logo firmy Beurer

Podkładka grzewcza beurer HK 58

Beurer-HK-58-Heat-Pad-produkt

Objaśnienie symboli

Na urządzeniu, w niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:

 • Przeczytaj instrukcję!
 • Nie wkładaj szpilek!
 • Nie używaj pofałdowanych lub pofałdowanych!
 • Nie do użytku przez bardzo małe dzieci (0 3 lata).
 • Utylizuj opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska environmental
 • Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych.
 • Urządzenie ma podwójną izolację ochronną i dlatego odpowiada klasie ochrony 2.
 • Prać w maksymalnej temperaturze 30 °C. Pranie bardzo delikatne
 • Nie wybielać
 • Nie susz w suszarce bębnowej
 • Nie prasować
 • Nie czyścić chemicznie
 • Producent
 • Produkty wyraźnie spełniają wymagania przepisów technicznych EUG.
 • Prosimy o utylizację urządzenia zgodnie z Dyrektywą WE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
 • Symbol KEMAKEUR dokumentuje bezpieczeństwo i zgodność produktu elektrycznego z normami.
 • Znak oceny zgodności w Wielkiej Brytanii
 • Tekstylia użyte w tym urządzeniu spełniają rygorystyczne wymagania ekologiczne Oeko Tex Standard 100, co zostało zweryfikowane przez Instytut Badawczy Hohenstein.
 • UWAGA: Ostrzeżenie przed ryzykiem urazu lub zagrożenia dla zdrowia
 • UWAGA: Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące możliwych uszkodzeń urządzeń/akcesoriów.
 • UWAGA: Ważna informacja.

Pozycje zawarte w pakiecie

Sprawdź, czy zewnętrzna część tekturowego opakowania dostawy jest nienaruszona i upewnij się, że cała zawartość jest obecna. Przed użyciem upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń urządzenia lub akcesoriów oraz że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą lub podanym adresem Biura Obsługi Klienta.

 • 1 poduszka cieplna
 • Pokrywa 1
 • 1 Kontrola
 • 1 Instrukcja użytkowania
Opis
 1. Wtyczka zasilająca
 2. Control
 3. Przełącznik suwakowy (ON = I / OFF = 0 )
 4. Przyciski do ustawiania temperatury
 5. Podświetlany wyświetlacz do ustawień temperatury
 6. Złącze wtykowebeurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (1)

Ważne instrukcje Zachowaj do wykorzystania w przyszłości

OSTRZEŻENIE

 • Nieprzestrzeganie poniższych uwag może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne (porażenie prądem, oparzenia skóry, pożar). Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń mają na celu nie tylko ochronę zdrowia Twojego i innych osób, ale także ochronę produktu. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na te wskazówki bezpieczeństwa i dołączyć te instrukcje przy przekazywaniu produktu innym osobom.
 • Ta poduszka rozgrzewająca nie może być używana przez osoby, które nie są wrażliwe na ciepło lub przez inne osoby wrażliwe, które mogą nie być w stanie zareagować na przegrzanie (np. leki przeciwbólowe lub alkohol).
 • Ta poduszka nie może być używana przez bardzo małe dzieci (w wieku 0 lat), ponieważ nie są one w stanie zareagować na przegrzanie.
 • Poduszka grzewcza może być używana przez dzieci powyżej 3 roku życia i poniżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane. W tym celu sterowanie musi być zawsze ustawione na minimalną temperaturę.
 • Ta poduszka może być używana przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane i zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z poduszki, i są w pełni świadomi wynikających z tego zagrożeń związanych z użytkowaniem.
 • Dzieci nie mogą bawić się poduszką grzewczą.
 • Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
 • Ta poduszka cieplna nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach.
 • Ta podkładka grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego/prywatnego, a nie do użytku komercyjnego.
 • Nie wkładaj szpilek.
 • Nie używaj go, gdy jest złożony lub zwinięty.
 • Nie używaj go, jeśli jest mokry.
 • Ta poduszka grzewcza może być używana tylko w połączeniu z kontrolą wyszczególnioną na etykiecie.
 • Ta poduszka grzewcza może być podłączona tylko do sieci voltage, który jest określony na etykiecie.
 • Pola elektryczne i magnetyczne emitowane przez tę podkładkę grzewczą mogą zakłócać działanie rozrusznika serca. Jednak nadal są one znacznie poniżej limitów: natężenie pola elektrycznego: max. 5000 V/m, siła pola magnetycznego: max. 80 A/m, gęstość strumienia magnetycznego: max. 0.1 milita sla. Dlatego przed użyciem tej podkładki grzewczej należy skonsultować się z lekarzem i producentem rozrusznika serca.
 • Nie ciągnij, nie skręcaj ani nie zaginaj kabli.
 • Jeśli kabel i element sterujący poduszki grzewczej nie są prawidłowo ułożone, istnieje ryzyko zaplątania się, uduszenia, potknięcia się lub nadepnięcia na przewód i element sterujący. Użytkownik musi upewnić się, że nadmiarowe długości kabla i ogólnie kable są bezpiecznie poprowadzone.
 • Proszę często sprawdzać tę podkładkę cieplną pod kątem oznak zużycia
  lub uszkodzenia. Jeśli takie oznaki są widoczne, jeśli poduszka grzewcza była niewłaściwie używana lub jeśli przestała się nagrzewać, przed ponownym włączeniem musi zostać sprawdzona przez producenta.
 • Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie otwierać ani naprawiać poduszki grzewczej (w tym akcesoriów), ponieważ nie można już później zagwarantować bezbłędnego działania. Nieprzestrzeganie tego spowoduje unieważnienie gwarancji.
 • Jeśli kabel zasilający tej poduszki grzewczej jest uszkodzony, należy go zutylizować. Jeśli nie można jej zdjąć, należy wyrzucić podkładkę grzewczą.
 • Gdy ta poduszka cieplna jest włączona:
  • Nie umieszczaj na nim żadnych ostrych przedmiotów
  • Nie umieszczaj na nim żadnych źródeł ciepła, takich jak termofory, poduszki grzewcze itp.
 • Podzespoły elektroniczne w sterowaniu nagrzewają się, gdy wkładka grzewcza jest używana. Z tego powodu nie wolno przykrywać ani umieszczać elementu sterującego na poduszce grzewczej, gdy jest używany.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać informacji odnoszących się do następujących rozdziałów: Obsługa, Czyszczenie i konserwacja oraz Przechowywanie.
 • W przypadku pytań dotyczących korzystania z naszych urządzeń prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Przeznaczenie

UWAGA
Ta podkładka grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania ludzkiego ciała.

Działanie

Bezpieczeństwo 

UWAGA 

 • Poduszka grzewcza jest wyposażona w SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA. Ta technologia czujników zapewnia ochronę przed przegrzaniem na całej powierzchni poduszki grzewczej z automatycznym wyłączeniem w przypadku awarii. Jeśli SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA wyłączył płytę grzewczą, ustawienia temperatury nie są już podświetlone po włączeniu.
 • Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa poduszki grzewczej nie można używać po wystąpieniu usterki i należy ją odesłać na podany adres serwisu.
 • Nie podłączaj uszkodzonej poduszki cieplnej do innego elementu sterującego tego samego typu. Spowodowałoby to trwałe wyłączenie przez system bezpieczeństwa sterowania.
Pierwsze użycie

UWAGA
Upewnij się, że poduszka grzewcza nie zwija się ani nie składa podczas użytkowania.

 • Aby korzystać z poduszki grzewczej, podłącz sterowanie do poduszki grzewczej, podłączając złącze.
 • Następnie podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (2)

Dodatkowe informacje o HK 58 Cozy
Ekskluzywny kształt tej wkładki cieplnej został opracowany specjalnie do stosowania na plecach i szyi. Umieść podkładkę grzewczą z tyłu, tak aby zapięcie na rzep na części szyi było na jednej linii z szyją. Następnie zapiąć zapięcie na rzep. Dostosuj długość pasa brzusznego tak, aby było Ci wygodnie, i zapnij sprzączkę, dopasowując jeden koniec do drugiego. Aby odpiąć sprzączkę, ściśnij obie strony sprzączki razem, jak pokazano na obrazku.

Włączanie
Przesuń przełącznik suwakowy (3) po prawej stronie elementu sterującego w położenie „I” (ON) – patrz zdjęcie elementu sterującego. Gdy przełącznik jest włączony, wyświetlacz ustawień temperatury jest podświetlony.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (3)

Ustawianie temperatury
Aby zwiększyć temperaturę, naciśnij przycisk (4). Aby obniżyć temperaturę, naciśnij przycisk (4).

 • Poziom 1: minimalne ciepło
 • Poziom 25: indywidualne ustawienie grzania
 • Poziom 6: maksymalne ciepło
 • UWAGA:
  Najszybszym sposobem na rozgrzanie poduszki grzewczej jest wstępne ustawienie najwyższej temperatury.
 • UWAGA:
  Te poduszki grzewcze mają funkcję szybkiego nagrzewania, która pozwala na szybsze nagrzewanie się podkładki w ciągu pierwszych 10 minut.
 • OSTRZEŻENIE
  Jeśli nakładka grzewcza jest używana przez kilka godzin, zalecamy ustawienie najniższej temperatury na sterowniku, aby uniknąć przegrzania rozgrzanej części ciała, co może prowadzić do oparzeń skóry.

Automatyczne wyłączanie
Ta poduszka grzewcza jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania. Spowoduje to wyłączenie dopływu ciepła ok. 90 minut po pierwszym użyciu podkładki rozgrzewającej. Część ustawień temperatury wyświetlanych na sterowniku zaczyna wówczas migać. Aby poduszka rozgrzewająca mogła zostać ponownie włączona, boczny przełącznik suwakowy (3) musi najpierw zostać ustawiony w pozycji „0” (WYŁ.). Po około 5 sekundach możliwe jest ponowne włączenie.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (4)

Wyłączanie
Aby wyłączyć poduszkę grzewczą, ustaw przełącznik suwakowy (3) z boku regulatora w pozycji „0” (WYŁ.). Wyświetlacz ustawień temperatury nie jest już podświetlony.

UWAGA:
Jeśli poduszka grzewcza nie jest używana, przełącz boczny przełącznik suwakowy (3) z pozycji ON/OFF na pozycję „0” (OFF) i odłącz wtyczkę z gniazdka. Następnie odłącz sterowanie od podkładki grzewczej, odłączając złącze wtyczki.

Czyszczenie i konserwacja

 • OSTRZEŻENIE
  Przed czyszczeniem zawsze najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie odłącz sterownik od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
 • UWAGA
  Sterowanie nigdy nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
 • Do czyszczenia regulatora użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki. Nie używaj żadnych chemicznych ani ściernych środków czyszczących.
 • Pokrowiec tekstylny można czyścić zgodnie z symbolami na etykiecie i przed czyszczeniem należy go zdjąć z podkładki grzewczej.
 • Małe ślady na poduszce grzewczej można usunąć za pomocą adamp ściereczką iw razie potrzeby niewielką ilością płynnego środka piorącego do delikatnych rzeczy.
 • UWAGA
  Należy pamiętać, że podkładki grzewczej nie wolno czyścić chemicznie, wykręcać, suszyć w suszarce, maglować ani prasować. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
 • Podkładkę można prać w pralce.
 • Ustaw pralkę na szczególnie delikatny cykl prania w temperaturze 30°C (cykl wełny). Użyj delikatnego środka piorącego i odmierz go zgodnie z zaleceniami producenta.
 • UWAGA
  Należy pamiętać, że częste mycie poduszki grzewczej ma negatywny wpływ na produkt. Dlatego podkładkę grzewczą należy prać w pralce maksymalnie 10 razy w okresie jej użytkowania.
 • Natychmiast po umyciu przywróć wkładkę grzewczą do pierwotnych wymiarów, gdy jest jeszcze damp i rozłóż go płasko na suszarce do suszenia.
 • UWAGA
  • Nie używaj kołków ani podobnych przedmiotów do mocowania podkładki cieplnej do wieszaka na ubrania. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
  • Nie podłączaj ponownie sterownika do poduszki grzewczej, dopóki połączenie wtykowe i poduszka cieplna nie będą całkowicie suche. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
 • OSTRZEŻENIE
  Nigdy nie włączaj poduszki grzewczej, aby ją wysuszyć! W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Przechowywanie

Jeśli nie planujesz używać poduszki grzewczej przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie jej w oryginalnym opakowaniu. W tym celu należy odłączyć sterowanie od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe.

UWAGA

 • Przed schowaniem należy odczekać, aż podkładka grzewcza ostygnie. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może ulec uszkodzeniu.
 • Aby uniknąć ostrych zagięć poduszki grzewczej, nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów podczas jej przechowywania.

Sprzedaż
Ze względu na ochronę środowiska nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego lokalnego punktu zbiórki lub recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z Dyrektywą WE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów.

Co jeśli są problemy?

Problem Spowodować Rozwiązanie
Ustawienia temperatury nie są podświetlone, gdy

– sterowanie jest prawidłowo podłączone do poduszki grzewczej

– wtyczka zasilania jest podłączona do działającego gniazdka

– boczny przełącznik suwakowy na sterowniku jest ustawiony w pozycji „I” (ON)

System bezpieczeństwa wyłączył poduszkę grzewczą na stałe. Odeślij poduszkę grzewczą i sterowanie do serwisu.

Dane techniczne

Zobacz tabliczkę znamionową na poduszce grzewczej.

Gwarancja/serwis

Więcej informacji na temat gwarancji i warunków gwarancji można znaleźć w dostarczonej ulotce gwarancyjnej.

Informacje kontaktowe

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Niemcy.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

Importer z Wielkiej Brytanii: Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne Wielka Brytania.

Dokumenty / Zasoby

Podkładka grzewcza beurer HK 58 [pdf] Instrukcja obsługi
HK 58 Podkładka rozgrzewająca, HK 58, Podkładka rozgrzewająca, Podkładka

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *