻNIE WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

 • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
 • NIGDY nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.
 • Zawsze trzymaj przewód z dala od wysokich temperatur i ognia.
 • Wykonuj regularną konserwację membrany ultradźwiękowej.
 • NIGDY nie używaj detergentu do czyszczenia membrany ultradźwiękowej.
 • NIGDY nie czyść membrany ultradźwiękowej przez zdrapywanie twardym przedmiotem.
 • NIE próbuj regulować ani naprawiać urządzenia. Serwis musi być wykonywany przez wykwalifikowany personel.
 • Przestań używać tego urządzenia, jeśli pojawi się nietypowy dźwięk lub zapach.
 • Odłącz urządzenie, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.
 • NIE WOLNO dotykać wody ani żadnych części urządzenia, które są zalane wodą, gdy urządzenie jest włączone lub podłączone.
 • NIGDY nie pracuj bez wody w zbiorniku.
 • W zbiorniku należy używać wyłącznie wody.
 • NIGDY nie używaj żadnych dodatków w wodzie.
 • NIE myj, nie reguluj ani nie przenoś tego urządzenia bez uprzedniego odłączenia go od gniazdka elektrycznego.
 • Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia bez nadzoru.
 • NIE używać na zewnątrz. Tylko do użytku w pomieszczeniach.

UNIKALNE CECHY I SPECYFIKACJE

TECHNOLOGIA ULTRADŹWIĘKOWA
Ten nawilżacz wykorzystuje technologię ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości do przekształcania wody w drobną mgiełkę, która jest równomiernie rozpraszana w powietrzu.

WYŚWIETLACZ CYFROWY
Wyświetla zaprogramowane ustawienia wilgotności, ustawienia timera automatycznego wyłączania, wybór ciepłej mgiełki, poziom wydzielania mgły, brak wody i powiadomienie o czyszczeniu.

PROGRAMOWALNY WILGOTNIK CYFROWY
Dostosuj poziom wilgotności w zakresie od 35% do 55% w krokach co 5%.

WBUDOWANY TIMER
Programowalny timer, do 8 godzin.

OŚWIETLENIE NOCNE/ŚWIATŁA WYŚWIETLACZA
Wygodna funkcja oświetlenia jest dostępna z opcją niezależnego sterowania oświetleniem nocnym i oświetleniem wyświetlacza.

OCHRONA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
Gdy zbiornik jest pusty, urządzenie wyłączy się automatycznie.

POJEMNOŚĆ
1.38 galona - 5.2 litra

ZBIORNIK NA WODĘ NAPEŁNIANIE OD GÓRY
Zbiornik na wodę napełniany od góry jest łatwy do napełnienia i czyszczenia.

DYSZA OBROTOWA O 360 °
Obróć dyszę mgły, aby dostosować kierunek wyrzucania mgły.

CZAS DZIAŁANIA: Do 85 godziny
Czas działania jest obliczany przy użyciu zimnej wody i ustawieniu niskiego poziomu mgły. W zależności od naturalnego poziomu wilgotności w domu, temperatury używanej wody i wybranego ustawienia poziomu mgły czas działania może być dłuższy lub krótszy.

POJEMNIK NA OLEJKI ETERYCZNE
Zawiera 3 płatki olejków eterycznych. Użyj swojego ulubionego olejku eterycznego, aby wydobyć aromat w powietrzu.

CZYSTY PRZETWORNIK/WSKAŹNIK MEMBRANY ULTRADŹWIĘKOWEJ
Zaświeci się wskaźnik czyszczenia przetwornika/membrany ultradźwiękowej, wskazując, że nadszedł czas na wyczyszczenie przetwornika/membrany ultradźwiękowej.

NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY TOTALCOMFORT® DELUXE CIEPŁA I CHŁODNA MGIEŁKA

HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG1

JAK NAPEŁNIĆ

UWAGA: Przed napełnieniem zbiornika wodą wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie od gniazdka. UWAGA: Zawsze używaj 2 rąk do przenoszenia zbiornika na wodę.
NAPEŁNIĆ DZBANEM

HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG2

DO NAPEŁNIANIA POD KRANEM

HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG3

*UWAGA: Nigdy nie dodawaj olejków eterycznych ani innych dodatków do zbiornika na wodę lub zbiornika na wodę. Nawet kilka kropel uszkodzi urządzenie.

JAK KORZYSTAĆ

HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG4

PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA ZASILANIA I WSKAŹNIK BRAKU WODY
Podłącz urządzenie do 120-woltowego gniazdka elektrycznego. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Gdy w nawilżaczu nie ma wody, nawilżacz wyłączy się, a na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik braku wody.

POZIOM WYJŚCIA MGŁY
Mgła dostosowuje się od najniższej mocy wyjściowej do najwyższej. Aby zwiększyć wydzielanie mgły, naciśnij
przycisk wyjścia mgły. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni poziom mgły. Każde naciśnięcie zwiększy się o jeden. Gdy osiągniesz poziom 5, powtórzy się na poziomie 1.

USTAWIENIE CIEPŁEJ MGŁY
Aby zmienić temperaturę mgiełki z chłodnej na ciepłą, naciśnij przycisk ciepłej mgiełki. zostanie podświetlony na wyświetlaczu. Aby zmienić temperaturę mgiełki z ciepłej na chłodną, ​​naciśnij ciepłą mgiełkę
ponownie, aby wyłączyć ciepłą mgiełkę.
UWAGA: Po wybraniu ciepłej mgiełki jej podgrzanie zajmie około 20 minut. Funkcja ciepłej mgiełki zabija do 99.99% Escherichia coli i Staphylococcus Aureus. Przed testem jednostki mogły pracować normalnie przez 30 minut. Testy zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium zewnętrzne.

PROGRAMOWALNY WILGOTNIK CYFROWY
Domyślne ustawienie higrostatu to CO (ciągłe działanie). Programowalny higrostat można ustawić w krokach co 5%, od 35% do 55% wilgotności.
Aby zaprogramować poziom wilgotności, naciśnij przycisk programowalnego higrostatu. Poziom wilgotności zwiększy się o 5% po każdym naciśnięciu przycisku i zostanie wyświetlony na ekranie. Naciśnij kilkakrotnie przycisk higrostatu, aż do osiągnięcia żądanego ustawienia. Wyświetlacz pokaże ustawiony poziom wilgotności.
UWAGA:

 • Aby wyeliminować wszelkie zaprogramowane ustawienia higrostatu, naciskaj programowalny przycisk higrostatu, aż osiągniesz CO (ciągłe włączone), jeden poziom powyżej 55%.
 • Po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotności nawilżacz wyłączy się, aż wilgotność w pomieszczeniu spadnie o 7% poniżej ustawionego poziomu wilgotności. Urządzenie będzie się włączać aż do ponownego osiągnięcia ustawionego poziomu wilgotności.

ŚWIATŁO NOCNE/ŚWIATŁO WYŚWIETLACZA
Naciśnij raz przycisk lampki nocnej/podświetlenia wyświetlacza, aby włączyć lampkę nocną. Zaświeci się lampka na dole zbiornika na wodę, oświetlając zbiornik. Naciśnij przycisk podświetlenia nocnego/podświetlenia wyświetlacza po raz drugi, aby pozostawić podświetlenie nocne włączone, ale wyłącz podświetlenie wyświetlacza. Naciśnij przycisk podświetlenia nocnego/podświetlenia wyświetlacza po raz trzeci, aby wyłączyć podświetlenie nocne i podświetlenie wyświetlacza, aby żadne światła się nie świeciły. Naciśnij przycisk podświetlenia nocnego/podświetlenia wyświetlacza po raz czwarty, aby ponownie włączyć podświetlenie wyświetlacza.

PROGRAMOWALNY CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
Naciśnij przycisk programowalnego timera, aż na wyświetlaczu pojawi się żądane ustawienie timera. Programowalny zegar będzie przechodził przez następujące ustawienia:
0 godzin, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin. Aby anulować timer w dowolnym momencie, naciśnij przycisk programowalnego timera, aż na wyświetlaczu pojawi się 0 godzin.
UWAGA: Zawsze upewnij się, że nawilżacz ma pełny zbiornik wody przed użyciem ustawień timera.

AUTOWYŁĄCZANIE
Gdy woda w zbiorniku jest pusta, nawilżacz wyłączy się, a wskaźnik braku wody na wyświetlaczu zaświeci się na czerwono, wskazując, że czas uzupełnić zbiornik.
UWAGA: Niewielka ilość wody w zbiorniku podczas użytkowania i po jego zakończeniu jest normalnym zjawiskiem.

CZYSTY PRZETWORNIK / MEMBRANA ULTRADŹWIĘKOWA
Wskaźnik czyszczenia przetwornika/membrany ultradźwiękowej zaświeci się po 60 godzinach użytkowania, wskazując, że nadszedł czas na wyczyszczenie przetwornika/membrany ultradźwiękowej. Patrz instrukcje dotyczące czyszczenia w rozdziale Czyszczenie i konserwacja niniejszego podręcznika. Po wyczyszczeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia głowicy przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik.

OLEJEK ETERYCZNY
Użyj swojego ulubionego olejku eterycznego, aby wydobyć aromat w powietrze.
UWAGA:
Do użytku wyłącznie z dołączonymi płatkami olejków eterycznych HoMedics.
Nie pozostawiaj wypełnionego wacika z olejkiem eterycznym w tacy na olej nawilżacza, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

CZY OLEJKI ETERYCZNE SĄ BEZPIECZNE W STOSOWANIU WOKÓŁ ZWIERZĄT?
Zawsze powinniśmy zachować ostrożność, używając olejków eterycznych wokół naszych zwierząt. Wszystkie olejki eteryczne i produkty do aromaterapii (np. Dyfuzory) należy przechowywać poza zasięgiem zwierząt. Trzymaj otwarte butelki z dala od zwierząt domowych, aby uniknąć spożycia wewnętrznego. Nie zalecamy miejscowego stosowania olejków eterycznych u zwierząt domowych, ponieważ mają one silny zmysł węchu i nie mogą pozbyć się olejku, jeśli mu się nie podoba lub przeszkadza. Podczas rozprowadzania olejków eterycznych wokół zwierząt, zawsze rozpraszaj je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i zostawiaj im możliwość usunięcia się z przestrzeni, na przykład pozostawienie otwartych drzwi. Każde zwierzę jest inne, więc uważnie obserwuj, jak każde zwierzę reaguje przy pierwszym wprowadzeniu olejku eterycznego. Jeśli wystąpi podrażnienie, przerwij stosowanie olejku eterycznego. Zalecamy zasięgnąć porady lekarza, jeśli nastąpi połknięcie olejku eterycznego.

DODAWANIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH

HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG5HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG6
UWAGA: WLEWANIE OLEJU WSZĘDZIE, ALE TACKA NA OLEJ USZKODZI NAWILŻACZ.

O BIAŁYM PYŁU

Stosowanie twardej wody o wysokiej zawartości minerałów może powodować gromadzenie się białych pozostałości mineralnych na powierzchniach w pomieszczeniu w pobliżu nawilżacza. Pozostałość mineralna jest powszechnie nazywana „białym pyłem”. Im wyższa zawartość minerałów (lub im twardsza woda), tym większe prawdopodobieństwo powstawania białego pyłu. Biały kurz nie jest spowodowany usterką nawilżacza. Jest to spowodowane jedynie przez zawieszone w wodzie minerały.

JAK I DLACZEGO STOSOWAĆ WKŁADY DEMINERALIZACYJNE
Wkład do demineralizacji HoMedics pomoże zmniejszyć możliwość powstawania białego pyłu. Wkład należy wymieniać co 30-40 napełnień. Wkład może wymagać częstszej wymiany, jeśli używasz bardzo twardej wody. Wymień wkład, gdy zauważysz wzrost nagromadzenia białego kurzu. Jeśli po zainstalowaniu nowego wkładu wokół nawilżacza nadal tworzy się biały pył, należy rozważyć użycie wody destylowanej.
Jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą lub używasz zmiękczacza wody, zalecamy używanie wody destylowanej, aby uzyskać lepsze wyniki z nawilżacza. Nigdy nie używaj w nawilżaczu dodatków zmiękczających wodę.

INSTRUKCJE INSTALACJI

 1.  Wyjmij wkłady demineralizujące z opakowania i zanurz je w wodzie na 10 minut.
 2. Napełnij zbiornik wodą, jak pokazano w sekcji Jak napełniać instrukcji.
 3.  Dodaj namoczony wkład demineralizujący do zbiornika.

HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG7

Aby kupić oryginalne wkładki z olejkami eterycznymi HoMedics (model #UHE-PAD1) lub olejki eteryczne HoMedics, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub odwiedź www.homemedics.com (NAS), www.homemedics.pl (MOGĄ). Aby kupić nowe wkłady do demineralizacji, Model # UHE-HDC4, udaj się do sprzedawcy, w którym kupiłeś nawilżacz, lub odwiedź www.homemedics.com (NAS), www.homemedics.pl (MOGĄ).

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

UWAGA: Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

CZYSZCZENIE PRZETWORNIKA / MEMBRANY ULTRADŹWIĘKOWEJ
Membrana przetwornika/membrany ultradźwiękowej musi zostać wyczyszczona w celu usunięcia osadów mineralnych z wody, gdy na wyświetlaczu świeci się wskaźnik czyszczenia przetwornika/membrany ultradźwiękowej. Niezastosowanie się do tego może spowodować zmniejszenie lub brak wydzielania mgły.

HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG8HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG9

HomeMEDiCS-UHE-WMTF185-TotalComfort-Ultradźwiękowy-Nawilżacz-FIG10

CZYSZCZENIE PŁYWAKA
Wyczyść zawias pływakowy mieszanką 50/50 białego octu i wody, aby w razie potrzeby usunąć wszelkie zwapnione minerały wodne.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA
Zdejmij pokrywę zbiornika i zbiornik na wodę z podstawy nawilżacza. Wylej pozostałą wodę. Wypłucz wnętrze zbiornika czystą wodą.
Codziennie: Opróżnij i opłucz zbiornik i pokrywę zbiornika przed ponownym napełnieniem.
Co tydzień: Aby usunąć kamień lub osad, użyj mieszanki białego octu i letniej wody w proporcji 50/50 do wyczyszczenia wnętrza zbiornika.

CZYSZCZENIE TACKI OLEJOWEJ
Otwórz tackę na olej i usuń podkładkę. Poduszeczki z olejkami eterycznymi należy zmienić przy zmianie zapachu na inny. Jeśli nadal używasz tego samego zapachu, odłóż na bok podkładkę z olejkiem eterycznym do ponownego użycia. Wytrzyj wnętrze tacy na olej miękką szmatką. Umieść podkładkę olejku eterycznego z powrotem na tacy i zamknij.
UWAGA: Pozostaw wkładkę olejku eterycznego na czas przechowywania.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI
Wyczyść powierzchnię urządzenia miękką, damp płótno.
Przed przechowywaniem: Wyczyść zbiornik, zbiornik na wodę, pływak, pokrywę zbiornika i przetwornik/membranę ultradźwiękową mieszaniną 50/50 białego octu i wody. Pamiętaj, aby wypłukać i wysuszyć wszystkie części przed przechowywaniem. Wyczyść tacę na olej miękką ściereczką.
Po przechowywaniu: Przed przystąpieniem do pracy wypłucz zbiornik wodą.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Brak mocy/brak mgiełki z dyszy mgły • Urządzenie nie jest podłączone

• Nawilżacz nie jest włączony

• Brak zasilania w urządzeniu

• Niski poziom wody

• Ustawienie higrostatu jest niższe niż aktualna wilgotność w pomieszczeniu

• Przetwornik/membrana ultradźwiękowa wymaga oczyszczenia

• Podłącz urządzenie

• Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie

• Sprawdź obwody i bezpieczniki lub wypróbuj inne gniazdko

• Napełnij zbiornik wodą

• Zresetuj higrostat do wyższego ustawienia wilgotności lub zmień na ciągłe włączone

• Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia głowicy/membrany ultradźwiękowej w rozdziale Czyszczenie i konserwacja

Osobliwy zapach • Jednostka jest nowa

• Jeśli urządzenie jest w użyciu, może to być zapach brudnego zbiornika lub starej wody w zbiorniku

• Stara woda w zbiorniku wodnym

• Zdejmij pokrywę zbiornika i pozostaw zbiornik na zewnątrz w chłodnym, suchym miejscu na 12 godzin

• Opróżnij starą wodę, wyczyść zbiornik i napełnij czystą wodą

• Wyjąć i opróżnić zbiornik na wodę. Wylej pozostałą wodę w zbiorniku na wodę

Nadmierny hałas • Jednostka nie jest wypoziomowana

• Niski poziom wody

• Umieść urządzenie na płaskiej, równej powierzchni

• Sprawdź poziom wody; uzupełnij zbiornik, jeśli poziom wody jest niski

Nagromadzenie białego kurzu • Użyta twarda woda

• Wkład do demineralizacji wymaga wymiany

• Użyj wody destylowanej i wkładu demineralizującego

• Wymień wkład demineralizujący

UWAGA: Wszelkie czynności serwisowe tego nawilżacza mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy HoMedics.

FCC DISCL AMER

Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone w części 18 Federalnej Komisji Komunikacji i CAN ICES-1/NMB-1. Chociaż ten produkt został przetestowany i jest zgodny z FCC, może zakłócać działanie innych urządzeń. Jeśli okaże się, że ten produkt zakłóca działanie innego urządzenia, należy oddzielić to urządzenie od tego produktu. Przeprowadzaj wyłącznie konserwację użytkownika opisaną w niniejszej instrukcji obsługi. Inne czynności konserwacyjne i serwisowe mogą powodować szkodliwe zakłócenia i mogą unieważnić wymaganą zgodność z FCC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTAWCY

Opis produktu: NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY TOTALCOMFORT® DELUXE
Numer modelu: UHE-WMTF185
Nazwa handlowa: HomeMedics

Oświadczenie o zgodności z FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 18 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Informacje kontaktowe w USA
Firma: HomeMedics, LLC.
Adres: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

Dokumenty / Zasoby

HoMEDiCS UHE-WMTF185 Nawilżacz ultradźwiękowy TotalComfort [pdf] Instrukcja obsługi
UHE-WMTF185, nawilżacz ultradźwiękowy TotalComfort

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *