Beurer HK 54 Przytulna poduszka rozgrzewająca na ramiona i szyję 

HK 54 Przytulna poduszka rozgrzewająca na ramiona i szyję

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję użytkowania. Przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Udostępnić instrukcje użytkowania innym użytkownikom. W przypadku przekazania urządzenia należy przekazać instrukcję użytkowania także następnemu użytkownikowi.

Objaśnienie symboli

symbol.png UWAGA: Ostrzeżenie przed ryzykiem urazu lub zagrożenia dla zdrowia
symbol.png UWAGA: Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące możliwych uszkodzeń urządzenia/akcesoriów
symbol.png UWAGA: Ważna informacja
symbol.png Przeczytaj instrukcję symbol.png Nie wkładaj szpilek
symbol.png Nie używaj złożonej lub pomarszczonej symbol.png Nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0 – 3 lata)
symbol.png Producent
symbol.png Urządzenie posiada podwójną izolację ochronną i dlatego spełnia klasę ochrony 2.
symbol.png Prosimy o utylizację urządzenia zgodnie z Dyrektywą WE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
symbol.png Oddziel elementy opakowania i zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.
symbol.png Oznakowanie identyfikujące materiał opakowaniowy.
A = Kod materiału, B = Numer materiału:
1-7 = Tworzywa sztuczne, 20-22 = Papier i tektura
symbol.png Oddzielić produkt i elementy opakowania i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
symbol.png Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych.
symbol.png Znak oceny zgodności w Wielkiej Brytanii
symbol.png Produkty wyraźnie spełniają wymagania regulaminu technicznego
EUG.
symbol.png Tekstylia użyte do tego urządzenia spełniają surowe wymagania ekologiczne człowieka
Standard podatkowy Ouko 100, zweryfikowany przez Hohenstein Research Institute.
symbol.png Prać w maksymalnej temperaturze 30 °C, Bardzo delikatne pranie symbol.png Nie prasować
symbol.png Nie wybielać
symbol.png Nie czyścić chemicznie symbol.png Nie susz w suszarce bębnowej

Pozycje zawarte w pakiecie

Sprawdź, czy zewnętrzna część tekturowego opakowania dostawy jest nienaruszona i upewnij się, że cała zawartość jest obecna. Przed użyciem upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń urządzenia lub akcesoriów oraz że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą lub podanym adresem Biura Obsługi Klienta.

 • 1 poduszka cieplna
 • 1 Kontrola
 • 1 Instrukcja użytkowania
Opis
 1. Wtyczka zasilająca
 2. Kabel zasilający
 3. Kontrola
 4. Podświetlane ustawienia temperatury
 5. Suwak do włączania/wyłączania i ustawień temperatury
 6. Złącze wtykowe
  Opis

Ważne instrukcje Zachowaj do wykorzystania w przyszłości

symbol.png OSTRZEŻENIE

 • Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne (porażenie prądem, oparzenia skóry, pożar). Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń mają na celu nie tylko ochronę zdrowia Twojego i innych osób, ale także ochronę produktu.
  Z tego powodu należy zwrócić uwagę na te wskazówki bezpieczeństwa i dołączyć te instrukcje przy przekazywaniu produktu innym osobom.
 • Ta poduszka nie może być używana przez osoby, które nie są wrażliwe na ciepło lub przez inne wrażliwe osoby, które mogą nie być w stanie zareagować na przegrzanie (np. diabetycy, osoby ze zmianami skórnymi spowodowanymi chorobą lub bliznami na tkance w obszarze aplikacji, po zażyciu leki przeciwbólowe lub alkohol).
 • Ta poduszka nie może być używana przez bardzo małe dzieci (0-3 lata), ponieważ nie są one w stanie zareagować na przegrzanie.
 • Poduszka grzewcza może być używana przez dzieci powyżej 3 roku życia i poniżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane. W tym celu sterowanie musi być zawsze ustawione na minimalną temperaturę.
 • Ta poduszka może być używana przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane i zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z poduszki, i są w pełni świadomi wynikających z tego zagrożeń związanych z użytkowaniem.
 • Dzieci nie mogą bawić się poduszką grzewczą.
 • Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
 • Ta poduszka cieplna nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach.
 • Ta poduszka cieplna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego/prywatnego, a nie do użytku komercyjnego.
 • Nie wkładaj szpilek.
 • Nie używaj poskładanych lub pomarszczonych
 • Nie używać, jeśli jest mokry.
 • Ta poduszka grzewcza może być używana tylko w połączeniu z kontrolą wyszczególnioną na etykiecie.
 • Ta poduszka grzewcza może być podłączona tylko do sieci voltage, który jest określony na etykiecie.
 • Pola elektryczne i magnetyczne emitowane przez tę podkładkę cieplną mogą zakłócać działanie rozrusznika serca. Jednak nadal są znacznie poniżej limitów: natężenie pola elektrycznego: max. 5000 V/m, natężenie pola magnetycznego: max. 80 A/m, indukcja magnetyczna: max. 0.1 kaszy jaglanej. Dlatego przed użyciem tej poduszki należy skonsultować się z lekarzem i producentem rozrusznika serca.
 • Nie ciągnij, nie skręcaj ani nie zaginaj kabli.
 • Jeśli kabel i element sterujący poduszki grzewczej nie są prawidłowo ułożone, istnieje ryzyko zaplątania się, uduszenia, potknięcia się lub nadepnięcia na przewód i element sterujący. Użytkownik musi upewnić się, że nadmiarowe długości kabla i ogólnie kable są bezpiecznie poprowadzone.
 • Proszę często sprawdzać podkładkę grzewczą pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli takie oznaki są widoczne, jeśli podkładka grzewcza była używana niewłaściwie lub nie nagrzewa się, musi zostać sprawdzona przez producenta przed ponownym włączeniem.
 • Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać poduszki grzewczej (wraz z akcesoriami), ponieważ później nie można zagwarantować bezawaryjnej pracy. Nieprzestrzeganie tego spowoduje unieważnienie gwarancji.
 • Jeśli kabel zasilający tej poduszki grzewczej jest uszkodzony, należy go zutylizować. Jeśli nie można jej zdjąć, należy wyrzucić podkładkę grzewczą.
 • Nie wystawiaj sterowania i kabli na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Gdy ta poduszka cieplna jest włączona:
  – Nie kłaść na nim żadnych ostrych przedmiotów
  – Nie stawiaj na nim żadnych źródeł ciepła, takich jak termofory, poduszki grzewcze itp.
 • Podzespoły elektroniczne w sterowaniu nagrzewają się, gdy wkładka grzewcza jest używana. Z tego powodu nie wolno przykrywać ani umieszczać elementu sterującego na poduszce grzewczej, gdy jest używany.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać informacji odnoszących się do następujących rozdziałów: Eksploatacja, Czyszczenie i konserwacja, Przechowywanie.
 • W przypadku pytań dotyczących korzystania z naszych urządzeń prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Przeznaczenie

symbol.png UWAGA
Ta podkładka grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania ludzkiego ciała

Ekskluzywny kształt tej poduszki grzewczej został opracowany specjalnie do stosowania na ramionach i szyi.
Umieść poduszkę grzewczą na ramionach i naciągnij końce na klatkę piersiową. Magnetyczny zaczep utrzymuje podkładkę na miejscu. Aby uzyskać ciaśniejsze dopasowanie, można użyć zatrzasków. Aby cofnąć, po prostu rozsuń końce lub zwolnij zatrzaski.

Działanie

Bezpieczeństwo

symbol.png UWAGA

 • Poduszka grzewcza jest wyposażona w SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA. Ta technologia czujników zapewnia ochronę przed przegrzaniem na całej powierzchni poduszki grzewczej z automatycznym wyłączeniem w przypadku awarii. Jeśli SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA wyłączył płytę grzewczą, ustawienia temperatury nie są już podświetlone po włączeniu.
 • Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa poduszka grzewcza nie może być dalej obsługiwana po wystąpieniu usterki i musi zostać przesłana na podany adres serwisowy.
 • Nie podłączaj uszkodzonej poduszki cieplnej do innego elementu sterującego tego samego typu. Spowodowałoby to trwałe wyłączenie przez system bezpieczeństwa sterowania.
Pierwsze użycie

symbol.png UWAGA
Upewnij się, że poduszka grzewcza nie zwija się ani nie składa podczas użytkowania.

 • Aby korzystać z poduszki grzewczej, podłącz sterowanie do poduszki grzewczej, podłączając złącze.
 • Następnie podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.
  Włączanie
Włączanie

Aby włączyć poduszkę rozgrzewającą, ustaw suwak WŁ./WYŁ. i ustawienia temperatury na pozycję 1, 2 lub 3.
Ustawienia temperatury są podświetlone po włączeniu.

Ustawianie temperatury
 • Poziom 0: OFF
 • Poziom 1: minimalne ciepło
 • Poziom 2: średnie ciepło
 • Poziom 3: maksymalne ciepło

symbol.png UWAGA:
Najszybszym sposobem na rozgrzanie poduszki grzewczej jest wstępne ustawienie najwyższej temperatury.
symbol.png UWAGA:
Ta poduszka ma funkcję szybkiego nagrzewania, która pozwala na szybsze nagrzewanie się poduszki w ciągu pierwszych 10 minut.
symbol.pngOSTRZEŻENIE
Jeśli nakładka grzewcza jest używana przez kilka godzin, zalecamy ustawienie najniższej temperatury na sterowniku, aby uniknąć przegrzania rozgrzanej części ciała, co może prowadzić do oparzeń skóry.

Automatyczne wyłączanie

Ta poduszka jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania. Powoduje to wyłączenie dopływu ciepła ok. 90 minut po pierwszym użyciu poduszki grzewczej. Wyświetlacz ustawienia temperatury zaczyna migać. Aby płyta grzewcza mogła zostać ponownie włączona, suwak dla ustawień ON/OFF i temperatury (5) musi być najpierw ustawiony w pozycji „0” (OFF). Po około 5 sekundach można go ponownie włączyć.
Automatyczne wyłączanie

Wyłączanie

Aby wyłączyć płytę grzewczą, ustaw suwak ON/OFF i ustawienia temperatury w pozycji „0” (OFF). Ustawienia temperatury nie są już wtedy podświetlone.

symbol.png UWAGA:
Jeśli podkładka grzewcza nie jest używana, przestaw suwak boczny na ON/OFF do ustawienia „0” (OFF) i odłącz wtyczkę z gniazdka. Następnie odłącz sterowanie od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe.

Czyszczenie i konserwacja

symbol.png OSTRZEŻENIE
Przed czyszczeniem zawsze najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie odłącz sterownik od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

symbol.png UWAGA
Sterowanie nigdy nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

 • Do czyszczenia regulatora użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki. Nie używaj żadnych chemicznych ani ściernych środków czyszczących.
 • Małe ślady na poduszce grzewczej można usunąć za pomocą adamp szmatką i w razie potrzeby z niewielką ilością płynnego detergentu do delikatnego prania.

symbol.png UWAGA
Należy pamiętać, że podkładki grzewczej nie wolno czyścić chemicznie, wykręcać, suszyć w suszarce bębnowej, maglować ani prasować. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.

 • Podkładkę można prać w pralce.
 • Ustaw pralkę na szczególnie delikatny cykl prania w temperaturze 30 °C (cykl dla wełny). Użyj delikatnego detergentu do prania i odmierz go zgodnie z zaleceniami producenta.

symbol.png UWAGA
Należy pamiętać, że częste mycie poduszki grzewczej ma negatywny wpływ na produkt. Dlatego podkładkę grzewczą należy prać w pralce maksymalnie 10 razy w okresie jej użytkowania.

 • Natychmiast po umyciu przywróć wkładkę grzewczą do pierwotnych wymiarów, gdy jest jeszcze damp i rozłóż go płasko na suszarce do suszenia.

symbol.png UWAGA

 • Nie używaj kołków ani podobnych przedmiotów do mocowania podkładki cieplnej do wieszaka na ubrania. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
 • Nie podłączaj ponownie sterownika do poduszki grzewczej, dopóki połączenie wtykowe i poduszka cieplna nie będą całkowicie suche. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.

symbol.png OSTRZEŻENIE
Nigdy nie włączaj podkładki grzewczej, aby ją wysuszyć! W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie włączaj podkładki grzewczej, aby ją wysuszyć! W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Przechowywanie

Jeśli nie planujesz używać poduszki grzewczej przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie jej w oryginalnym opakowaniu. W tym celu należy odłączyć sterowanie od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe.

symbol.png UWAGA

 • Przed przechowywaniem poczekaj, aż podkładka grzewcza ostygnie. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
 • Aby uniknąć ostrych zagięć poduszki grzewczej, nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów podczas jej przechowywania.

Sprzedaż

symbol.png Ze względu na ochronę środowiska nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego lokalnego punktu zbiórki lub recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z Dyrektywą WE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów.

A jeśli pojawią się problemy?

Problem Spowodować Rozwiązanie
Ustawienia temperatury nie są podświetlone, gdy
 • sterowanie jest prawidłowo podłączone do poduszki grzewczej
 • wtyczka zasilania jest podłączona do działającego gniazdka
 • suwak jest ustawiony na 1, 2 lub 3
System bezpieczeństwa wyłączył poduszkę grzewczą na stałe. Odeślij poduszkę grzewczą i sterowanie do serwisu.

Dane techniczne

Zobacz tabliczkę znamionową na poduszce grzewczej.

Gwarancja / serwis

Więcej informacji na temat gwarancji i warunków gwarancji można znaleźć w dostarczonej ulotce gwarancyjnej.

symbol.png
Importer z Wielkiej Brytanii: Beurer UK Ltd.

Apartament 16, Stonecrops Place
• Droga Cisowego Drzewa
• WA3 2SH Golborne
• Zjednoczone Królestwo
symbol.pngBeurer GmbH
• ul.Söflinger 218
• 89077 Ulm, Niemcy
www.beurer.com

www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com

Beurer-Logo.png

Dokumenty / Zasoby

Beurer HK 54 Przytulna poduszka rozgrzewająca na ramiona i szyję [pdf] Instrukcja obsługi
HK 54 Przytulna poduszka rozgrzewająca na ramiona i szyję, HK 54 Cosy, Podkładka rozgrzewająca na ramiona i szyję, Poduszka rozgrzewająca na szyję, Poduszka rozgrzewająca, Podkładka, Na ramię

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *