Logo HOMEDICSSBM-179H-GB Shiatsu Tył iamp; Masażer ramion
Instrukcja obsługi HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Powrót &amp Masażer ramion

MASAŻER SHIATSU
SBM-179H-GB
instrukcja obsługi
3 LATA GWARANCJI

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

WAŻNI OCHRONIARZE:

PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W OBECNOŚCI DZIECI, NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM NASTĘPUJĄCYCH:

 • ZAWSZE odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, ustaw wszystkie elementy sterujące w pozycji „OFF”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka
 • NIGDY nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana oraz przed założeniem lub zdjęciem części lub akcesoriów.
 • To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
 • NIE WOLNO sięgać po urządzenie, które wpadło do wody lub innych płynów. Wyłączyć w sieci i natychmiast odłączyć. Utrzymuj w suchym miejscu NIE pracuj w mokrych lub wilgotnych warunkach.
 • NIGDY nie wkładaj szpilek ani innych metalowych elementów mocujących do urządzenia.
 • Używaj tego urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej broszurze. NIE UŻYWAJ nasadek niezalecanych przez Homera.
 • NIGDY nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć go do centrum serwisowego Homeric w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
 • Nadmierne użytkowanie może doprowadzić do nadmiernego nagrzewania się produktu i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku należy przerwać użytkowanie i przed uruchomieniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • NIGDY nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 • NIE używaj w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w którym podawany jest tlen.
 • NIE WOLNO pracować pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób.
 • NIE przenoś tego urządzenia za przewód ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 • NIE używać na zewnątrz.
 • NIE miażdżyć. Unikaj ostrych fałd.
 • Ten produkt wymaga zasilania 220-240 V AC.
 • NIE próbuj naprawiać urządzenia. Nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W celu naprawy wyślij do centrum serwisowego Homeric. Wszelkie czynności serwisowe tego urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy firmy Homeric.
 • NIE WOLNO siadać ani stawać na części masującej (tylnej) urządzenia. Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy jest przymocowane do krzesła z oparciem w pozycji pionowej.
 • Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów itp.
 • Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładać ani nie wrzucać do wody lub innej cieczy.
 • Nieprzestrzeganie powyższego może skutkować ryzykiem pożaru lub obrażeń.
 • Oparzenia mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania.
 • Gdy urządzenie pracuje, nie dotykaj poruszającego się mechanizmu masującego żadną częścią ciała poza plecami.

PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ SEKCJI PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. 

 • Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące swojego zdrowia, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
 • Osoby z rozrusznikami serca i kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia. Nie zaleca się stosowania przez diabetyków
 • NIE WOLNO stosować u niemowląt, inwalidów, osób śpiących lub nieprzytomnych. NIE WOLNO stosować na niewrażliwą skórę lub osoby ze słabym krążeniem krwi.
 • To urządzenie NIGDY nie powinno być używane przez osobę cierpiącą na jakąkolwiek dolegliwość fizyczną, która ograniczałaby zdolność użytkownika do obsługi przycisków lub która ma niedobory sensoryczne w dolnej połowie ciała.
 • NIGDY nie stosować bezpośrednio na opuchnięte lub zaognione obszary lub wykwity skórne.
 • Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego urządzenia, przerwij go i skonsultuj się z lekarzem.
 • Jest to urządzenie nieprofesjonalne, przeznaczone do użytku osobistego i przeznaczone do kojącego masażu obciążonych mięśni. NIE używać jako substytutu opieki medycznej.
 • NIE WOLNO używać przed pójściem spać. Masaż działa pobudzająco i może opóźnić sen.
 • Nie używaj dłużej niż zalecany czas.
 • Nie zaleca się stosowania na powierzchniach drewnianych, ponieważ zamek błyskawiczny może uszkodzić drewno. Ostrożność jest również zalecana w przypadku mebli tapicerowanych.
 • Należy zachować ostrożność podczas korzystania z podgrzewanych powierzchni. Jeśli produkt wydaje się nadmiernie gorący, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z centrum serwisowym Homeric.
 • Na siedzenie należy wywierać tylko niewielką siłę, aby wyeliminować ryzyko obrażeń.
 • Możesz złagodzić siłę masażu, umieszczając ręcznik między sobą a urządzeniem.
 • Urządzenie posiada podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
 • Nie zaleca się stosowania na meblach skórzanych.
 • Upewnij się, że wszystkie włosy, odzież i biżuteria są trzymane z dala od mechanizmu masującego lub innych ruchomych części produktu przez cały czas.

Wtyczka (TYLKO MODEL SBM-179H-GB)
Jeśli wtyczka tego urządzenia jest uszkodzona, można ją wymienić na wtyczkę BS 1363, wyposażoną w bezpiecznik 3A BS 1362. Używaj tylko 3amp bezpiecznik z tym urządzeniem. Podczas wymiany wtyczki należy zachować ostrożność. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Powrót &amp Masażer ramion - rys

Cechy produktu:

HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Powrót &amp Masażer ramion - rys. 1

INSTRUKCJA UŻYCIA :

WAŻNY - Przygotowanie urządzenia do użycia
Masażer Shiatsu jest dostarczany ze śrubą umieszczoną z tyłu urządzenia w celu ochrony mechanizmu masującego podczas transportu, którą należy usunąć przed pierwszym użyciem, aby umożliwić działanie funkcji shiatsu. Użyj dostarczonego klucza imbusowego. Następnie prawidłowo wyrzuć śrubę.
ostrzeżenie – Niewykręcenie śruby może spowodować trwałe uszkodzenie masażera.
błąd: wszystkie diody pilota zdalnego sterowania migają przez kilka sekund.
Przyczyna: masażer przeciążony.
Rozwiązanie: upewnij się, że śruba/śruba z kluczem imbusowym została usunięta z tylnej części poduszki masującej (za pomocą dołączonego klucza imbusowego). Jeśli po tym stan będzie się utrzymywał, skontaktuj się z centrum serwisowym HoMedics.
UWAGA: wykonaj kroki od 1 do 3 przed włączeniem urządzenia do sieci.

 1. Przymocuj siedzisko masujące do prawie każdego krzesła za pomocą zintegrowanego paska znajdującego się z tyłu siedziska. Upewnij się, że jest mocno zamocowany, regulując pasek w razie potrzeby.
 2. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego 230V AC.
 3. Gdy usiądziesz, użyj elementu sterującego do obsługi urządzenia. Naciśnij przycisk i wybierz żądaną strefę masażu, aby rozpocząć masaż.
 4. Naciśnij przycisk q, aby zatrzymać masaż.

UWAGA:

 • To urządzenie ma 15-minutowe automatyczne wyłączanie dla Twojego bezpieczeństwa. Ta funkcja nie powinna być traktowana jako substytut `OFF'. Zawsze pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
 • Ruchomy mechanizm Shiatsu zawsze „parkuje” lub kończy pracę w najniższej pozycji. Pozostanie w tej pozycji po wyłączeniu zasilania. Jeśli zasilanie elektryczne zostanie przerwane, po przywróceniu zasilania mechanizm „zaparkuje” lub przesunie się do najniższej pozycji.

KONSERWACJA :

Sprzątanie
Odłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem. Czyścić tylko miękką, lekko damp gąbka.

 • Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.
 • Nie zanurzaj w żadnym płynie do czyszczenia.
 • Nigdy nie używaj do czyszczenia ściernych środków czyszczących, szczotek, środków do polerowania szkła / mebli, rozcieńczalników do farb itp.

Przechowywanie
Umieść urządzenie w pudełku lub w bezpiecznym, suchym i chłodnym miejscu. Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub spiczastymi przedmiotami, które mogą przeciąć lub przekłuć powierzchnię tkaniny. Aby uniknąć uszkodzenia, NIE owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. NIE WOLNO zawieszać urządzenia za przewód.
Wyjaśnienie dotyczące dyrektywy WEEE
WEE-Disposal-icon.png To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.Logo HOMEDICS

Dokumenty / Zasoby

HOMEDICS SBM-179H-GB Masażer Shiatsu do pleców i ramion [pdf] Instrukcja obsługi
SBM-179H-GB, Masażer pleców Shiatsu, Masażer ramion, Masażer pleców Shiatsu, Masażer, SBM-179H-GB

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *