HoMEDiCS-LOGO

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Mata do rozciągania z kompresją powietrza Body Flex

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Mata do rozciągania-kompresyjna-PRODUKT

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM:
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.
ZAGROŻENIE- ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

 • Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.
 • NIGDY nie używaj szpilek ani innych metalowych łączników z tym urządzeniem.

OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ OSÓB:

 • Podłączone urządzenie NIGDY nie powinno być pozostawiane bez nadzoru. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed założeniem lub zdjęciem części lub przystawek.
 • NIE do użytku przez dzieci.
 • Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane na dzieciach lub w ich pobliżu lub przez dzieci lub osoby niepełnosprawne, na nich lub w ich pobliżu.
 • Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. NIE używaj dodatków niezalecanych przez HoMedics; w szczególności wszelkie załączniki niedostarczone z urządzeniem.
 • NIGDY nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć urządzenie do Centrum Serwisowego HoMedics w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
 • NIGDY nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 • NIE używaj w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w którym podawany jest tlen.
 • NIE WOLNO pracować pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
 • NIE przenoś tego urządzenia za przewód zasilający ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 • Aby odłączyć, obróć wszystkie elementy sterujące do pozycji wyłączenia, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 • NIE używać na zewnątrz.
 • NIGDY nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów itp.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
UWAGA - PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.

 • Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego.
 • Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu, jeśli:
  • Jesteś w ciąży
  • Masz rozrusznik serca
  • Masz jakiekolwiek obawy dotyczące swojego zdrowia
 • NIE zalecane do stosowania przez diabetyków.
 • NIGDY nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza jeśli są w nim dzieci.
 • NIE używaj tego produktu dłużej niż 15 minut na raz.
 • Częste użytkowanie może doprowadzić do nadmiernego nagrzewania się produktu i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku należy przerwać użytkowanie i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • NIGDY nie używaj tego produktu bezpośrednio na obrzęk lub stan zapalny lub wykwity skórne.
 • NIE używaj tego produktu jako substytutu pomocy medycznej.
 • NIGDY nie używaj tego produktu w łóżku.
 • Ten produkt NIGDY nie powinien być używany przez osoby cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość fizyczną, która ograniczałaby zdolność użytkownika do obsługi elementów sterujących lub która ma zaburzenia czucia w dolnej połowie ciała.
 • NIGDY nie używaj tego produktu w samochodach.
 • To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Włóż wtyczkę zasilacza do wtyczki przewodu zasilającego masażera, a następnie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego o napięciu 120 V. Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego 120 V.

 1. Rozłóż rozciągliwą matę Body Flex i połóż ją na podłodze. Alternatywnie matę można położyć na twardym płaskim materacu, pod warunkiem, że wcześniej usunie się miękką pościel.
 2. Zdejmij buty, szaliki, krawaty, paski i biżuterię. Noś miękkie, wygodne ubranie.
 3. Połóż się na macie na plecach tak, aby pośladki znajdowały się jak najbliżej końca zagłówka, a poduszka pod głowę.
 4. Ułóż nogi i ramiona zgodnie ze wskazówkami w schemacie po prawej stronie. Wybierz odpowiednio, ponieważ pozycja nóg i ramion może znacznie wpłynąć na intensywność rozciągania.
 5. Naciśnij przycisk zasilania p na pilocie.
 6. Wybierz swój poziom intensywności:
  NISKI = świeci się 1 dioda LED
  ŚREDNI = świecą się 2 diody LED
  WYSOKI = świecą się 3 diody LED
  Zalecamy rozpoczęcie od LOW, ponieważ zawsze możesz zwiększyć intensywność podczas programu, jeśli wolisz głębsze rozciąganie.
 7. Wybierz program.
  UWAGA: Czas trwania programu wynosi około 15 minut przy wysokiej intensywności i mniej przy średniej lub niskiej intensywności. W przypadku dłuższej sesji programy mogą być uruchamiane jeden po drugim.
 8. Zrelaksuj się, gdy rozpocznie się program rozciągania, zamknij oczy. Rozluźnij wszystkie mięśnie i skup się na oddychaniu. Pozwól, aby ciężar ciała zanurzył się głęboko w macie. Rozciąganie można powtarzać tak często, jak chcesz, ale tak jak w przypadku wszystkiego nowego, zawsze zaczynaj delikatnie i buduj swój program, gdy twoje ciało się przyzwyczai. Zalecamy zacząć od rozciągania na poziomie 1 i powoli zwiększać intensywność i częstotliwość ćwiczeń.
TWÓJ ELASTYCZNOŚĆ NOGA STANOWISKO ARM STANOWISKO INTENSYWNOŚĆ
NIEELASTYCZNE, NP. NAPIĘTE PLECY/CIĄGNE ŚCIĘGA UDA Kolana ugięte, stopy płasko na podłodze poza matą BOKIEM LUB Z RĘKAMI OPARTYMI NA BRZUCHU ŁAGODNY
PEWNA ELASTYCZNOŚĆ, ALE WCIĄŻ DROGA DO PRZEJŚCIA PROSTE NOGI, UMIEŚĆ MAŁĄ PODUSZKĘ POD KOLANAMI BOKIEM LUB Z RĘKAMI OPARTYMI NA BRZUCHU UMIARKOWANY
DOBRA ELASTYCZNOŚĆ, MOŻE ŁATWO DOTYKAĆ PALCÓW PROSTE NOGI (BEZ PODUSZKI) BOKIEM LUB Z RĘKAMI OPARTYMI NA BRZUCHU ULEPSZONE
BARDZO ELASTYCZNE I SZUKAJĄCE GŁĘBSZEGO LECZENIA PROSTE NOGI (BEZ PODUSZKI) RĘCE WYCIĄGNIĘTE LUB ZŁOŻONE NAD GŁOWĄ PEŁNA INTENSYWNOŚĆ

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Mata do rozciągania-kompresyjna-FIG-1

UTRZYMANIE

PRZECHOWAĆ
Umieść matę stretch w pudełku lub w chłodnym, suchym miejscu. Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub spiczastymi przedmiotami, które mogą przeciąć lub przebić powierzchnię tkaniny. Aby uniknąć uszkodzenia, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Nie zawieszaj urządzenia za przewód pilota.
CZYŚCIĆ
Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem. Czyścić tylko miękką, lekko damp gąbka. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.

 • NIE zanurzaj w żadnym płynie do czyszczenia.
 • NIGDY nie używaj do czyszczenia ściernych środków czyszczących, szczotek, benzyny, nafty, pasty do szkła / mebli ani rozcieńczalnika do farb.
 • NIE próbuj naprawiać rozciągliwej maty. Brak części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu działu Consumer Relations podany w sekcji Gwarancja.

UWAGA: Wszelkie czynności serwisowe tego produktu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy firmy HoMedics.

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
UWAGA: HoMedics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego sprzętu. Takie modyfikacje mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi sprzętu.
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC i CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Mata do rozciągania-kompresyjna-FIG-2HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Mata do rozciągania-kompresyjna-FIG-3

OGRANICZONA GWARANCJA 2 LAT

HoMedics sprzedaje swoje produkty z zamiarem, aby były one wolne od wad fabrycznych i wykonawczych przez okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu, z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej. Firma HoMedics gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i obsługi. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie konsumentów i nie obejmuje sprzedawców detalicznych. Aby uzyskać serwis gwarancyjny na produkt HoMedics, skontaktuj się z przedstawicielem działu obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępny numer modelu produktu. Firma HoMedics nie upoważnia nikogo, w tym między innymi sprzedawców detalicznych, kolejnych konsumentów kupujących produkt od sprzedawcy detalicznego lub nabywców zdalnych, do zobowiązania firmy HoMedics w jakikolwiek sposób wykraczający poza warunki określone w niniejszym dokumencie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadek; dołączanie jakichkolwiek nieautoryzowanych akcesoriów; zmiana produktu; niewłaściwa instalacja; nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje; niewłaściwe użycie prądu/zasilania; utrata mocy; upuszczony produkt; awaria lub uszkodzenie części roboczej w wyniku niezapewnienia konserwacji zalecanej przez producenta; uszkodzenia transportowe; kradzież; zaniedbanie; wandalizm; lub warunki środowiskowe; utraty możliwości użytkowania w okresie, gdy produkt znajduje się w zakładzie naprawczym lub w inny sposób oczekuje na części lub naprawę; lub jakichkolwiek innych warunków, na które HoMedics nie ma wpływu. Niniejsza gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy produkt został zakupiony i jest używany w kraju, w którym produkt został zakupiony. Produkt, który wymaga modyfikacji lub adaptacji, aby mógł działać w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie jest objęta niniejszą gwarancją.
GWARANCJA PRZEDSTAWIONA NINIEJSZA JEST JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ. NIE MA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI ANI ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FIRMY W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. HOMEDICS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY. W ŻADNYM WYPADKU GWARANCJA NIE WYMAGA WIĘCEJ NIŻ NAPRAWA LUB WYMIANA JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI, KTÓRE W OKRESIE OBOWIĄZUJĄCEJ GWARANCJI zostaną uznane za wadliwe. ZWROTY NIE BĘDĄ DOKONYWANE. JEŚLI NIE SĄ DOSTĘPNE CZĘŚCI ZAMIENNE DLA WADLIWYCH MATERIAŁÓW, HOMEDICS zastrzega sobie prawo do zmiany produktu zamiast naprawy lub wymiany.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupu otwartych, używanych, naprawionych, przepakowanych i / lub ponownie zapakowanych produktów, w tym między innymi sprzedaży takich produktów na aukcjach internetowych i / lub sprzedaży takich produktów przez sprzedawców zajmujących się sprzedażą hurtową lub nadwyżkową. Wszelkie gwarancje i gwarancje natychmiast wygasają i wygasają w odniesieniu do wszelkich produktów lub ich części, które są naprawiane, wymieniane, zmieniane lub modyfikowane, bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody HoMedics. Niniejsza gwarancja zapewnia określone prawa. Możesz mieć dodatkowe prawa, które mogą różnić się w zależności od stanu i kraju. Ze względu na przepisy krajowe i krajowe niektóre z powyższych ograniczeń i wyłączeń mogą Cię nie dotyczyć.
Więcej informacji na temat naszej linii produktów w USA można znaleźć na stronie www.homedics.com. W przypadku Kanady odwiedź stronę www.homemedics.pl.

DO SERWISU W USA
E-mail: cservice@homemedics.com
8:30–7:00 EST od poniedziałku do piątku 1- 800-466-3342
DO SERWISU W KANADZIE
E-mail: cservice@homemedicsgroup.ca 8:30am–5:00pm EST Monday–Friday 1-888-225-7378
Źródło: Grupa NPD. Styczeń 2018-grudzień 2018, usługa śledzenia sprzedaży detalicznej. ©2019 HoMedics, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. HoMedics i HoMedics #1 Brand In Massage są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HoMedics, LLC. Dystrybucja: HoMedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390 IB-BMAC108HJ

Dokumenty / Zasoby

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Mata do rozciągania z kompresją powietrza Body Flex [pdf] Instrukcja obsługi
BM-AC107-1PK Mata do rozciągania z kompresją powietrza Body Flex, BM-AC107-1PK, Mata do rozciągania kompresji powietrza Body Flex, mata do rozciągania kompresji, mata do rozciągania, mata

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *