Słuchawki bezprzewodowe BASS JAXX KAWAII HP-0826 Bubble

Słuchawki bezprzewodowe BASS JAXX KAWAII HP-0826 Bubble

Wprowadzenie

Gratulujemy i dziękujemy za wybór bezprzewodowych słuchawek Kawaii Bubble. Ta instrukcja pomoże ci obsługiwać bezprzewodowe słuchawki Kawaii Bubble, ale najpierw powinieneś zapoznać się z funkcją Bluetooth swojego telefonu komórkowego lub innych urządzeń przed użyciem bezprzewodowych słuchawek Kawaii Bubble.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Prosimy o przestrzeganie zasad przedstawionych w niniejszej instrukcji szafy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
  Przed użyciem tych słuchawek Bluetooth gorąco zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji obsługi.
 2. Uważaj na wszelkie krawędzie, nierówne powierzchnie, części metalowe, akcesoria i ich opakowanie, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom lub uszkodzeniom.
 3. Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj tych słuchawek Bluetooth. Może to spowodować pożar, porażenie prądem, całkowitą awarię słuchawek Bluetooth itp. Wszystkie te elementy nie są objęte gwarancją.
 4. Do czyszczenia słuchawek Bluetooth nie używaj rozcieńczalnika ani płynu lotnego.
 5. Nie używaj słuchawek Bluetooth w niebezpiecznych miejscach.

Zawartość opakowania

 • 1X bezprzewodowe słuchawki Kawaii Bubble
  Zawartość opakowania słuchawek bezprzewodowych BASS JAXX KAWAII HP-0826 Bubble
 • 1X kabel Micro USB
  Zawartość opakowania słuchawek bezprzewodowych BASS JAXX KAWAII HP-0826 Bubble
 • 1 X Instrukcja obsługi
  Zawartość opakowania słuchawek bezprzewodowych BASS JAXX KAWAII HP-0826 Bubble

Diagram połączeń

Słuchawki bezprzewodowe BASS JAXX KAWAII HP-0826 Bubbleview

Jak używać

Funkcje ogólne
Pożądany rezultat Wymagane działanie
Włącz i wejdź w tryb parowania Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączania przez 3 sekundy. Po włączeniu wskaźnik LED miga na czerwono/niebiesko.
Parowanie Użyj telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth lub innego urządzenia Bluetooth, aby wykonać niezbędne czynności parowania. Po sparowaniu wskaźnik LED powoli miga na niebiesko.
wyłączać Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania i wyłączania przez 3 sekundy.
Ładowanie Podłącz Micro USB do portu Micro USB. Podczas ładowania wskaźnik LED zmienia kolor na czerwony. Po pełnym naładowaniu wskaźnik LED gaśnie.
Odbieranie połączenia Naciśnij przycisk wł./wył., aby odebrać połączenie telefoniczne, naciśnij ponownie przycisk wł./wył., aby zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie. Kliknij dwukrotnie, aby ponownie wybrać ostatnią rozmowę.
Odtwórz/wstrzymaj muzykę Naciśnij przycisk On / Off, aby odtwarzać muzykę i naciśnij go ponownie, aby wstrzymać muzykę.
Parowanie z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem

Aby korzystać ze słuchawek Bluetooth, należy je najpierw sparować z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem Bluetooth. Po sparowaniu słuchawek Bluetooth z określonym telefonem komórkowym pozostaną one sparowane i automatycznie rozpoznają się, gdy znajdą się w zasięgu.

Parowanie z telefonem i rozrywką:

 • Włącz telefon i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest aktywna.
 • Włącz słuchawki, wejdź w tryb parowania.
 • Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie, postępując zgodnie z instrukcjami telefonu. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.
 • Po kilku sekundach telefon wyświetli listę „BT KAWAII HP” jako urządzenie wykrywające. Wybierz go i postępuj zgodnie z instrukcjami telefonu, aby wybrać to parowanie.
 • Telefon potwierdzi parowanie, a następnie naciśnij Tak/OK.
Ładowanie słuchawek

Ikona ostrzeżenia Ze względów bezpieczeństwa do ładowania produktu należy zawsze używać odpowiedniej ładowarki/adaptera wejściowego 5 V. NIE UŻYWAJ Szybko ładujący adapter USB do ładowania produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

Użyj kabla Micro USB dostarczonego z tymi słuchawkami. Podłącz
Wtyczkę Micro USB do portu ładowania Micro USB na słuchawkach umieszczonego w punkcie ① na schemacie słuchawek na stronie 2.
Podłącz wtyczkę USB do portu USB w komputerze lub zasilaczu sieciowym, aby aktywować ładowanie.

**Przed pierwszym użyciem należy ładować słuchawki przez co najmniej 2 godziny.

Wtyczka USB

Ostrzeżenie:

 • Musisz wybrać kwalifikowaną ładowarkę z zwykły producent.
  Musisz naładować słuchawki Bluetooth jeśli nie był używany przez ponad 6 miesięcy.

Specyfikacja Produktu

Średnica sterownika: 40 mm
Impedancja: 32 Ohm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Czułość: 100 dB +/- 3 dB
Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy 3. 7 V 200 mAh
Czas odtwarzania: 4 - 5 godzin
Czas ładowania: 1.5 - 2 godzin
Zasięg Bluetooth: 32.8 stopy
Wersja Bluetooth: 5.1
W zestawie kabel ładujący Micro USB

Oświadczenie FCC

OŚWIADCZENIE FCC

 1. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
  (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
  (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
 2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych:
Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

Ikona ostrzeżenia Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii litowej i ładowania produktu

Wejście voltage do produktu wynosi 5V 1 A.

 • Aby naładować produkt w bezpieczny sposób i w niezawodnych warunkach, proszę
  Do ładowania produktu używaj wyłącznie certyfikowanej odpowiedniej ładowarki/adaptera.
 • Produkt należy ładować wyłącznie w temperaturze otoczenia od 10 st. C/50 st. F do 40 st. C/104°F.
 • Nie podgrzewaj powyżej 70 st. C/158° F, np. nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych ani nie wrzucaj do ognia.
 • Wyłączyć produkt po użyciu.
 • Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwą operację (np. Voltage jest wyższe niż 5 V), ponieważ może to spowodować poważne obrażenia lub utratę mienia i nie możemy kontrolować procesu operacyjnego w czasie, gdy użytkownik korzysta z tego produktu.
 • W skrajnych przypadkach nadużycie lub niewłaściwe użycie akumulatora litowego może prowadzić do wybuchu, wytwarzania ciepła, rozwoju pożaru lub powstania dymu.

Identyfikator FCC: 2ADM5-HP-0826

Ikona FCC

Dystrybuowane przez 1616 Holdings, Inc.
701 Market Street, Apartament 200
Philadelphia, PA 19106
Zachowaj wszystkie istotne informacje do wykorzystania w przyszłości

Logo BASS JAXX

FAQ

Dlaczego nie ma zasilania, nawet gdy słuchawki są włączone?

Ans: Upewnij się, że bateria była ładowana do 1 godziny przed pierwszym użyciem.

Brak dźwięku podczas odtwarzania.

Ans: Sprawdź połączenie słuchawek z telefonem lub komputerem, jeśli połączenie nie zostało nawiązane, połącz ponownie. Upewnij się, że słuchawki są sparowane i połączone z telefonem docelowym lub innym urządzeniem głównym.

Dokumenty / Zasoby

Słuchawki bezprzewodowe BASS JAXX KAWAII HP-0826 Bubble [pdf] Instrukcja obsługi
HP-0826, HP0826, 2ADM5-HP-0826, 2ADM5HP0826, KAWAII Słuchawki bezprzewodowe Bubble HP-0826, Słuchawki bezprzewodowe Bubble, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *