beurer-HK-45-Cosy-Heat Pad-logo

Beurer HK 45 Przytulna nakładka grzewczabeurer-HK-45-Cosy-Heat-Pad-produkt

Objaśnienie symboli

Na urządzeniu, w niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:

 • Przeczytaj instrukcję!
 • Nie wkładaj szpilek!
 • Nie używaj pofałdowanych lub pofałdowanych!
 • Nie do użytku przez bardzo małe dzieci (0 3 lata).
 • Utylizuj opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska environmental
 • Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych.
 • Urządzenie posiada podwójną izolację ochronną i dlatego spełnia wymagania klasy ochronności 2.
 • Prać w maksymalnej temperaturze 30 °C, Bardzo delikatne pranie
 • Nie wybielać
 • Nie susz w suszarce bębnowej
 • Nie prasować
 • Nie czyścić chemicznie
 • Producent
 • Produkty wyraźnie spełniają wymagania przepisów technicznych EUG.
 • Prosimy o utylizację urządzenia zgodnie z Dyrektywą WE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
 • Symbol KEMAKEUR dokumentuje bezpieczeństwo i zgodność z normami produktu elektrycznego.
 • Znak oceny zgodności w Wielkiej Brytanii
 • Tekstylia użyte do tego urządzenia spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące ekologii człowieka Oeko Tex Standard 100, potwierdzone przez Instytut Badawczy Hohenstein.
 • OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie przed ryzykiem urazu lub zagrożenia dla zdrowia
 • UWAGA: Informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące możliwego uszkodzenia urządzenia/akcesoriów.
 • UWAGA: Ważna informacja.

Pozycje zawarte w pakiecie

Sprawdź, czy zewnętrzna część tekturowego opakowania dostawy jest nienaruszona i upewnij się, że cała zawartość jest obecna. Przed użyciem upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń urządzenia lub akcesoriów oraz że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą lub podanym adresem Biura Obsługi Klienta.

 • 1 poduszka cieplna
 • Pokrywa 1
 • 1 Kontrola
 • 1 instrukcja użytkowania

Opis

 1. Wtyczka zasilająca
 2. Kabel zasilający
 3. Kontrola
 4. Podświetlane ustawienia temperatury
 5. Suwak do włączania/wyłączania i ustawień temperatury
 6. Złącze wtykowebeurer-HK-45-Cosy-Podkładka-ciepła-fig-1

Ważne instrukcje Zachowaj do wykorzystania w przyszłości

OSTRZEŻENIE

 • Nieprzestrzeganie poniższych uwag może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne (porażenie prądem, oparzenia skóry, pożar). Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń mają na celu nie tylko ochronę zdrowia Twojego i innych osób, ale także ochronę produktu. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na te wskazówki bezpieczeństwa i dołączyć te instrukcje przy przekazywaniu produktu innym osobom.
 • Ta poduszka nie może być używana przez osoby, które nie są wrażliwe na ciepło lub przez inne wrażliwe osoby, które mogą nie być w stanie zareagować na przegrzanie (np. diabetycy, osoby ze zmianami skórnymi spowodowanymi chorobą lub bliznami na tkance w obszarze aplikacji, po przyjmowanie leków przeciwbólowych lub alkoholu).
 • Ta poduszka nie może być używana przez bardzo małe dzieci (w wieku 0 lat), ponieważ nie są one w stanie zareagować na przegrzanie.
 • Poduszka grzewcza może być używana przez dzieci powyżej 3 roku życia i poniżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane. W tym celu sterowanie musi być zawsze ustawione na minimalną temperaturę.
 • Ta poduszka może być używana przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane i zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z poduszki, i są w pełni świadomi wynikających z tego zagrożeń związanych z użytkowaniem.
 • Dzieci nie mogą bawić się poduszką grzewczą.
 • Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
 • Ta poduszka cieplna nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach.
 • Ta poduszka cieplna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego/prywatnego, a nie do użytku komercyjnego.
 • Nie wkładaj szpilek.
 • Nie używać po złożeniu lub zbiciu.
 • Nie używać, jeśli jest mokry.
 • Ta poduszka grzewcza może być używana tylko w połączeniu z kontrolą wyszczególnioną na etykiecie.
 • Ta poduszka grzewcza może być podłączona tylko do sieci voltage, który jest określony na etykiecie.
 • Pola elektryczne i magnetyczne emitowane przez tę podkładkę cieplną mogą zakłócać działanie rozrusznika serca. Jednak nadal są znacznie poniżej limitów: natężenie pola elektrycznego: max. 5000 V/m, natężenie pola magnetycznego: max. 80 A/m, indukcja magnetyczna: max. 0.1 militesli. Dlatego przed użyciem tej nakładki grzewczej skonsultuj się z lekarzem i producentem rozrusznika serca.
 • Nie ciągnij, nie skręcaj ani nie zaginaj kabli.
 • Jeśli kabel i element sterujący poduszki grzewczej nie są prawidłowo ułożone, istnieje ryzyko zaplątania się, uduszenia, potknięcia się lub nadepnięcia na przewód i element sterujący. Użytkownik musi upewnić się, że nadmierna długość kabla i ogólnie kable są bezpiecznie poprowadzone.
 • Proszę często sprawdzać podkładkę grzewczą pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli takie oznaki są widoczne, jeśli podkładka grzewcza była używana niewłaściwie lub nie nagrzewa się, musi zostać sprawdzona przez producenta przed ponownym włączeniem.
 • Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie otwierać ani naprawiać poduszki grzewczej (w tym akcesoriów), ponieważ nie można już później zagwarantować bezbłędnego działania. Nieprzestrzeganie tego spowoduje unieważnienie gwarancji.
 • Jeśli kabel zasilający tej poduszki grzewczej jest uszkodzony, należy go zutylizować. Jeśli nie można jej zdjąć, należy wyrzucić podkładkę grzewczą.
 • Gdy ta poduszka cieplna jest włączona:
  • Nie umieszczaj na nim żadnych ostrych przedmiotów
  • Nie umieszczaj na nim żadnych źródeł ciepła, takich jak termofory, poduszki grzewcze itp.
 • Podzespoły elektroniczne w sterowaniu nagrzewają się, gdy wkładka grzewcza jest używana. Z tego powodu nie wolno przykrywać ani umieszczać elementu sterującego na poduszce grzewczej, gdy jest używany.
 • Należy koniecznie przestrzegać informacji odnoszących się do następujących rozdziałów: Eksploatacja, Czyszczenie i konserwacja oraz Przechowywanie.
 • W przypadku pytań dotyczących korzystania z naszych urządzeń prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Przeznaczenie

UWAGA
Ta podkładka grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania ludzkiego ciała.

Działanie

Bezpieczeństwo

UWAGA

 • Poduszka grzewcza jest wyposażona w SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA. Ta technologia czujników zapewnia ochronę przed przegrzaniem na całej powierzchni poduszki grzewczej z automatycznym wyłączeniem w przypadku awarii. Jeśli SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA wyłączył płytę grzewczą, ustawienia temperatury nie są już podświetlone po włączeniu.
 • Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa poduszka grzewcza nie może być dalej obsługiwana po wystąpieniu usterki i musi zostać przesłana na podany adres serwisowy.
 • Nie podłączaj uszkodzonej poduszki cieplnej do innego elementu sterującego tego samego typu. Spowodowałoby to trwałe wyłączenie przez system bezpieczeństwa sterowania.

Pierwsze użycie

UWAGA
Upewnij się, że poduszka grzewcza nie zwija się ani nie składa podczas użytkowania.

 • Aby korzystać z poduszki grzewczej, podłącz sterowanie do poduszki grzewczej, podłączając złącze.
 • Następnie podłącz wtyczkę do głównego gniazdka.beurer-HK-45-Cosy-Podkładka-ciepła-fig-2

Włączanie
Aby włączyć płytę grzewczą, ustaw suwak ON/OFF i ustawienia temperatury na ustawienie 1, 2 lub 3. Ustawienia temperatury są podświetlone po włączeniu.

Ustawianie temperatury

 • Poziom 0: WYŁ
 • Poziom 1: minimalne ciepło
 • Poziom 2: średnie ciepło
 • Poziom 3: maksymalne ciepło

UWAGA:
Najszybszym sposobem na rozgrzanie poduszki grzewczej jest wstępne ustawienie najwyższej temperatury.

UWAGA:
Te poduszki grzewcze mają funkcję szybkiego nagrzewania, która pozwala na szybsze nagrzewanie się podkładki w ciągu pierwszych 10 minut.

OSTRZEŻENIE
Jeśli nakładka grzewcza jest używana przez kilka godzin, zalecamy ustawienie najniższej temperatury na sterowniku, aby uniknąć przegrzania rozgrzanej części ciała, co może prowadzić do oparzeń skóry.

Automatyczne wyłączanie
Ta poduszka elektryczna jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania. Powoduje to wyłączenie dopływu ciepła o ok. 90 godz. 5 minut po pierwszym użyciu poduszki grzewczej. Wyświetlacz ustawienia temperatury zaczyna wtedy migać. Aby płyta grzewcza mogła zostać ponownie włączona, suwak dla ustawień ON/OFF i temperatury (0) musi być najpierw ustawiony w pozycji „5” (OFF). Po około XNUMX sekundach można go ponownie włączyć.beurer-HK-45-Cosy-Podkładka-ciepła-fig-3

Wyłączanie
Aby wyłączyć płytę grzewczą, ustaw suwak ON/OFF i ustawienia temperatury w pozycji „0” (OFF). Ustawienia temperatury nie są już wtedy podświetlone.

UWAGA:
Jeśli podkładka grzewcza nie jest używana, przestaw suwak boczny na ON/OFF do ustawienia „0” (OFF) i odłącz wtyczkę z gniazdka. Następnie odłącz sterownik od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe.

Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE
Przed czyszczeniem zawsze najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie odłącz sterownik od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

UWAGA
Sterowanie nigdy nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

 • Do czyszczenia regulatora użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki. Nie używaj żadnych chemicznych ani ściernych środków czyszczących.
 • Pokrycie tekstylne można czyścić zgodnie z symbolami na etykiecie i przed czyszczeniem należy je zdjąć z poduszki grzewczej.
 • Małe ślady na poduszce grzewczej można usunąć za pomocą adamp szmatką i w razie potrzeby z niewielką ilością płynnego detergentu do delikatnego prania.

UWAGA
Należy pamiętać, że podkładki grzewczej nie wolno czyścić chemicznie, wykręcać, suszyć w suszarce, maglować ani prasować. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.

 • Podkładkę można prać w pralce.
 • Ustaw pralkę na szczególnie delikatny cykl prania w temperaturze 30 °C (cykl dla wełny). Użyj delikatnego detergentu do prania i odmierz go zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA
Należy pamiętać, że częste mycie poduszki grzewczej ma negatywny wpływ na produkt. Dlatego podkładkę grzewczą należy prać w pralce maksymalnie 10 razy w okresie jej użytkowania.

 • Natychmiast po umyciu przywróć wkładkę grzewczą do pierwotnych wymiarów, gdy jest jeszcze damp i rozłóż go płasko na suszarce do suszenia.

UWAGA

 • Nie używaj kołków ani podobnych przedmiotów do mocowania podkładki cieplnej do wieszaka na ubrania. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
 • Nie podłączaj ponownie sterownika do poduszki grzewczej, dopóki połączenie wtykowe i poduszka cieplna nie będą całkowicie suche. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie włączaj poduszki grzewczej, aby ją wysuszyć! W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Przechowywanie

Jeśli nie planujesz używać poduszki grzewczej przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie jej w oryginalnym opakowaniu. W tym celu należy odłączyć sterowanie od poduszki grzewczej, odłączając przewód
sprzęganie wtyczek.

UWAGA

 • Przed przechowywaniem poczekaj, aż podkładka grzewcza ostygnie. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
 • Aby uniknąć ostrych zagięć poduszki grzewczej, nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów podczas jej przechowywania.

Sprzedaż
Ze względu na ochronę środowiska nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego lokalnego punktu zbiórki lub recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z Dyrektywą WE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów.

A jeśli pojawią się problemy?

Problem Spowodować Rozwiązanie
Ustawienia temperatury nie są podświetlone, gdy

– sterowanie jest prawidłowo podłączone do poduszki grzewczej

– wtyczka zasilania jest podłączona do działającego gniazdka

– suwak ustawiony na 1, 2 lub 3

System bezpieczeństwa wyłączył poduszkę grzewczą na stałe. Odeślij poduszkę grzewczą i sterowanie do serwisu.

Dane techniczne
Zobacz tabliczkę znamionową na poduszce grzewczej.

Gwarancja/serwis
Więcej informacji na temat gwarancji i warunków gwarancji można znaleźć w dostarczonej ulotce gwarancyjnej.

Dokumenty / Zasoby

Beurer HK 45 Przytulna nakładka grzewcza [pdf] Instrukcja obsługi
HK 45 Cosy, Poduszka grzewcza, Poduszka grzewcza HK 45 Cosy

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *