EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-bezprzewodowym-ładowaniem-LOGO

EverStart PPS1CWE 1000 AMP Urządzenie rozruchowe do akumulatorów z ładowaniem bezprzewodowym

EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-OBRAZ-PRODUKTU

ROZWIĄZANIA

EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-bezprzewodowym-ładowaniem-01'

EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-02

 1. Rączka
 2. Bezprzewodowa podstawka ładująca
 3. Oświetlenie LED
 4. Ekran LCD
 5. Przycisk zasilania światła LED
 6. Przycisk zmniejszania ciśnienia w sprężarce (–)
 7. Kable doładowania
 8. Przycisk sprawdzania alternatora
 9. Przycisk zasilania sprężarki
 10. Przycisk ładowania bezprzewodowego
 11. Przycisk zasilania USB
 12. Przycisk zwiększania ciśnienia w sprężarce (+)
 13. Porty USB (ze wskaźnikami zasilania/usterek USB)
 14. Port ładowania AC
 15. Wąż powietrzny i dysza Sure Fit®
 16. Złącze kabli doładowania
 17. Clamp Gniazdo połączenia
 18. Wąż powietrzny i dysza Sure Fit® w rowku do przechowywania węża
 19. Adapter dyszy
 20. Ładowarka AC

SZCZEGÓŁY WYŚWIETLACZA LCD

EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-03

WYTYCZNE / DEFINICJE BEZPIECZEŃSTWA

ZAGROŻENIE: Wskazuje na bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.
UWAGA: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
UWAGA: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami i/lub uszkodzeniem mienia.

RYZYKO NIEBEZPIECZNEJ PRACY.
Podczas korzystania z narzędzi lub sprzętu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała. Niewłaściwa obsługa, konserwacja lub modyfikacja narzędzi lub sprzętu może spowodować poważne obrażenia i zniszczenie mienia. Istnieją pewne zastosowania, do których przeznaczone są narzędzia i sprzęt. Producent zdecydowanie zaleca, aby ten produkt NIE był modyfikowany i/lub używany do jakichkolwiek zastosowań innych niż te, do których został zaprojektowany. Przeczytaj i zrozum wszystkie ostrzeżenia i instrukcje obsługi przed użyciem jakiegokolwiek narzędzia lub sprzętu.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

UWAGA: Przeczytaj ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem tego urządzenia. Niezastosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, wybuchu lub obrażeń osób lub mienia:

 • Unikaj niebezpiecznych środowisk. Nie używaj urządzeń w damp lub mokre miejsca. Nie używaj urządzeń w deszczu.
 • Trzymaj dzieci z daleka. Wszyscy odwiedzający powinni znajdować się w pewnej odległości od miejsca pracy.
 • Ubierz się właściwie. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą zostać pochwycone przez ruchome części. Do pracy na zewnątrz zalecane są gumowe rękawice i solidne, antypoślizgowe obuwie. Nosić ochronne pokrycie włosów, aby utrzymać długie włosy.
 • Przechowuj nieużywane urządzenie w pomieszczeniu. Nieużywane urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniu, w suchym i wysokim lub zamkniętym miejscu – poza zasięgiem dzieci.
 • Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie przenoś urządzenia za przewód ani nie szarp go w celu odłączenia od gniazda. Chronić przewód przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
 • Odłącz urządzenia. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przed serwisowaniem i wymianą akcesoriów.
 • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe przerywacza obwodu (GFCI) powinno być zapewnione na obwodach lub gniazdach, które mają być używane. Gniazda są dostępne z wbudowaną ochroną GFCI i mogą być używane do tego środka bezpieczeństwa.
 • Korzystanie z akcesoriów i przystawek. Używanie jakichkolwiek akcesoriów lub przystawek, które nie są zalecane do użytku z tym urządzeniem, może być niebezpieczne. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej akcesoriów w niniejszej instrukcji.
 • Bądź czujny. Użyj rozumu. Nie używaj tego urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub osłabiony.
 • Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Każda uszkodzona część powinna zostać wymieniona przez producenta przed dalszym użyciem. Nie używaj narzędzia, jeśli przełącznik nie włącza go i nie wyłącza. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem pod numerem 1-877-571-2391.
 • Nie używaj tego urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy ani w atmosferze gazowej lub wybuchowej. Silniki w tych narzędziach zwykle iskrzą, a iskry mogą spowodować zapłon oparów.
 • Nigdy nie zanurzaj tego urządzenia w wodzie; nie wystawiać go na działanie deszczu, śniegu ani nie używać, gdy jest mokry.
 • Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, odłącz urządzenie od źródła zasilania przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia. Wyłączenie sterowania bez odłączenia nie zmniejszy tego ryzyka.
 • Ten sprzęt zawiera części (przełączniki, przekaźniki itp.), Które wytwarzają łuki lub iskry. Dlatego też, jeśli urządzenie jest używane w garażu lub w zamkniętym pomieszczeniu, MUSI być umieszczone nie mniej niż 18 cali nad podłogą.

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁADOWANIA TEGO URZĄDZENIA

 • WAŻNE: To urządzenie jest dostarczane w stanie częściowo naładowanym. Ładuj urządzenie za pomocą zasilacza sieciowego przez pełne 20 godzin przed pierwszym użyciem.
 • Aby naładować to urządzenie, używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki sieciowej.
 • Wszystkie przełączniki zasilania powinny znajdować się w pozycji OFF, gdy urządzenie ładuje się lub nie
  w użyciu. Upewnij się, że wszystkie przełączniki są w pozycji OFF przed podłączeniem do źródła zasilania lub obciążenia.

Przedłużacze
UWAGA: Użycie niewłaściwego przedłużacza może spowodować ryzyko pożaru i porażenia prądem. Używając przedłużacza, upewnij się, że styki przedłużacza mają taką samą liczbę, rozmiar i kształt jak te w ładowarce; i upewnij się, że używasz jednego wystarczająco ciężkiego, aby przenosić prąd, który będzie pobierał twój produkt. Zbyt mały przewód spowoduje spadek objętości liniitage powodując utratę mocy i przegrzanie. Poniższa tabela przedstawia właściwy rozmiar w zależności od długości przewodu i tabliczki znamionowej ampprzed oceną. W razie wątpliwości użyj następnego cięższego miernika. Im mniejszy numer miernika, tym cięższy przewód.EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-24

 • Gdy używany jest przedłużacz, upewnij się, że:
  • piny przedłużacza mają taką samą liczbę, rozmiar i kształt jak piny w ładowarce,
  • przedłużacz jest prawidłowo okablowany i w dobrym stanie elektrycznym,
  • rozmiar przewodu jest wystarczająco duży, aby pasował do prądu przemiennego ładowarki.

UWAGA – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia: Podczas odłączania przedłużacza od gniazda ładowania 120 V AC lub gniazdka sieciowego należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO
UWAGA – Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mienia:

 • Nie próbuj używać urządzenia do awaryjnego uruchamiania ani kompresora podczas korzystania z funkcji ładowania bezprzewodowego.
 • Umieść urządzenie na środku bezprzewodowej podkładki ładującej.

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROZRUSZNIKÓW SKOKOWYCH
OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo wybuchu:
Nie używaj urządzenia do ładowania baterii suchych, które są powszechnie używane w urządzeniach domowych. Baterie te mogą pęknąć i spowodować obrażenia osób oraz uszkodzenie mienia. Używaj urządzenia wyłącznie do ładowania/doładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego. Nie jest przeznaczony do zasilania niskonapięciowegotagInstalacja elektryczna inna niż w zastosowaniu rozrusznika-silnika.

 • Korzystanie z przystawki, która nie jest dostarczana, nie zalecana lub nie jest sprzedawana przez producenta specjalnie do użytku z tym urządzeniem, może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób.
  OSTRZEŻENIE – Ryzyko gazów wybuchowych:
 • Praca w pobliżu akumulatora kwasowo-ołowiowego jest niebezpieczna. Baterie wytwarzają wybuchowe gazy podczas normalnej pracy na bateriach. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby za każdym razem przed użyciem urządzenia rozruchowego przeczytać niniejszą instrukcję i dokładnie postępować zgodnie z instrukcjami.
 • Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu baterii, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami oraz instrukcjami opublikowanymi przez producenta baterii i producenta sprzętu, którego zamierzasz używać w pobliżu baterii. Odnośnieview oznaczenia ostrzegawcze na tych produktach i na silniku.
  UWAGA – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia:
 • NIGDY NIE PRÓBUJ URUCHOMIĆ Z SZYBKOŚCI ANI ŁADOWAĆ ZAMROŻONĄ BATERIĘ.
 • Pojazdy z pokładowymi systemami komputerowymi mogą ulec uszkodzeniu w przypadku rozruchu akumulatora pojazdu. Przed rozruchem należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu, aby upewnić się, że zewnętrzne wspomaganie rozruchu jest odpowiednie.
 • Podczas pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi zawsze upewnij się, że dostępna jest natychmiastowa pomoc w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.
 • Nigdy nie pal ani nie dopuszczaj do iskier lub płomieni w pobliżu akumulatora pojazdu, silnika lub elektrowni.
 • Nie zbliżaj się do łopatek wentylatora, pasków, kół pasowych i innych części, które mogą spowodować obrażenia ciała.
 • Zdejmij osobiste metalowe przedmioty, takie jak pierścionki, bransoletki, naszyjniki i zegarki podczas pracy z akumulatorem kwasowo-ołowiowym. Akumulator kwasowo-ołowiowy może wytwarzać prąd zwarciowy wystarczająco wysoki, aby przyspawać pierścień lub podobny metalowy przedmiot do skóry, powodując poważne oparzenia.
 • Nie noś odzieży winylowej podczas rozruchu pojazdu. Tarcie może powodować niebezpieczne iskry elektrostatyczne.
 • Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie upuścić metalowego narzędzia na akumulator. Może to spowodować iskrzenie lub zwarcie akumulatora lub innej części elektrycznej i spowodować wybuch.
 • Procedury szybkiego startu należy wykonywać wyłącznie w bezpiecznym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
 • Zawsze przechowuj baterię clampgdy nie jest używany. Nigdy nie dotykaj baterii clamprazem. Może to spowodować niebezpieczne iskry, wyładowania łukowe i/lub wybuch.
 • Używając tego urządzenia w pobliżu akumulatora i silnika pojazdu, ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni i upewnij się, że wszystkieamps, przewodów, odzieży i części ciała z dala od ruchomych części pojazdu.
 • Nigdy nie zezwalaj na czerwone i czarne clamps dotykać siebie nawzajem lub innego wspólnego metalowego przewodnika — może to spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub stworzyć zagrożenie iskrzenia/wybuchu.
 • Jeśli clamps są podłączone nieprawidłowo pod względem biegunowości, na podświetlanym ekranie LCD pojawi się ikona stanu akumulatora, Objętość akumulatoratage Wskaźnik i Clamp Ikony. Ikona alarmu, znaki „+” i „–” oraz ikony odwróconej polaryzacji będą migać, a urządzenie będzie emitować ciągły sygnał dźwiękowy, aż do clampsą odłączone. Odłącz clampsi ponownie podłączyć do akumulatora z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
 • Zawsze odłączaj najpierw ujemny (czarny) kabel połączeniowy, a następnie dodatni (czerwony) kabel połączeniowy, z wyjątkiem systemów z uziemieniem dodatnim.
 • Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub intensywnego ciepła, ponieważ może eksplodować. Przed wyrzuceniem akumulatora należy zabezpieczyć odsłonięte styki taśmą elektryczną o dużej wytrzymałości, aby zapobiec zwarciom (zwarcie może spowodować obrażenia lub pożar).
 • Urządzenie należy umieścić tak daleko od akumulatora, na ile pozwalają na to kable.
 • Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu kwasu akumulatorowego z tym urządzeniem.
 • Nie używaj tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach ani w żaden sposób nie ograniczaj wentylacji.
 • Ten system jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pojazdach z systemem akumulatorów 12 V DC. Nie podłączać do systemu akumulatorów 6 V lub 24 V.
 • Ten system nie jest przeznaczony do użytku jako zamiennik akumulatora samochodowego. Nie próbuj obsługiwać pojazdu, który nie ma zainstalowanego akumulatora.
 • Nadmierny rozruch silnika może spowodować uszkodzenie rozrusznika pojazdu. Jeśli silnik nie uruchomi się po zalecanej liczbie prób, przerwij procedury rozruchu i poszukaj innych problemów, które mogą wymagać naprawy.
 • Nie używaj tego rozrusznika na jednostce pływającej. Nie nadaje się do zastosowań morskich. • Chociaż to urządzenie zawiera baterię nierozlewającą się, zaleca się trzymanie urządzenia w pozycji pionowej podczas przechowywania, użytkowania i ładowania. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, które mogą skrócić żywotność urządzenia, należy chronić je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, bezpośredniego ciepła i/lub wilgoci.

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PORTÓW ZASILANIA USB

 • Nie wkładaj obcych przedmiotów do portów zasilania USB.
 • Nie podłączaj koncentratorów USB ani więcej niż jednego osobistego urządzenia elektronicznego do każdego portu zasilania USB.
 • Nie używaj tego urządzenia do obsługi urządzeń, które wymagają więcej niż 3.1 amps w sumie do pracy z portów zasilania USB.

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE SPRĘŻAREK OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO ROZERWANIA:

 • Pękające artykuły mogą spowodować poważne obrażenia.
 • Ostrożnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi nadmuchiwanych artykułów.
 • Nigdy nie przekraczaj zalecanego ciśnienia podanego w instrukcjach na artykułach, które mają być napompowane. Jeśli nie podano ciśnienia, przed napompowaniem skontaktuj się z producentem artykułu.
 • Cały czas monitoruj ciśnienie na manometrze.
  UWAGA – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia:
 • Nigdy nie pozostawiaj sprężarki bez nadzoru podczas użytkowania.
 • Nie używaj sprężarki bez przerwy dłużej niż około 10 minut, w zależności od temperatury otoczenia, ponieważ może się przegrzać. Mogłoby to spowodować uszkodzenie sprężarki.

PIERWSZA POMOC
Podczas pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi zawsze upewnij się, że dostępna jest natychmiastowa pomoc w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.
Podczas korzystania z tego produktu zawsze należy nosić okulary ochronne. Kontakt z kwasem akumulatorowym może spowodować ślepotę i/lub poważne oparzenia. Należy pamiętać o procedurach pierwszej pomocy w przypadku przypadkowego kontaktu z kwasem akumulatorowym.
Miej w pobliżu dużo świeżej wody i mydła na wypadek kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą.
OSTRZEŻENIE – Płyn akumulatorowy to rozcieńczony kwas siarkowy, który może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Skóra: W przypadku kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą należy natychmiast spłukać wodą, a następnie dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się zaczerwienienia, bólu lub podrażnienia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
 • Oczy: Jeśli kwas akumulatorowy dostanie się do oczu, należy je natychmiast przepłukać przez co najmniej 15 minut i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
 • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD: W przypadku kontaktu ciekłego kryształu ze skórą: Zmyć obszar całkowicie dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeśli ciekły kryształ dostanie się do oka: Przepłucz chore oko czystą wodą, a następnie wezwij pomoc lekarską. W przypadku połknięcia ciekłego kryształu: Dokładnie wypłukać usta wodą. Wypij duże ilości wody i wywołaj wymioty. Następnie zwróć się o pomoc lekarską.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń: Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami oraz instrukcjami opublikowanymi przez producenta baterii i producenta każdego sprzętu, którego zamierzasz używać z tym urządzeniem. Odnośnieview oznaczenia ostrzegawcze na tych produktach i na silniku.

INFORMACJE OGÓLNE

Wspólne działania i odpowiedzi jednostek
Następujące czynności włączają urządzenie i aktywują ekran LCD:

Naciśnij przycisk zasilania oświetlenia powierzchniowego LED. (Patrz rozdział „Oświetlenie obszaru LED”.) Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i włączy się oświetlenie obszaru. Podświetlenie włączy się na 10 sekund (tylko). Na ekranie LCD nadal będzie wyświetlana ikona stanu akumulatora i poziom naładowania akumulatoratage Wskaźnik. Urządzenie pozostaje włączone do momentu ponownego naciśnięcia przycisku zasilania oświetlenia obszaru LED

wyłączyć to.

Naciśnij przycisk sprawdzania alternatora. (Patrz rozdział „Sprawdzanie alternatora”). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na podświetlanym ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona stanu akumulatora, a ikona alternatora zacznie migać. Urządzenie pozostaje włączone do momentu ponownego naciśnięcia przycisku sprawdzania alternatora w celu jego wyłączenia.
Naciśnij przycisk ładowania bezprzewodowego. (Patrz rozdział „Ładowanie bezprzewodowe”). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na podświetlanym ekranie LCD pojawi się migający wskaźnik ładowania bezprzewodowego. Urządzenie pozostaje włączone do ponownego naciśnięcia przycisku w celu wyłączenia lub do momentu, gdy urządzenie nie wykryje żadnego urządzenia (takiego jak telefon komórkowy) przez 3 minuty.
Naciśnij przycisk zasilania USB. (Patrz rozdział „Porty USB”.) Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i podświetlenie włączy się na 10 sekund (tylko). Na ekranie LCD pojawi się ikona stanu baterii, Objętość bateriitage Wskaźnik i ikona USB; a wskaźniki zasilania/usterek USB zaświecą się na niebiesko, wskazując, że dwa porty USB są aktywne. Urządzenie pozostaje włączone do momentu ponownego naciśnięcia przycisku zasilania USB w celu jego wyłączenia.
Naciśnij przycisk zasilania sprężarki. (Patrz rozdział „Przenośna sprężarka”). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na podświetlanym ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona stanu akumulatora, „XXX” PSI oraz ikona sprężarki. Jeśli po upływie 1 minuty nie zostaną podjęte żadne dalsze działania, na urządzeniu zostanie wyświetlona ikona stanu akumulatora i poziom naładowania akumulatora .tage Wskaźnik przez 10 sekund przed automatycznym wyłączeniem.
Ilekroć clampsą prawidłowo podłączone do akumulatora (patrz rozdział „Uruchamianie awaryjne”)… … rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na podświetlanym ekranie LCD pojawi się ikona stanu baterii, poziom naładowania bateriitage

Wskaźnik, Clamp Ikony oraz znaki „+” i „–”, a także migająca ikona Jump Starter. Urządzenie pozostaje włączone do czasu clampsą odłączone od akumulatora.

Jeśli czerwony i czarny clamps stykają się ze sobą (patrz rozdział „Uruchamianie awaryjne”)… … na podświetlanym ekranie LCD pojawi się ikona stanu baterii i poziom naładowania bateriitage Wskaźnik. Clamp Ikony, znaki „+” i „–” oraz ikona alarmu zaczną migać. Urządzenie będzie emitować dwusekundowe ostrzeżenie co dziesięć sekund w sposób ciągły, aż do pojawienia się clamps są oddzielone.
Jeśli clamp połączenia z biegunami dodatnim i ujemnym akumulatora są zamienione (patrz rozdział „Uruchamianie awaryjne”)… … podświetlany ekran LCD wyświetli ikonę stanu baterii, Objętość bateriitage Wskaźnik i Clamp Ikony. Ikona alarmu, znaki „+” i „–” oraz

Ikony odwrotnej polaryzacji będą migać, a urządzenie będzie emitować ciągły dźwięk ostrzegawczy, aż do pojawienia się clampsą odłączone od akumulatora.

Gdy urządzenie ładuje się lub ładuje za pomocą dostarczonego adaptera do ładowania (patrz rozdział „Ładowanie/ładowanie”)… … podświetlenie włączy się na 10 sekund (tylko). Na ekranie LCD nadal będzie wyświetlana ikona stanu akumulatora i poziom naładowania akumulatoratage Wskaźnik. Paski na ikonie stanu baterii będą się wielokrotnie zmieniać z pustego na stały (od dołu do góry).

Uwaga: Urządzenie wyłączy się automatycznie po wyłączeniu WSZYSTKICH funkcji.

VIEWING STAN BATERII
Ikona stanu baterii i objętość bateriitage Wskaźnik wskazuje poziom naładowania baterii w następujący sposób.EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-04

 • Jeśli poziom naładowania akumulatora jest w pełni naładowany, wyświetlą się cztery ciągłe paski.
 • Jeśli bateria jest częściowo naładowana, wyświetlą się dwa lub trzy ciągłe paski.
 • Jeśli bateria jest prawie rozładowana, wyświetli się jeden ciągły pasek. W tym momencie urządzenie powinno być naładowane.
 • Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, wyświetlą się cztery puste paski. Urządzenie MUSI być w tym czasie naładowane lub wbudowane urządzenie o niskiej objętościtagOchrona zostanie aktywowana. Pusta ikona stanu akumulatora będzie migać przez krótki czas przed automatycznym wyłączeniem. Urządzenie nie będzie działać, dopóki bateria nie zostanie naładowana.
ŁADOWANIE / ŁADOWANIE

Akumulatory kwasowo-ołowiowe wymagają rutynowej konserwacji, aby zapewnić pełne naładowanie i długą żywotność baterii. Wszystkie akumulatory z czasem tracą energię w wyniku samorozładowania i szybciej w wyższych temperaturach. Dlatego akumulatory wymagają okresowego ładowania, aby uzupełnić energię traconą w wyniku samorozładowania. Gdy urządzenie nie jest często używane, producent zaleca ładowanie baterii co najmniej co 30 dni i po każdym użyciu.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

 1. To urządzenie jest dostarczane w stanie częściowo naładowanym – przed pierwszym użyciem należy je w pełni naładować. Początkowe ładowanie prądem zmiennym powinno trwać 20 godziny lub do chwili, gdy ikona stanu akumulatora pokaże 4 ciągłe paski.
 2. Ładowanie baterii po każdym użyciu wydłuża żywotność baterii; częste silne rozładowania między ładowaniami i/lub przeładowywaniem skracają żywotność baterii.
 3. Upewnij się, że wszystkie inne funkcje urządzenia są wyłączone podczas ładowania, ponieważ może to spowolnić proces ładowania.

UWAGA – Ryzyko uszkodzenia mienia: Nieutrzymywanie akumulatora w stanie naładowanym spowoduje trwałe uszkodzenie i spowoduje słabą wydajność rozruchu awaryjnego.
WAŻNE: Jeśli wiesz, że urządzenie jest rozładowane, ale ikona baterii wyświetla cztery ciągłe paski, tak jakby urządzenie było w pełni naładowane po podłączeniu do źródła zasilania, może to być spowodowane wysoką impedancją wewnętrznego akumulatora. Producent sugeruje pozostawienie urządzenia ładowanego przez okres 20 godzin za pomocą dostarczonej ładowarki AC przed użyciem.

PROCEDURA

 1. Włóż złącze cylindryczne adaptera ładowania AC do portu ładowania AC z przodu urządzenia (patrz rys. 2, aby zlokalizować). Włóż koniec wtyczki do (zasilanego) standardowego północnoamerykańskiego gniazdka 120 V 60 Hz. Gdy urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła prądu zmiennego, na ekranie LCD pojawi się następujący komunikat:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-05
  Paski na ikonie stanu baterii przedstawiają poziom naładowania wewnętrznej baterii urządzenia. Paski na ikonie stanu baterii zmienią się z pustych na stałe
  (od dołu do góry), aby wskazać ładowanie urządzenia. Podświetlenie włączy się na 10 sekund (tylko).
 2. Ładuj przez około 20 godzin lub do momentu, gdy ikona stanu akumulatora pokaże 4 ciągłe paski.
 3. Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz sieciowy – najpierw odłącz zasilacz od źródła zasilania prądem zmiennym, a następnie odłącz złącze baryłkowe od urządzenia.

ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE
Wbudowana funkcja ładowania bezprzewodowego jest odpowiednia dla większości urządzeń z funkcją ładowania bezprzewodowego.
Przed kontynuowaniem sprawdź stan baterii urządzenia na ekranie LCD. Cztery ciągłe paski na ikonie baterii oznaczają pełną baterię. Gdy poziom naładowania akumulatora jest prawie pusty i pokazuje się tylko jeden pełny pasek, urządzenie MUSI zostać naładowane przed użyciem lub wbudowany układ niskiego napięcia urządzeniatagOchrona zostanie aktywowana. Pusta ikona stanu akumulatora będzie migać przez krótki czas przed automatycznym wyłączeniem.
UWAGA – Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mienia: Nie próbuj używać urządzenia do awaryjnego uruchamiania lub kompresora podczas korzystania z funkcji ładowania bezprzewodowego.

WAŻNA UWAGA:

 • Jeśli urządzenie nie wykryje urządzenia przez 3 minuty, funkcja ładowania bezprzewodowego wyłączy się automatycznie.

PROCEDURA

 1. Naciśnij przycisk ładowania bezprzewodowego, aby włączyć ładowanie bezprzewodowe. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na ekranie LCD będą stale wyświetlane następujące informacje:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-06Ikona stanu baterii i objętość bateriitage Wskaźnik zaświeci się na stałe, a wskaźnik ładowania bezprzewodowego zacznie migać, wskazując, że funkcja ładowania bezprzewodowego jest gotowa do użycia.
 2. Umieść ładowane urządzenie na środku bezprzewodowej podkładki ładującej, aby uzyskać maksymalną wydajność ładowania.
 3. Po zakończeniu ładowania naciśnij przycisk ładowania bezprzewodowego, aby wyłączyć funkcję ładowania bezprzewodowego.

WAŻNE:

 • Upewnij się, że funkcja ładowania bezprzewodowego jest wyłączona, gdy urządzenie jest ładowane lub przechowywane.
 • Niektóre urządzenia mogą nie ładować się lub nie działać z tym urządzeniem.

SKOK-STARTER
WAŻNE: Podczas uruchamiania awaryjnego wszystkie funkcje muszą być wyłączone z wyjątkiem oświetlenia obszaru. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pozycji pionowej. Podczas użytkowania urządzenie należy trzymać w pozycji pionowej. Zobacz ilustrację po prawej stronie, aby zobaczyć prawidłową orientację.EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-04

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub uszkodzenia mienia:

 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, które znajdują się w sekcji „Szczególne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla urządzeń do szybkiego uruchamiania” niniejszej instrukcji obsługi.
 • Jeśli clamps są podłączone nieprawidłowo pod względem biegunowości, urządzenie będzie emitować ciągły sygnał dźwiękowy, aż do clampsą odłączone. Podświetlany ekran LCD wyświetli ikonę stanu baterii, Objętość bateriitage Wskaźnik i Clamp Ikony. Znaki „+” i „–” nad Clamp Ikony, ikony odwrotnej polaryzacji i ikona alarmu zaczną migać. Podświetlany ekran LCD wyświetli następujące informacje:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-04Odłącz clampsi ponownie podłączyć do akumulatora z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
 • Nigdy nie dotykaj czerwonego i czarnego clamprazem. Może to spowodować niebezpieczne iskry, wyładowania łukowe i/lub wybuch. Jeśli czerwony i czarny clamps stykają się ze sobą, jednostka
  będzie emitować ciągły dwusekundowy alarm co dziesięć sekund, aż do clamps są rozdzielone. Podświetlany ekran LCD wyświetli następujące informacje:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-09
  Ikona stanu baterii i objętość bateriitage Kontrolka świeci światłem ciągłym. Ikona alarmu, klamp Ikony oraz znaki „+” i „–” zaczną migać. Natychmiast oddzielić klampi nie pozwól im ponownie się dotknąć.
 • Jeśli urządzenie ulegnie przegrzaniu podczas rozruchu awaryjnego, zadziała zabezpieczenie termiczne, a na podświetlanym ekranie LCD pojawi się następujący komunikat:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-10Ikona stanu baterii i objętość bateriitage Wskaźnik świeci światłem ciągłym. Ikona alarmu i ikona Jump Starter będą migać. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez 10-30 minut przed użyciem.
 • Zawsze odłączaj najpierw ujemny (czarny) kabel połączeniowy, a następnie dodatni (czerwony) kabel połączeniowy, z wyjątkiem systemów z uziemieniem dodatnim.

PROCEDURA
Wykonaj następujące czynności, przestrzegając wszystkich przestróg i ostrzeżeń zawartych w części „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” na początku niniejszej instrukcji.

 1. Wyłącz zapłon pojazdu i wszystkie akcesoria (radio, klimatyzację, światła, podłączone ładowarki do telefonów komórkowych itp.). Ustaw pojazd w pozycji „zaparkuj” i włącz hamulec bezpieczeństwa.
 2. Na końcu cl . znajduje się złącze kabli doładowaniaamps. Gniazdo, do którego jest podłączany, znajduje się z tyłu urządzenia. Aby zlokalizować, zapoznaj się z sekcją „Funkcje”. Podłącz złącze Boost Cables do gniazda Clamp Gniazdo przyłączeniowe.
 3. Podłącz czerwony clamp najpierw, potem czarny clamp.
 4. Procedura awaryjnego uruchamiania UKŁADU UJEMNEGO UZIEMIENIA (ujemny zacisk akumulatora jest podłączony do podwozia) (NAJCZĘŚCIEJ)
  • Podłącz dodatni (+) czerwony clamp do dodatniego zacisku akumulatora pojazdu.
  • Podłącz ujemny (–) czarny clamp do podwozia lub stałego, nieruchomego, metalowego elementu lub części karoserii pojazdu. nigdy nie zamykajamp bezpośrednio do ujemnego zacisku akumulatora lub ruchomej części. Zapoznaj się z instrukcją obsługi samochodu.
 5. Procedura startu awaryjnego SYSTEMÓW DODATNIEGO UZIEMIENIA
  UWAGA: W rzadkich przypadkach, gdy pojazd, który ma zostać uruchomiony, ma system z dodatnim uziemieniem (dodatni zacisk akumulatora jest podłączony do podwozia), zastąp powyższe kroki 4a i 4b krokami 5a i 5b, a następnie przejdź do kroku 6.
  1. Podłącz ujemny (–) czarny clamp do ujemnego zacisku akumulatora pojazdu.
  2. Podłącz dodatni (+) czerwony clamp do podwozia pojazdu lub litego, nieruchomego, metalowego elementu lub części karoserii pojazdu. nigdy nie zamykajamp bezpośrednio do dodatniego zacisku akumulatora lub części ruchomej. Zapoznaj się z instrukcją obsługi samochodu.
   Kiedy clampJeśli są prawidłowo podłączone, podświetlany ekran LCD wyświetli następujące informacje, aby wskazać, że urządzenie jest gotowe do szybkiego startu:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-11Ikona stanu baterii, Objętość bateriitage Wskaźnik, Clamp Ikony oraz znaki „+” i „–” świecą się w sposób ciągły. Ikona rozrusznika będzie migać, wskazując clampsą prawidłowo podłączone.
 6. Włącz zapłon i kręć rozrusznikiem przez 5-6 sekund, aż silnik się uruchomi.
  Podświetlany ekran LCD wyświetli następujące informacje:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-12
  Ikona stanu baterii, Objętość bateriitage Wskaźnik, Clamp Ikony oraz znaki „+” i „–” świecą światłem ciągłym, wskazując, że urządzenie jest uruchamiane z przeskoku. Miga ikona Jump Starter. Ikona Jump Starter świeci światłem ciągłym, gdy pojazd jest uruchomiony.
 7. Odłącz ujemny (-) silnik lub podwozie clamp najpierw odłącz dodatni (+) akumulator clamp.

UWAGA: Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo po procedurze rozruchu awaryjnego, należy naładować urządzenie za pomocą dołączonej ładowarki sieciowej, aby zresetować urządzenie.

WAŻNE: 

 • Gdy urządzenie nie jest używane, odłącz złącze przewodów doładowania od Clamp Gniazdo połączeniowe i przechowuj w bezpiecznym miejscu.
 • Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane. Naładuj całkowicie to urządzenie po każdym użyciu. UWAGA – Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mienia:
 • Pamiętaj, aby odłączyć clamps z elektrowni i przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
 • Pojazdy z pokładowymi systemami komputerowymi mogą ulec uszkodzeniu w przypadku rozruchu akumulatora pojazdu. Przed uruchomieniem tego typu pojazdu należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu, aby potwierdzić, że zalecana jest pomoc przy rozruchu z zewnątrz.
 • Nadmierny rozruch silnika może spowodować uszkodzenie rozrusznika pojazdu. Jeśli silnik nie uruchomi się po zalecanej liczbie prób, przerwij procedurę szybkiego rozruchu i poszukaj innych problemów, które wymagają naprawy.
 • Jeżeli pojazd nie daje się uruchomić, wyłącz zapłon, odłącz przewody układu rozruchowego i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem w celu zbadania przyczyny braku uruchomienia silnika.

KONTROLA ALTERNATORA
Skonfiguruj urządzenie, podłącz baterię clamps i podłącz do akumulatora, wykonując czynności od 1 do 5 w części „Procedura” w części „Uruchamianie awaryjne”.

WAŻNE NOTATKI

 • Urządzenie może wykryć, że alternator nie ma typowej objętościtage zasięg, ponieważ ktoś dodał szereg dodatkowych obciążeń do układu ładowania, zwiększając w ten sposób zapotrzebowanie na prąd z alternatora.
  UPEWNIJ SIĘ, ŻE ALTERNATOR JEST ZGODNY Z DANYMI ZASTOSOWANIAMI.
 • Ta kontrola może nie być dokładna w przypadku każdej marki, producenta i modelu pojazdu. Sprawdzaj tylko systemy 12 V.

CZĘŚĆ 1
Brak obciążenia (wyłącz wszystkie akcesoria pojazdu): Akumulator pojazdu musi być w pełni naładowany przed testowaniem alternatora. Uruchom silnik na tyle długo, aby osiągnąć normalną prędkość obrotową biegu jałowego i sprawdź, czy występuje napięcie bez obciążeniatage.

 1. Naciśnij przycisk sprawdzania alternatora, aby rozpocząć sprawdzanie. Na podświetlanym ekranie LCD zostaną wyświetlone następujące informacje wskazujące, że urządzenie analizuje alternator:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-13Ikona stanu akumulatora zaświeci się na stałe, a ikona alternatora zacznie migać.
 2. Jeśli urządzenie wykryje, że alternator jest sprawny, na podświetlanym ekranie LCD pojawi się następujący komunikat:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-14
  Ikona stanu akumulatora, ikona alternatora i „ALT GOOD” zaświecą się na stałe.
 3. Jeśli urządzenie wykryje, że napięcie alternatora jest poza typowym napięciemtage, podświetlany ekran LCD wyświetli następujące informacje:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-15
  Ikona stanu akumulatora, ikona alternatora i „ALT” zaświecą się na stałe. Ikona usterki będzie migać.
 4. Naciśnij ponownie przycisk sprawdzania alternatora, aby zatrzymać test i wyłączyć urządzenie.

CZĘŚĆ 2
Pod obciążeniem (akcesoria włączone): Następnie załaduj alternator, włączając jak najwięcej akcesoriów (z wyjątkiem klimatyzacji i odszraniania).

 1. Naciśnij przycisk sprawdzania alternatora, aby rozpocząć sprawdzanie. Na podświetlanym ekranie LCD zostaną wyświetlone następujące informacje wskazujące, że urządzenie analizuje alternator:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-16
  Ikona stanu akumulatora zaświeci się na stałe, a ikona alternatora zacznie migać.
 2. Jeśli urządzenie wykryje, że alternator jest sprawny, na podświetlanym ekranie LCD pojawi się następujący komunikat:
  EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-17
  Ikona stanu akumulatora, ikona alternatora i „ALT GOOD” zaświecą się na stałe.
 3. Jeśli urządzenie wykryje, że napięcie alternatora jest poza typowym napięciemtage, podświetlany ekran LCD wyświetli następujące informacje:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-18
  Ikona stanu akumulatora, ikona alternatora i „ALT” zaświecą się na stałe. Ikona usterki będzie migać.
 4. Naciśnij ponownie przycisk sprawdzania alternatora, aby zatrzymać test i wyłączyć urządzenie.

WAŻNE: Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane. Naładuj to urządzenie w pełni po każdym użyciu.
UWAGA – Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mienia:

 • Pamiętaj, aby odłączyć clamps z elektrowni i przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

PRZENOŚNA SPRĘŻARKA

Wbudowana sprężarka 12 V DC to najlepsza sprężarka do wszystkich opon pojazdów, przyczep i pontonów rekreacyjnych. Dostarczany jest adapter dyszy, który przykręca się do końcówki dyszy Sure Fit® na wolnym końcu węża sprężarki. Wąż sprężarki z mocowaniem opony jest przechowywany w rowku do przechowywania węży z tyłu urządzenia. Aby zlokalizować, zapoznaj się z sekcją „Funkcje”. Przycisk zasilania sprężarki oraz przyciski zwiększania (+) i zmniejszania (–) ciśnienia sprężarki znajdują się na panelu sterowania z przodu urządzenia.
Przed kontynuowaniem sprawdź stan baterii urządzenia na ekranie LCD. Cztery ciągłe paski na ikonie baterii oznaczają pełną baterię. Gdy poziom naładowania akumulatora jest prawie pusty i pokazuje się tylko jeden pełny pasek, urządzenie MUSI zostać naładowane przed użyciem lub wbudowany układ niskiego napięcia urządzeniatagOchrona zostanie aktywowana. Pusta ikona stanu akumulatora będzie migać przez krótki czas przed automatycznym wyłączeniem.
Sprężarka jest w stanie napompować ciśnienie do 120 funtów na cal kwadratowy (PSI). Po użyciu umieść wąż z powrotem w rowku do przechowywania węża.
OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub szkód materialnych: Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w rozdziale „Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa dotyczące sprężarek” niniejszej instrukcji obsługi.
UWAGA – Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub szkód materialnych: Gdy sprężarka pracuje przy niskim PSI, urządzenie może uruchomić się z niską prędkością i stopniowo zwiększać obroty. Gdy sprężarka pracuje przy wyższych wartościach PSI, urządzenie może pracować normalnie przez kilka minut, a następnie przez kilka minut zmniejszać obroty przed powrotem do normalnej pracy. Ta funkcja chroni urządzenie przed przegrzaniem podczas normalnego użytkowania. W żadnym wypadku nie należy używać sprężarki w sposób ciągły przez dłużej niż 10 minut, ponieważ może się ona przegrzać. Może to spowodować uszkodzenie sprężarki. Jeśli sprężarka musi pracować przez dłuższy czas: co 10 minut naciśnij przycisk zasilania sprężarki, aby ją wyłączyć, a następnie uruchom ponownie po okresie schładzania trwającym około 30 minut. W każdym przypadku sprężarka wyłączy się automatycznie po nieprzerwanej pracy przez 10 minut.

POMPOWANIE OPON LUB PRODUKTÓW Z TRZPIENIAMI ZAWOROWYMI

 1. Nakręć dyszę Sure Fit® na trzpień zaworu. Nie przekręcaj.
 2. Naciśnij przycisk zasilania sprężarki. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na podświetlanym ekranie LCD zostaną wyświetlone następujące informacje:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-19Ikona sprężarki zaświeci się, a wyświetlacz cyfrowy będzie naprzemiennie pokazywać migającą wstępnie ustawioną wartość psi (która została ostatnio ustawiona za pomocą przycisków sterowania ciśnieniem sprężarki) oraz bieżące ciśnienie nadmuchiwanego elementu (które będzie świecić stałym światłem).
 3. Naciśnij przyciski kontroli ciśnienia „+” i „–”, aby ustawić żądane ciśnienie z zakresu wstępnie ustawionych wartości (od 3 do 120), które zostaną wyświetlone na podświetlanym ekranie LCD. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po każdym naciśnięciu przycisków (przytrzymanie przycisku przyspiesza wybór wartości w górę lub w dół). Po wprowadzeniu żądanego ciśnienia zwolnij przycisk, a na migającym wyświetlaczu cyfrowym pojawi się nowo wybrane ciśnienie w następujący sposób:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-20
  Nowa wybrana wartość jest teraz przechowywana w pamięci urządzenia do czasu ręcznego zresetowania.
 4. Naciśnij przycisk zasilania kompresora jeszcze raz, aby rozpocząć pompowanie. Ikona Sprężarki będzie migać, a na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się tylko aktualna wartość ciśnienia (która będzie świecić ciągłym światłem), aby wskazać, że sprężarka jest aktywna. Monitoruj ciśnienie na ekranie LCD.
  WAŻNA UWAGA: Aby przerwać pompowanie, ponownie naciśnij przycisk zasilania kompresora.
 5. Po osiągnięciu żądanego wstępnie ustawionego ciśnienia sprężarka zatrzyma się automatycznie.
 6. Naciśnij ponownie przycisk zasilania kompresora, aby wyłączyć urządzenie.
 7. Odkręć i zdejmij dyszę Sure Fit® z trzpienia zaworu.
 8. Pozwól urządzeniu ostygnąć, a następnie naładuj przed schowaniem.
 9. Przechowuj wąż sprężarki i dyszę Sure Fit® w rowku do przechowywania.

POMPOWANIE INNYCH POMPONÓW BEZ TRZPONÓW ZAWOROWYCH
Pompowanie innych przedmiotów wymaga użycia adaptera dyszy.

 1. Wkręć adapter dyszy do dyszy Sure Fit®. Nie przekręcaj.
 2. Włóż adapter dyszy do przedmiotu, który ma być napompowany.
 3. Wykonaj kroki od 2 do 4 z sekcji „Pompowanie opon lub produktów z trzonkami zaworów”.
  WAŻNE: Małe przedmioty, takie jak piłki do siatkówki, piłki nożne itp. nadmuchują się bardzo szybko.
  Należy o tym pamiętać podczas ustawiania ciśnienia.
  Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie napompować nadmiernie.
 4. Po osiągnięciu żądanego ciśnienia sprężarka zatrzyma się automatycznie. Naciśnij ponownie przycisk zasilania kompresora, aby wyłączyć urządzenie.
 5. Odłącz adapter od nadmuchanego przedmiotu.
 6. Odkręć i zdejmij adapter dyszy z dyszy Sure Fit®.
 7. Pozwól urządzeniu ostygnąć, a następnie naładuj przed schowaniem.
 8. Przechowuj wąż sprężarki, dyszę Sure Fit® i adapter dyszy w rowku do przechowywania.

PORTY USB
Przycisk zasilania USB i dwa porty USB znajdują się z przodu urządzenia; wskaźnik zasilania/usterki USB to półprzezroczysty pierścień wokół każdego z portów USB. Aby zlokalizować, zapoznaj się z sekcją „Funkcje”.

WAŻNE NOTATKI

 1. Dwa porty USB zapewniają łącznie 3.1 A (5 V każdy).
 2. Gdy porty USB są w użyciu, urządzenie będzie monitorować następujące stany usterek USB na obu portach USB: niski poziom naładowania bateriitagawaria, przeciążenie i zwarcie. Jeśli niski poziom naładowania akumulatoratagJeśli wystąpi błąd, wskaźniki zasilania/usterki USB wyłączą się. Na ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona stanu baterii i Voltage Ikona przez 10 sekund przed automatycznym wyłączeniem urządzenia. Jeśli w jednym z portów USB wystąpi błąd przeciążenia lub zwarcie, wskaźniki zasilania/usterki USB będą migać na niebiesko. W każdym z tych przypadków podświetlany ekran LCD będzie stale wyświetlał następujące informacje:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-21Ikona usterki będzie migać. Porty USB zostaną automatycznie wyłączone. Jeśli to nastąpi:
  1. Odłącz urządzenie zasilane przez USB i ponownie naciśnij przycisk zasilania USB, aby natychmiast wyłączyć porty USB.
  2. Upewnij się, że urządzenie nie wymaga ponownego ładowania.
  3. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez kilka minut przed ponowną próbą użycia portów USB.
  4. Jeśli dane urządzenie USB jest zgodne ze specyfikacją i wystąpi usterka, sprawdź urządzenie USB pod kątem wadliwego działania i nie używaj go dalej z tymi portami USB.
 3. Porty USB tego urządzenia nie obsługują transmisji danych. Zapewniają zasilanie tylko zewnętrznym urządzeniom zasilanym przez USB.
 4. Niektóre domowe urządzenia elektroniczne zasilane przez USB nie będą działać z tym urządzeniem.

KORZYSTANIE Z PORTÓW USB

 1. Naciśnij przycisk zasilania USB, aby włączyć oba porty USB. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, wskaźniki zasilania/usterki USB wokół każdego z portów USB zaświecą się na niebiesko, a na ekranie LCD będą stale wyświetlane następujące informacje:EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-22
  Ikona stanu baterii i objętość bateriitage Wskaźnik zaświeci się na stałe, podobnie jak ikona USB, wskazując, że porty USB są gotowe do użycia.
 2. Podłącz urządzenie zasilane przez USB do portów zasilania USB i działaj normalnie.
 3. Naciśnij ponownie przycisk zasilania USB, aby wyłączyć porty USB.

Okresowo sprawdzaj stan baterii urządzenia na podświetlanym ekranie LCD. Cztery ciągłe paski na ikonie baterii wskazują, że bateria jest naładowana. Gdy poziom naładowania akumulatora jest prawie rozładowany przy tylko jednym stałym słupku lub całkowicie rozładowany przy 4 pustych słupkach, urządzenie musi być w tym czasie ponownie naładowane lub wbudowany niski poziom naładowaniatagOchrona zostanie aktywowana. Pusta ikona stanu akumulatora będzie migać przez krótki czas przed automatycznym wyłączeniem.
WAŻNE: Upewnij się, że porty USB są wyłączone, gdy urządzenie jest ładowane lub przechowywane.

OŚWIETLENIE OBSZAROWE LED

Wbudowane oświetlenie obszaru LED jest sterowane za pomocą przycisku włączania/wyłączania oświetlenia obszaru na panelu sterowania. Aby zlokalizować, zapoznaj się z sekcją „Funkcje”.

 1. Naciśnij raz przycisk zasilania oświetlenia obszaru, aby włączyć światło.
 2. Naciśnij ponownie przycisk zasilania oświetlenia obszarowego, aby wyłączyć oświetlenie obszarowe.

Po naciśnięciu przycisku zasilania oświetlenia obszaru, aby go włączyć, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Podświetlany ekran LCD włączy się na 10 sekund (tylko), a następnie będzie stale wyświetlał ikonę stanu baterii i poziom naładowania bateriitage Wskaźnik.
Okresowo sprawdzaj stan baterii urządzenia na podświetlanym ekranie LCD. Cztery ciągłe paski na ikonie baterii wskazują, że bateria jest naładowana. Gdy poziom naładowania akumulatora jest prawie rozładowany przy tylko jednym stałym słupku lub całkowicie rozładowany przy 4 pustych słupkach, urządzenie musi być w tym czasie ponownie naładowane lub wbudowany niski poziom naładowaniatagOchrona zostanie aktywowana. Pusta ikona stanu akumulatora będzie migać przez krótki czas przed automatycznym wyłączeniem.
WAŻNE: Upewnij się, że oświetlenie obszaru jest wyłączone, gdy urządzenie jest ładowane lub przechowywane.

OPIEKA I UTRZYMANIE

Wszystkie akumulatory z czasem tracą energię w wyniku samorozładowania i szybciej w wyższych temperaturach. Gdy urządzenie nie jest używane, zalecamy ładowanie baterii co najmniej co 30 dni.
Od czasu do czasu przetrzyj urządzenie z zewnątrz miękką ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Brak części do wymiany przez użytkownika. Okresowo sprawdzaj stan adapterów, złączy i przewodów. Skontaktuj się z producentem w celu wymiany wszelkich elementów, które uległy zużyciu lub uszkodzeniu.

WYMIANA/UTYLIZACJA BATERII

bateria
Należy pamiętać, że bateria została zaprojektowana tak, aby wystarczyła na cały okres użytkowania urządzenia i nie jest wymienna, wymienna ani serwisowana. Żywotność zależy od wielu czynników, w tym między innymi od liczby cykli ładowania oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji akumulatora przez użytkownika końcowego. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać wszelkie potrzebne informacje.

BEZPIECZNA UTYLIZACJA BATERII
Zawiera bezobsługowy, szczelny, odporny na rozlanie akumulator kwasowo-ołowiowy, który należy odpowiednio zutylizować. Wymagany jest recykling. Nieprzestrzeganie przepisów lokalnych, stanowych i federalnych może skutkować karą grzywny lub pozbawienia wolności.
Proszę Segreguj.EverStart-PPS1CWE-1000-AMP-Rozrusznik-akumulatora-z-ładowaniem-bezprzewodowym-23

OSTRZEŻENIE:

 • Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.
 • Przed utylizacją akumulatora należy zabezpieczyć odsłonięte styki mocną taśmą izolacyjną, aby zapobiec zwarciu (zwarcie może spowodować obrażenia ciała lub pożar).
 • Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub intensywnego ciepła, ponieważ może eksplodować.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Możliwe rozwiązanie
Urządzenie się nie ładuje • Upewnij się, że wszystkie funkcje urządzenia są wyłączone.
• Sprawdź połączenie ze źródłem zasilania prądem zmiennym.
• Potwierdź, że działa prąd zmienny.
Funkcja ładowania bezprzewodowego nie ładuje urządzenia • Upewnij się, że przycisk ładowania bezprzewodowego został naciśnięty, aby włączyć funkcję ładowania bezprzewodowego.
• Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na środku podkładki do ładowania bezprzewodowego.
• Niektóre urządzenia mogą nie ładować/działać z tym urządzeniem. Sprawdź instrukcję odpowiedniego urządzenia, aby potwierdzić, że można go używać z tym rodzajem ładowania bezprzewodowego.
• Sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane. W razie potrzeby naładuj urządzenie.
Silnik nie daje się uruchomić • Upewnij się, że ustanowiono prawidłowe połączenie kabla polaryzacji.
• Urządzenie może się przegrzać z powodu nadmiernego obracania silnika. Upewnij się, że wszystkie funkcje urządzenia są wyłączone i pozwól urządzeniu ostygnąć przed wznowieniem pracy.|
• Upewnij się, że urządzenie nie działa w trybie kompresora.
• Sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane. W razie potrzeby naładuj urządzenie.
Przenośna sprężarka nie napompuje się • Upewnij się, że przycisk zasilania sprężarki został naciśnięty w celu włączenia sprężarki.
• Upewnij się, że urządzenie nie pracuje w Jump Starter tryb.
• Upewnij się, że Sure Fit® dysza jest dobrze przykręcona do trzonka zaworu podczas próby napompowania opon; lub czy adapter dyszy jest dobrze przykręcony do zestawu Sure Fit® dyszy i jest prawidłowo włożony do przedmiotu, który ma być napompowany we wszystkich innych pontonach.
• Sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane. W razie potrzeby naładuj urządzenie.
Port zasilania USB nie zasila urządzenia • Upewnij się, że przycisk zasilania USB jest włączony.
• Upewnij się, że wszystkie wskaźniki zasilania/usterki USB świecą ciągłym niebieskim światłem. Jeśli w którymkolwiek z portów USB wystąpi awaria, wskaźniki zasilania/usterki USB będą migać na niebiesko. Zapoznaj się z Ważnymi uwagami w sekcji „Porty USB”, aby usunąć wszelkie usterki.
• Upewnij się, że całkowity pobór wszystkich urządzeń USB podłączonych do dwóch portów USB nie przekracza 3.1 A.
• Niektóre domowe urządzenia elektroniczne zasilane przez USB nie będą działać z tym portem USB do ładowania/zasilania. Sprawdź instrukcję obsługi odpowiedniego urządzenia elektronicznego, aby potwierdzić, że można go używać z tym typem portu ładowania/zasilania USB.|
• Sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane. W razie potrzeby naładuj urządzenie.
Oświetlenie obszaru LED nie włącza się • Upewnij się, że przycisk zasilania oświetlenia powierzchniowego LED jest włączony.
• Sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane. W razie potrzeby naładuj jednostkę.

AKCESORIA

Zalecane akcesoria do użytku z Twoim narzędziem mogą być dostępne u producenta. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej akcesoriów, skontaktuj się z producentem pod numerem 1-877-571-2391.
UWAGA: Używanie jakichkolwiek akcesoriów, które nie są zalecane do użytku z tym urządzeniem, może być niebezpieczne.

INFORMACJE SERWISOWE
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady technicznej, naprawy, czy oryginalnych części zamiennych, skontaktuj się z producentem pod numerem 1-877-571-2391.

DWULETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

Producent gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres DWÓCH (2) LAT od daty zakupu detalicznego przez pierwotnego nabywcę końcowego („Okres Gwarancyjny”).
W przypadku wystąpienia wady i otrzymania ważnego roszczenia w okresie gwarancyjnym, wadliwy produkt można wymienić lub naprawić w następujący sposób: (1) Zwróć produkt do producenta w celu naprawy lub wymiany według uznania producenta. Producent może wymagać dowodu zakupu. (2) Zwróć produkt do sprzedawcy detalicznego, u którego produkt został zakupiony w celu wymiany (pod warunkiem, że sklep jest sprzedawcą uczestniczącym). Zwroty do sprzedawcy powinny być dokonywane w okresie objętym polityką zwrotów sprzedawcy tylko w przypadku wymiany (zwykle od 30 do 90 dni po sprzedaży). Może być wymagany dowód zakupu. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe zasady dotyczące zwrotów w przypadku zwrotów, które wykraczają poza czas ustalony dla wymiany.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje akcesoriów, żarówek, bezpieczników i baterii; wady wynikające z normalnego zużycia, wypadków; szkody powstałe podczas transportu; zmiany; nieautoryzowane użycie lub naprawa; zaniedbanie, niewłaściwe użycie, nadużycie; oraz nieprzestrzegania instrukcji dotyczących pielęgnacji i konserwacji produktu.
Niniejsza gwarancja daje Tobie, pierwotnemu nabywcy detalicznemu, określone prawa i możesz mieć inne prawa, które różnią się w zależności od stanu lub prowincji. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

DODATEK
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i
 2. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga:
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 i częścią 18 przepisów FCC.
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i kandyduje energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Sprzęt jest zgodny z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska
. Podczas pracy urządzenia należy zachować odległość 15 cm wokół urządzenia i 20 cm nad górną powierzchnią urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 18 przepisów FCC. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

 • Zwiększ odległość między sprzętem a jakimkolwiek innym urządzeniem radiowym.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

DANE TECHNICZNE

 • Boost Ampere: szczyt 1,000A, chwila 350A
 • Typ baterii: SLA, 12 V DC
 • Wejście: 120 V AC, 60 Hz, 14 W
 • Sprężarka: 120 PSI (maks.)
 • Wyjście USB: 5 V DC każde, 3.1 A (maks.)
 • Ładowanie bezprzewodowe: 15 W (maks.)

Sure Fit® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Baccus Global, LLC.

Importowane przez Baccus Global LLC, 621 NW 53rd St., Suite 450, Boca Raton, FL 33487
www.Baccusglobal.com 1-877-571-2391
RD051821

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 18 przepisów FCC. Operacja podlega następującym dwóm warunkom:

 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 2. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: to urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 18 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Sprzęt jest zgodny z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Podczas pracy urządzenia należy zachować odległość 15 cm wokół urządzenia i 20 cm nad górną powierzchnią urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 18 przepisów FCC. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

 • Zwiększ odległość między sprzętem a jakimkolwiek innym urządzeniem radiowym.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Oświadczenie ISED

To urządzenie jest zgodne ze standardem RSS Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 • To urządzenie nie może powodować zakłóceń; i
 • To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Informacje o ekspozycji na fale radiowe

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC RSS-216 określonymi dla niekontrolowanego środowiska.
To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 10 cm między grzejnikiem a ciałem.
Ekspozycja informacji na aux RF

Dokumenty / Zasoby

EverStart PPS1CWE 1000 AMP Urządzenie rozruchowe do akumulatorów z ładowaniem bezprzewodowym [pdf] Instrukcja obsługi
PPS1CWE 1000 AMP Rozrusznik akumulatora z ładowaniem bezprzewodowym, PPS1CWE, 1000 AMP Rozrusznik akumulatora z ładowaniem bezprzewodowym, ładowaniem bezprzewodowym, ładowaniem

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *