HomeMEDiCS Masażer do stóp Shiatsu

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

WAŻNI OCHRONIARZE

PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W OBECNOŚCI DZIECI, NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM NASTĘPUJĄCYCH:

 • ZAWSZE odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.
  Aby odłączyć, przekręć wszystkie regulatory do pozycji „OFF”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 • NIGDY nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana oraz przed założeniem lub zdjęciem części lub akcesoriów.
  Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
  Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 • NIE WOLNO sięgać po urządzenie, które wpadło do wody lub innych płynów. Wyłączyć w sieci i natychmiast odłączyć. Zachowaj suchość – NIE używaj w mokrych lub wilgotnych warunkach.
 • NIGDY nie wkładaj szpilek ani innych metalowych elementów mocujących do urządzenia.
 • Używaj tego urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej broszurze. NIE używaj dodatków niezalecanych przez HoMedics.
 • NIGDY nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć go do centrum serwisowego HoMedics w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
 • Nadmierne użytkowanie może doprowadzić do nadmiernego nagrzewania się produktu i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku należy przerwać użytkowanie i przed uruchomieniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • NIGDY nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 • NIE używaj w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w którym podawany jest tlen.
 • NIE WOLNO pracować pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób.
 • NIE przenoś tego urządzenia za przewód ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 • NIE używać na zewnątrz.
 • NIE miażdżyć. Unikaj ostrych fałd.
 • Ten produkt wymaga zasilania 230V AC.
 • NIE próbuj naprawiać urządzenia. Nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W celu naprawy wyślij do centrum serwisowego HoMedics. Wszelkie czynności serwisowe tego urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy firmy HoMedics.
 • NIE WOLNO siadać ani stawać na części masującej (tylnej) urządzenia. Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy jest przymocowane do krzesła z oparciem w pozycji pionowej.
 • Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa.
  Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów itp.
 • Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładać ani nie wrzucać do wody lub innej cieczy.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ SEKCJI PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

 • NIE WOLNO stosować u niemowląt, inwalidów, osób śpiących lub nieprzytomnych. NIE WOLNO stosować na niewrażliwą skórę lub osoby ze słabym krążeniem krwi.
 • To urządzenie NIGDY nie powinno być używane przez osobę cierpiącą na jakąkolwiek dolegliwość fizyczną, która ograniczałaby zdolność użytkownika do obsługi przycisków lub która ma niedobory sensoryczne w dolnej połowie ciała.
 • NIGDY nie stosować bezpośrednio na opuchnięte lub zaognione obszary lub wykwity skórne.
 • Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego urządzenia, przerwij go i skonsultuj się z lekarzem.
 • Jest to urządzenie nieprofesjonalne, przeznaczone do użytku osobistego i przeznaczone do kojącego masażu obciążonych mięśni. NIE używać jako substytutu opieki medycznej.
 • NIE WOLNO używać przed pójściem spać. Masaż działa pobudzająco i może opóźnić sen.
 • Nie używaj dłużej niż zalecany czas.
 • Należy zachować ostrożność podczas korzystania z ogrzewanych powierzchni. Jeśli produkt wydaje się nadmiernie gorący, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z Centrum Serwisowym HoMedics.
 • Nie zaleca się stosowania na powierzchniach drewnianych, ponieważ zamek błyskawiczny może uszkodzić drewno.
  Ostrożność jest również zalecana w przypadku mebli tapicerowanych.

CECHY PRODUKTU

INSTRUKCJA UŻYCIA

Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, zanim włożysz wtyczkę do gniazdka.

 1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego 230V i włącz.
 2. Umieść masażer na podłodze przed krzesłem.
 3. Aby aktywować masaż, naciśnij raz przycisk „Zasilanie”.
 4. Ustaw stopy nad obrotowymi głowicami masującymi, stosując poziom nacisku, który jest dla Ciebie komfortowy. Zdecydowanie zaleca się, aby to urządzenie było używane ze skarpetami.
 5. Aby aktywować ciepło z masażem, naciśnij przycisk „Zasilanie” po raz drugi.
 6. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk „Zasilanie”, aż głowice masujące przestaną się poruszać

UWAGA:

 • NIE próbuj stawać na tym masażerze do stóp. Używaj tylko w pozycji siedzącej.
 • Funkcja podgrzewania działa tylko wtedy, gdy używany jest masaż.
 • NIE używaj funkcji masażu ani podgrzewania w sposób ciągły przez ponad 20 minut.

UTRZYMANIE

Sprzątanie

Odłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem. Czyścić tylko miękką, lekko damp gąbka.

 • Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.
 • Nie zanurzaj w żadnym płynie do czyszczenia.
 • Nigdy nie używaj do czyszczenia ściernych środków czyszczących, szczotek, środków do polerowania szkła/mebli, rozcieńczalników do farb itp.
Przechowywanie

Umieść urządzenie w pudełku lub w bezpiecznym, suchym i chłodnym miejscu.
Aby uniknąć uszkodzenia, NIE owijaj przewodu wokół urządzenia ani nie wieszaj urządzenia za przewód.

Wtyczka (TYLKO MODEL FM-TS9-GB)

Jeśli wtyczka tego urządzenia jest uszkodzona, można ją zastąpić wtyczką BS 1363 wyposażoną w bezpiecznik BS 1362. Używaj tylko Samp bezpiecznik z tym urządzeniem.

Należy zachować ostrożność podczas wymiany wtyczki.
W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, poddawaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. (wyjaśnienie WEEE)

Dokumenty / Zasoby

HomeMEDiCS Masażer do stóp Shiatsu [pdf] Instrukcja obsługi
Masażer do stóp Shiatsu, FM-TS9-EU, FM-TS9-GB

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *