Logo znaku towarowego ANKO

Kmart Polska Limited jest firmą technologiczną skoncentrowaną na innowacjach w handlu detalicznym? Dzięki analizie danych zebranych ze sklepów detalicznych opracowujemy systemy, które na nowo odkrywają doświadczenie zakupowe. Budujemy sklepy detaliczne przyszłości, w których zwiększa się radość z odkrywania produktów i obsługi klienta. W naszej pracy wykorzystujemy nowe technologie, takie jak robotyka, big data, przetwarzanie w chmurze i RFID, ale nigdy nie tracimy z oczu ostatecznego celu: rozwiązywania rzeczywistych problemów klientów. Ich urzędnik webstrona jest Anko.com

Katalog instrukcji obsługi i instrukcje dotyczące produktów Anko można znaleźć poniżej. Produkty Anko są opatentowane i są znakami towarowymi pod markami Kmart Polska Limited

Informacje kontaktowe:
Adres: Znalazłeś nas 
Telefon:  1800 051 800
SMS 0488 854 585
https://www.anko.com/

Instrukcja ręcznego blendera anko

Ręczny Blender Model: HB956SH6PA PROSZĘ PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI 1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym: Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru i …

Instrukcja obsługi maszynki do strzyżenia włosów anko

Instrukcja obsługi maszynka do strzyżenia włosów anko (HC-5300) PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA TEGO URZĄDZENIA Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności wymienionych poniżej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka obrażeń lub porażenia prądem. OSTRZEŻENIE: PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. NIEPRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI WYMIENIONYCH PONIŻEJ MOŻE SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM LUB POWAŻNYMI OSOBISTYMI…

Instrukcja obsługi mopa parowego ANKO

Instrukcja obsługi mopa parowego ANKO 1 Ostrzeżenia Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku, nawet jeśli znasz ten produkt. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że …

Instrukcja obsługi wentylatora anko Mini Tower

Anko HEG33 Mini Tower Wentylator Instrukcja obsługi Model nr: HEG33 Rev 1 Uwaga: Specyfikacje i/lub komponenty tego urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących: Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Upewnij się, że wentylator…

Instrukcja obsługi anko Combo Walker

anko Combo Walker OSTRZEŻENIE Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. Dziecko może zostać zranione, jeśli nie zastosujesz się do tych instrukcji. Wymagany montaż dla dorosłych. OSTRZEŻENIE — Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Zawsze trzymaj dziecko w domu view w chodziku. OSTRZEŻENIE — Dziecko będzie mogło…

Instrukcja obsługi anko Mini Blender Bottle

anko Mini Blender Butelka WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub poważnych obrażeń ciała: Zawsze upewnij się, że produkt jest odłączony od gniazdka elektrycznego przed jego przemieszczeniem, montażem, demontażem lub czyszczeniem. Zawsze odłączaj produkt od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany. To urządzenie nie jest przeznaczone…

Anko Tall Wide Metal Brama Instrukcja obsługi

anko Tall Wide Metal Gate Instrukcja obsługi bramka bez nadstawek pasuje do: 71.5cm – 79cm bramka z 1x nadstawką 12.7cm pasuje: 84.5cm – 92cm bramka z 1x nadstawką 25.4cm pasuje: 96.5cm – 104cm bramka z 1x 12.7cm i 1x 25.4cm nadstawki pasują: 109.5cm – 117cm WAŻNE! UWAŻNIE PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z NINIEJSZYMI INSTRUKCJAMI I ZACHOWAJ DO …

Instrukcja obsługi promiennika anko QH06

 anko Promiennik ciepła QH06 OGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, w tym: Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, podłącz urządzenie bezpośrednio do zasilania 230-240 V AC…

Anko grzejnik konwektorowy DL01D-T Instrukcja obsługi

anko Grzejnik konwektorowy DL01D-T WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, w tym: Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego 220-240 V AC. …

Anko Termowentylator FH118 Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA FH118 Instrukcja obsługi PROSZĘ PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, w tym: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, …