Logo HOMEDICS

Całkowity komfort Deluxe
ultradźwiękowy nawilżacz
CIEPŁA I CHŁODNA MGŁA
INSTRUKCJA OBSŁUGI I INFORMACJE GWARANCYJNE

UHE-WM130 L-00691, wersja 2 OGRANICZONA GWARANCJA 2 LAT
UHE-WM130 L-00691, wersja 3

PROSZĘ WEJDŹ
CHWILA TERAZ
ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT NA: www.homemedics.com/register
Twoje cenne uwagi dotyczące tego produktu pomogą nam stworzyć produkty, które będziesz potrzebować w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM NASTĘPUJĄCYCH:
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

 • Zawsze umieszczaj nawilżacz na stabilnej, płaskiej powierzchni. Pod nawilżacz zaleca się stosowanie wodoodpornej maty lub podkładki. NIGDY nie umieszczaj go na dywanie lub wykończonej podłodze, która może zostać uszkodzona przez kontakt z wodą lub wilgocią.
 • Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.
 • NIE sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Odłącz go natychmiast.
 • NIE umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
 • NIE WOLNO umieszczać ani wrzucać do wody lub innych płynów.
 • NIE używaj wody powyżej 86 ° Fahrenheita.
  OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ OSÓB:
 • Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. NIE używaj załączników niezalecanych przez HoMedics; w szczególności wszelkie załączniki, które nie są dostarczane z tym urządzeniem.
 • NIGDY nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 • NIE używaj w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których podawany jest tlen.
 • NIGDY nie uruchamiaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć urządzenie do Centrum Serwisowego HoMedics w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Zawsze odłączaj urządzenie podczas napełniania lub przenoszenia.
 • Upewnij się, że masz suche ręce podczas obsługi elementów sterujących lub wyjmowania wtyczki.
 • Zawsze mocno trzymaj zbiornik na wodę obiema rękami, przenosząc pełny zbiornik wody.
 • NIGDY nie używaj nawilżacza w środowisku, w którym występują gazy wybuchowe.
 • NIE WOLNO umieszczać nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, i NIE wystawiać nawilżacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • NIE przenoś urządzenia trzymając za przewód zasilający ani nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu.
 • Aby odłączyć, obróć wszystkie elementy sterujące do pozycji wyłączenia, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 • UWAGA: Wszelkie czynności serwisowe tego nawilżacza mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy HoMedics.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

UWAGA - PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.

 • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
 • NIGDY nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.
 • Zawsze trzymaj przewód z dala od wysokiej temperatury i ognia.
 • Wykonuj regularną konserwację membrany ultradźwiękowej.
 • NIGDY nie używaj detergentu do czyszczenia membrany ultradźwiękowej.
 • NIGDY nie czyść membrany ultradźwiękowej przez zdrapywanie twardym przedmiotem.
 • NIE próbuj regulować ani naprawiać urządzenia. Serwis musi być wykonywany przez profesjonalny lub wykwalifikowany personel.
 • Przestań używać tego urządzenia, jeśli pojawi się nietypowy dźwięk lub zapach.
 • Odłącz urządzenie, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.
 • NIE WOLNO dotykać wody ani żadnych części urządzenia, które są zalane wodą, gdy urządzenie jest włączone lub podłączone.
 • NIGDY nie pracuj bez wody w zbiorniku.
 • W zbiorniku należy używać wyłącznie wody.
 • NIGDY nie używaj żadnych dodatków w wodzie.
 • NIE myj, nie reguluj ani nie przenoś tego urządzenia bez uprzedniego odłączenia go od gniazdka elektrycznego.
 • Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. NIE pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia bez nadzoru.
 • NIE używać na zewnątrz. Tylko do użytku w pomieszczeniach.
  UWAGA: NIE stawiać nawilżacza na meblach. ZAWSZE NALEŻY UŻYWAĆ wodoodpornej maty lub podkładki na drewniane podłogi.

UNIKALNE CECHY I SPECYFIKACJE

TECHNOLOGIA ULTRADŹWIĘKOWA
Ten nawilżacz wykorzystuje technologię ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości do przekształcania wody w drobną mgiełkę, która jest równomiernie rozpraszana w powietrzu.
CYFROWY ODCZYT
Wyświetla zaprogramowane ustawienia wilgotności, ustawienia timera, wybór ciepłej lub zimnej mgły, poziom wydzielania mgły i powiadomienie o czyszczeniu.
PROGRAMOWALNY NAWILŻACZ
Dostosuj poziom wilgotności w zakresie od 35% do 55% w krokach co 5%.
WBUDOWANY TIMER
Programowalny timer, do 12 godzin.
OŚWIETLENIE NOCNE/ŚWIATŁA WYŚWIETLACZA
W zestawie przydatna funkcja oświetlenia, z możliwością niezależnego sterowania oświetleniem nocnym i oświetleniem wyświetlacza.
OCHRONA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
Gdy zbiorniki są puste, urządzenie wyłączy się automatycznie.
POJEMNOŚĆ
2.0 galona - 7.57 litra
ROZMIAR POKOJU
Ten nawilżacz jest zalecany do pomieszczeń o powierzchni do 533 FT 2 /49.5 M 2 na podstawie pomiarów AHAM HU-1-2016, zgodnie z wynikami niezależnych testów przeprowadzanych przez niezależne firmy.
PODWÓJNE ZBIORNIKI WODY
Podwójne zbiorniki na wodę są łatwe do napełnienia i przenoszenia.
CZAS DZIAŁANIA: 12-120 GODZIN
Czas działania jest obliczany na podstawie użycia zimnej mgły i ustawienia niskiego poziomu mgły. W zależności od naturalnego poziomu wilgotności w domu, temperatury używanej wody i wybranego ustawienia poziomu mgły czas działania może być dłuższy lub krótszy.
TACKA OLEJOWA
Zawiera 3 płatki olejków eterycznych. Użyj swojego ulubionego olejku eterycznego, aby wydobyć aromat w powietrzu.
CZYSTE PRZYPOMNIENIE
Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLEAN”, wskazując, że czas wyczyścić głowicę/membranę ultradźwiękową.
TOTALCOMFORT ® ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ CIEPŁA I CHŁODNA MGIEŁKAHOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 11

JAK KORZYSTAĆ

HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 11

PRZYCISK ZASILANIA
Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego o napięciu 120 V. Naciśnij przycisk zasilania przycisk zasilaniaprzycisk, aby włączyć urządzenie.
POZIOM WYJŚCIA MGŁY
Mgła dostosowuje się od najniższej mocy wyjściowej (1) do najwyższej mocy wyjściowej (5). Aby zwiększyć wytwarzanie mgły, naciśnij przycisk +.
Odpowiedni poziom mgły zostanie podświetlony na wyświetlaczu. Aby zmniejszyć wytwarzanie mgły, naciśnij przycisk –.
USTAWIANIE TEMPERATURY MGŁY
Aby zmienić temperaturę mgły z chłodnej na ciepłą, naciśnij przycisk temperatury mgły. Na wyświetlaczu pojawi się napis „WARM”. Aby zmienić temperaturę mgły z ciepłej na chłodną, ​​ponownie naciśnij przycisk temperatury mgły. Na wyświetlaczu pojawi się napis „COOL”.
UWAGA: Po wybraniu ciepłej mgiełki podgrzanie mgły zajmie około 20 minut. Ciepłe ustawienie redukuje bakterie Escherichia coli i Staphylococcus aureus we mgle po 40 minutach ciągłej pracy z ciepłą mgłą przy ustawieniu niskiej mgły, co wykazały niezależne testy przeprowadzane przez niezależne firmy.
PROGRAMOWALNY NAWILŻACZ
Domyślne ustawienie higrostatu to CO (ciągłe działanie). Programowalny higrostat można ustawić w krokach co 5%, od 35% do 55% wilgotności.
Aby zaprogramować poziom wilgotności, naciśnij higrostat HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - ikonaprzycisk. Następnie naciśnij przycisk + lub –. Poziom wilgotności
będzie zwiększać/zmniejszać się o 5% po każdym naciśnięciu przycisku + lub – i pojawi się na ekranie wyświetlacza. Naciskaj przycisk + lub –, aż do osiągnięcia żądanego ustawienia wilgotności. Wyświetlacz pokaże ustawiony poziom wilgotności przez 5 sekund, a następnie powróci do ustawień domyślnych, aby wyświetlić poziom wytwarzania mgły.
UWAGA: Aby wyeliminować zaprogramowane ustawienie higrostatu, naciśnij higrostat HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - ikonaprzycisk. Następnie naciskaj przycisk +, aż dojdziesz do „CO” (ciągłe świecenie), o jeden poziom powyżej 55%.
UWAGA: Po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotności nawilżacz wyłączy się, dopóki wilgotność w pomieszczeniu nie spadnie o 5% poniżej ustawionego poziomu, a następnie włączy się, aż ponownie zostanie osiągnięty ustawiony poziom wilgotności.

ŚWIATŁO NOCNE/ŚWIATŁO WYŚWIETLACZA
Naciśnij lampkę nocną/podświetlenie wyświetlaczaHOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - ikona 1 przycisk raz, aby włączyć lampkę nocną. Światło na dnie zbiorników na wodę włączy się, oświetlając zbiorniki. Naciśnij lampkę nocną/wyświetlaczHOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - ikona 1 przycisk światła po raz drugi, aby pozostawić włączone podświetlenie nocne, ale wyłączyć podświetlenie wyświetlacza. Naciśnij lampkę nocną/wyświetlacz HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - ikona 1naciśnij przycisk światła po raz trzeci, aby wyłączyć podświetlenie nocne i podświetlenie wyświetlacza, aby żadne światła nie świeciły. Naciśnij lampkę nocną/wyświetlaczHOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - ikona 1 przycisk światła po raz czwarty, aby ponownie włączyć podświetlenie wyświetlacza.
REGULATOR CZASOWY
Naciśnij licznik czasuHOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - icon2 przycisk. Naciskaj stoperHOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - icon2 , aż na wyświetlaczu pojawi się żądane ustawienie timera.
ZegarHOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - icon2 przycisk spowoduje przejście przez następujące ustawienia: 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin, 12 godzin. Aby włączyć minutnik HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - icon2wyłączony, naciśnij przycisk timera, aż na wyświetlaczu pojawi się 0 godzin.
UWAGA: Zawsze upewnij się, że nawilżacz ma pełny zbiornik wody przed użyciem ustawień timera.
OCHRONA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
Gdy woda w zbiorniku jest prawie pusta, funkcja nawilżania wyłączy się.
UWAGA: Niewielka ilość wody w podstawie podczas i po użyciu jest normalnym zjawiskiem.
OLEJKI NIEZBĘDNE
Opcjonalna funkcja olejku eterycznego będzie działać automatycznie po włączeniu mgiełki.
CZYSTE PRZYPOMNIENIE
„CLEAN” zaświeci się na czerwono, wskazując, że nadszedł czas na oczyszczenie przetwornika/membrany ultradźwiękowej. Patrz instrukcje czyszczenia w rozdziale Czyszczenie i pielęgnacja. Po wyczyszczeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilaniaprzycisk zasilania aż zgaśnie wskaźnik czyszczenia.
JAK NAPEŁNIĆ
UWAGA: Przed napełnieniem zbiorników wodą należy wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od gniazdka.
UWAGA: Zbiornik na wodę zawsze przenosić dwiema rękami.HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 1

 1. Wyjmij zbiornik z podstawy nawilżacza. Odwróć zbiornik do góry nogami i zdejmij korek zbiornika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 3
 2. Napełnij zbiorniki na wodę czystą, chłodną (nie zimną) wodą. Zalecamy używanie wody destylowanej, jeśli mieszkasz na obszarze z twardą wodą.
  UWAGA: NIGDY nie dodawaj olejków eterycznych ani żadnych innych dodatków do zbiornika na wodę lub zbiornika na wodę. Nawet kilka kropel uszkodzi urządzenie.HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 2
 3. Załóż korek zbiornika, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do dokręcenia. Odwróć i umieść zbiornik z powrotem na podstawie nawilżacza, upewniając się, że jest mocno osadzony. Powtórz ten proces dla drugiego zbiornika.

JAK KORZYSTAĆ
OLEJEK ETERYCZNY
Użyj swojego ulubionego olejku eterycznego, aby wydobyć zapach w powietrze.
UWAGA: Do użytku wyłącznie z dołączonymi płatkami olejków eterycznych HoMedics.
UWAGA: NIE pozostawiaj wypełnionego wkładu olejku eterycznego na tacce nawilżacza, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
CZY OLEJKI ETERYCZNE SĄ BEZPIECZNE W STOSOWANIU WOKÓŁ ZWIERZĄT?
Zawsze powinniśmy zachować ostrożność podczas używania olejków eterycznych w pobliżu naszych zwierząt. Wszystkie olejki eteryczne i produkty do aromaterapii (takie jak dyfuzory) należy przechowywać poza zasięgiem zwierząt. Trzymaj otwarte butelki z dala od zwierząt domowych, aby uniknąć spożycia wewnętrznego. Nie zalecamy miejscowego stosowania olejków eterycznych u zwierząt domowych, ponieważ mają one silny węch i nie mogą pozbyć się olejku, jeśli go nie lubią lub przeszkadzają. Rozpylając olejki eteryczne wokół zwierząt domowych, zawsze rozpylaj je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i pozostaw im możliwość opuszczenia pomieszczenia, na przykład pozostawienia otwartych drzwi. Każde zwierzę jest inne, więc uważnie obserwuj, jak każde zwierzę reaguje na wprowadzenie olejku eterycznego po raz pierwszy. Jeśli wystąpi podrażnienie, przerwij stosowanie olejku eterycznego. Zalecamy zasięgnięcie pomocy medycznej w przypadku spożycia olejku eterycznego.
DODAWANIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH
OSTRZEŻENIE: WLEWANIE OLEJU W DOWOLNE MIEJSCE, ALE TACKA OLEJOWA SPOWODUJE USZKODZENIE NAWILŻACZA.

HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 7

 1. Taca na olej znajduje się z tyłu nawilżacza pod zbiornikiem wody.HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 5
 2. Naciśnij, aby otworzyć i wyjąć tacę. Umieść 1 wkładkę olejku (3 w zestawie) na tacce na olej.HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys.6
 3. Dodaj 5-7 kropli olejku eterycznego do wkładki. Możesz użyć więcej lub mniej w zależności od osobistych preferencji. OSTRZEŻENIE: Olejek eteryczny należy umieszczać wyłącznie na podkładce, a NIE bezpośrednio na tacy.HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 4
 4. Umieść miskę oleju z powrotem w jej komorze i naciśnij, aby zamknąć. Zapach uruchomi się automatycznie po włączeniu mgiełki.

Aby kupić oryginalne wkłady z olejkiem eterycznym HoMedics, model #UHE-PAD1, przejdź do sprzedawcy, u którego zakupiłeś nawilżacz ultradźwiękowy TotalComfort, lub odwiedź www.homemedics.com (NAS), www.homemedics.pl (MÓC). Aby kupić oryginalne olejki eteryczne HoMedics, przejdź do sprzedawcy, u którego zakupiłeś nawilżacz ultradźwiękowy TotalComfort, lub odwiedź stronę www.homemedics.com (NAS), www.homemedics.pl (MOGĄ).

O BIAŁYM PYŁU

Stosowanie twardej wody o wysokiej zawartości minerałów może powodować gromadzenie się białych pozostałości mineralnych na powierzchniach w pomieszczeniu w pobliżu nawilżacza. Pozostałość mineralna jest powszechnie nazywana „białym pyłem”. Im wyższa zawartość minerałów (lub im twardsza woda), tym większe prawdopodobieństwo powstawania białego pyłu. Biały kurz nie jest spowodowany usterką nawilżacza. Jest to spowodowane jedynie przez zawieszone w wodzie minerały.
JAK I DLACZEGO STOSOWAĆ WKŁADY DEMINERALIZACYJNE
Wkład do demineralizacji HoMedics pomoże zmniejszyć możliwość powstawania białego pyłu. Wkład należy wymieniać co 30-40 napełnień. Wkład może wymagać częstszej wymiany, jeśli używasz bardzo twardej wody. Wymień wkład, gdy zauważysz wzrost nagromadzenia białego kurzu. Jeśli po zainstalowaniu nowego wkładu wokół nawilżacza nadal tworzy się biały pył, należy rozważyć użycie wody destylowanej.
Jeśli mieszkasz w obszarze, w którym występuje twarda woda lub używasz zmiękczacza wody, zalecamy używanie wody destylowanej, aby uzyskać lepsze wyniki działania nawilżacza. NIGDY nie używaj w nawilżaczu dodatków zmiękczających wodę.
INSTRUKCJE INSTALACJI

 1. Wyjmij wkłady demineralizacyjne z opakowania i pozwól im zanurzyć się w wodzie przez 10 minut.
 2. Zdejmij zbiorniki z podstawy nawilżacza i odwróć je.
 3. Odkręć korki zbiornika, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 4. Napełnij każdy zbiornik wodą, jak pokazano w części instrukcji Jak napełniać.
 5. Dodaj nasączony wkład demineralizacyjny do każdego zbiornika.
 6. Załóż korki zbiorników, obracając je w prawo.
 7. Odwróć zbiorniki i umieść z powrotem na podstawie.

HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys.8Wkład do demineralizacji
Aby kupić nowe wkłady demineralizujące, model # UHE-HDC4, wróć do sprzedawcy (u którego kupiłeś nawilżacz) lub odwiedź www.homemedics.com (NAS), www.homemedics.pl (MOGĄ).

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

UWAGA: Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
CZYSZCZENIE PRZETWORNIKA / MEMBRANY ULTRADŹWIĘKOWEJ
Membrana przetwornika/membrana ultradźwiękowa musi zostać oczyszczona w celu usunięcia osadów mineralnych z wody, gdy na wyświetlaczu świeci się napis „CLEAN”. Niezastosowanie się do tego może spowodować zmniejszenie lub brak wydzielania mgły.HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 9

 1. Wyjmij oba zbiorniki wody z podstawy nawilżacza i odłóż je na bok.
 2. Zdejmij pokrywę przetwornika. Wyczyść głowicę/membranę ultradźwiękową mieszanką 50/50 białego octu i wody na bawełnianym waciku. Wytrzyj reklamąamp wacik. Załóż pokrywę przetwornika. Naciśnij i przytrzymaj mocprzycisk zasilania przycisk, aż zgaśnie kontrolka „CLEAN”.
  NIGDY nie dotykaj przetwornika/membrany ultradźwiękowej palcami; naturalne olejki w skórze mogą uszkodzić jej powierzchnię. NIGDY nie zanurzaj podstawy w wodzie lub innej cieczy.

HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys.10CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW
Wyjmij zbiorniki na wodę z podstawy nawilżacza, podnosząc je z jednostki głównej. Odkręcić korki zbiorników i przepłukać wnętrze zbiorników czystą wodą. Codziennie: Opróżnij i opłucz każdy zbiornik i korek zbiornika przed ponownym napełnieniem. Co tydzień: Aby usunąć kamień lub nagromadzenie, użyj mieszaniny 50/50 białego octu i letniej wody, aby wyczyścić wnętrze zbiorników.HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka - rys. 11CZYSZCZENIE TACKI OLEJOWEJ
Otwórz tackę na olej i usuń podkładkę. Poduszeczki z olejkami eterycznymi należy zmienić przy zmianie zapachu na inny. Jeśli nadal używasz tego samego zapachu, odłóż na bok podkładkę z olejkiem eterycznym do ponownego użycia. Wytrzyj wnętrze tacy na olej miękką szmatką. Umieść podkładkę olejku eterycznego z powrotem na tacy i zamknij.
UWAGA: Podczas przechowywania pozostawić wacik z olejku eterycznego z tacy na olej.
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI
Wyczyść powierzchnię urządzenia miękką, damp płótno.
Przed przechowywaniem: Wyczyść zbiorniki, zbiornik, korki zbiorników i przetwornik/membranę ultradźwiękową mieszanką białego octu i wody w stosunku 50/50. Pamiętaj, aby spłukać i pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem. Wyczyść miskę olejową miękką ściereczką.
Po przechowywaniu: Przepłucz zbiorniki, zbiornik, membranę ultradźwiękową i tacę na olejki eteryczne wodą. Całkowicie wysuszyć przed napełnieniem. Napełniaj zbiornik tylko tuż przed uruchomieniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Brak zasilania/brak mgiełki z wylewki • Urządzenie nie jest podłączone
• Nawilżacz nie jest włączony
• Brak zasilania w urządzeniu
• Niski poziom wody
• Ustawienie higrostatu jest niższe niż aktualna wilgotność w pomieszczeniu
• Przetwornik/membrana ultradźwiękowa wymaga czyszczenia
• Podłącz urządzenie
• Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie
• Sprawdź obwody i bezpieczniki lub wypróbuj inne gniazdko
• Napełnij zbiornik wodą
• Zresetuj higrostat na wyższy poziom wilgotności lub zmień wytwarzanie mgły na ciągłe
• Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia przetwornika/membrany ultradźwiękowej w części Czyszczenie i konserwacja
Osobliwy zapach • Urządzenie jest nowe
• Jeśli urządzenie jest używane, zapach może pochodzić z brudnego zbiornika lub starej wody w zbiorniku
• Zdjąć korek zbiornika i wywietrzyć zbiornik w chłodnym, suchym miejscu
miejsce na 12 godzin
• Opróżnij stary zbiornik i wodę w zbiorniku, wyczyść zbiornik
i zbiornik na wodę, a następnie napełnij zbiornik czystą wodą
Nadmierny hałas • Jednostka nie jest wypoziomowana
• Niski poziom wody
• Umieść urządzenie na płaskiej, równej powierzchni
• Sprawdź poziom wody; uzupełnij zbiornik, jeśli poziom wody jest niski
Nagromadzenie białego kurzu • Używana twarda woda
• Należy wymienić wkład demineralizacji
• Używaj wody destylowanej i wkładu demineralizującego
• Wymień wkład demineralizacyjny
Świeci się czerwone światło „Czyste” • Przypomnienie o oczyszczeniu przetwornika/membrany ultradźwiękowej
• Przypomnienie o czyszczeniu wymaga zresetowania
• Wyczyść przetwornik zgodnie z instrukcjami w
Sekcja czyszczenia i pielęgnacji
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zaświeci się czerwona kontrolka czyszczenia
wyłącza

UWAGA: Wszelkie czynności serwisowe tego nawilżacza mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy HoMedics.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTAWCY
Opis produktu: NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY TOTAL COMFORT® DELUXE
Numer modelu: UHE-WM130
Nazwa handlowa: Homedics
Oświadczenie o zgodności z FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 18 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Informacje kontaktowe w USA
Firma: Homedics, LLC.
Adres: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342
Homedics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego sprzętu.
Takie modyfikacje mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi sprzętu.
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 18 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania Federalnej Komisji Łączności, część 18.
Chociaż ten produkt został przetestowany i skompilowany z FCC, może zakłócać działanie innych urządzeń. Jeśli okaże się, że ten produkt zakłóca działanie innego urządzenia, oddziel to drugie urządzenie od tego produktu. Przeprowadzaj wyłącznie konserwację użytkownika opisaną w niniejszej instrukcji obsługi. Inne czynności konserwacyjne i serwisowe mogą powodować szkodliwe zakłócenia i unieważnić wymagane
Zgodność z FCC.
CAN ICES-001 (B) / NMB-001 (B)
OGRANICZONA GWARANCJA 2 LAT
HoMedics sprzedaje swoje produkty z zamiarem, aby były one wolne od wad fabrycznych i wykonawczych przez okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu, z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej. Firma HoMedics gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i obsługi. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie konsumentów i nie obejmuje sprzedawców detalicznych. Aby uzyskać serwis gwarancyjny na produkt HoMedics, skontaktuj się z przedstawicielem działu obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Proszę zrób
upewnij się, że masz dostępny numer modelu produktu.
Firma HoMedics nie upoważnia nikogo, w tym między innymi sprzedawców detalicznych, kolejnego nabywcy produktu od sprzedawcy detalicznego lub nabywców zdalnych, do zobowiązywania HoMedics w jakikolwiek sposób wykraczający poza warunki określone w niniejszym dokumencie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadek; załączenie jakiegokolwiek nieautoryzowanego akcesorium; zmiana produktu; niewłaściwa instalacja; nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje; niewłaściwe użycie energii elektrycznej/zasilania; utrata mocy; upuszczony produkt; wadliwe działanie lub uszkodzenie części eksploatacyjnej wynikające z nieprzestrzegania zaleceń konserwacyjnych producenta; uszkodzenia transportowe; kradzież; zaniedbanie; wandalizm lub warunki środowiskowe; utrata użytkowania w okresie, gdy produkt jest w warsztacie naprawczym lub w inny sposób oczekuje na części lub naprawę; lub jakiekolwiek inne warunki, które są poza kontrolą HoMedics.
Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy produkt został zakupiony i używany w kraju, w którym został zakupiony. Produkt, który wymaga modyfikacji lub adaptacji, aby mógł działać w innym kraju niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i / lub autoryzowany, lub naprawa produktów uszkodzonych przez te modyfikacje, nie jest objęty niniejszą gwarancją.
GWARANCJA PRZEDSTAWIONA NINIEJSZA JEST JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ. NIE MA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI ANI ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FIRMY W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. HOMEDICS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY. W ŻADNYM WYPADKU GWARANCJA NIE WYMAGA WIĘCEJ NIŻ NAPRAWA LUB WYMIANA JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI, KTÓRE W OKRESIE OBOWIĄZUJĄCEJ GWARANCJI zostaną uznane za wadliwe. ZWROTY NIE BĘDĄ DOKONYWANE. JEŚLI NIE SĄ DOSTĘPNE CZĘŚCI ZAMIENNE DLA WADLIWYCH MATERIAŁÓW, HOMEDICS zastrzega sobie prawo do zmiany produktu zamiast naprawy lub wymiany.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupu otwartych, używanych, naprawionych, przepakowanych i / lub ponownie zapakowanych produktów, w tym między innymi sprzedaży takich produktów na aukcjach internetowych i / lub sprzedaży takich produktów przez sprzedawców zajmujących się sprzedażą hurtową lub nadwyżkową. Wszelkie gwarancje i gwarancje natychmiast wygasają i wygasają w odniesieniu do wszelkich produktów lub ich części, które są naprawiane, wymieniane, zmieniane lub modyfikowane, bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody HoMedics.
Niniejsza gwarancja zapewnia określone prawa. Możesz mieć dodatkowe prawa, które mogą się różnić w zależności od stanu i kraju. Ze względu na przepisy stanowe i krajowe niektóre z powyższych ograniczeń i wyłączeń mogą Cię nie dotyczyć.
Więcej informacji na temat naszej linii produktów w USA można znaleźć na stronie www.homemedics.com. W przypadku Kanady odwiedź stronę www.homemedics.pl.

DO SERWISU W USA:
E-mail: cservice@homemedics.com
8: 30–7: 00 czasu wschodniego od poniedziałku do piątku
1-800-466-3342
DO SERWISU W KANADZIE: E-mail: cservice@homemedicsgroup.ca
8:30am–5:00pm EST Monday–Friday 1-888-225-7378
© 2020-2022 HoMedics, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
HoMedics, TotalComfort i HoMedics Leaders in Home Environment są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HoMedics, LLC.
IB-UHEWM130B Wyprodukowano w Chinach

Dokumenty / Zasoby

HOMEDICS Ultradźwiękowy nawilżacz Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka [pdf] Instrukcja obsługi
UHE-WM130, Ultradźwiękowy nawilżacz Total Comfort Deluxe Ciepła i chłodna mgiełka, Ultradźwiękowy nawilżacz Total Comfort Deluxe, Nawilżacz ultradźwiękowy, Ciepła i chłodna mgiełka, Ciepły i chłodny nawilżacz mgły, Nawilżacz

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *