Logo Clean Air OptimaNawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima® CA-604W Smart
Instrukcja obsługiClean Air Optima CA 604W Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Cool and Warm Mist

CA-604W Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Cool and Warm Mist

Znajdź więcej języków na: www.cleanairoptima.com/info/manuals
Przed rozpoczęciem korzystania z nawilżacza ultradźwiękowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.
© Prawa autorskie: Clean Air Optima® PROBOAT PRB08043 BlackJack 42 cale bezszczotkowy katamaran 8S - ikona 3

CA-604W Jednostka inteligentna / główna CA-604W Inteligentny / Wyświetlacz
Clean Air Optima CA 604W Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Cool and Warm Mist — jednostka główna Clean Air Optima CA 604W Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Cool and Warm Mist — wyświetlacz

Dziękujemy za zakup ultradźwiękowego nawilżacza powietrza Clean Air Optima® CA-604W Smart.
Z tym wydajnym i skutecznym produktem życzymy Państwu wielu lat zdrowego powietrza w pomieszczeniach.
Niniejsza instrukcja opisuje środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas pracy. Mają one na celu zapobieganie urazom i uszkodzeniu urządzenia.

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:

 1. Górny panel
 2. Filtr do wody
 3. Handle
 4. Zbiornik wodny
 5. pływak
 6. Panel
 7. Wylot powietrza
 8. Pudełko z aromatem
 9. Przedni panel
 10. przetwornik
 11. Przewód zasilający
 12. Czujnik
 13. Dysza mgły

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Weź następujące
kroki w celu zminimalizowania ryzyka obrażeń ciała spowodowanych npample porażenia prądem lub pożar.

 1. Tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj ani nie przechowuj na zewnątrz.
 2. Użyj właściwej objętościtage: AC 220V – 240V, 50/60Hz.
 3. Wewnętrzny przetwornik ultradźwiękowy jest bardzo czuły. Nie dotykaj go gołymi palcami ani nie drap metalowymi narzędziami, ponieważ zmniejszy to wydzielanie się mgły. Do czyszczenia tego obszaru należy używać małej szczoteczki do czyszczenia, wacika lub szczoteczki do zębów. Nie używaj gorącej wody, ponieważ może to uszkodzić części zraszające.
 4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 5. Dzieci powinny być trzymane z dala, chyba że są pod stałym nadzorem.
 6. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, umieść je w stabilnej, poziomej pozycji. Nie ruszaj się podczas używania.
 7. Aby zapobiec zakłóceniom i uszkodzeniom innych urządzeń elektronicznych, niniejsze urządzenie należy umieścić w odległości co najmniej 1 metra od komputera, telewizora, radia lub innego sprzętu elektronicznego.
 8. Nie używaj urządzenia, jeśli na przewodzie elektrycznym lub na samym urządzeniu widoczne są uszkodzenia. Nie naprawiaj samodzielnie urządzenia w przypadku uszkodzenia. Nigdy nie ciągnij urządzenia za przewód.
  Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego serwisanta, aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi.
 9. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisu. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
 10. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane lub gdy czyścisz jego wewnętrzne lub zewnętrzne części.
 11. Usuń wodę ze zbiornika przed przeniesieniem urządzenia.
 12. Używaj wyłącznie dostarczonych przewodów zasilających.
 13. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, w pobliżu źródeł ciepła lub w pomieszczeniach szczególnie wilgotnych, takich jak łazienka, prysznic czy basen.
 14. Aby zapobiec awariom, nigdy nie wkładaj do urządzenia obcych przedmiotów.
 15. Nigdy nie demontuj ani nie wymieniaj wewnętrznych części urządzenia.
 16. Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, aby uniknąć odbarwienia urządzenia.
 17. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
 18. Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami.
 19. Wyczyść i osusz urządzenie przed przechowywaniem (łącznie z usunięciem całej wody z wnętrza urządzenia). Przechowuj maszynę w chłodnym i suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
 20. Nie czyścić zlewu, gdy woda jest jeszcze gorąca.
 21. Używaj, konserwuj i czyść urządzenie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem wyjmij Clean Air Optima® CA-604W Smart z opakowania i pozwól mu przyzwyczaić się do temperatury pokojowej przez co najmniej 30 minut, zwłaszcza jeśli urządzenie jest zimne od powietrza zewnętrznego. Umieść urządzenie na solidnej, równej i przedniej powierzchni niewrażliwej na wodę, w odległości ok. 60 cm od podłogi i co najmniej 20 cm od ściany.
CA-604W Smart jest przeznaczony do pracy w temperaturach od 5 do 40 ºC i wilgotności względnej poniżej 75%.
Aby rozpocząć, zdejmij górny panel z urządzenia. Chwyć zbiornik na wodę za uchwyt i wyjmij go. Ultradźwiękowy nawilżacz Clean Air Optima CA 604W Smart Cool and Warm Mist - zbiornik na wodę

Następnie umieść zbiornik na wodę pod kran do napełniania, chwytając go za uchwyt ze zbiornika na wodę. Napełnij zbiornik wodą z kranu (lub innym źródłem czystej wody o temperaturze poniżej 40ºC). Upewnij się, że miska jest czysta, a następnie ostrożnie umieść zbiornik na wodę z powrotem w dolnej części korpusu.
Górne wypełnienie: Zbiornik na wodę można również napełnić konewką.
Bezpośrednio z góry nawilżacza.
Poczekaj kilka sekund, aż ze zbiornika zacznie wypływać woda do miski.
Podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego, rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący, że urządzenie jest w trybie gotowości.
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 1 Przycisk zasilania:
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć nawilżacz. Maszyna pracuje teraz w trybie ręcznym. Będzie uwalniać chłodną mgiełkę w sposób ciągły, a intensywność mgiełki zostanie automatycznie ustawiona na średni.
Przycisk ręczny:
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 2 Przycisk ręczny zmienia poziom mgły (niski, średni, wysoki, automatyczny). Dostępne są 3 poziomy wytwarzania mgły. Jeśli urządzenie jest w trybie automatycznym, automatycznie dostosuje intensywność mgiełki.
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 3Przycisk wilgotności:
naciśnięcie Przycisk wilgotności, można wybrać żądany poziom wilgotności, naciskając kilkakrotnie ten przycisk, aż zostanie wyświetlony żądany poziom wilgotności (od 30% do 75% w krokach co 5%). Po wybraniu żądanego poziomu wilgotności po prostu przestań naciskać przycisk, a poziom wilgotności zostanie ustawiony. Wyświetlacz mignie 3 razy, a następnie ustawienie zostanie zapisane.
Gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu osiągnie ustawiony poziom, maszyna przejdzie w automatyczny stan uśpienia i przestanie wytwarzać mgiełkę. Gdy rzeczywisty poziom wilgotności w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionego poziomu, urządzenie ponownie zacznie wytwarzać mgłę.
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 4 Przycisk jonów ujemnych:
Naciśnięcie przycisku jonów ujemnych aktywuje generator jonów ujemnych o łącznej pojemności > 3.000.000 XNUMX XNUMX jonów ujemnych / cm³, które są rozprowadzane po całym pomieszczeniu i neutralizują w ten sposób zanieczyszczenia i zapachy. Jony ujemne przyczepiają się do cząsteczek kurzu, mikroorganizmów i innych niepożądanych cząsteczek znajdujących się w powietrzu i łączą je ze sobą. W ten sposób cząsteczki stają się cięższe od powietrza i opadają na ziemię, tak że nie można ich już wdychać.
Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję jonów ujemnych.
Jony ujemne znajdują się najczęściej w lasach, górach i nad morzem. Jony ujemne zapewniają świeże i zdrowe powietrze.
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 5 Przycisk timera:
Naciśnięcie przycisku timera ustawia timer. Funkcja timera określa, ile godzin nawilżacz będzie działał. Możesz ustawić timer, naciskając go raz na każdą godzinę, przez którą chcesz uruchomić urządzenie. Timer można ustawić w zakresie od 1 godziny do 12 godzin. W miarę upływu czasu wartość czasu zmniejsza się, aż dojdzie do 00:00 i urządzenie się wyłączy. Aby wyłączyć funkcję timera, naciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez 3 sekundy.
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 6 Tryb uśpienia:
Po włączeniu trybu uśpienia wyświetlacz wyłączy się. Świeci się tylko kontrolka trybu uśpienia. Wytwarzanie mgły z nawilżacza będzie działać na „niskim poziomie”. Naciśnij przycisk dwa razy, aby aktywować i naciśnij przycisk dwa razy, aby wyłączyć tryb uśpienia.
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 7 Tryb Wi-Fi:
Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby otworzyć sieć Wi-Fi.
Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby zresetować sieć Wi-Fi, gdy urządzenie jest podłączone do iPhone'a, iPada lub urządzenia z systemem Android.
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 8 Przycisk światła UV:
Naciskając przycisk UV-Light, urządzenie uruchamia funkcję sterylizacji UV, która zabija bakterie w strumieniu powietrza wylotowego mgły, zanim mgła dostanie się do pomieszczenia.
Ikona UV-Light jest wyświetlana na wyświetlaczu LED. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać funkcję światła UV.
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 9 Kontrolka pustego zbiornika na wodę:
Automatyczne wyłączanie, gdy zbiornik na wodę jest pusty.
Jeśli zbiornik na wodę jest pusty, rozlegnie się potrójny sygnał dźwiękowy. Odpowiedni symbol zaświeci się na wyświetlaczu, podczas gdy pozostałe wskaźniki zgasną. Urządzenie automatycznie zatrzyma nawilżanie. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF. Przed wlaniem wody do zbiornika pozwól urządzeniu ostygnąć.
Upewnij się, że zbiornik na wodę jest zawsze całkowicie napełniony.
Pokaz:

Jeśli urządzenie jest włączone, wyświetlacz automatycznie przyciemni się po 15 sekundach.
Najpierw dotknij przycisku, aby aktywować wyświetlacz, a następnie ponownie dotknij przycisku, aby aktywować funkcję.

Obsługa z aplikacją Clean Air Optima®

Clean Air Optima CA 604W Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Cool and Warm Mist — aplikacja Air Optima®

Łączność
Kompatybilność ze smartfonem i tabletem:
iPhone, iPad i urządzenia z Androidem
Urządzenie łączy się przez Wi-Fi z aplikacją:
Optima czystego powietrza
O aplikacji Clean Air Optima®
Skonfiguruj połączenie Wi-Fi

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację Clean Air Optima® w App Store lub Google Play Store.
 2. Załóż konto i zaloguj się.
 3. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je. Wskaźnik Wi-Fi zacznie migać.
 4. Upewnij się, że smartfon lub tablet jest pomyślnie połączony z siecią Wi-Fi.
 5. Otwórz aplikację Clean Air Optima® i kliknij „Dodaj urządzenie” Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 10 . Twoje urządzenie znajduje się na liście i możesz je wybrać. Jeśli nie, wybierz „Auto Scan”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć urządzenie do sieci.
 6. Wybierz opcję dodania urządzenia Clean Air Optima® w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
 7. Gdy urządzenie jest sparowane, wskaźnik WiFi Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 11 światło świeci stale.
 8. Po pomyślnej konfiguracji możesz użyć aplikacji Clean Air Optima® do obsługi urządzenia.

Uwaga:

 • Jeśli domyślna sieć uległa zmianie, zresetuj połączenie Wi-Fi, wykonaj kroki od 3 do 8 w sekcji „Konfigurowanie połączenia Wi-Fi”.
 • Jeśli chcesz sparować wiele urządzeń ze smartfonem lub tabletem, musisz to zrobić jedno po drugim.
 • Upewnij się, że odległość między smartfonem lub tabletem a urządzeniem jest mniejsza niż 5 metrów i nie ma żadnych przeszkód. Upewnij się również, że znajdujesz się w tym samym pomieszczeniu co urządzenie.

Zresetuj funkcję Wi-Fi:
– Zresetuj Wi-Fi, naciskając przycisk „Tryb uśpienia” przez 3 sekundy, wskaźnik Wi-Fi zacznie szybko migać.

Podłącz urządzenia do wielu telefonów

Uwaga: Najpierw druga osoba musi zainstalować aplikację Clean Air Optima® na swoim telefonie i utworzyć nowe konto.
Udostępnij urządzenie z ograniczonym dostępem:
Możesz udostępnić 1 urządzenie kilku osobom.
Ta osoba będzie miała wtedy dostęp, ale nie będzie mogła zarządzać wszystkimi ustawieniami.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby udostępnić urządzenie kilku osobom:

 1. Przejdź do odpowiedniego urządzenia.
 2. Idź do ołówka lub trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz „Udostępnij urządzenie”.
 4. Wybierz „Dodaj udostępnianie”.
 5. Wybierz metodę udostępniania np. przez e-mail, WhatsApp, SMS itp. i kontynuuj.
 6. Urządzenie automatycznie pojawi się w aplikacji Clean Air Optima® z drugim kontem.

Udostępnij urządzenie z pełnym dostępem:
Możesz dodać osobę lub kilka osób do zarządzania domem.
Ta osoba będzie miała wtedy dostęp do wszystkich Twoich urządzeń, które są już połączone i ma pełne prawa i uprawnienia. Zawsze pozostaniesz głównym administratorem.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby dodać kogoś do zarządzania domem:

 1. Otwórz aplikację Clean Air Optima® i przejdź do „Ja”.
 2. Następnie wybierz „Zarządzanie domem”.
 3. Wybierz „Utwórz dom”.
 4. Wybierz odpowiednie „Strona główna” i „Dodaj członka”.
 5. Wybierz metodę udostępniania np. przez e-mail, WhatsApp, SMS itp. i kontynuuj.
 6. Odpowiedni „Dom” automatycznie pojawi się w aplikacji Clean Air Optima® osoby, z którą dzielisz swój „Dom”.
 7. Na drugim koncie:
  Przejdź do ekranu głównego z aplikacji Clean Air Optima®. Przejdź do lewego górnego rogu i wybierz „Dom”.

Przygotowanie Filtr do wody Clean Air Optima® W-02

Filtr Wodny W-02 ogranicza osadzanie się kamienia w wodzie oraz niepożądaną emisję osadów wapiennych do otoczenia pomieszczenia. Działa od jednego do trzech miesięcy, w zależności od twardości wody. Zainstaluj nowy filtr wody W-02 co 2 do 3 miesięcy, w zależności od twardości wody.

 1. Odkręć Filtr Wody W-02 od spodu zbiornika na wodę.
 2. Płukać filtr wody W-02 przez 2 minuty pod bieżącą zimną wodą z kranu.
  Ultradźwiękowy nawilżacz Clean Air Optima CA 604W Smart Cool and Warm Mist - woda z kranu
 3. Przykręć Filtr Wody W-02 do dna zbiornika na wodę.

Wyrzuć nasycony Filtr do wody W-02 ze zwykłymi odpadami domowymi.
Połączenia Filtr do wody W-02 nie powinien być używany dłużej niż określono.
Możesz zamówić Filtr do wody W-02 w naszym sklepie internetowym pod adresem www.cleanairoptima.pl.
Wymiana filtra wody Clean Air Optima® W-02
Clean Air Optima CA-604W Smart jest wyposażony w mechanizm nadzorujący żywotność filtra, który sygnalizuje konieczność wymiany filtra wody po 400 godzinach pracy.
Aby pokazać, że Filtr do wody W-02 należy wymienić, nawilżacz emituje podwójne zero Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 12 Kontrolka. Zresetuj licznik czasu filtra wody, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez około 3 sekundy. Jeśli lampka kontrolna zgaśnie, licznik czasu został pomyślnie zresetowany.

Aromaterapia

Aktywacja funkcji aromatu:

 • Wyjmij tacę aromatu ze wspornika, naciskając pojemnik aromatu.
 • Wlej 5-10 kropli olejku Clean Air Optima® na gąbkę.
 • Włóż tackę na aromat z powrotem do wspornika.
 • Po włączeniu nawilżacza powietrza aktywowana zostanie funkcja aromatu.
 • Jeśli chcesz wyłączyć funkcję aromatu lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij gąbkę aromatyzującą z komory i umyj ją niewielką ilością łagodnej wody z mydłem. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym włożeniem do komory aromatu. Zasadniczo gąbka aromatyczna jest wielokrotnego użytku.

Ultradźwiękowy nawilżacz Clean Air Optima CA 604W Smart Cool and Warm Mist - funkcja aromatuWażny
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów i maksymalnego korzystania z ultradźwiękowego nawilżacza powietrza, zalecamy uważne przeczytanie poniższych instrukcji dotyczących stosowania olejków eterycznych w ultradźwiękowym nawilżaczu powietrza CA-604W Smart.
Wykorzystanie olejków eterycznych w CA-604W Smart
Skorzystaj z naszych wysokiej jakości olejków eterycznych i ciesz się osobistą aromaterapią! Wrażenie zapachowe na najwyższym poziomie!
W naszym asortymencie znajdziesz wysokiej jakości olejki eteryczne o wielu różnych zapachach. Idealnie pasują do ultradźwiękowego nawilżacza powietrza CA-604W Smart i zostały specjalnie opracowane do użytku z tym ultradźwiękowym nawilżaczem:
Możesz zamówić Olejki eteryczne w naszym sklepie internetowym pod adresem www.cleanairoptima.pl.Clean Air Optima CA 604W Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Cool and Warm Mist - olejki eteryczne

Ostrzeżenie!
Stosowanie innych olejków eterycznych, które nie są przeznaczone do tego nawilżacza powietrza lub innych dodatków (npample: zapachy i produkty do oczyszczania wody) mogą uszkodzić nawilżacz powietrza i NIE WOLNO ich używać! Nigdy nie wlewaj do zbiornika na wodę innych czystych olejków eterycznych ani innych dodatków. wodociąg! Nawet niewielka ilość może uszkodzić plastik i spowodować pęknięcia. Materiał nie jest przeznaczony do stosowania dodatków. Wystarczy jedna kropla, aby uszkodzić zbiornik/sieć wodociągową i wyłączyć urządzenie. Urządzenia uszkodzone przez dodatki nie są objęte gwarancją.

Czyszczenie i konserwacja

Możesz zapewnić, że Twoje Czyste powietrze Optima® CA-604W Smart Nawilżacz zapewni lata bezawaryjnej pracy, przestrzegając kilku prostych procedur konserwacyjnych. Jeśli woda jest twarda i zawiera duże stężenie wapnia i innych minerałów, z czasem biały pył (wapno) zacznie osadzać się na różnych powierzchniach w pomieszczeniu. Biały osad (kamień wapienny) będzie również tworzył się w zbiornik na wodę, Na transduktor oraz we wnętrzu zbiornika na wodę. Osady wapienne zaburzą prawidłowe funkcjonowanie transduktor i wydajne higieniczne nawilżanie urządzenia.
Zalecamy:

 1. Wyczyść transduktor i miskę na wodę raz w tygodniu, jeśli używasz urządzenia codziennie Środek czyszczący i odkamieniający Clean Air Optima®.
 2. Gdy tylko zbiornik na wodę wymaga ponownego napełnienia, wylej pozostałą wodę i napełnij go świeżą wodą.
 3. Wyczyść całe urządzenie i utrzymuj wszystkie części całkowicie suche, gdy urządzenie nie jest używane.

Clean Air Optima CA 604W Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Cool and Warm Mist - Clean Air OptimaSpecjalnie opracowany dla Czyste powietrze Optima® nawilżacze:

 • Nie agresywny
 • Chroni plastikowe i ceramiczne materiały nawilżacza
 • Neutralny zapach
 • Szybko i dokładnie czyści i odkamienia
 • Ulegające biodegradacji

Środek czyszczący i odkamieniający Clean Air Optima® można zamówić w naszym sklepie internetowym pod adresem www.cleanairoptima.pl.
Czyszczenie przetwornika i zbiornika na wodę
Odłącz urządzenie.
Podczas czyszczenia i usuwania kamienia nie wolno używać urządzenia.
Usuń wszelkie plamy Clean Air Optima® Cleaner & Descaler z powierzchni roboczych lub zewnętrznej części urządzenia za pomocą miękkiej, damp płótno.Clean Air Optima CA 604W Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Cool and Warm Mist - Przetwornik

 1. Wlej dwie nakrętki środka czyszczącego i odkamieniającego Clean Air Optima® do zbiornika na wodę (jedną na powierzchnię przetwornika, a drugą do zbiornika na wodę) i pozostaw na XNUMX do XNUMX minut.
 2. Ostrożnie usuń warstwę mineralną (wapienną) z powierzchni przetwornika za pomocą małej szczoteczki, wacika lub szczoteczki do zębów.
  Ostrzeżenie: nigdy nie używaj ostrych lub twardych przedmiotów do czyszczenia przetwornika.
 3. Następnie dodaj wodę do krawędzi miski i pozostaw na minimum 30, a maksymalnie 60 minut.
 4. Przepłukać dokładnie wodą przetwornik i zbiornik na wodę.
 5. Jeśli nadal widoczne są ślady kamienia, zalecamy powtórzenie procesu czyszczenia i odkamieniania.
 6. Wyczyść wnętrze zbiornika wody łagodnym detergentem i spłucz czystą wodą.

Po wyczyszczeniu i odkamienianiu Twoje urządzenie jest higienicznie czyste, pozbawione kamienia, bakterii, wirusów i gotowe do ponownego użycia.
UWAGA:
Do czyszczenia i odkamieniania urządzenie musi być wyłączone/odłączone, aby kwas nie przedostał się do powietrza przez aerozole w wyniku mgły ultradźwiękowej.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajduje się przewodnik po rozwiązywaniu problemów, który pomoże Ci rozwiązać wszelkie problemy, które możesz mieć przy użyciu using Ultradźwiękowy nawilżacz Clean Air Optima® CA-604W Smart.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Brak rozproszenia mgły. Wtyczka zasilania nie jest podłączona.
Przycisk ON/OFF nieaktywny. Pusty zbiornik na wodę.
Za mało wody w zbiorniku.
Podłącz urządzenie.
Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. Napełnij zbiornik wodą.
Uzupełnij zbiornik wodą.
Mgła ma dziwny zapach. Nowe urządzenie.
Albo ma brudną wodę, albo woda jest stagnie za długo.
Wyjmij zbiornik na wodę, odkręć pokrywkę i pozwól mu wywietrzyć w chłodnym miejscu przez 12 godzin.
Wyczyść zbiornik na wodę i napełnij go czystą wodą.
Zbyt mała ilość rozpylonej mgły. Za dużo kamienia mineralnego w zbiorniku wodnym i przetworniku.
Woda jest zbyt brudna lub woda była zbyt długo przechowywana w zbiorniku.
Oczyść zbiornik na wodę i przetwornik za pomocą:
Clean Air Optima” środek czyszczący i odkamieniający.
Wyczyść zbiornik na wodę i napełnij go czystą wodą.
Urządzenie jest głośne. Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo umieszczony.
Za mało wody w zbiorniku na wodę.
Urządzenie stoi na niestabilnej powierzchni.
Prawidłowo umieść zbiornik na wodę na podstawie.
Uzupełnij wodę w zbiorniku na wodę.
Ustaw urządzenie na twardym i równym podłożu.
Z obszaru wokół dyszy mgły wydostaje się mgiełka. Pomiędzy obudową wokół dyszy a górną częścią zbiornika na wodę/panelu górnego znajdują się szczeliny. Zdejmij górny panel ze zbiornika na wodę i wyczyść za pomocą reklamyamp płótno. Ponownie przymocuj do zbiornika na wodę.
Sprawdź, czy górny panel jest prawidłowo podłączony do panelu.
Praca z aplikacją Clean Air Optima” nie działa. Smartfon lub tablet nie jest podłączony do sieci Wi-Fi.
Urządzenie nie ma połączenia z siecią.
Wyłącz urządzenie i zresetuj WiFi w urządzeniu, naciskając przycisk trybu uśpienia przez 3 sekundy, wskaźnik WiFi zacznie migać. Następnie wykonaj kroki od 3 do 8 z rozdziału
Obsługa za pomocą aplikacji Clean Air Optima°.

Jeśli woda jest bardzo twarda (zawiera wyjątkowo wysoki poziom minerałów), nawilżacz może wytwarzać biały pył. To nie jest usterka. Rozwiązaniem byłaby częstsza wymiana filtra wody W-02 lub stosowanie bardziej miękkiej wody, np. wody destylowanej. Lub możemy polecić oczyszczacze powietrza Clean Air Optima, więcej informacji w naszym sklepie internetowym www.cleanairoptima.pl.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli powyższe zalecane rozwiązania nie działają, skontaktuj się z pomocą techniczną Clean Air Optima pod numerem telefonu dla Twojego regionu. Nie próbuj demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji.

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej

Model Inteligentny CA-604W
Dla pokoi do 55m² / 140m³ / 590ft²
Oceniono objętośćtage 220V – 240V, 50/60Hz
Moc znamionowa 30W
Wydajne nawilżanie powietrza min. 120 ml/h – Maks. 400 ml/godz
Aktywny tlen <0.05 ppm
Poziom głośności Cichy wentylator < 25dB(A)
Wymiary 210 x 215 x 290 mm
Waga 2,8 kg
Zbiornik wodny 3,8 L
Kolor Czarny z przezroczystym zbiornikiem na wodę
Zgodny z przepisami UE CE / WEEE / RoHS

Piekarnik ścienny Haier HWO60S4LMB2 60cm - ikona 11 Poproś sprzedawcę lub gminę o aktualne informacje dotyczące utylizacji opakowania i urządzenia.

Serwis

Karta gwarancyjna ultradźwiękowego nawilżacza powietrza Clean Air Optima® CA-604W Smart.
Data zakupu: ………………
Nazwa klienta: ………………
Adres zamieszkania: ………………………
Telefon: ……………………
E-mail: …………………………
Nazwa sprzedającego: …………………
Adres zamieszkania: ………………

 1. Prosimy o wypełnienie w całości niniejszej Karty Gwarancyjnej. Wyślij go wraz z fakturą i jednostką, poztage opłacony z góry i w oryginalnym opakowaniu do dystrybutora. Upewnij się, że podałeś odpowiednią pozycję zwrotutage dla pakietu.
 2. Prosimy o załączenie krótkiego opisu uszkodzenia, usterki lub nieprawidłowego działania oraz okoliczności powstania tych problemów.

Ultradźwiękowy nawilżacz Clean Air Optima® CA-604W Smart jest poddawany surowym procedurom testowym przed opuszczeniem fabryki. Jeżeli w ciągu 2 lat od daty zakupu produkt nie będzie działał zgodnie ze specyfikacją, z powodu wad fabrycznych, nabywca ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany części po przedstawieniu niniejszej gwarancji (pod warunkiem, że wadliwe działanie lub uszkodzenie urządzenia i/lub części powstały w normalnych warunkach pracy). Zakres gwarancji: Wszystkie części wadliwe pod względem materiału i wykonania. Na jak długo: dwa lata od daty zakupu. Co zrobimy: Naprawimy lub wymienimy wadliwe części.
Inne warunki
Postanowienia niniejszej gwarancji zastępują wszelkie inne pisemne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, pisemne lub ustne, w tym wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Maksymalna odpowiedzialność producenta nie może przekroczyć rzeczywistej ceny zakupu zapłaconej przez Ciebie za produkt. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody specjalne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego lub nieracjonalnego użytkowania lub konserwacji, wadliwego montażu, wypadku, katastrof naturalnych, niewłaściwego pakowania lub nieautoryzowanego tampzmiany, zmiany lub modyfikacje zgodnie z ustaleniami wyłącznie przez nas. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli etykieta z numerem seryjnym została usunięta lub zniszczona.
Nigdy nie wlewaj do zbiornika na wodę innych czystych olejków eterycznych ani innych dodatków. wodociąg! Nawet niewielka ilość może uszkodzić plastik i spowodować pęknięcia.
Dziękuję za przeczytanie!

Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 13 Podziel się swoją opinią na temat Clean Air Optima®
Nawilżacz ultradźwiękowy CA-604W Smart na: www.cleanairoptima.pl
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 14 Aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące CA-604W Smart, przejdź do: www.cleanairoptima.pl i wyszukaj
Inteligentny CA-604W.
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 15 Pobierz instrukcję obsługi w formacie PDF na: www.cleanairoptima.com/info/manuals
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 16 Obejrzyj wszystkie filmy animacyjne dotyczące produktu Clean Air Optima® na: www.youtube.com

Clean Air Optima International BV | David Ricardostraat 9-7 / 9-9 | 7559 SH Hengelo (DV)
Holandia | Telefon: +31 (0) 74 – 2670145
Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn | Niemcy
Telefon: +49 (0) 5921 879-121
E-mail: info@cleanairoptima.com
Internet: www.cleanairoptima.pl

Gwarancja zdrowej jakości powietrza w pomieszczeniach!
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - ikona 17
Zaprojektowany w Niemczech
© 2022 Clean Air Optima®, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wyprodukowano w ChRL
Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Clean Air Optima CA 604W Cool and Warm Mist - kod qrWięcej informacji: www.cleanairoptima.pl
Znaki towarowe należące do: Clean Air Optima Germany GmbH,
Enschedestraße 14, 48529 Nordhorn, Niemcy

Dokumenty / Zasoby

Clean Air Optima CA-604W Inteligentny nawilżacz ultradźwiękowy Cool and Warm Mist [pdf] Instrukcja obsługi
CA-604W inteligentny, chłodny i ciepły ultradźwiękowy nawilżacz mgły, ultradźwiękowy nawilżacz mgły, ultradźwiękowy nawilżacz, CA-604W inteligentny, nawilżacz

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *