Logo HILTIInstrukcja obsługi
PM 4-M

Laser wieloliniowy i punktowy PM 4-M

Laser wieloliniowy i punktowy HILTI PM 4 M

Laser wieloliniowy i punktowy HILTI PM 4 M - rys

Laser wieloliniowy i punktowy HILTI PM 4 M — rys. 1WWW.hilti.com

Laser wieloliniowy i punktowy HILTI PM 4 M — rys. 2

Laser wieloliniowy i punktowy HILTI PM 4 M — rys. 3

Przed pierwszym użyciem narzędzia koniecznie przeczytać instrukcję obsługi.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać razem z narzędziem.
Upewnić się, że instrukcja obsługi znajduje się wraz z narzędziem przekazywanym innym osobom.
Liczby te odnoszą się do ilustracji. Ilustracje znajdują się na początku instrukcji obsługi.
W niniejszej instrukcji obsługi słowo „urządzenie” odnosi się zawsze do lasera wieloliniowego PM 4-M.
Części, elementy obsługowe i wskaźniki 1

 1. Przycisk wł. / Wył. Z diodą LED
 2. Pokrętło mechanizmu blokującego wahadło
 3. Okno wyjścia lasera
 4. Precyzyjna regulacja platformy obrotowej
 5. Regulowana stopka
 6. Poziomica okrągła
 7. Komora baterii

Informacje ogólne

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ich znaczenie
ZAGROŻENIE
Zwraca uwagę na bezpośrednie niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
Zwraca uwagę na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
UWAGA
Zwraca uwagę na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu lub innego mienia.
UWAGA
Zwraca uwagę na instrukcję lub inne przydatne informacje.
1.2 Objaśnienie piktogramów i inne informacje
Znaki ostrzegawcze
Ikona ostrzeżenia Ogólne ostrzeżenie
Znaki zobowiązania
Ikona niebezpieczeństwa Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Symbolika
FLEX XFE 7-12 80 Random Orbital Polisher - ikona 1 Wyrzucanie elektronarzędzi lub urządzeń i baterii razem z odpadami domowymi jest niedopuszczalne.
Na narzędziu
UWAGA
PROMIENIOWANIE LASEROWE – NIE PATRZ W PROMIEŃ
620-690nm/0.95mW maks.
PRODUKT LASEROWY KLASY II Nie patrz w wiązkę.
Laser wieloliniowy i punktowy HILTI PM 4 M — ikona Laserowe tablice ostrzegawcze dla USA zgodnie z CFR 21 § 1040 (FDA). Na narzędziu

Promieniowanie laserowe. Nie patrz w wiązkę. Laser klasy 2.
Laserowe tablice ostrzegawcze oparte na normie IEC 60825-
1/EN 60825-1:2007
Lokalizacja danych identyfikacyjnych na narzędziu
Oznaczenie typu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej na narzędziu. Zanotuj te dane w instrukcji obsługi i zawsze podawaj je, kontaktując się z przedstawicielem Hilti lub działem serwisu.
Typ:------
Generacja: 01——————–
Numer seryjny.:-------

Opis

2.1 Stosowanie produktu zgodnie z zaleceniami
PM 4-M to samopoziomujący laser wieloliniowy, który umożliwia jednej osobie przenoszenie kątów prostych, niwelowanie w poziomie i wykonywanie prac wyrównawczych oraz dokładne pionowanie. Narzędzie posiada trzy linie (jedna pozioma i dwie pionowe), punkt odniesienia na dole oraz cztery punkty przecięcia linii (przód, góra, lewa i prawa) o zasięgu ok. 10m.
Zasięg zależy od jasności światła otoczenia.
Narzędzie jest przeznaczone głównie do użytku w pomieszczeniach i nie zastępuje lasera obrotowego.
W przypadku zastosowań na zewnątrz należy zadbać o to, aby ogólne warunki były podobne do tych występujących w pomieszczeniach. Możliwe zastosowania to:
Zaznaczenie położenia ścianek działowych (pod kątem prostym iw płaszczyźnie pionowej).
Sprawdzanie i przenoszenie kątów prostych.
Wyrównywanie montowanych elementów lub sekcji konstrukcji w trzech osiach.
Przeniesienie punktów zaznaczonych na podłodze na sufit.
Linie laserowe można włączać zarówno osobno (tylko linia pionowa lub pozioma), jak i razem. Przy zastosowaniu z kątem nachylenia wahadło do automatycznego poziomowania jest zablokowane.
Przestrzegać informacji wydrukowanych w instrukcji obsługi dotyczących obsługi, pielęgnacji i konserwacji.
Modyfikacje narzędzia są niedozwolone.
Aby uniknąć ryzyka obrażeń, należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i narzędzi Hilti.
Narzędzie i jego wyposażenie pomocnicze mogą stwarzać zagrożenie, jeśli są używane niewłaściwie przez nieprzeszkolony personel lub gdy są używane niezgodnie z zaleceniami.
Cechy 2.2
PM 4-M poziomuje się automatycznie w zakresie ok. 4°. Jeśli to nie wystarczy, narzędzie można wypoziomować za pomocą regulowanych nóżek i okrągłej libelli.
Samopoziomowanie trwa tylko ok. 3 sekundy.
Laser wieloliniowy generuje ostrzeżenie „Poza zakresem samopoziomowania”, gdy zostanie przekroczony zakres samopoziomowania (wiązki lasera migają).
PM 4-M jest łatwy w konfiguracji i obsłudze oraz ma wytrzymałą plastikową obudowę.
Narzędzie może być używane razem z odbiornikiem laserowym PMA 31.
W normalnym trybie pracy narzędzie wyłącza się samoczynnie po 1 godzinie. Tryb pracy ciągłej można aktywować, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez cztery sekundy.
2.3 Elementy dostarczane z wersją skrzynki narzędziowej

 • 1 Laser wieloliniowy
 • 1 Adapter do statywu
 • 4Baterie
 • 1 Instrukcja obsługi
 • 1 Certyfikat producenta

2.4 Informacje wyświetlane podczas pracy

DOPROWADZIŁO Dioda LED nie świeci. Narzędzie jest wyłączone.
Dioda LED nie świeci. Baterie są wyczerpane.
Dioda LED nie świeci. Baterie są włożone nieprawidłowo.
Dioda LED świeci się stale. Promień lasera jest włączony. Narzędzie działa.
Dioda LED miga dwa razy co 10 sekund (wahadło niezablokowane) lub co 2 sekundy (wahadło zablokowane). Baterie są prawie wyczerpane.
Dioda LED miga. Narzędzie jest wyłączone, ale wahadło nie jest zablokowane.
Wiązka laserowa Wiązka lasera miga dwa razy co 10 sekund (wahadło niezablokowane) lub co 2 sekundy (wahadło zablokowane). Baterie są prawie wyczerpane.
Promień lasera miga pięć razy, a następnie pozostaje włączony na stałe. Automatyczne wyłączanie zostało wyłączone.
Promień lasera szybko miga. Narzędzie nie może się samopoziomować (poza zakresem samopoziomowania).
Promień lasera miga co 2 sekund. Tryb pracy z linią nachyloną. Wahadło jest zablokowane, w wyniku czego linie nie są wyrównane.

Akcesoria

Przeznaczenie Krótkie oznaczenie Opis
Statyw PMA 20
Tarcza celownicza PMA 54/55
Tarcza celownicza PRA 50/51
Odbiornik laserowy PMA 31
Skrzynka narzędziowa Hilti
Okulary widzialności lasera PUA 60 Okulary widzialności lasera nie są okularami ochronnymi i tym samym nimi nie są
chronić oczy przed promieniami laserowymi. Ponieważ ograniczają widoczność lasera
widzenie kolorów, należy je nosić tylko podczas pracy z narzędziem laserowym PM 4-M. Nie należy nosić okularów widzialności lasera podczas prowadzenia pojazdu po drodze publicznej.

Dane techniczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Zasięg linii i punkt przecięcia bez odbiornika laserowego: 10 m (33 stopy) z odbiornikiem laserowym: 50 m (164 stopy)
Dokładność' ±2 mm na 10 m (±0.08 cala na 33 stopach)
Czas samopoziomowania 3 s
Klasa lasera Klasa 2, widzialne, 635 nm, ±10 nm (EN 60825-3:2007 / IEC 60825 – 3:2007); klasa II (CFR 21 §1040 (FDA)
Szerokość linii Odległość 5 m: < 2.2 mm
Zakres samopoziomowania ±4° (typowo)
Automatyczne wyłączanie Aktywowany po: 1 godz
Wskaźnik stanu pracy Wiązki LED i laserowe
Zasilanie Baterie rozmiaru AA, Baterie alkaliczne: 4
Czas pracy (wszystkie linie włączone) Bateria alkaliczna 2,500 mAh, temperatura +24°C (72°F): 7 h (typowo)
Temperatura robocza min. -10°C / Maks. +50°C (+14 do 122°F)
Temperatura przechowywania min. -25°C / Maks. +63°C (-13 do 145°F)
Ochrona przed pyłem i wodą (z wyjątkiem komory baterii) IP 54 zgodnie z IEC 60529
Gwint statywu (adapter statywu) BSW 5/8″UNC1/4″
Waga Z baterią: 990 g (2.18 funta)
Wymiary 124 x 124 x 187 mm (4'/8 x 4 7/8 x 7 3/8 cala)
1 Wpływy, takie jak szczególnie duże wahania temperatury, dampwibracje, wstrząsy, upuszczenie itp. mogą wpływać na dokładność. O ile nie zaznaczono inaczej, narzędzie zostało wyregulowane lub skalibrowane w standardowych warunkach otoczenia (MIL-STD-810F).

Instrukcje bezpieczeństwa

UWAGA: Upewnij się, że przeczytałeś wszystkie środki ostrożności i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie środki ostrożności i instrukcje do wykorzystania w przyszłości. .

5.1 Ogólne środki bezpieczeństwa
a) Sprawdź dokładność narzędzia przed użyciem go do pomiarów.
b) Narzędzie i jego wyposażenie pomocnicze mogą stwarzać zagrożenie, jeśli są używane niewłaściwie przez nieprzeszkolony personel lub gdy są używane niezgodnie z zaleceniami.
c) Aby uniknąć ryzyka obrażeń, należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i wyposażenia dodatkowego Hilti.
d) Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi maszyny. Nie używaj maszyny, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi maszyn może spowodować poważne obrażenia ciała.
e) Modyfikacje narzędzia są niedozwolone.
f) Przestrzegać informacji wydrukowanych w instrukcji obsługi dotyczących obsługi, pielęgnacji i konserwacji.
g) Nie pozbawiać działania urządzeń zabezpieczających i nie usuwać informacji i ostrzeżeń.
h) Trzymaj dzieci i inne osoby z dala od obszaru, w którym używane jest narzędzie lub urządzenie.
i) Weź pod uwagę wpływ otoczenia. Nie wystawiaj narzędzia na działanie deszczu lub śniegu i nie używaj goamplub wilgotnych warunkach. Nie używaj narzędzia w miejscach, w których istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.
j) Starannie konserwować maszynę. Sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości lub zacięć ruchomych części, pęknięć części i innych warunków, które mogą mieć wpływ na działanie maszyny. Jeśli jest uszkodzona, przed użyciem oddaj maszynę do naprawy. Zła konserwacja jest przyczyną wielu wypadków.
k) Starannie konserwować maszynę. Sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości lub zacięć ruchomych części, pęknięć części i innych warunków, które mogą mieć wpływ na działanie maszyny. Jeśli jest uszkodzona, przed użyciem oddaj maszynę do naprawy. Zła konserwacja jest przyczyną wielu wypadków.
l) Zleć serwis elektronarzędzia wykwalifikowanemu serwisantowi używającemu wyłącznie identycznych części zamiennych.
Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
m) Użytkownik musi sprawdzić dokładność narzędzia po upuszczeniu lub poddaniu go innym obciążeniom mechanicznym.
n) Gdy narzędzie zostanie przeniesione do ciepłego otoczenia z bardzo zimnych warunków lub odwrotnie, przed użyciem należy pozwolić mu się zaaklimatyzować.
o) Upewnij się, że narzędzie jest bezpiecznie zamocowane, gdy używane są adaptery lub akcesoria.
p) Utrzymuj otwór wyjściowy lasera w czystości, aby uniknąć błędów pomiaru.
q) Chociaż narzędzie jest przeznaczone do trudnych warunków użytkowania w miejscu pracy, podobnie jak inne przyrządy optyczne i elektroniczne (np. lornetki, okulary, aparaty fotograficzne) należy obchodzić się z nim ostrożnie.
r) Chociaż narzędzie jest zabezpieczone przed przedostaniem się dampNależy go każdorazowo wytrzeć do sucha przed włożeniem do pojemnika transportowego.
s) Kilkakrotnie sprawdzaj dokładność pomiarów podczas użytkowania narzędzia.
5.2 Właściwa organizacja stanowiska pracy
a) Zabezpiecz obszar, w którym pracujesz i uważaj, aby podczas ustawiania narzędzia nie kierować wiązki na inne osoby lub na siebie.
b) Podczas pracy na drabinie należy unikać niekorzystnej pozycji ciała. Upewnij się, że pracujesz w bezpiecznej pozycji i przez cały czas zachowujesz równowagę.
c) Pomiary wykonane przez tafle szkła lub inne przedmioty mogą być niedokładne.
d) Upewnij się, że narzędzie jest ustawione na stabilnej, równej powierzchni (nie podlega wibracjom).
e) Używaj narzędzia tylko w określonych granicach.
f) Jeśli w tym samym obszarze roboczym używanych jest kilka narzędzi laserowych, należy uważać, aby nie pomylić wiązek.
g) Pola magnetyczne mogą wpływać na dokładność narzędzia. Dlatego należy go trzymać z dala od przedmiotów magnetycznych. Adapter uniwersalny Hilti nie ma wpływu na narzędzie.
h) Podczas pracy z odbiornikiem należy go trzymać dokładnie pod kątem prostym do wiązki laserowej.
i) Nie używać narzędzia w pobliżu instrumentów medycznych.
5.3 Kompatybilność elektromagnetyczna
Chociaż narzędzie spełnia surowe wymagania obowiązujących dyrektyw, Hilti nie może całkowicie wykluczyć możliwości, że narzędzie będzie podlegało zakłóceniom powodowanym przez silne promieniowanie elektromagnetyczne, co prowadzi do nieprawidłowego działania. Sprawdź dokładność narzędzia, dokonując pomiarów w inny sposób podczas pracy w takich warunkach lub jeśli nie masz pewności. Hilti nie może również wykluczyć możliwości ingerencji w inne urządzenia (np. sprzęt nawigacyjny samolotu).
5.4 Klasyfikacja lasera dla narzędzi laserowych klasy 2/klasy II
W zależności od zakupionej wersji, narzędzie jest zgodne z Laser Class 2 zgodnie z IEC825-1:2007/EN60825-1:2007 i Class II zgodnie z CFR 21 § 1040 (FDA). To narzędzie może być używane bez konieczności stosowania dodatkowych środków ochronnych. Odruch zamykania powiek chroni oczy, gdy osoba przypadkowo patrzy w wiązkę przez krótką chwilę. Na ten odruch zamykania powiek mogą jednak negatywnie wpływać leki, alkohol lub narkotyki. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku słońca, nie należy patrzeć bezpośrednio w źródła jasnego światła. Nie kierować wiązki laserowej w stronę osób.
5.5 elektryczny
a) Zaizoluj lub wyjmij akumulatory przed wysyłką narzędzia.
b) Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska, narzędzie należy utylizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi. Jeśli nie jesteś pewien, jak postępować, skonsultuj się z producentem.
c) Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
d) Nie dopuszczaj do przegrzania akumulatorów i nie wystawiaj ich na działanie ognia. Baterie mogą wybuchnąć lub uwolnić toksyczne substancje.
e) Nie ładować akumulatorów.
f) Nie lutować akumulatorów w narzędziu.
g) Nie rozładowywać akumulatorów przez zwarcie, ponieważ może to spowodować ich przegrzanie i stwarzać ryzyko obrażeń ciała (oparzeń).
h) Nie próbuj otwierać baterii i nie narażaj ich na nadmierne obciążenia mechaniczne.
i) Nie używaj uszkodzonych baterii.
j) Nie mieszaj starych i nowych baterii. Nie mieszaj baterii różnych marek lub typów.
5.6 Płyny
W niewłaściwych warunkach z baterii może wyciekać ciecz. Unikać kontaktu. W przypadku przypadkowego kontaktu przemyć wodą. W przypadku kontaktu płynu z oczami przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Ciecz wydostająca się z akumulatora może spowodować podrażnienie lub poparzenia.

Przed użyciem

Ikona niebezpieczeństwa
6.1 Wkładanie baterii 2
ZAGROŻENIE
Używaj tylko nowych baterii.

 1. Otwórz komorę baterii.
 2. Wyjmij baterie z opakowania i włóż je do narzędzia.
  UWAGA Do zasilania narzędzia wolno używać wyłącznie akumulatorów zalecanych przez firmę Hilti.
 3. Sprawdź, czy zaciski akumulatora są ustawione prawidłowo, jak pokazano na spodzie urządzenia.
 4. Zamknij komorę baterii. Sprawdź, czy zaczep prawidłowo się zatrzasnął.

Działanie

Ikona niebezpieczeństwa
UWAGA
Aby uzyskać maksymalną dokładność, rzutuj linię na pionową, płaską powierzchnię. W tym celu ustaw narzędzie pod kątem 90° do powierzchni.
7.1 Operacja
7.1.1 Włączanie wiązek laserowych

 1. Odblokuj wahadło.
 2. Naciśnij raz lub kilka razy przycisk włączania/wyłączania, aż ustawiony zostanie żądany tryb pracy.
  UWAGA
  Narzędzie przełącza się między trybami pracy zgodnie z sekwencją przedstawioną poniżej, a następnie zaczyna od początku, pod warunkiem, że przycisk włączania/wyłączania zostanie każdorazowo ponownie naciśnięty w ciągu 5 sekund.
  Pionowe linie laserowe
  Pozioma linia laserowa
  Pionowe i poziome linie laserowe

7.1.2 Wyłączanie narzędzia/wiązek lasera
Naciskać przycisk włączania/wyłączania, aż promień lasera przestanie być widoczny, a dioda LED zgaśnie.
UWAGA

 • Narzędzie można wyłączyć, jeśli przycisk włączania/wyłączania nie został wcześniej wciśnięty przez co najmniej 5 sekund.
 • Narzędzie wyłącza się automatycznie po ok. 1 godzina.

7.1.3 Dezaktywacja funkcji automatycznego wyłączania zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez ok. 4 sek. aż promień lasera zamiga pięć razy jako potwierdzenie.
UWAGA
Narzędzie zostanie wyłączone po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania lub po wyczerpaniu baterii.
7.1.4 Funkcja linii nachylonej
Zablokuj wahadło.
Narzędzie nie poziomuje się automatycznie.
Wiązki laserowe migają co dwie sekundy.
7.1.5 Używanie narzędzia z detektorem promienia PMA 31
Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi PMA 31.
7.2amppliki aplikacji
UWAGA

Regulowane nóżki umożliwiają wstępne wypoziomowanie narzędzia w przybliżeniu na bardzo nierównym podłożu.
7.2.1 Przenoszenie wysokości 3
7.2.2 Wytyczenie toru suchej zabudowy pod ścianę działową 45
7.2.3 Ustawianie rur w pionie 6
7.2.4 Wyrównanie grzejników 7
7.2.5 Wyrównanie ościeżnic drzwiowych i okiennych 8
7.3 Sprawdzanie
7.3.1 Sprawdzenie punktu pionu 9

 1. Zrób znak na podłodze (krzyż) w wysokim pomieszczeniu (np. na klatce schodowej lub korytarzu o wysokości 5–10 m).
 2. Umieść narzędzie na równej, poziomej powierzchni.
 3. Odblokuj wahadło i włącz narzędzie.
 4. Ustaw narzędzie z dolną belką na środku krzyża.
 5. Zaznacz górny punkt przecięcia linii lasera na suficie. Przymocuj kawałek papieru do sufitu przed wykonaniem znaku.
 6. Obróć narzędzie o 90°.
  UWAGA Dolny pion musi pozostać na środku krzyża.
 7. Zaznacz górny punkt przecięcia linii lasera na suficie.
 8. Powtórz procedurę po obróceniu narzędzia o 180° i 270°.
  UWAGA Powstałe 4 znaki tworzą okrąg, w którym przecięcie przekątnych d1 (1-3) i d2 (2-4) wyznacza dokładny środek pionu.
 9. Oblicz dokładność zgodnie z opisem w rozdziale 7.3.1.1.

7.3.1.1 Obliczanie dokładności

Laser wieloliniowy i punktowy HILTI PM 4 M — rys. 4

Wynik (R) wynikający z tego wzoru (RH = wysokość pomieszczenia) odnosi się do dokładności narzędzia „w mm na 10 m” (wzór (1)). Ten wynik (R) powinien mieścić się w specyfikacji dla narzędzia (2mmat10m).

7.3.2 Sprawdzenie wypoziomowania poziomej wiązki laserowej 10

 1. Umieść narzędzie na równej, poziomej powierzchni ok. 20 cm od ściany (A) tak, aby wiązka lasera była skierowana w stronę ściany (A).
 2. Zaznacz punkt przecięcia linii lasera na ścianie (A) krzyżykiem (1).
 3. Obróć całe narzędzie o 180° bez użycia obrotowej obudowy i zaznacz krzyżykiem (2) punkt przecięcia się linii lasera na przeciwległej ścianie (B).
 4. Umieść narzędzie na równej, poziomej powierzchni ok. 20 cm od ściany (B) z wiązką lasera skierowaną w stronę ściany (B).
 5. Zaznacz punkt przecięcia linii lasera na ścianie (B) krzyżykiem (3).
 6. Obróć całe narzędzie o 180° bez użycia obrotowej obudowy i zaznacz krzyżykiem (4) punkt przecięcia linii lasera na przeciwległej ścianie (A).
 7. Zmierzyć odległości d1 między (1) i (4) oraz d2 między (2) i (3).
 8. Zaznacz punkty środkowe d1 i d2.
  Jeśli punkty odniesienia 1 i 3 znajdują się po różnych stronach punktu środkowego, odejmij d2 od d1.
  Jeśli punkty odniesienia 1 i 3 znajdują się po tej samej stronie punktu środkowego, dodaj d1 i d2 razem.
 9. Podziel wynik przez podwójną długość pokoju (długość pokoju x 2).
  Maksymalny dopuszczalny błąd wynosi 2 mm.

7.3.3 Sprawdzanie prostopadłości (w poziomie) 11 12 13

 1. Ustaw narzędzie z dolnym pionem na środku krzyża referencyjnego pośrodku pomieszczenia w odległości ok. 5 metrów od ścian, tak aby środek przedniej pionowej linii lasera znajdował się dokładnie na linii pionowej pierwszej tarczy celowniczej (a).
 2. Przymocuj drugą tarczę celowniczą lub arkusz papieru (b) do ściany w połowie drogi (jak pokazano na ilustracji). Zaznacz prawy punkt przecięcia linii lasera (d1).
 3. Obróć narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o dokładnie 90° (patrząc z góry). Punkt referencyjny musi pozostać w środku krzyża referencyjnego, a lewy punkt przecięcia linii lasera musi leżeć dokładnie na linii pionowej tarczy celowniczej (a).
 4. Zaznacz prawy punkt przecięcia linii lasera (d2) na tarczy celowniczej (c).
 5. Następnie zaznacz punkt środkowy (d3) przedniego punktu przecięcia linii lasera na tarczy celowniczej (b).
  UWAGA Odległość pozioma między d1 i d3 nie może być większa niż 2 mm przy odległości roboczej 5 m.
 6. Obróć narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o dokładnie 180° (patrząc z góry). Punkt referencyjny musi pozostać w środku krzyża referencyjnego, a prawy punkt przecięcia linii lasera musi leżeć dokładnie na linii pionowej pierwszej tarczy celowniczej (a).
 7. Następnie zaznacz lewy punkt przecięcia linii lasera (d4) na tarczy celowniczej (c).
  UWAGA Odległość pozioma między d2 i d4 nie może być większa niż 2 mm przy odległości roboczej 5 m.
  UWAGA Jeżeli d3 znajduje się na prawo od d1, suma odległości poziomych d1-d3 i d2-d4 nie może być większa niż 2 mm przy odległości roboczej 5 m.
  UWAGA Jeżeli d3 znajduje się na lewo od d1, różnica między poziomymi odległościami d1-d3 i d2-d4 nie może być większa niż 2 mm przy odległości roboczej 5 m.

7.3.4 Sprawdzenie dokładności linii poziomej 14 15

 1. Umieścić narzędzie na krawędzi pomieszczenia na długości co najmniej 10 m.
  UWAGA Powierzchnia podłogi musi być równa i równa.
 2. Włącz wszystkie wiązki laserowe.
 3. Ustaw tarczę celowniczą w odległości co najmniej 10 m od narzędzia, tak aby przedni punkt przecięcia linii lasera znajdował się w środku tarczy celowniczej (d0), a linia pionowa na tarczy celowniczej przebiegała dokładnie przez środku pionowej linii lasera.
 4. Zaznacz punkt środkowy dolnej belki pionowej na podłodze (krzyż odniesienia).
 5. Obróć całe narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 45° (patrząc z góry) bez użycia obrotowej obudowy. Punkt odniesienia musi pozostać na środku krzyża odniesienia.
 6. Następnie zaznacz punkt (d1) na tarczy celowniczej, w którym pozioma linia lasera przecina pionową linię na tarczy celowniczej.
 7. Obróć całe narzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 90° (patrząc z góry) bez użycia obrotowej obudowy. Punkt odniesienia musi pozostać na środku krzyża odniesienia.
 8. Następnie zaznacz punkt (d2) na tarczy celowniczej, w którym pozioma linia lasera przecina pionową linię na tarczy celowniczej.
 9. Zmierz następujące odległości pionowe: d0-d1, d0d2 i d1-d2.
  UWAGA Największa zmierzona odległość pionowa nie może przekraczać 4 mm przy odległości roboczej 10 m.

7.3.5 Sprawdzanie linii pionowych 16

 1. Ustaw narzędzie na wysokości 2 metrów.
 2. Włącz narzędzie.
 3. Ustaw pierwszą tarczę celowniczą T1 (pionowo) w odległości 2.5 metra od narzędzia na tej samej wysokości (2 metry), tak aby pionowa wiązka lasera padała na płytkę. Zaznacz tę pozycję.
 4. Następnie umieść drugą tarczę celowniczą T2 w pozycji 2 metry poniżej pierwszej tarczy celowniczej, tak aby pionowa wiązka laserowa padała na tarczę. Zaznacz tę pozycję.
 5. Zaznacz pozycję 2 po przeciwnej stronie zestawu testowego (odbicie lustrzane) na linii lasera na podłodze w odległości 5 metrów od narzędzia.
 6. Teraz umieść narzędzie na podłodze na oznaczeniu pozycji 2, które właśnie wykonałeś. Skierować wiązkę laserową w stronę płytek docelowych T1 i T2 tak, aby trafiała w płytki blisko ich linii środkowych.
 7. Odczytaj odległości D1 i D2 od każdej płytki celowniczej (odległość linii lasera od środka płytki celowniczej) i oblicz różnicę (D = D1 -D2).
  UWAGA Uważaj, aby tarcze celownicze były do ​​siebie równoległe i znajdowały się w tej samej płaszczyźnie pionowej. (Wyrównanie w poziomie może spowodować błąd pomiaru).
  Jeśli różnica D jest większa niż 2 mm, narzędzie należy zwrócić do centrum naprawczego Hilti w celu regulacji.

Opieka i utrzymanie

8.1 Czyszczenie i suszenie

 1. Zdmuchnij kurz ze szkła.
 2. Nie dotykaj szkła palcami.
 3. Do czyszczenia używaj tylko czystej, miękkiej szmatki. W razie potrzeby lekko zwilż szmatkę czystym alkoholem lub niewielką ilością wody.
  UWAGA Nie używaj żadnych innych płynów, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe elementy.
 4. Przestrzegaj ograniczeń temperatury podczas przechowywania sprzętu. Jest to szczególnie ważne zimą/latem, jeśli sprzęt jest przechowywany w pojeździe silnikowym (-25°C do +63°C/-13°F do 145°F).

Pamięć 8.2
Wyjmij urządzenie z obudowy, jeśli jest mokre. Narzędzie, jego futerał i akcesoria należy wyczyścić i wysuszyć (w maksymalnej temperaturze 63°C/145°F). Przepakuj sprzęt dopiero po całkowitym wyschnięciu, a następnie przechowuj go w suchym miejscu.
Sprawdź dokładność sprzętu przed jego użyciem po długim okresie przechowywania lub transportu.
Wyjmij baterie z urządzenia przed dłuższym przechowywaniem. Wyciekające baterie mogą uszkodzić urządzenie.
8.3 Transport
Do transportu lub wysyłki sprzętu używaj skrzynki narzędziowej Hilti lub opakowania o równoważnej jakości.
ZAGROŻENIE
Zawsze wyjmuj baterie przed wysyłką narzędzia.

8.4 Usługa kalibracji Hilti
Zalecamy regularne sprawdzanie narzędzia przez serwis kalibracyjny Hilti w celu weryfikacji
niezawodność zgodna z normami i wymaganiami prawnymi. W każdej chwili można skorzystać z usługi kalibracji Hilti, ale zaleca się sprawdzanie co najmniej raz w roku.
Usługa kalibracji zapewnia potwierdzenie, że narzędzie w dniu kontroli jest zgodne ze specyfikacjami podanymi w instrukcji obsługi.
Narzędzie zostanie ponownie wyregulowane, jeśli zostaną stwierdzone odchylenia od specyfikacji producenta. Po sprawdzeniu i wyregulowaniu naklejona na narzędzie naklejka kalibracyjna oraz świadectwo kalibracji stanowią pisemne potwierdzenie, że narzędzie działa zgodnie ze specyfikacją producenta.
Certyfikaty kalibracji są zawsze wymagane przez firmy certyfikowane zgodnie z ISO 900x.
Lokalne centrum Hilti lub przedstawiciel z przyjemnością udzielą dalszych informacji.

Rozwiązywanie problemów

Wina Możliwa przyczyna Zaradzić
Nie można włączyć narzędzia. Akumulator jest wyczerpany. Wymień baterię.
Bateria jest włożona niewłaściwą stroną (niewłaściwa polaryzacja). Włóż baterię prawidłowo.
Komora baterii nie jest zamknięta. Zamknij komorę baterii.
Uszkodzone narzędzie lub przycisk włączania/wyłączania. W razie potrzeby elektronarzędzie powinno zostać naprawione przez serwis Hilti.
Pojedyncze wiązki laserowe nie działają. Źródło lasera lub jednostka sterująca lasera są uszkodzone. W razie potrzeby zlecić ponowne sparowanie elektronarzędzia serwisowi Hilti.
Narzędzie można włączyć, ale nie widać wiązki lasera. Źródło lasera lub jednostka sterująca lasera są uszkodzone. W razie potrzeby zlecić ponowne sparowanie elektronarzędzia serwisowi Hilti.
Temperatura jest za wysoka lub za niska. Pozostaw narzędzie do ostygnięcia lub rozgrzania.
Automatyczne poziomowanie nie działa. Narzędzie jest ustawione na nadmiernie nachylonej powierzchni. Ustaw narzędzie na poziomie.
Czujnik przechyłu jest uszkodzony. W razie potrzeby zlecić naprawę elektronarzędzia serwisowi Hilti.

Sprzedaż

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwa utylizacja sprzętu może mieć poważne konsekwencje:
Podczas spalania elementów plastikowych powstają toksyczne opary, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną uszkodzone lub wystawione na działanie bardzo wysokich temperatur, powodując zatrucie, oparzenia, oparzenia kwasem lub zanieczyszczenie środowiska.
Nieostrożna utylizacja może pozwolić na nieuprawnione i niewłaściwe użycie sprzętu. Może to spowodować poważne obrażenia ciała, obrażenia osób trzecich i zanieczyszczenie środowiska.
SEALEY FJ48.V5 Farm Jacks - IKONA 4
Większość materiałów, z których wykonane są narzędzia lub urządzenia Hilti, może zostać poddana recyklingowi. Materiały muszą być prawidłowo oddzielone, zanim będą mogły zostać poddane recyklingowi. W wielu krajach firma Hilti poczyniła już przygotowania do odbioru starych narzędzi i urządzeń do recyklingu. Więcej informacji można uzyskać w dziale obsługi klienta Hilti lub u przedstawiciela Hilti.
Tylko dla krajów WE
FLEX XFE 7-12 80 Random Orbital Polisher - ikona 1 Nie wyrzucaj elektronicznych narzędzi pomiarowych ani urządzeń razem z odpadami domowymi.
Zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wdrożeniem zgodnie z prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i zwracać do punktu recyklingu przyjaznego dla środowiska.
FLEX XFE 7-12 80 Random Orbital Polisher - ikona 1 Baterie należy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi.

Gwarancja producenta – narzędzia
W przypadku pytań dotyczących warunków gwarancji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Hilti.

Oświadczenie FCC (dotyczy USA)

UWAGA
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. W związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

 • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
 • Zwiększ odległość między narzędziem a odbiornikiem.
 • W celu uzyskania pomocy skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

UWAGA
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Hilti, mogą ograniczyć uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Deklaracja zgodności WE (oryginalna)

Przeznaczenie: Laser wieloliniowy
Typ: PM 4-M
Pokolenie: 1
Rok projektowania: 2012

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami: do 19 kwietnia 2016: 2004/108/WE, od 20 kwietnia 2016: 2014/30/UE, 2011/65/UE, EN ISO 12100 .
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

HILTI PM 4 M Wieloliniowy i punktowy laser -SING HILTI PM 4 M Wieloliniowy i punktowy laser -SING 1
Paweł Luccini
Kierownik Działu Zarządzania Jakością i Procesami BA
Narzędzia elektryczne i akcesoria dla obszaru biznesowego
06/2015
Edwarda Przybyłowicza
Kierownik Systemów Pomiarowych BU
Systemy pomiarowe BU
06/2015

Dokumentacja techniczna filed w:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistraße 6
86916 Kaufering
Niemcy

Deklaracja zgodności WE I Deklaracja zgodności Wielkiej Brytanii

Logo HILTI
PM 4-M (01)
Producent:
Firma Hilti
Feldkircherstraffe 100
9494 Schaan I Liechtenstein
Import.
Hilti (Gt. Wielka Brytania) Limited
1 Trafford Wharf Road, Old Trafford
Manchester, M17 113Y
Numer seryjny: 1-99999999999
2014/30/UE I Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 2016
2011/65/EU I Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w przepisach dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012
EN 55022:2010 + AC:2011
EN 61010-1: 2010
EN 61000-6-2: 2005
HILTI PM 4 M Wieloliniowy i punktowy laser -SING 2
Dr Tahar Zrilli
Kierownik Zarządzania Jakością i Procesami
Narzędzia elektryczne i akcesoria dla obszaru biznesowego
Schaan. 13.07.2021
HILTI PM 4 M Wieloliniowy i punktowy laser -SING 3
Tassilo Delmera
Wiceprezes
Jednostka biznesowa Elektronarzędzia i akcesoria

Logo HILTIFirma Hilti
LI-9494 Schaan
Tel .: +423 234 21 11
Faks: +423 234 29 65
www.hilti.grupaHILTI PM 4 M Wieloliniowy i punktowy laser -QRhttps://hilti.to/ontrackappHILTI PM 4 M Multi Line i Point Laser -Bar

Dokumenty / Zasoby

Laser wieloliniowy i punktowy HILTI PM 4-M [pdf] Instrukcja obsługi
PM 4-M, laser wieloliniowy i punktowy, laser punktowy, laser wieloliniowy, laser, laser PM 4-M

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *