LOGO firmy Beurer

Beurer HK 123 XXL Nordic LE elektryczna podkładka grzewcza

Beurer-HK-123-XXL-Nordic-LE-Electric-Heat-Pad-PRODUCT

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Przestrzegaj ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Udostępnij instrukcje użytkowania innym użytkownikom. W przypadku przekazania urządzenia należy przekazać instrukcję obsługi także następnemu użytkownikowi.

Objaśnienie symboli

Na urządzeniu, w niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:

 • OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie przed ryzykiem obrażeń lub zagrożeniami dla zdrowia
 • UWAGA: Informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące możliwego uszkodzenia urządzenia/akcesoriów
 • UWAGA: Ważna informacja
 • Przeczytaj instrukcję
 • Nie używaj złożonej lub pomarszczonej
 • Nie wkładaj szpilek
 • Nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0 – 3 lata)
 • Urządzenie posiada podwójną izolację ochronną i dlatego spełnia klasę ochrony 2.
 • Prosimy o utylizację urządzenia zgodnie z Dyrektywą WE – WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment).
 • Oddziel elementy opakowania i zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.
 • Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych.
 • Znak oceny zgodności w Wielkiej Brytanii
 • Symbol KEMA-KEUR dokumentuje bezpieczeństwo i zgodność z normami produktu elektrycznego.
 • Produkty wyraźnie spełniają wymagania przepisów technicznych EUG.
 • Kod producenta dla danych produkcyjnych
 • Tekstylia użyte do tego urządzenia spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące ekologii człowieka Oeko Tex Standard 100, potwierdzone przez Instytut Badawczy Hohenstein.
 • Prać w maksymalnej temperaturze 30 °C, Bardzo delikatne pranie
 • Nie czyścić chemicznie
 • Nie prasować
 • Nie wybielać
 • Nie susz w suszarce bębnowej

Pozycje zawarte w pakiecie

Sprawdź, czy zewnętrzna część tekturowego opakowania dostawy jest nienaruszona i upewnij się, że cała zawartość jest obecna. Przed użyciem upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń urządzenia lub akcesoriów oraz że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą lub podanym adresem Biura Obsługi Klienta.

 • 1 poduszka cieplna
 • 1 Kontrola
 • 1 Instrukcja użytkowania

Opis

Beurer-HK-123-XXL-Nordic-LE-Electric-Heat-Pad-FIG-1

 1. Wtyczka zasilająca
 2. Kabel zasilający
 3. Kontrola
 4. Podświetlane ustawienia temperatury
 5. Suwak do włączania/wyłączania i ustawień temperatury
 6. Złącze wtykowe

Ważne instrukcje Zachowaj do wykorzystania w przyszłości

OSTRZEŻENIE

 • Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne (porażenie prądem, oparzenia skóry, pożar). Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń mają na celu nie tylko ochronę zdrowia Twojego i innych osób, ale także ochronę produktu. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na te wskazówki bezpieczeństwa i dołączyć te instrukcje przy przekazywaniu produktu innym osobom.
 • Ta poduszka rozgrzewająca nie może być używana przez osoby, które nie są wrażliwe na ciepło lub przez inne osoby wrażliwe, które mogą nie być w stanie zareagować na przegrzanie (np. leki przeciwbólowe lub alkohol).
 • Ta poduszka nie może być używana przez bardzo małe dzieci (0-3 lata), ponieważ nie są one w stanie zareagować na przegrzanie.
 • Poduszka grzewcza może być używana przez dzieci powyżej 3 roku życia i poniżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane. W tym celu sterowanie musi być zawsze ustawione na minimalną temperaturę.
 • Ta poduszka może być używana przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane i zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z poduszki, i są w pełni świadomi wynikających z tego zagrożeń związanych z użytkowaniem.
 • Dzieci nie mogą bawić się poduszką grzewczą.
 • Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
 • Ta poduszka cieplna nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach.
 • Ta podkładka grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego/prywatnego, a nie do użytku komercyjnego.
 • Nie wkładaj szpilek.
 • Nie używaj poskładanych lub pomarszczonych
 • Nie używać, jeśli jest mokry.
 • Ta poduszka grzewcza może być używana tylko w połączeniu z kontrolą wyszczególnioną na etykiecie.
 • Ta poduszka grzewcza może być podłączona tylko do sieci voltage, który jest określony na etykiecie.
 • Pola elektryczne i magnetyczne emitowane przez tę podkładkę grzewczą mogą zakłócać działanie rozrusznika serca. Jednak nadal są one znacznie poniżej limitów: natężenie pola elektrycznego: max. 5000 V/m, siła pola magnetycznego: max. 80 A/m, gęstość strumienia magnetycznego: max. 0.1 milita-sla. Dlatego przed użyciem tej podkładki grzewczej należy skonsultować się z lekarzem i producentem rozrusznika serca.
 • Nie ciągnij, nie skręcaj ani nie zaginaj kabli.
 • Jeśli kabel i element sterujący poduszki grzewczej nie są prawidłowo ułożone, istnieje ryzyko zaplątania się, uduszenia, potknięcia się lub nadepnięcia na przewód i element sterujący. Użytkownik musi upewnić się, że nadmiarowe długości kabla i ogólnie kable są bezpiecznie poprowadzone.
 • Proszę często sprawdzać tę podkładkę cieplną pod kątem oznak zużycia
  lub uszkodzenia. Jeśli takie oznaki są widoczne, jeśli podkładka grzewcza była używana niewłaściwie lub nie nagrzewa się, musi zostać sprawdzona przez producenta przed ponownym włączeniem.
 • Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie otwierać ani naprawiać poduszki grzewczej (w tym akcesoriów), ponieważ nie można już później zagwarantować bezbłędnego działania. Nieprzestrzeganie tego spowoduje unieważnienie gwarancji.
 • Jeśli kabel zasilający tej poduszki grzewczej jest uszkodzony, należy go zutylizować. Jeśli nie można jej zdjąć, należy wyrzucić podkładkę grzewczą.
 • Nie wystawiaj sterowania i kabli na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Gdy ta poduszka cieplna jest włączona:
  • Nie umieszczaj na nim żadnych ostrych przedmiotów
  • Nie umieszczaj na nim żadnych źródeł ciepła, takich jak termofory, poduszki grzewcze itp.
 • Podzespoły elektroniczne w sterowaniu nagrzewają się, gdy wkładka grzewcza jest używana. Z tego powodu nie wolno przykrywać ani umieszczać elementu sterującego na poduszce grzewczej, gdy jest używany.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać informacji odnoszących się do następujących rozdziałów: Eksploatacja, Czyszczenie i konserwacja, Przechowywanie.
 • W przypadku pytań dotyczących korzystania z naszych urządzeń prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Przeznaczenie

UWAGA
Ta podkładka grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania ludzkiego ciała.

Działanie

Bezpieczeństwo

UWAGA

 • Poduszka grzewcza jest wyposażona w SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA. Ta technologia czujników zapewnia ochronę przed przegrzaniem na całej powierzchni poduszki grzewczej z automatycznym wyłączeniem w przypadku awarii. Jeśli SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA wyłączył płytę grzewczą, ustawienia temperatury nie są już podświetlone po włączeniu.
 • Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa poduszki grzewczej nie można używać po wystąpieniu usterki i należy ją odesłać na podany adres serwisu.
 • Nie podłączaj uszkodzonej poduszki cieplnej do innego elementu sterującego tego samego typu. Spowodowałoby to trwałe wyłączenie przez system bezpieczeństwa sterowania.
Pierwsze użycie

UWAGA
Upewnij się, że poduszka grzewcza nie zwija się ani nie składa podczas użytkowania.

 • Aby korzystać z poduszki grzewczej, podłącz sterowanie do poduszki grzewczej, podłączając złącze.
 • Następnie podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.

Beurer-HK-123-XXL-Nordic-LE-Electric-Heat-Pad-FIG-2

Włączanie
Aby włączyć płytę grzewczą, ustaw suwak ON/OFF i ustawienia temperatury na ustawienie 1, 2 lub 3. Ustawienia temperatury są podświetlone po włączeniu.

Ustawianie temperatury

 1. Poziom 0: WYŁ
 2. Poziom 1: minimalne ciepło
 3. Poziom 2: średnie ciepło
 4. Poziom 3: maksymalne ciepło

UWAGA:
Najszybszym sposobem na rozgrzanie poduszki grzewczej jest wstępne ustawienie najwyższej temperatury.

UWAGA:
Ta poduszka ma funkcję szybkiego nagrzewania, która pozwala na szybsze nagrzewanie się poduszki w ciągu pierwszych 10 minut.

OSTRZEŻENIE
Jeśli nakładka grzewcza jest używana przez kilka godzin, zalecamy ustawienie najniższej temperatury na sterowniku, aby uniknąć przegrzania rozgrzanej części ciała, co może prowadzić do oparzeń skóry.

Automatyczne wyłączanie
Ta poduszka grzewcza jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania. Spowoduje to wyłączenie dopływu ciepła na ok. 90 minut po pierwszym użyciu podkładki rozgrzewającej. Następnie wyświetlacz ustawienia temperatury zacznie migać. Aby poduszka grzewcza mogła zostać ponownie włączona, suwak WŁ./WYŁ. i ustawienia temperatury (5) musi najpierw zostać ustawiony w pozycji „0” (WYŁ.). Po około 5 sekundach możliwe jest ponowne włączenie.

Wyłączanie
Aby wyłączyć płytę grzewczą, ustaw suwak ON/OFF i ustawienia temperatury w pozycji „0” (OFF). Ustawienia temperatury nie są już wtedy podświetlone.

UWAGA:
Jeśli podkładka grzewcza nie jest używana, przestaw suwak boczny na ON/OFF do ustawienia „0” (OFF) i odłącz wtyczkę z gniazdka. Następnie odłącz sterowanie od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe.

Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE
Przed czyszczeniem zawsze najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie odłącz sterownik od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

UWAGA
Sterowanie nigdy nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

 • Do czyszczenia regulatora użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki. Nie używaj żadnych chemicznych ani ściernych środków czyszczących.
 • Małe ślady na poduszce grzewczej można usunąć za pomocą adamp ściereczką iw razie potrzeby niewielką ilością płynnego środka piorącego do delikatnego prania.

UWAGA
Należy pamiętać, że podkładki grzewczej nie wolno czyścić chemicznie, wykręcać, suszyć w suszarce bębnowej, maglować ani prasować. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.

 • Podkładkę można prać w pralce.
 • Ustaw pralkę na szczególnie delikatny cykl prania w temperaturze 30 °C (cykl dla wełny). Użyj delikatnego detergentu do prania i odmierz go zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA
Należy pamiętać, że częste mycie podkładki grzewczej ma negatywny wpływ na produkt. Podkładkę grzewczą należy zatem prać w pralce maksymalnie 10 razy w ciągu jej życia. Natychmiast po umyciu przywróć kształt podkładki grzewczej do jej pierwotnych wymiarów, gdy jest jeszcze damp i rozłóż go płasko na suszarce do suszenia.

UWAGA

 • Nie używaj kołków ani podobnych przedmiotów do mocowania podkładki cieplnej do wieszaka na ubrania. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
 • Nie podłączaj ponownie sterownika do poduszki grzewczej, dopóki połączenie wtykowe i poduszka cieplna nie będą całkowicie suche. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie włączaj poduszki grzewczej, aby ją wysuszyć! W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Przechowywanie

Jeśli nie planujesz używać poduszki grzewczej przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie jej w oryginalnym opakowaniu. W tym celu należy odłączyć sterowanie od poduszki grzewczej, odłączając złącze wtykowe.

UWAGA

 • Przed przechowywaniem poczekaj, aż podkładka grzewcza ostygnie. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
 • Aby uniknąć ostrych zagięć poduszki grzewczej, nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów podczas jej przechowywania.

Sprzedaż

Ze względu na ochronę środowiska nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego lokalnego punktu zbiórki lub recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z Dyrektywą WE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów.

Co jeśli są problemy?

Problem Spowodować Rozwiązanie
Ustawienia temperatury nie są podświetlone, gdy

– sterowanie jest prawidłowo podłączone do poduszki grzewczej

– wtyczka zasilania jest podłączona do działającego gniazdka

– suwak ustawiony na 1, 2 lub 3

System bezpieczeństwa wyłączył poduszkę grzewczą na stałe. Odeślij poduszkę grzewczą i sterowanie do serwisu.

Dane techniczne

Zobacz tabliczkę znamionową na poduszce grzewczej.

Gwarancja / serwis

Więcej informacji na temat gwarancji i warunków gwarancji można znaleźć w dostarczonej ulotce gwarancyjnej.

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Niemcy www.beurer.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com www.beurer-healthguide.com

Dokumenty / Zasoby

Beurer HK 123 XXL Nordic LE elektryczna podkładka grzewcza [pdf] Instrukcje
HK 123 XXL Nordic LE elektryczna podkładka grzewcza, HK 123 XXL, Nordic LE elektryczna podkładka grzewcza, elektryczna podkładka grzewcza, podkładka grzewcza

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *