AZATOM Trójca D3

Radio DAB, DAB+, FM Retro z bezprzewodowym dźwiękiem BT i odtwarzaczem CD

Sterowanie i interfejs

 1. Gniazdo do wkładania płyt CD
 2. Czujnik zdalny
 3. Kolorowy wyświetlacz TFT
 4. Gniazdo słuchawkowe
 5. Przycisk MENU/INFO
 6. Przycisk ZASILANIE/GOTOWOŚĆ
 7. Przycisk PRESET
 8. Przycisk TRYB
 9. Przycisk alarmowy
 10. Przycisk EQ
 11. GŁOŚNOŚĆ / ENTER / DRZEMKA / ŚCIEMNIANIE Pokrętło
 12. Przycisk stopu
 13. Przycisk SCAN
 14. Przycisk PLAY / PAUSE
 15. PRZEJDŹ DO TYŁU / przycisk TUN-
 16. Przycisk OTWÓRZ
 17. Przycisk POMIŃ DO PRZODU / TUN+
 18. Gniazdo AUX-IN
 19. Gniazdo AUX-OUT
 20. Port ładowania USB.
 21. Gniazdo odtwarzania USB/MP3
 22. Gniazdo serwisowe
 23. antena teleskopowa
 24. Przycisk zasilania
 25. Gniazdo AC

CZEKAJ: Zasilanie włącz / wyłącz
ŹRÓDŁO: Zmień źródło
WSTĘPNE NUMERY 1-8: Wybierz zapisane stacje
BAS+/-: Dostosuj bas
POTÓRNY +/-: Dostosuj tony wysokie
NIEMY: Wycisz głośność
OBJĘTOŚĆ +/-: Dostosuj głośność w górę iw dół

CZAS: Ustaw czas
SEN: Ustaw czas snu
DRZEMKA: Drzemka, gdy alarm działa
ALARM 1: Ustaw alarm 1
ALARM 2: Ustaw alarm 2

WCHODZIĆ: Potwierdź podczas ustawiania w menu
SKANOWANIE: Skanuj stacje DAB/FM
MENU: Sprawdź informacje o stacji DAB/FM

PRZYCISK WSTECZ
PRZYCISK DO PRZODU
PRZYCISK GRAJ/PAUZA
PRZYCISK STOPU
PRZYCISK WYSUŃ

ZWIĘKSZ JASNOŚĆ EKRANU
JASNOŚĆ EKRANU MNIEJ

Co jest w pudełku

 • Radioodtwarzacz CD DAB Trinity D3
 • Instrukcja obsługi
 • Zasilacz
 • Karta gwarancyjna

Obsługa radia

 1. Wysuń antenę teleskopową.
 2. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć radio. Wyświetlacz pokaże „Witamy AZATOM”
 3. Jeśli po raz pierwszy urządzenie przejdzie w tryb DAB, automatycznie rozpocznie „Auto Scan” w celu wyszukania dostępnych stacji.
  (Gdy tryb DAB był wcześniej używany, radio automatycznie wybierze poprzednio odtwarzaną stację).
 4. Naciśnij przycisk ENTER/SCAN w dowolnym momencie, aby automatycznie wyszukać i zapisać stacje.
  Podczas procesu skanowania w dolnej linii wyświetlacza widoczny jest pasek postępu.
 5. Po zakończeniu skanowania zostanie wybrana pierwsza stacja.
  Zegar automatycznie ustawi się na aktualny czas.
 6. Jeśli po skanowaniu lista stacji jest nadal pusta, wyświetli się radiotelefon "Usługa niedostępna"
  7. Jeśli nie znaleziono żadnych stacji, upewnij się, że antena jest rozłożona i przetestuj odbiór, wykonując kolejne automatyczne skanowanie w innym miejscu

Wybór stacji – DAB

 1. Naciśnij DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aby wejść do listy dostępnych stacji.
 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wybrać stację.

Znajdowanie nowych stacji radiowych

Z czasem mogą pojawić się nowe stacje. Aby znaleźć nowe stacje, możesz przeprowadzić automatyczne skanowanie w następujący sposób.

 1. Naciśnięcie SCAN w dowolnym momencie spowoduje automatyczne skanowanie i zapisanie stacji.
 2. Naciśnij przycisk MENU i DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aby wybrać Pełne skanowanie, aby wyszukać nowe stacje.

Strojenie ręczne za pomocą DAB

Strojenie ręczne umożliwia dostrojenie do różnych kanałów DAB Band III.
Brytyjskie stacje DAB znajdujące się w zakresie od 11B do 12D.

 1. Naciśnij MENU i DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aż wyświetlacz pokaże „Strojenie ręczne”, naciśnij ENTER aby otworzyć menu usług.
 2. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aby podświetlić żądany kanał.
 3. Naciśnij przycisk WCHODZIĆ, wykres wskaże siłę sygnału i nazwę multipleksu DAB (grupa stacji radiowych). Wszystkie znalezione stacje zostaną dodane do zapisanej listy w radiu.
 4. Naciśnij przycisk MENU aby powrócić do normalnego trybu strojenia.

Dynamiczna kontrola zakresu (DRC)

Dynamic Range Control (znany również jako DRC) może sprawić, że cichsze dźwięki będą lepiej słyszalne, gdy radio jest używane w hałaśliwym otoczeniu.

 1. Naciśnij przycisk MENU i DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- wejść do DRC menu.
 2. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aby wybrać żądane ustawienie DRC
  DRK WYŁ. – DR jest wyłączona, Broadcast DRC będzie ignorowany.
  DRC NISKI – DRC poziom jest ustawiony na 1/2 poziomu wysłanego przez nadawcę.
  DRC WYSOKI – DRC używany jest poziom przesłany przez nadawcę
 3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić ustawienie. Wyświetlacz powróci do poprzedniej strony menu.
  Uwaga: Nie wszystkie transmisje DAB mogą korzystać z funkcji DRC. Jeśli transmisja nie obsługuje DRC, ustawienie DRC w radiu nie będzie miało wpływu.
 4. Po osiągnięciu końca zakresu częstotliwości radio wznowi strojenie od przeciwnego końca zakresu częstotliwości.

Wyszukiwanie nowych stacji – FM

 1. Rozłóż antenę i włącz radio.
 2. Wybierz FM w razie potrzeby tryb opisany wcześniej.
 3. Naciśnij przycisk SCAN w dowolnym momencie, aby automatycznie wyszukać i zapisać stacje.

Korzystanie z ustawień wstępnych

Możesz zapisać swoje ulubione stacje radiowe DAB i FM w ustawieniach wstępnych
pamięci stacji. W twoim radiu jest 80 ustawień pamięci, 40 dla DAB
i 40 dla FM. Zaprogramowane ustawienia są zapamiętywane przez radio w przypadku:
brak energii.

Tryb DAB:

 1. Naciśnij przycisk MOC przycisk, aby włączyć radio.
 2. Wybierz żądany zakres fal.
 3. Dostrój się do żądanej stacji, jak opisano wcześniej.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk USTAWIONE aby wejść do menu pamięci, używając strzałek w lewo iw prawo przewiń do żądanego numeru pamięci, pod którym chcesz zapisać bieżącą stację.
 5. Naciśnij przycisk ENTER oszczędzić npample, „Preset 01 zapisany” następnie zmieni nazwę na bieżącą stację i zostanie zapamiętana w celu szybkiego przywołania za pomocą menu ustawień wstępnych. W razie potrzeby powtórz tę procedurę.
 6. Stacje, które zostały zapisane we wstępnie ustawionych pamięciach, można nadpisać wykonując powyższą procedurę.
 7. Krótkie naciśnięcie USTAWIONE przycisk, aby przywołać zapisane stacje.

TRYB FM:

 1. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aby zmienić w górę lub w dół o 50 kHz.
 2. Po dojściu do końca zakresu fal radio rozpocznie ponownie dostrajanie od przeciwnego końca zakresu.
 3. Naciśnij przycisk USTAWIONE i przytrzymaj przycisk , aby wejść do zaprogramowanego magazynu, a następnie naciśnij , aby ENTER żądany zaprogramowany numer, pod którym chcesz zapisać stację.
 4. Naciśnij przycisk ENTER potwierdzić, na przykładample, „Zaprogramowane 01 zapisane”. Stacja zostanie zapisana pod wybranym ustawieniem. W razie potrzeby powtórz tę procedurę.

Funkcja uśpienia

Radio można ustawić tak, aby wyłączało się po upływie ustawionego czasu.
Ustawienie snu można regulować w zakresie 15, 30, 45, 60 i 90 minut.

Naciśnij SEN przycisk, aby ustawić żądany czas snu między 15, 30, 45, 60 i 90 minut or Odsypiać co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia.

Następnie naciśnij ENTER potwierdzać.

Ustawienie podświetlenia

 1. Naciśnij MENU i DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- wejść "Ustawienia systemowe".
 2. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- I wybierz opcję "Koniec czasu” automatyczne ściemnianie po 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekund, or "NA" aby anulować automatyczne przyciemnianie.
 3. Dodaj Wysoki, średni lub Niski dla poziomu ściemniacza.
 4. Dodaj Wysoki, średni or niski na poziomie.

Ustawienia czasu i daty

Jeżeli nie ma DAB/FM sygnał dostępny, będziesz musiał ustawić CZAS i DATĘ ręcznie po pierwszym włączeniu.

 1. Naciśnij MENU i DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- wejść "Ustawienia systemowe".
 2. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- I wybierz opcję "Data i godzina"
 3. Ustaw godzinę, datę, automatyczną aktualizację, format 12/24 godzin, format daty i styl zegara.
 4. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- i ENTER aby ustawić prawidłową godzinę i datę.

Ustawienia alarmu

 1. Naciśnij przycisk ALARM aby wejść do menu ustawień, naciśnij ALARM ponownie do wyboru ALARM 1 or ALARM 2.
 2. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aby ustawić godzinę alarmu i naciśnij ENTER potwierdzać.
 3. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aby ustawić alarm ON or POZA, Częstotliwość, czas budzenia, źródło, czas trwania i Tom. Po wybraniu naciśnij ENTER potwierdzać.
  UWAGA: PRZED USTAWIENIEM ALARMU PROSZĘ WYBRAĆ STACJĘ RADIOWĄ.
  Będziesz mieć możliwość wyboru spośród ostatnio używanej stacji lub jednego z ulubionych zaprogramowanych kanałów.

Drzemka – zatrzymaj alarm

 1. Gdy zabrzmi alarm, naciśnij DRZEMKA przycisk spowoduje chwilowe wyciszenie alarmu, możesz wybrać czas od 5, 10 minut.
 2. Funkcja drzemki ma również odliczanie, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak długo przed ponownym włączeniem się alarmu.
  Naciśnij przycisk MOC żeby to włączyć.

Zatrzymaj alarm:
Gdy dzwoni alarm, możesz jeden raz nacisnąć przycisk ALARM lub STANDBY (przycisk Drzemka powoduje drzemkę alarmu i włączy się ponownie później), aby zatrzymać dźwięk alarmu. Radio powróci wtedy do trybu gotowości.

Korzystanie z wejścia AUX

Tryb Aux-in odtwarza dźwięk z zewnętrznego źródła, takiego jak telefon komórkowy.

 1. Podłącz kabel audio 3.5 mm (brak w zestawie) do gniazda słuchawek lub wyjścia liniowego w odtwarzaczu. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda AUX-IN z tyłu urządzenia.
 2. Włącz zewnętrzne źródło dźwięku i odtwórz urządzenie.
 3. Naciskaj przycisk MODE, aż wybrany zostanie tryb „Auxiliary Input”.
 4. Poziom głośności można teraz kontrolować za pomocą jednostki głównej.

Uwagi:
Upewnij się, że kabel jest odłączony, aby słuchać radia w innych trybach, takich jak DAB i FM.

Jeśli jesteś podłączony do gniazda wyjścia liniowego urządzenia zewnętrznego, wystarczy wyregulować głośność tego urządzenia. Jeśli jesteś podłączony do gniazda słuchawkowego urządzenia zewnętrznego, może być konieczna regulacja zarówno głośności urządzenia zewnętrznego, jak i głośności tego urządzenia.

Odtwarzacz CD

UWAGA: To urządzenie odtwarza nie tylko komercyjne płyty kompaktowe, ale również płyty CD-RW zgodne z wymaganiami. Ze względu na niestandardową definicję formatu/produkcję płyt CD-R/RW jakość odtwarzania i wydajność nie są gwarantowane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwość odtwarzania płyt CD-R/RW w związku z warunkami nagrywania, takimi jak wydajność komputera, oprogramowanie do nagrywania, właściwości nośnika itp. Nie należy naklejać etykiet ani plomb na żadnej ze stron płyty CD-R/RW. Może to spowodować awarię.

TRYB GRY: 

 1. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść w tryb CD.
 2. Włóż płytę CD stroną z etykietą skierowaną do góry.
 3. Informacje o płycie (całkowita liczba utworów) pojawią się na WYŚWIETLACZU LCD.
 4. Naciśnij PRZYCISK PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie płyty CD.
 5. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij PRZYCISK ODTWARZANIA/PAUZY, aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie PRZYCISK ODTWARZANIA/PAUZY, aby wznowić odtwarzanie.
 6. Przewiń VOLUME- lub VOLUME+ dostosuj do żądanego poziomu głośności.
 7. Naciśnij PRZYCISK STOP, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.
 8. Aby wyłączyć odtwarzacz CD, naciśnij PRZYCISK ZASILANIA.

UWAGA: Jeśli przeskakiwanie występuje podczas odtwarzania płyty CD, spróbuj zmniejszyć głośność. Sprawdź płytę CD, aby upewnić się, że nie jest porysowana ani uszkodzona.

TRYB POWTARZANIA:

Powtórz 1:
Naciśnij PRESET BUTTON zostanie wciśnięty raz, na wyświetlaczu LCD pojawi się REP_ONE. Bieżący utwór zostanie powtórzony.

Powtórz wszystkie ścieżki:
Naciśnij PRESET BUTTON zostanie wciśnięty dwa razy, na wyświetlaczu LCD pojawi się REP_ALL. Cały dysk będzie odtwarzany w sposób ciągły.

Naciśnij PRZYCISK PRESET zostanie wciśnięty trzy razy, na wyświetlaczu LCD pojawi się napis RANDOM. Cała płyta będzie odtwarzana losowo.

Aby anulować funkcję powtarzania:
Naciśnij ponownie PRZYCISK PRESET, aby anulować funkcję powtarzania.

TRYB POMIJANIA I WYSZUKIWANIA:

 1. W trybie odtwarzania lub pauzy dotknij przycisku SKIP FORWARD lub BACKWARD, aby przejść do następnego utworu lub wrócić do początku bieżącego utworu.
 2. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk SKIP FORWARD lub SKIP BACKWARD, aby przeszukiwać bieżący utwór ze słyszalnym szybkim odtwarzaniem.

TRYB ODTWARZANIA PROGRAMÓW:

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie utworów muzycznych w zaprogramowanej kolejności.
UWAGA: Program można ustawić tylko w trybie STOP.

 1. Naciśnij jeden raz PRZYCISK PRESET, na WYŚWIETLACZU LCD pojawi się migający napis „P01”.
 2. Naciśnij PRZYCISK SKIP FORWARD lub SKIP BACKWARD, aby wybrać ścieżkę do zaprogramowania.
 3. Naciśnij ponownie PRZYCISK PRESET, aby zapisać wybór. WYŚWIETLACZ LCD przejdzie do „02” i zacznie migać, informując o następnym utworze.
 4. Możesz powtórzyć kroki od 2 do 3, aby zaprogramować do 20 utworów. Jak tylko wejdziesz na 20. ścieżkę, WYŚWIETLACZ LCD automatycznie pokaże zaprogramowane ścieżki jedna po drugiej we właściwej kolejności, zaczynając od pierwszej zaprogramowanej ścieżki. Jeśli chcesz zaprogramować mniej niż 20 utworów, naciśnij dwukrotnie przycisk PRESET po potwierdzeniu ostatniego utworu. Na końcu sekwencji na wyświetlaczu LCD zacznie migać „01”, co oznacza gotowość do odtworzenia pierwszego zaprogramowanego utworu.
 5. Naciśnij PRZYCISK PLAY, aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie. Naciśnij PRZYCISK STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.
 6. Zaprogramowane utwory zostaną odtworzone raz, a następnie zatrzymane. Możesz jednak użyć funkcji REPEAT do wielokrotnego odtwarzania określonej ścieżki (Powtórz 1) lub wszystkich ścieżek w programie (Powtórz wszystko).
  Możesz także nacisnąć PRZYCISK POMIJANIA DO PRZODU, aby przejść bezpośrednio do innych ścieżek do przodu lub użyć PRZYCISKA POMIJANIA DO TYŁU, aby wrócić do poprzedniej ścieżki podczas odtwarzania zaprogramowanego.
 7. Aby anulować odtwarzanie programu, naciśnij dwukrotnie PRZYCISK STOP podczas odtwarzania programu

FOLDER+/10 utworów + (tylko MP3 CD DISC):

 1. Naciśnij SCAN jeden raz, aby pominąć 10 utworów
 2. Naciśnij SCAN i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby pominąć FOLDER

Bezprzewodowy dźwięk BT

Aby po raz pierwszy sparować urządzenie przez BT Wireless Audio:

 1. Naciśnij TRYB ZASILANIA aby wybrać tryb BT Wireless Audio
 2. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się komunikat „WYSZUKIWANIE BT” i automatycznie przejdzie w tryb parowania.
 3. W swoim bezprzewodowym urządzeniu audio BT wykonaj wyszukiwanie, a gdy będzie dostępne, wybierz „Azatomowa Trójca”.
 4. Po 5-20 sekundach na ekranie pojawi się „Połączono przez Bluetooth”.
 5. Możesz rozpocząć przesyłanie strumieniowe przez BT Wireless Audio. Odtwarzaj dowolny dźwięk na urządzeniu BT Wireless Audio i słuchaj przez głośnik.

Po wybraniu trybu BT Wireless Audio radio automatycznie przejdzie w tryb parowania.

Stereofoniczne/monofoniczne FM

Jeśli odbierana stacja jest słaba, może być słyszalny syk (zwłaszcza
podczas słuchania przez słuchawki).

 1. Naciśnij przycisk MENU Przycisk i DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aby wybrać ustawienie audio, naciśnij ENTER wejść w tę funkcję.
 2. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ lub DO TYŁU/TUN- aż „Wymuszony mono” jest podświetlony. wciśnij ENTER aby wybrać mono. Twoje radio wybierze

przywracanie ustawień fabrycznych

 1. Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu.
 2. Naciśnij przycisk MENU i DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- wybierać "Ustawienia systemowe".
 3. Naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- aby znaleźć „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Naciskać ENTER potwierdzać.
 4. Jeśli chcesz wykonać operację resetowania, naciśnij przycisk DO PRZODU/TUN+ or DO TYŁU/TUN- przyciski do "TAK" jest podświetlony na wyświetlaczu i naciśnij ENTER potwierdzać.
  Zostanie wykonany pełny reset radia. Wszystkie zaprogramowane stacje i listy stacji zostaną usunięte.
 5. Po zresetowaniu systemu zostanie wykonane automatyczne skanowanie pasma DAB.

Słuchawki (brak w zestawie)

 1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego w radiu.
 2. Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt głośny przed włożeniem słuchawek do uszu.

Dane Techniczne

Zasilanie sieciowe (przez adapter): AC 250V 50Hz
Pokrycie częstotliwości
FM 87.5-108MHz
DAB 174.928 - 239.200 MHz
Głośnik 2x3” calowe przetworniki
Moc wyjściowa: 32W MAX (głośniki)
Gniazdo słuchawkowe Średnica 3.5 mm stereofoniczny
Radio FM i DAB antena teleskopowa

ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT ONLINE. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ I ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA NASZĄ GWARANCJĘ AZATOM* PROSZĘ
ODWIEDZIĆ: WWW.AZATOM.COM/GWARANCJA

Dokumenty / Zasoby

AZATOM Trójca D3 [pdf] Instrukcja obsługi
AZATOM, Trinity D3, DAB, DAB, radio FM retro, bezprzewodowy dźwięk BT, odtwarzacz CD

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *