HOMEDICS SAN-W100 UV CLEAN Przenośny 
Instrukcja obsługi różdżki odkażającej

Instrukcja obsługi przenośnej różdżki odkażającej HOMEDICS SAN-W100 UV CLEAN

 

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM NASTĘPUJĄCYCH:
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.

ZAGROŻENIE - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

 • NIE umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
 • NIE wkładać ani nie wrzucać do wody lub innych płynów.

OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ OSÓB:

 • NIE próbuj patrzeć bezpośrednio na diody LED UV, gdy urządzenie jest włączone. Światło UV może podrażniać oczy i skórę.
 • NIE próbuj modyfikować tego produktu. Został zaprojektowany tak, aby powstrzymywać ekspozycję na promieniowanie UV.
 • TEN PRODUKT JEST WYPOSAŻONY W MECHANIZM BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCY NA CELU ZMNIEJSZENIE RYZYKA EKSPOZYCJI NA PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE OSTROŻNIE – PRZED URUCHOMIENIEM PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

 • NIE wystawiaj urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub temperatury powyżej 265°F może spowodować wybuch.
 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania i nie ładuj urządzenia poza podanym zakresem temperatur. Nieprawidłowe ładowanie lub w temperaturach spoza określonego zakresu może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru. Zakres pracy i ładowania produktu: 32°F – 104°F/0°C – 40°C

UNIKALNE CECHY I SPECYFIKACJE

TECHNOLOGIA UV-C
Światło ultrafioletowe (UV) to światło o krótkiej fali niewidoczne dla ludzkiego oka. Zabija do 99.9% bakterii i wirusów. Istnieją zarazki odporne na zimno, ciepło i leki. Nie ma powszechnych zarazków odpornych na promieniowanie UV-C.

REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA LED
Przyjazny dla środowiska, wolny od rtęci i chemikaliów.

DOŁADOWANY

Ten zasilany bateryjnie środek dezynfekujący może uruchomić do 30 cykli odkażania na jednym ładowaniu, a wszystko to, gdy jesteś w podróży! Ten produkt nie będzie dezynfekował podczas ładowania.

POP UP WŁASNE

Dzięki badaniom, symulacjom i testom laboratoryjnym innych firm uzyskaliśmy maksymalną skuteczność odkażania między kątem rozproszenia światła a intensywnością UV-C. Nasz mechanizm wyskakujący zapewnia optymalną ekspozycję na światło ultrafioletowe na całej powierzchni lub przedmiocie. Tak więc wysunięcie różdżki zapewnia maksymalną skuteczność

ULTRASZYBKA SANITYZACJA
Zabija do 99.9% wirusów i bakterii* na poziomie DNA w mniej niż 5 sekund. Powoli przesuń różdżkę po dowolnej powierzchni lub przedmiocie, aby uzyskać maksymalną dezynfekcję.

SAFE

Zabezpieczenie przed dziećmi zapewnia, że ​​urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy dwa boczne przyciski są wciśnięte i przytrzymane po naciśnięciu górnego przycisku zasilania. Po naciśnięciu górnego przycisku zasilania boczne przyciski muszą pozostać wciśnięte, aby zdezynfekować.

POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA

Wszystkie odsłonięte elementy tego produktu mają powłokę antybakteryjną, dzięki czemu dłonie pozostają wolne od zarazków.

HOMEDICS SAN-W100 UV CLEAN Przenośna różdżka odkażająca - przenośna różdżka odkażająca

ŁADOWANIE PRZENOŚNEJ RÓŻDKI SANITIZATORA

Pełne ładowanie trwa 2-3 godziny.

 • Aby naładować swoją różdżkę, użyj dołączonego kabla do ładowania. Podłącz małą końcówkę (micro USB) do portu ładowania pod osłoną ochronną. Podłącz końcówkę USB do komputera lub ładowarki ściennej USB.
 • Podczas ładowania ikona zasilania różdżki będzie migać na zielono.
 •  Gdy różdżka jest w pełni naładowana, dioda LED zaświeci się na zielono.
 • Jedno pełne ładowanie zapewni 30 cykli odkażania.

HOMEDICS SAN-W100 UV CLEAN Przenośna różdżka odkażająca - ŁADOWANIE PRZENOŚNEJ RÓŻDŻKI ODKAŻAJĄCEJ

WSKAŹNIKI LED

HOMEDICS SAN-W100 UV CLEAN Przenośna różdżka odkażająca - WSKAŹNIKI LED

JAK KORZYSTAĆ

 1. Zdjąć osłonę (rys. 1).
 2. Pop up (ryc. 2).
 3. Naciśnij przycisk zasilania (rys. 3).
 4. W ciągu 10 sekund od naciśnięcia przycisku zasilania naciśnij i przytrzymaj oba przyciski boczne (rys. 4).
 5. Pomachaj różdżką po dowolnej powierzchni lub przedmiocie, aby zdezynfekować; boczne przyciski muszą być wciśnięte, aby zdezynfekować (rys. 5).
 6. Pierścień świetlny LED będzie migać na niebiesko podczas 1-minutowego cyklu odkażania. Aby uruchomić kolejny cykl, powtórz kroki 3-5.

Oba przyciski boczne muszą być wciśnięte podczas całego cyklu odkażania. Jeśli zwolnisz któryś z przycisków bocznych, różdżka się wyłączy. Powoli przesuń różdżkę po dowolnej powierzchni lub przedmiocie, aby uzyskać maksymalną dezynfekcję.
Zawsze używaj różdżki odkażającej skierowanej w stronę powierzchni lub przedmiotu, który chcesz zdezynfekować. Nie rzucaj go w powietrze ani w kierunku siebie, innych ludzi lub zwierząt.

Ikona licytacjiŚwiatło UV-C jest szkodliwe dla oczu i skóry. Unikaj bezpośredniego narażenia.

Homedics SAN-W100 UV CLEAN Przenośna różdżka odkażająca - Instrukcja użytkowania

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

HOMEDICS SAN-W100 UV CLEAN Przenośna różdżka odkażająca - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Często zadawane pytania

SKĄD WIEDZIEĆ, CZY RÓŻDŻKA DZIAŁA?

Pierścień świetlny zacznie migać na niebiesko, wskazując, że diody UV-C są włączone i odkażają. Użyj paska testowego UV-C, aby sprawdzić skuteczność UV-C LED.

WSKAŹNIK LED MIGA NA CZERWONO. CO TO ZNACZY?

Migający na czerwono oznacza, że ​​mechanizm bezpieczeństwa nie jest włączony. Pamiętaj, aby nacisnąć i przytrzymać oba przyciski boczne po krótkim naciśnięciu przycisku zasilania.

CZY JEST TO BEZPIECZNE W URZĄDZENIACH ELEKTRONICZNYCH?

Tak, UV CLEAN wykorzystuje światło UV-C, a nie wodę lub chemikalia. Światło UV-C zabija zarazki i jest całkowicie bezpieczne dla urządzeń elektronicznych.

CO MOŻE ZEZNACZYĆ?

Przenośna różdżka odkażająca UV CLEAN została zaprojektowana do dezynfekcji prawie wszystkiego. Użyj go do dezynfekcji dowolnej powierzchni lub przedmiotu. Światło UV-C jest szkodliwe dla oczu i skóry. Unikaj bezpośredniego narażenia. Więcej informacji na temat działania UV-C można znaleźć na stronie www.HoMedics.com

FAQs (cd.)

CZY ULEPSI SIĘ, JEŚLI NIE WYSTĄPI?

Tak, różdżka nadal będzie działać, a diody LED UV-C będą nadal świecić, jeśli przyciski różdżek zostaną prawidłowo naciśnięte zgodnie z instrukcjami. Jeśli jednak nie jest wysunięta, obszar pokrycia światłem UV-C jest znacznie zmniejszony.

CZY MOGĘ PROWADZIĆ KILKA KOLEJNYCH CYKLI SANITYZACJI?

Tak, możesz! Chociaż pierwsze powolne przemiatanie nad czymś oczyści powierzchnię lub przedmiot do 99.9%, nie ma nic złego w zrobieniu tego ponownie, jeśli chcesz.

OPIEKA I UTRZYMANIE

 • Oczyść powierzchnię miękką, damp płótno.
 • NIE używaj ostrych chemikaliów

OSTRZEŻENIE: Ten produkt ma wewnętrzną, niewymienialną baterię litową. Należy zutylizować zgodnie z wytycznymi lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi. Baterie (akumulator lub zainstalowane baterie) nie powinny być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.

WYJAŚNIENIE WEE

Ikona utylizacjiTo oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Przyjmą ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

DYREKTYWA DOTYCZĄCA AKUMULATORA

Ikona utylizacjiTen symbol oznacza, że ​​baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i naszego zdrowia. Baterie należy utylizować w wyznaczonych punktach zbiórki.

OŚWIADCZENIA FCC I IC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: Firma HoMedics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego sprzętu. Takie modyfikacje mogą unieważnić
uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC i CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

INFORMACJE RSS

To urządzenie jest zgodne z RSS-210 z IC Rules. Działanie podlega następującym 2 warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z
Kanadyjska ICES-003.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTAWCY
Opis produktu: CZYSZCZONA UV PRZENOŚNA RÓŻNICA ODKAŻAJĄCA™
Numer modelu: SAN-W100
Nazwa handlowa: HoMedics
Oświadczenie o zgodności z FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja podlega
następujące dwa warunki: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie
może spowodować niepożądane działanie.
Informacje kontaktowe w USA
O nas: HomeMedics LLC
Adres: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

OGRANICZONA GWARANCJA 1 LAT

HoMedics sprzedaje swoje produkty z zamiarem, aby były wolne od wad produkcyjnych i wykonawczych przez okres 1 roku od daty pierwotnego zakupu, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej. HoMedics gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu i obsłudze. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko konsumentów i nie obejmuje sprzedawców detalicznych.

Aby uzyskać usługę gwarancyjną dotyczącą produktu HoMedics, skontaktuj się z przedstawicielem działu obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępny numer modelu produktu.

HoMedics nie upoważnia nikogo, w tym między innymi Detalistów, kolejnego konsumenta nabywającego produkt od Sprzedawcy lub nabywców zdalnych, do zobowiązania HoMedics w jakikolwiek sposób wykraczający poza warunki określone w niniejszym dokumencie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem lub nadużyciem; wypadek; dołączenie wszelkich niedozwolonych akcesoriów; zmiana produktu; niewłaściwa instalacja; nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje; niewłaściwe użycie zasilania elektrycznego / zasilania; utrata mocy; upuszczony produkt; wadliwe działanie lub uszkodzenie części roboczej w wyniku nieprzestrzegania zaleceń konserwacyjnych producenta; uszkodzenia transportowe; kradzież; zaniedbanie; wandalizm; lub warunki środowiskowe; utrata możliwości użytkowania w okresie, gdy produkt znajduje się w serwisie naprawczym lub w inny sposób oczekuje na części lub naprawę; lub jakiekolwiek inne warunki, na które HoMedics nie ma wpływu.

Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w kraju, w którym produkt został zakupiony. Produkt, który wymaga modyfikacji lub adaptacji, aby mógł działać w innym kraju niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawa produktów uszkodzonych przez te modyfikacje nie jest objęty niniejszą gwarancją

GWARANCJA PRZEDSTAWIONA NINIEJSZA JEST JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ. NIE MA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI ANI ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FIRMY W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. HOMEDICS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY. W ŻADNYM WYPADKU GWARANCJA NIE WYMAGA WIĘCEJ NIŻ NAPRAWA LUB WYMIANA JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI, KTÓRE W OKRESIE OBOWIĄZUJĄCEJ GWARANCJI zostaną uznane za wadliwe. ZWROTY NIE BĘDĄ DOKONYWANE. JEŚLI NIE SĄ DOSTĘPNE CZĘŚCI ZAMIENNE DLA WADLIWYCH MATERIAŁÓW, HOMEDICS zastrzega sobie prawo do zmiany produktu zamiast naprawy lub wymiany.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupu otwartych, używanych, naprawionych, przepakowanych i / lub ponownie zapakowanych produktów, w tym między innymi sprzedaży takich produktów na aukcjach internetowych i / lub sprzedaży takich produktów przez sprzedawców zajmujących się sprzedażą hurtową lub nadwyżkową. Wszelkie gwarancje i gwarancje natychmiast wygasają i wygasają w odniesieniu do wszelkich produktów lub ich części, które są naprawiane, wymieniane, zmieniane lub modyfikowane, bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody HoMedics.

Niniejsza gwarancja zapewnia określone prawa. Możesz mieć dodatkowe prawa, które mogą różnić się w zależności od kraju. Z powodu przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach niektóre z powyższych ograniczeń i wyłączeń mogą Cię nie dotyczyć.
Więcej informacji na temat naszej linii produktów w USA można znaleźć na stronie www.HoMedics.com. W przypadku Kanady odwiedź www.HoMedics.pl.

DO SERWISU W USA
cservice@HoMedics.com
8: 30–7: 00 czasu wschodniego od poniedziałku do piątku
1-800-466-3342

DO SERWISU W KANADZIE
cservice@HoMedicsgroup.pl
8: 30–5: 00 czasu wschodniego od poniedziałku do piątku
1-888-225-7378

© 2020 HoMedics, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. HoMedics jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy HoMedics, LLC.
Dystrybucja: HoMedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
IB-SANW100
Made in China

Dokumenty / Zasoby

Homedics SAN-W100 UV CLEAN Przenośna różdżka odkażająca [pdf] Instrukcja obsługi
Przenośna różdżka odkażająca UV CLEAN, SAN-W100

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *