KREATYWNE-logo

Kompaktowe głośniki stacjonarne CREATIVE T100 Hi-Fi 2.0

CREATIVE-T100-Kompaktowe-Hi-Fi 2.0-Głośniki-biurkowe-

Informacje dotyczące przepisów

Poniższe sekcje zawierają uwagi dotyczące różnych krajów:
UWAGA: Ten produkt jest przeznaczony do użytku ze sprzętem komputerowym z certyfikatem FCC/CE. Przed instalacją lub użyciem produktu należy sprawdzić instrukcję obsługi/instalacji sprzętu i/lub u producenta sprzętu w celu sprawdzenia/potwierdzenia, czy sprzęt jest odpowiedni.

Uwaga dla USA
Oświadczenie o zakłóceniach Federalnej Komisji Łączności (FCC)
FCC część 15: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji.
Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
  UWAGA: Aby zachować zgodność z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC, urządzenie to musi być zainstalowane ze sprzętem komputerowym posiadającym certyfikat zgodności z ograniczeniami klasy B.

Wszystkie kable używane do połączenia z komputerem i urządzeniami peryferyjnymi muszą być ekranowane i uziemione. Praca z niecertyfikowanymi komputerami lub nieekranowanymi kablami może powodować zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.Może powodować zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.
MODYFIKACJA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez beneficjenta tego urządzenia, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) dotyczące narażenia na promieniowanie
To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między promiennikiem a ciałem. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Uwaga dla Kanady
To urządzenie zawiera nielicencjonowane nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z normami Innovation, Science
oraz zwolnione z licencji RSS(-y) programu Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
 2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Aby zachować zgodność z wymogami RSS 102 dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych, należy zachować odległość co najmniej 20 cm między anteną tego urządzenia a wszystkimi osobami.
Pour se Consformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

MODYFIKACJA:
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez beneficjenta tego urządzenia, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Oświadczenie dotyczące dyrektywy RoHS w Wietnamie

Ten produkt jest zgodny z okólnikiem 30/2011/TTBCT Ministerstwa Handlu Socjalistycznej Republiki Wietnamu („okólnik”), nie zawiera następujących substancji w stężeniu większym niż maksymalna wartość graniczna określona w okólniku .

Maksymalny limit substancji (ppm) 1, 2

 • prowadzić 1000
 • rtęć 1000
 • kadm 100
 • sześciowartościowy chrom 1000
 • polibromowane bifenyle (PBB) 1000
 •  polibromowane etery difenylowe (PBDE) 1000

Maksymalny Limit nie dotyczy wniosków wyłączonych z Okólnika.
Maksymalny limit odnosi się do stężenia wagowego w materiałach jednorodnych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTAWCY

Zgodnie z CFR Tytuł 47 §2.1077

 • Nazwa importera: Laboratoria kreatywne, Inc.
 • Adres importera: 1900 bulwar McCarthy,
  Apartament 103, Milpitas, CA 95035
  Tel: (408) 428 6058 / (408) 391 6961
  deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt
 • Nazwa handlowa: Twórczy
 • Numery modeli: MF1690
 • Nazwa produktu: Kreatywny T100

został przetestowany zgodnie z wymogami FCC / CISPR22 dla urządzeń klasy B i uznany za zgodny z następującymi normami:
EMI/EMC: ANSI C63.4 i C63.10, FCC część 15 podrozdział B i C
Zgodny z kanadyjskimi standardami ICES-003 Class B i RSS-247
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 2.  to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Dokumenty / Zasoby

Kompaktowe głośniki stacjonarne CREATIVE T100 Hi-Fi 2.0 [pdf] Instrukcja obsługi
T100, Kompaktowe głośniki stacjonarne Hi-Fi 2.0, Kompaktowe głośniki stacjonarne T100 Hi-Fi 2.0

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *