H955W ultradźwiękowy nawilżacz i dyfuzor

logo opiekuna

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

nawilżacz

Ultradźwiękowy nawilżacz i dyfuzor
Nr modelu H955W
3-letnia ograniczona gwarancja
Obsługa klienta 1.866.603.5900

www.guardiantechnologies.com

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIA
Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń może:
spowodować porażenie prądem lub poważne obrażenia.

ikona ostrzeżeniaTen produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z podanymi specyfikacjami
w tej instrukcji. Użycie inne niż określone tutaj może spowodować
poważny uraz, obrażenie.

• UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poważnych oparzeń, trzymaj ten produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
• Demontaż, naprawa lub przeróbka przez osobę nieupoważnioną może spowodować poważne szkody i unieważnić gwarancję producenta.
• Zawsze umieszczaj nawilżacz na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni. Ten nawilżacz może nie działać prawidłowo na nierównej powierzchni.
• Nie umieszczaj tego produktu na tkaninie, dywanie lub chłonnej powierzchni. Może to zablokować wlot powietrza.
• Ten produkt wydziela mgiełkę. Nie umieszczaj nawilżacza bezpośrednio na drewnianych meblach, podłogach lub innych powierzchniach, które mogłyby zostać uszkodzone przez wodę. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia urządzenia.
• Nie używaj, jeśli wtyczka jest uszkodzona lub poluzowana.
• Przed napełnieniem lub czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od zasilania.
• Po podłączeniu nawilżacza nie przechylaj ani nie przesuwaj urządzenia.
• Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma.
• Nie należy nadmiernie zginać, skręcać, ciągnąć ani uszkadzać przewodu zasilającego.
• Unikaj umieszczania tego produktu w miejscu, w którym dysza nawilżająca jest skierowana bezpośrednio na przedmiot lub osobę.
• Nie wdychać mgły/oparów wydobywających się z produktu ani nie pić wody ze zbiornika.
• Nie napełniaj zbiornika gorącą lub wrzącą wodą.
• Nie używaj tego produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródła ciepła, takiego jak piec, grzejnik lub kaloryfer.
• Jeśli zbiornik na wodę pęknie lub ulegnie uszkodzeniu, nie używaj go.
• Nie włączaj tego produktu przez dłuższy czas.
• Odłącz przewód, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas i/lub gdy nikogo nie ma w domu.
• Nie przechowuj wody w zbiorniku, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
• Nie czyść urządzenia, zbiornika na wodę ani zbiornika na wodę detergentami ani żadnymi chemikaliami.
• Nie używaj tego produktu w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
• Nigdy nie zakrywaj wylewki podczas używania. Nie kłaść niczego na zbiorniku ani w nim.
• WAŻNE: Ani ludzie, ani zwierzęta nie słyszą wibracji o wysokiej częstotliwości.
• Podczas odłączania od gniazdka należy pewnie trzymać nawilżacz.
• Nie układaj przewodu na przedmiotach.
• Nie pozwól, aby woda dostała się do lub na przewód zasilający lub w miejsce, w którym łączy się on z produktem.
• Nie używaj w pobliżu zlewu.
• Nie dotykaj zbiornika wody podczas pracy.
E-2
Ten produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z podanymi specyfikacjami
w tej instrukcji. Użycie inne niż określone tutaj może spowodować
poważny uraz, obrażenie.
E-3
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie polewaj wodą urządzenia ani dyszy nawilżającej.
• Nie zakrywaj dziobka ściereczką ani ręką i nie używaj bez dziobka.
• Używaj czystej lub destylowanej wody w zbiorniku. Obszary z twardą wodą będą wymagały częstszego czyszczenia.

Przestań używać nawilżacza i skontaktuj się z lekarzem, jeśli masz objawy ze strony układu oddechowego
które Twoim zdaniem są związane z okresami użytkowania domowego nawilżacza, nawet jeśli
przestrzegają wskazówek dotyczących konserwacji.

OSTRZEŻENIE: Rak i szkody reprodukcyjne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami
dla konsumenckiego sprzętu ISM, zgodnie z częścią 18 przepisów FCC.
Chociaż przetestowany, może mieć wpływ na te urządzenia. Jeśli okaże się, że nawilżacz
przeszkadzać, odłączyć urządzenie i/lub nawilżacz. Prowadź tylko
konserwacji użytkownika, które można znaleźć w tej instrukcji. Pozostała konserwacja i serwis
może powodować szkodliwe zakłócenia i unieważnić wymaganą zgodność z FCC.

DANE TECHNICZNE

TRYB NAWILŻANIA: Ultradźwiękowa chłodna mgła POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 0.52 galona
CZAS PRACY: Do około 30 godzin między kolejnymi napełnieniami zbiornika przy najniższym ustawieniu mgły.

STRONY

strony

USTAWIENIE WILGOTNOŚCI / WYJŚCIE MGŁY

USTAWIAĆ

Wybierz stabilne, równe i płaskie miejsce — co najmniej 15 cm od ściany lub przedmiotu, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.

Umieść nawilżacz na wodoodpornej powierzchni, ponieważ woda może uszkodzić meble i niektóre podłogi.

Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanie, ręcznikach, kocach lub innych chłonnych powierzchniach.
Guardian Technologies nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rozlaniem wody.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

NAPEŁNIANIE – Upewnij się, że urządzenie jest odłączone.

części do usuwania

4. OPCJONALNIE: Dodaj kilka kropli ulubionego olejku eterycznego bezpośrednio do zbiornika. (olej nie jest wliczony w cenę)
UWAGA: Olejki eteryczne można dodawać bezpośrednio do tego zbiornika na wodę ze względu na materiał użyty w projekcie.
5. WSKAŹNIK UZUPEŁNIENIA WODY – Gdy w urządzeniu jest mało wody, przycisk zasilania będzie migać na czerwono, a na wyświetlaczu pojawi się E1, dopóki urządzenie nie zostanie uzupełnione lub wyłączone. Dodaj więcej wody, aby kontynuować użytkowanie.
Urządzenie automatycznie wznowi pracę po napełnieniu zbiornika.

DZIAŁANIE STERUJĄCE

ikona zasilaniaPrzycisk zasilania – naciśnij, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
Timer – Ustaw zaplanowany czas wyłączenia od 1 do 12 godzin pokazany na wyświetlaczu, produkt wyłączy się po upływie ustawionego timera. Na wyświetlaczu pojawi się „CO”, naciśnij przycisk timera, aby ustawić timer na preferowaną godzinę.
Światło nocne – naciśnij raz, aby włączyć 7-kolorowe światło nocne. Kontynuuj naciskanie do 8 razy, aby krążyć i wybrać kolor. Dziewiąte naciśnięcie wyłącza światło.
Ustawienie wilgotności – Naciśnij, aby wybrać preferowany poziom wilgotności. Zakres wilgotności można ustawić w zakresie od 40% do 75%RH. Zalecana wilgotność to 45-50%. Gdy wilgotność otoczenia osiągnie wybrane ustawienie, urządzenie będzie pracować z niską prędkością. Jeśli spadnie o +/- 5%, powróci do pierwotnej prędkości.
Tryb AUTO – Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję Auto. Ta funkcja zmienia moc wyjściową mgły
na podstawie:
Domyślna górna granica wilgotności to 50% RH
1. Gdy 40% RH < aktualna wilgotność < 50% RH, niska emisja mgły
2. Gdy 30% RH <aktualna wilgotność ≤ 40%RH, średnia wydajność mgły
3. Gdy aktualna wilgotność ≤ 30% RH, wysoka wydajność mgły
4. Gdy aktualna wilgotność jest ≥ 50%RH, przetwornik automatycznie przestanie działać
ale wentylator będzie nadal działał, urządzenie wznowi pracę, aż aktualna wilgotność < 50%RH
ikona mgły Wyjście mgły – naciśnij, aby wybrać prędkość: 1-3.

GENERALNE SPRZĄTANIE
1. Zawsze odłączaj urządzenie przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych.
2. Zbiornik na wodę. Opróżnij zbiornik do czyszczenia. Wyczyść wnętrze zbiornika świeżą wodą i miękką ściereczką
szmatką lub szczoteczką do czyszczenia. Aby najpierw wyczyścić wnętrze górnego przewodu mgły (wewnątrz zbiornika).
zdejmij dyszę mgły, pociągając ją bezpośrednio. Następnie przekręć rurkę mgiełki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
kierunku i wyciągnij. Aby wyjąć dolną rurkę mgły (spód zbiornika), przekręć ją w blacie
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij. Wyczyść wnętrze obu części za pomocą pędzla i wody.
Złóż obie części, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do dopasowania, a następnie zatrzaśnij
wylewka mgły z powrotem na górną rurkę mgiełki. Wracając czołg do bazy, ustaw go obok
wyrównując dwie linie z boku zbiornika.
3. Zewnętrzna powierzchnia urządzenia. Wytrzyj pokrywę i powierzchnię urządzenia miękką ściereczką, damp szmatka w razie potrzeby.
Jeśli podczas użytkowania zauważysz gromadzenie się wody, zmniejsz wilgotność i wysusz powierzchnię zewnętrzną
szmatką.
ODWAPNIANIE
• W zależności od użytkowania i rodzaju wody czyszczenie w celu usunięcia kamienia może być wymagane co tydzień lub co tydzień
inny tydzień, aby zoptymalizować wydajność urządzenia.
• Jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą, zalecamy używanie do nawilżacza wody destylowanej.
Pomoże to zmniejszyć wytrącanie się minerałów lub „białego pyłu”.
• Nie czyść urządzenia ani zbiornika na wodę detergentami ani żadnymi chemikaliami czyszczącymi.

DYSK ULTRADŹWIĘKOWY

1. Odłącz urządzenie.
2. Opróżnij zbiornik i pozostałą w nim wodę
podstawę zbiornika, wylewając całą wodę.
3. Znajdź dysk ultradźwiękowy na
wewnątrz centralnej części jednostki bazowej.
4. Delikatnie używaj WYŁĄCZNIE dołączonej szczoteczki do czyszczenia
oczyść dysk i usuń nagromadzenie i osady.
Nie szorować ani nie skrobać tarczy ultradźwiękowej.
Dysk ultradźwiękowy Czyść dysk wyłącznie szczoteczką. Nikt inny
należy użyć narzędzia do czyszczenia. TYLKO SZCZOTKA.

Jeśli kamień staje się trudny do usunięcia za pomocą pędzla:
1. Napełnij zbiornik: mieszanką 1 łyżeczki. biały ocet i 1 łyżeczka. woda.
2. Odstawić roztwór na 5 minut.
3. Mając ocet w zbiorniku, wyczyść wszystkie wewnętrzne powierzchnie miękką ściereczką lub szczotką
usunąć skalę.
4. Sprawdź również dyszę mgły i rurkę mgły w zbiorniku na wodę. Oczyść w razie potrzeby.
5. Dokładnie opłucz zbiornik wodą, aby usunąć kamień i roztwór octu.

PRZECHOWYWANIE NA KONIEC SEZONU

• Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i usuwania kamienia, jeśli nawilżacz będzie przechowywany pod koniec sezonu.
• Całkowicie wysusz nawilżacz przed przechowywaniem. NIE przechowywać z wodą wewnątrz podstawy lub zbiornika na wodę.
• Zapakuj urządzenie do oryginalnego kartonu i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.
UWAGA: W PRZYPADKU PROBLEMÓW NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE OTWIERAĆ OBUDOWY SILNIKA. MOŻE TO UTRACIĆ GWARANCJĘ I SPOWODOWAĆ USZKODZENIE NAWILŻACZA LUB USZKODZENIA CIAŁA.

PODRĘCZNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

PROBLEM ROZWIĄZANIE
Powietrze dmucha, ale para wodna
nie jest produkowany.
Nadmiar wody: Usuń pewną ilość wody ze zbiornika.
Nadmierna ilość wody w rurce mgły. Usuń wodę ze zbiornika i komory mgły.
Upewnij się, że rura rozpylająca w zbiorniku jest zamknięta.
Mogą znajdować się pozostałości detergentów i/lub składników olejowych z kosmetyków
czołg; wypłukać zbiornik i spróbować ponownie.
Powierzchnia dysku ultradźwiękowego jest zabrudzona: Wyczyść dysk ultradźwiękowy.
Jeśli używasz twardej wody, wymień ją na bardziej miękką.
Niski poziom wilgotności.
Powierzchnia dysku ultradźwiękowego jest zabrudzona: Wyczyść dysk ultradźwiękowy.
Woda w urządzeniu jest zbyt zimna: Wymienić na chłodną, ​​ale nie zimną wodę.
Uszkodzenie dysku ultradźwiękowego: Skontaktuj się z obsługą klienta
Wilgotność ma
nieprzyjemny zapach.
Niewłaściwa konserwacja lub brudna woda: Dokładnie oczyść produkt i napełnij go
świeżą wodą.
Tworzy się biały pył
pobliskie meble.
Twarda woda może osadzać pewną ilość kurzu. Pył w powietrzu również
osiada z powodu dodatkowej wilgoci w pomieszczeniu. W takim przypadku użyj wody destylowanej
staje się utrapieniem.
Urządzenie przestało działać.
Brak lub brak wody. Odłącz urządzenie i napełnij zbiornik.
Gromadzi się woda
poza jednostką lub obszarem
otaczająca jednostka.
Nasycenie wilgocią. Niższe ustawienie kontroli mgły. Urządzenie nie jest wypoziomowane i woda
gromadzi się. Odłącz i umieść na równej powierzchni. Skieruj spray z dala od
obiekty. Podnieś urządzenie na wodoodporną, poziomą powierzchnię 2-3 stopy nad podłogą.
Zwiększony poziom hałasu.
Urządzenie musi być umieszczone na płaskiej, równej, twardej powierzchni.
Upewnij się, że NIE jest umieszczony na miękkiej lub chłonnej powierzchni.
E1 na wyświetlaczu.
Kontrolka zasilania miga na czerwono.
Wskazuje, że poziom wody jest niski. Uzupełnij zbiornik.
E2 na wyświetlaczu.
Kontrolka zasilania świeci na czerwono.
Wskazuje, że zbiornik nie znajduje się na podstawie lub nie jest prawidłowo zainstalowany.
Pomiar wilgotności
nie pasuje do mojego domu
odczyty higrostatu
(higrometr).
Ze względu na tolerancje higrostatu między urządzeniami różna wilgotność względna
odczyty można zobaczyć.
Brak zapachu aromatu.
Dodaj jeszcze kilka kropli oleju do zbiornika.

OGRANICZONA GWARANCJA

Dla konsumenta Guardian Technologies LLC gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych lub wykonawczych, począwszy od daty pierwotnego zakupu. Aby kwalifikować się do niniejszej Ograniczonej Gwarancji, wymagany jest oryginalny dowód sprzedaży lub porównywalny zastępczy dowód zakupu noszący datę pierwotnego zakupu. Zapoznaj się z oryginalnym kartonem produktu lub stroną dotyczącą konkretnego produktu/modelu w Guardian Technologies webstronie, aby uzyskać informacje o długości gwarancji dla konkretnego modelu. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy tego produktu od pierwotnej daty zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie produkt zakupiony od autoryzowanych dystrybutorów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów Guardian Technologies, które są używane poza USA i Kanadą, ponieważ urządzenie musi być podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego 120 V AC bez użycia zasilacza.

Niniejsza gwarancja dotyczy naprawy lub wymiany produktu, który okazał się wadliwy pod względem materiałów lub wykonania.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nietypowego zużycia, komercyjnego, nadużycia, nieuzasadnionego użytkowania lub dodatkowych uszkodzeń. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi naprawami lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi. Wady będące wynikiem normalnego zużycia nie będą uważane za wady produkcyjne w ramach niniejszej gwarancji.

Jeśli ten produkt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, bezpłatnie naprawimy lub wymienimy wszelkie wadliwe części. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane przez Guardian Technologies LLC. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa (inne prawa mogą się różnić w zależności od stanu w USA)
Aby zgłosić produkt na gwarancję, kompletna maszyna musi zostać dostarczona z góry do Guardian Technologies LLC. Podaj pełne informacje, w tym: problem, numer modelu produktu, datę zakupu oraz kopię oryginalnego dowodu zakupu wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem (opcjonalnie e-mail). Adres zwraca się do wiadomości: Działu Napraw, pod adresem podanym poniżej.

Dodatkowe pytania lub komentarze można kierować pod bezpłatny numer podany poniżej.

USA i Kanada
Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd.
Euklides, Ohio 44132
1.866.603.5900
www.guardiantechnologies.com

Przejdź do strony www.guardiantechnologies.com, aby zarejestrować swój produkt. Rozważamy proces rejestracji
ważne dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla naszych klientów, jednak rejestracja jest opcjonalna
i nie wpływa na twoje prawa do korzystania z tej gwarancji zgodnie z warunkami określonymi powyżej

Dodatkowe kopie instrukcji obsługi można uzyskać, odwiedzając i
druk bezpośrednio z naszego webstronie lub dzwoniąc do obsługi klienta.

logo opiekuna

Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd. • Euklides, OH 44132
• 1.866.603.5900 www.guardiantechnologies.com

©2016 Guardian Technologies LLC

Dokumenty / Zasoby

Guardian Technologies Ultradźwiękowy nawilżacz i dyfuzor H955W [pdf] Instrukcja obsługi
H955W ultradźwiękowy nawilżacz i dyfuzor, H955W, H955W dyfuzor, H955W nawilżacz, ultradźwiękowy nawilżacz i dyfuzor, ultradźwiękowy nawilżacz, ultradźwiękowy dyfuzor, nawilżacz i dyfuzor, nawilżacz, dyfuzor

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *