HoMEDiCS UHE-WM16 Instrukcja obsługi nawilżacza ultradźwiękowego TotalComfort Plus

WAŻNI OCHRONIARZE

PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI, NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM NASTĘPUJĄCYCH: PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
NIEBEZPIECZEŃSTWO - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

 • Zawsze umieszczaj nawilżacz na stabilnej, płaskiej powierzchni. Do stosowania pod nawilżaczem zaleca się wodoodporną matę lub podkładkę. Nigdy nie umieszczaj go na dywanie lub dywanie ani na wykończonej podłodze, która może zostać uszkodzona przez działanie wody lub wilgoci.
 • Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem
 • NIE sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Odłącz go natychmiast.
 • NIE umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
 • NIE WOLNO umieszczać ani wrzucać do wody lub innych płynów.
  OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ OSÓB:
 • Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj załączników niezalecanych przez HoMedics; w szczególności wszelkie załączniki niedostarczone z tym urządzeniem.
 • NIGDY nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 • NIE używaj w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których podawany jest tlen.
 • NIGDY nie uruchamiaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć urządzenie do Centrum Serwisowego HoMedics w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Zawsze odłączaj urządzenie podczas napełniania lub przenoszenia.
 • Upewnij się, że masz suche ręce podczas obsługi elementów sterujących lub wyjmowania wtyczki.
 • Zawsze mocno trzymaj nawilżacz obiema rękami podczas przenoszenia pełnego zbiornika wody.
 • NIE przenoś urządzenia trzymając za przewód zasilający ani nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu.
 • Aby odłączyć, obróć wszystkie elementy sterujące do pozycji „wył.”, A następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 • NIE używać na zewnątrz. Tylko do użytku w pomieszczeniach.
 • Przestroga: Wszelkie czynności serwisowe tego nawilżacza mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy Homedics.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

UWAGA - PRZED UŻYCIEM PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI.

 • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
 • Zawsze trzymaj przewód z dala od wysokiej temperatury i ognia.
 • Wykonuj regularną konserwację membrany ultradźwiękowej.
 • Nigdy nie używaj detergentu do czyszczenia membrany ultradźwiękowej.
 • Nigdy nie czyść membrany ultradźwiękowej przez skrobanie twardym przedmiotem.
 • Przestań używać tego urządzenia, jeśli pojawi się nietypowy dźwięk lub zapach.
 • Nigdy nie używaj bez wody w zbiorniku.
 • W zbiorniku należy używać wyłącznie wody.
 • Nigdy nie używaj żadnych dodatków do wody.
 • Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia bez nadzoru.

UNIKALNE CECHY I SPECYFIKACJE

TECHNOLOGIA ULTRADŹWIĘKOWA
Ten nawilżacz wykorzystuje ultradźwiękową technologię wysokiej częstotliwości do przekształcania wody w 1-5 milionów super cząstek, które są równomiernie rozpraszane w powietrzu.
FUNKCJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ MGŁY
Wybierz ciepłą lub chłodną mgiełkę, aby uzyskać indywidualny komfort.
NOCNE ŚWIATŁO
Dla Twojej wygody dołączona jest użyteczna funkcja lampki nocnej.
WBUDOWANY TIMER
Programowalny timer, do 8 godzin
OCHRONA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
Gdy zbiornik jest pusty, urządzenie wyłączy się automatycznie.
POJEMNOŚĆ
1.4 galona - 5.29 litra
CZAS PRACY: DO 65 GODZIN
Czas pracy jest obliczany na podstawie użycia zimnej wody i ustawienia poziomu mgły między niskim a średnim ustawieniem. Bazując na naturalnym poziomie wilgotności w domu, temperaturze używanej wody i wybranym ustawieniu poziomu mgły, czas pracy może być dłuższy lub krótszy.

NAWILŻACZ TOTAL COMFORT ™ ORAZ CIEPŁA I ZIMNA MGŁA

UWAGA: To urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę (jedno ostrze szersze od drugiego). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, ta wtyczka jest przeznaczona do pasowania tylko w jeden sposób w spolaryzowanym gniazdku. Jeśli wtyczka nie pasuje do końca w gniazdku, odwróć ją. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
NIE próbować pokonać tę funkcję bezpieczeństwa. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

JAK NAPEŁNIĆ

UWAGA: Przed napełnieniem jednostki wodą, wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
UWAGA: Zbiornik na wodę należy zawsze przenosić obiema rękami.

JAK KORZYSTAĆ

USTAWIANIE TEMPERATURY MGŁY

Kiedy nawilżacz jest włączony, będzie działał z ustawieniem domyślnym - Cool Mist. Aby zmienić temperaturę mgiełki z Cool Mist na Warm Mist, naciśnij przycisk CIEPŁA MGŁA przycisk. Temperatura mgiełki zmieni się na Warm Mist i CIEPŁA MGŁA przycisk zostanie podświetlony na czerwono. Aby zmienić temperaturę mgiełki z powrotem na Cool Mist, naciśnij przycisk CIEPŁA MGŁA ponownie przycisk. Temperatura mgiełki zmieni się na Cool Mist, a światło w CIEPŁA MGŁA przycisk zgaśnie. UWAGA: Po wybraniu ciepłej mgiełki, nagrzanie się mgiełki zajmie do 20 minut.

NOCNE ŚWIATŁO
Naciśnij PODŚWIETLENIE NOCNE  przycisk, aby włączyć oświetlenie zbiornika. Zaświeci się lampka na dole zbiornika na wodę, oświetlając zbiornik. Naciśnij PODŚWIETLENIE NOCNE ( Ikona) ponownie, aby wyłączyć lampkę nocną.

REGULATOR CZASOWY
Naciśnij przycisk TIMER (), aby przełączać ustawienia timera. Poszczególne lampki wskażą wybór timera na 1, 2, 4 lub 8 godzin.

JAK KORZYSTAĆ

POKRĘTŁO ZASILANIA / MISTY
Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego 120 V AC. Włącz zasilanie/mgłę pokrętło w prawo, aby włączyć nawilżacz.

USTAWIANIE REGULACJI MGŁY
Mgła dostosowuje się od MINIMUM (Homedics Instrukcja UHE-WM15 Total Comfort Humidifier Plus - MINIMALNA mgiełka ) mgła do MAKSIMUM  mgła. Aby zwiększyć emisję mgły, obróć pokrętło POWER/MIST zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby zmniejszyć wydzielanie się mgły, obróć pokrętło POWER/MIST w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

UWAGA: Kiedy woda w zbiorniku jest prawie pusta, funkcja nawilżania wyłączy się, aby wskazać użytkownikowi konieczność uzupełnienia zbiornika.
UWAGA: Niewielka ilość wody w podstawie podczas i po użyciu jest normalnym zjawiskiem.

O BIAŁYM PYŁU:

Stosowanie twardej wody o wysokiej zawartości minerałów może powodować gromadzenie się białych pozostałości mineralnych na powierzchniach w pomieszczeniu w pobliżu nawilżacza. Pozostałość mineralna jest powszechnie nazywana „białym pyłem”. Im wyższa zawartość minerałów (lub im twardsza woda), tym większe prawdopodobieństwo powstawania białego pyłu. Biały kurz nie jest spowodowany usterką nawilżacza. Jest to spowodowane jedynie przez zawieszone w wodzie minerały.
JAK I DLACZEGO STOSOWAĆ WKŁADY DEMINERALIZACYJNE:
Wkład demineralizujący HoMedics pomoże zmniejszyć ryzyko powstawania białego pyłu, złogów minerałów pozostawionych po użyciu twardej wody w nawilżaczu.
Wkład należy wymieniać co 30 - 40 napełnień. Jeśli używasz bardzo twardej wody, może być konieczna częstsza wymiana wkładu. Wymień wkład, gdy zauważysz wzrost gromadzenia się białego pyłu. Jeśli biały pył nadal gromadzi się wokół nawilżacza po zainstalowaniu nowego wkładu, rozważ użycie wody destylowanej. Aby kupić nowe wkłady demineralizujące, model # UHE-HDC4, wróć do sprzedawcy (u którego kupiłeś nawilżacz) lub odwiedź (USA) www.homemedics.com, (CAN) www.homemedics.ca
Jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą lub używasz zmiękczacza wody, zalecamy użycie wody destylowanej, aby uzyskać lepsze wyniki nawilżacza. Nigdy nie używaj dodatków zmiękczających wodę w nawilżaczu.

INSTRUKCJE INSTALACJI

 1. Wyjmij wkład demineralizujący z opakowania i zanurz go w wodzie na 10 minut.
 2. Zdejmij zbiornik z podstawy nawilżacza i odwróć go.
 3. Odkręć korek zbiornika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 4. Napełnij zbiornik wodą, jak pokazano w rozdziale „Jak napełniać” instrukcji dołączonych do nawilżacza.
 5. Dodaj namoczony wkład demineralizujący do zbiornika.
 6. Załóż korek zbiornika, obracając w prawo.
 7. Umieść zbiornik z powrotem na podstawie.


Wkład do demineralizacji

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA

Wyjmij zbiornik na wodę z podstawy nawilżacza, unosząc go z jednostki głównej. Odkręć korek zbiornika i wypłucz wnętrze zbiornika czystą wodą.
Codziennie: opróżnij, wypłucz i osusz zbiornik, korek zbiornika i zbiornik na wodę przed ponownym napełnieniem.
Co tydzień: Aby usunąć kamień lub osad, użyj mieszanki 50/50 białego octu i letniej wody, aby wyczyścić wnętrze zbiornika.

CZYSZCZENIE MEMBRANY ULTRADŹWIĘKOWEJ

Codziennie: Opróżnij, wypłucz i osusz membranę ultradźwiękową i zbiornik przed ponownym napełnieniem.
Co tydzień: Wlej mieszaninę octu białego i wody w proporcji 50/50 na powierzchnię membrany ultradźwiękowej i do zbiornika, a następnie moczyć przez pięć minut. Wyczyść szczoteczką z miękkim włosiem (brak w zestawie) i spłucz.
NIGDY dotykać palcami membrany ultradźwiękowej, ponieważ naturalne oleje w skórze mogą uszkodzić membranę.
UWAGA: Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie ani innej cieczy.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI
Wyczyść powierzchnię urządzenia czystym damp miękką ściereczką tak często, jak to konieczne.
Przed przechowywaniem: Wyczyść zbiornik, korek zbiornika, zbiornik i membranę ultradźwiękową mieszaniną 50/50 octu i wody. Pamiętaj, aby opłukać i pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem.
Po przechowywaniu: Wypłucz zbiornik, korek zbiornika, zbiornik i membranę ultradźwiękową wodą. Całkowicie wysusz przed napełnieniem. Napełniaj zbiornik tylko tuż przed uruchomieniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OŚWIADCZENIE FCC

UWAGA: Ten produkt został przetestowany i jest zgodny z wymaganiami Federalnej Komisji ds. Komunikacji, część 18. Chociaż ten produkt został przetestowany i jest zgodny z FCC, może zakłócać działanie innych urządzeń. Jeśli okaże się, że ten produkt zakłóca działanie innego urządzenia, należy oddzielić to urządzenie od tego produktu. Wykonuj tylko czynności konserwacyjne użytkownika opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Inne czynności konserwacyjne i serwisowe mogą powodować szkodliwe zakłócenia i mogą unieważnić wymaganą zgodność z FCC.
Przestroga: Wszelkie czynności serwisowe tego nawilżacza mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy HoMedics.

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA
HoMedics sprzedaje swoje produkty z zamiarem, aby były wolne od wad produkcyjnych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej. HoMedics gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu i obsłudze. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko konsumentów i nie obejmuje sprzedawców detalicznych.
Aby uzyskać obsługę gwarancyjną produktu HoMedics, skontaktuj się z przedstawicielem ds. Kontaktów z klientami w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępny numer modelu produktu.
HoMedics nie upoważnia nikogo, w tym między innymi Detalistów, kolejnego konsumenta nabywającego produkt od Sprzedawcy Detalicznego lub nabywców zdalnych, do zobowiązania HoMedics w jakikolwiek sposób wykraczający poza warunki określone w niniejszym dokumencie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem lub nadużyciem; wypadek; dołączenie niedozwolonych akcesoriów; zmiana produktu; niewłaściwa instalacja; nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje; niewłaściwe użycie zasilania elektrycznego / zasilania; utrata mocy; upuszczony produkt; wadliwe działanie lub uszkodzenie części roboczej w wyniku nieprzestrzegania zaleceń konserwacyjnych producenta; uszkodzenia transportowe; kradzież; zaniedbanie; wandalizm; lub warunki środowiskowe; utrata możliwości użytkowania w czasie, gdy produkt znajduje się w serwisie naprawczym lub w inny sposób oczekuje na części lub naprawę; lub jakiekolwiek inne warunki, na które HoMedics nie ma wpływu
Niniejsza gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkt został zakupiony i używany w kraju, w którym został zakupiony. Produkt, który wymaga modyfikacji lub adaptacji, aby mógł działać w innym kraju niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i / lub autoryzowany, lub naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji, nie jest objęty niniejszą gwarancją.
GWARANCJA PRZEDSTAWIONA NINIEJSZA JEST JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ. NIE MA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI ANI ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FIRMY W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. HOMEDICS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY. W ŻADNYM WYPADKU GWARANCJA NIE WYMAGA WIĘCEJ NIŻ NAPRAWA LUB WYMIANA JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, KTÓRE W OKRESIE OBOWIĄZUJĄCYM GWARANCJI okażą się wadliwe. ZWROTY NIE BĘDĄ DOKONYWANE. JEŚLI NIE SĄ DOSTĘPNE CZĘŚCI ZAMIENNE DLA WADLIWYCH MATERIAŁÓW, HOMEDICS zastrzega sobie prawo do zmiany produktu zamiast naprawy lub wymiany.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupu otwartych, używanych, naprawionych, przepakowanych i / lub ponownie zapakowanych produktów, w tym między innymi sprzedaży takich produktów na aukcjach internetowych i / lub sprzedaży takich produktów przez odsprzedawców nadwyżkowych lub hurtowych. Wszelkie gwarancje i gwarancje natychmiast wygasają i wygasają w odniesieniu do wszelkich produktów lub ich części, które zostaną naprawione, wymienione, zmienione lub zmodyfikowane, bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody HoMedics.
Niniejsza gwarancja zapewnia określone prawa. Możesz mieć dodatkowe prawa, które mogą różnić się w zależności od stanu i kraju. Ze względu na przepisy krajowe i krajowe niektóre z powyższych ograniczeń i wyłączeń mogą Cię nie dotyczyć.
Więcej informacji na temat naszej linii produktów w USA można znaleźć na stronie: www.homedics.com. W przypadku Kanady prosimy odwiedzić: www.homemedics.pl.

DO SERWISU W USA:
E-mail: cservice@homemedics.com
Od poniedziałku do piątku od 8:30 do 7:00 czasu wschodniego
1.800.466.3342
DO SERWISU W KANADZIE:
E-mail: cservice@homemedicsgroup.ca
Od poniedziałku do piątku od 8:30 do 5:00 czasu wschodniego
1.888.225.7378
© 2014-2017 HoMedics, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. HoMedics jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy HoMedics, LLC. Total Comfort i Leaders in Home Environment są znakami towarowymi firmy HoMedics, LLC. Wyprodukowano w Chinach. IB-UHEWM15C
Made In China

 

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

HoMEDiCS UHE-WM16 Nawilżacz ultradźwiękowy TotalComfort Plus [pdf] Instrukcja obsługi
UHE-WM16, nawilżacz ultradźwiękowy TotalComfort Plus

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *