AZATOM Spitalfields SL200 DAB, DAB Radio FM z BT Wireless Audio Instrukcja obsługi
Radio FM DAB z bezprzewodowym dźwiękiem BT

Dane Techniczne

 • Moc wyjściowa RMS: 3.0 W (sinusoida 4.0 V 1 KHZ, 0 dB)
 • Stosunek S/N: ≥70dBA
 • Zniekształcenie: ≤1%
 • Pasmo przenoszenia: 100HZ-18KHZ
 • Tryb wejścia audio: DAB, FM, BT, USB, TF, AUX
 • Forma regulacji: regulacja pokrętłem i przyciskiem
 • Jednostka napędowa: 52 mm Magnetyzm wewnętrzny (4 omy, 3 W) * 2
 • Moc wejściowa: akumulator litowo-jonowy 18650 3.7 V / 1800 mAh;
 • Maksymalna moc wejściowa: ≤3W
 • Czułość wejściowa odbioru USB/Mirco SD: 0dBm
 • Czułość wejściowa odbioru DAB: -95dBm
 • Czułość wejściowa odbioru FFM: -105dBm
 • Temperatura pracy: -10ºC-+50ºC
 • Temperatura otoczenia przechowywania: -20ºC ~ +70ºC
 • Rozmiar jednostki: 110mm/145mm/80mm
 • Waga netto: około 760g
 • Radio Spitalfields
 • zdalne sterowanie
 • Zasilacz
 • Kabel pomocniczy
 • Instrukcja obsługi
 • Karta gwarancyjna

Dane Techniczne
Dane Techniczne

Product Key

 1. CZEKAJ
  Cały tryb: krótko naciśnij, aby przejść do stanu gotowości i naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i wyłączyć;
  Alarm: Krótkie naciśnięcie: anuluj alarm, aby przejść do wyłączenia lub trybu gotowości;
 2. TRYB/ŚWIATŁO
  Krótkie naciśnięcie: DAB/FM/AUX/BT/USB/SD sześć trybów do przełączania
  Naciśnij i przytrzymaj: wyświetl trzy jasności, aby przełączać między
 3. USTAWIONE
  Tryb DAB/FM: Krótkie naciśnięcie: wywołanie stacji, naciśnięcie i przytrzymanie: zaprogramowana stacja
  Tryb USB/SD: Krótkie naciśnięcie: odtwarzanie pojedyncze/odtwarzanie losowe/odtwarzanie wszystkich
 4. ZEGAR i ALARM
  Wszystkie tryby: krótkie naciśnięcie: przycisk zegara i alarmu, wejdź do ustawionego interfejsu budzika;
  Naciśnij i przytrzymaj: przycisk CLOCK & ALARM, wejdź do interfejsu zegara;
 5. INFORMACJE/MĘŻCZYŹNI
  Krótkie naciśnięcie, pokaż informacje!
  Naciśnij i przytrzymaj: Wejście do ustawień menu: Ponownie naciśnij, aby wyjść z obecnego stanu
 6. wyświetlacz LCD
 7. POMIJAĆ -:
  Tryb DAB: Naciśnij przycisk + or - aby przesunąć stację Naciśnij i przytrzymaj, Wstecz, aby szybko przesunąć stację
  Tryb FM: Naciśnij przycisk + or - , Dostrój wstecz Naciśnij i przytrzymaj, Do przodu i do tyłu, aby automatycznie wyszukać
  Tryb menu: Naciśnij przycisk + lub – przenieść
  Tryb BT/USB/SD: Naciśnij – dla poprzedniego utworu Tryb DAB: Naciśnij przycisk + lub – aby przesunąć stację Naciśnij i przytrzymaj, + szybko przenieść stację
  Tryb FM: Naciśnij przycisk + Dostrajanie do przodu Naciśnij i przytrzymaj, Półautomatyczne wyszukiwanie do przodu
  Tryb menu: Naciśnij przycisk + Dalej, aby się ruszyć
  Tryb BT/USB/SD: Naciśnij +, aby przejść do następnego utworu Krótkie naciśnięcie + lub – dla funkcji potwierdzenia, naciśnij i przytrzymaj + lub – dla funkcji automatycznego wyszukiwania kanałów
 8. Skip +
 9. Wejście/AUTOM.SKAN
  W trybie menu: Krótkie naciśnięcie — przycisk potwierdzenia U tryb dysku/karty SD: krótkie naciśnięcie — przycisk odtwarzania/pauzy
  Tryb BT: Krótkie naciśnięcie: przycisk odtwarzania/pauzy
  Tryb DAB: Naciśnij i przytrzymaj: Automatyczne wyszukiwanie
  Tryb FM: Krótkie naciśnięcie: półautomatyczne wyszukiwanie kanałów Naciśnij i przytrzymaj: automatyczne wyszukiwanie kanałów
 10. OBJĘTOŚĆ -/+
  Dowolny tryb: Obrót w prawo, aby zwiększyć głośność, Obrót w lewo, aby zmniejszyć głośność Naciśnij krótko przycisk VOLUME, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie
 11. Okno odbioru pilota na podczerwień
 12. Głośnik
 13. Handle
 14. AUX
 15. Zresetuj
 16. USB
 17. Mikro SD / TF
 18. Micro USB – prąd stały 5 V
 19. DOPROWADZIŁO

Obraz zdalny

 1. Krótko naciśnij przycisk czuwania: wejdź w tryb funkcji/tryb czuwania;
 2. Tryb DAB i FM: krótkie naciśnięcie, aby wyszukać stacje radiowe;
 3. Klawisz ustawiania ZEGARA: krótkie naciśnięcie, aby przejść do interfejsu ustawień zegara;
 4. Klawisz ALARM: krótkie naciśnięcie — wejście w stan ustawień alarmu
 5. MENU klawisz: krótkie naciśnięcie, aby wejść do ustawień menu;
 6. Przycisk INFO: krótkie naciśnięcie, aby wyświetlić informacje;
 7. Klawisze numeryczne: Połącz klawisze cyfr 0-9, aby wybrać stację radiową lub numer utworu.
 8. SKIP-klawisz
  Tryb DAB: krótkie naciśnięcie — przesunięcie stacji do przodu Naciśnij i przytrzymaj — aby szybko przejść do przodu
  Tryb FM: krótkie naciśnięcie — dostrajanie do przodu
  Naciśnij i przytrzymaj — półautomatyczne wyszukiwanie do przodu
  Tryb menu: krótkie naciśnięcie — przejdź do przodu
 9. Przycisk wyciszenia: ON / OFF
 10. Przycisk TRYBU: przycisk przełączania trybu, DAB / FM / BT / USB / TF
 11. W trybie pracy naciśnij krótko, aby ustawić; SEN: OFF/15/30/45/60/90 minutes
 12. Przycisk drzemki: Gdy zabrzmi alarm, naciśnij krótko, aby przejść do funkcji drzemki;
  W funkcji drzemki naciśnij krótko, aby wybrać czas drzemki
 13. Przycisk ENTER: Tryb DAB i FM-klawisz OK
  Tryb BT-przycisk odtwarzania/pauzy W trybie menu-klawisz potwierdzenia
 14. WSTECZ klawisz: Krótko naciśnij jeden poziom, aby powrócić;
  Gdy alarm jest włączony, naciśnij i przytrzymaj, aby anulować alarm
 15. Klawisz JASNOŚCI: Klawisz regulacji jasności LCD, wybierz jeden z 3 poziomów jasności.
 16. Klawisz VOL +: podgłośń
 17. Klawisz VOL-: zmniejszanie głośności
 18. Klawisz PRESET
 19. POMINĄĆ + Klawisz

Korzystanie z radia

Włączanie/wyłączanie i używanie trybu DAB po raz pierwszy:
Podczas korzystania z tego urządzenia, rozwiń antenę całkowicie, aby uzyskać najlepszy sygnał radiowy.
Nacisnij i przytrzymaj CZEKAJ aby włączyć radio Spitalfields, aby automatycznie przejść do trybu DAB. Jeśli po raz pierwszy Spitalfields wszedł w tryb DAB, automatycznie wyszuka i zapisze stacje DAB w Twojej okolicy.
Radio automatycznie zsynchronizuje godzinę i datę ze znalezionymi stacjami. Po zakończeniu wyszukiwania, obróć przycisk SKIP, aby wybrać stację i naciśnij ENTER, aby potwierdzić i odtworzyć stację.
Naciśnij przycisk TRYB aby przejść do trybu FM, naciśnij i przytrzymaj ENTER aby automatycznie wyszukać i zapisać stację. Podczas słuchania określonej stacji naciśnij POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby przejść do zapisanej stacji, Krótkie naciśnięcie ENTER aby potwierdzić stację. Możesz także nacisnąć i przytrzymać USTAWIONE aby zapisać ulubioną stację radiową, naciśnij krótko USTAWIONE aby wywołać listę zapisanych stacji radiowych, a następnie naciśnij POMINĄĆ + or POMINĄĆ – aby wybrać stację radiową, Naciśnięcie ENTER aby potwierdzić i odtworzyć wybraną stację.

Czuwania:
Naciśnij przycisk CZEKAJ wejść CZEKAJ w dowolnym trybie odtwarzania. W tej chwili pokaż tylko zegar czasu i ustawione alarmy.
W trybie gotowości możesz nacisnąć INFORMACJE/MENU aby ustawić godzinę, datę, alarm i inne ustawienia.
W trybie czuwania naciśnij CZEKAJ ponownie, aby ponownie włączyć urządzenie.

Ładowanie:
Spitalfields można ładować zarówno podczas włączania, jak i wyłączania. Zaleca się użycie portu USB komputera lub dołączonej ładowarki (wyjście DC5V, >600mA) i użycie dołączonego kabla USB do ładowania.
Wskaźnik LED świeci na czerwono podczas ładowania, wskaźnik świeci na zielono, gdy bateria jest w pełni naładowana.
Możesz używać Spitalfields i jednocześnie je ładować.

Ustawienia menu:
W różnych trybach odtwarzania naciśnij i przytrzymaj INFORMACJE/MENU aby wejść do ustawień menu w tym trybie, naciśnij POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – zaznacz podmenu
element, naciśnij ENTER aby potwierdzić i wejść, Jeśli w podmenu jest tylko jedno podmenu, naciśnij ENTER aby potwierdzić podświetloną opcję. Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij INFORMACJE/MENU.

Ręczne ustawianie daty i godziny:
Jeśli Spitalfields nie znajdzie wystarczająco silnego sygnału, aby automatycznie ustawić datę i godzinę, możesz ustawić je ręcznie za pomocą menu Czas/Data.
Nacisnij i przytrzymaj INFORMACJE/MENU lub naciśnij i przytrzymaj ZEGAR i BUDZIK wejdź do głównego menu wyboru, naciśnij POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – wybrać czas/datę i
naciśnij WCHODZIĆ.
Naciśnij przycisk POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby wybrać i dostosować datę, naciśnij ENTER aby potwierdzić, a następnie powtórzyć, aby ustawić miesiąc, rok, godzinę i minutę.
Po ustawieniu daty i godziny menu automatycznie przejdzie do poprzedniego menu i zapisze ręczne ustawienie godziny i daty.
Naciskać" INFORMACJE/MENU” aby powrócić krok po kroku, Lub naciśnij i przytrzymaj Info/Menu, aby wyjść z menu.

Automatyczna aktualizacja/Ustaw 12/24 godziny/Ustaw opcje formatu daty:
Automatyczna aktualizacja: Wybierz Aktualizuj z radia lub Bez aktualizacji
Ustaw system godzin: Wybierz 12 godzin lub 24 godziny
Ustaw format daty: Wybierz DD-MM-RRRR lub MM-DD-RRRR

Ustawienia budzika
Aby ustawić budzik, naciśnij krótko ZEGAR i BUDZIK wejść do ALARM interfejs ustawień;
Naciśnij przycisk POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby wybrać ustawienia alarmu 1 lub alarmu 2, 3 lub 4. Po wybraniu żądanego alarmu naciśnij krótko ENTER i naciśnij POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby wybrać opcje ustawień: Czas / Źródło / Powtórz / Głośność / WŁ. / WYŁ.
Czas: Wybierz czas, naciskając POMINĄĆ + lub POMINĄĆ -, a następnie naciśnij ENTER potwierdzać
Źródło: FM, DAB lub brzęczyk.
Powtarzać: Dostępne są opcje Raz / Dziennie / Weekendy / Dni robocze.
Tom: Wybierz wartość głośności, naciskając POMINĄĆ + lub POMINĄĆ -.
Włączanie / wyłączanie alarmu: opcja wł./wył.; naciskać ENTER aby potwierdzić Po ustawieniu naciśnij
INFORMACJE/MENU aby wyjść z ustawień alarmu Gdy zabrzmi alarm, Dźwięk jest stopniowo zwiększany do ustawionej głośności. Krótkie naciśnięcie ENTER przycisk, aby ustawić czas odliczania drzemki i aktywować funkcję drzemki; Krótkie naciśnięcie CZEKAJ przycisk, aby wyłączyć alarm, gdy dzwoni.

Funkcja DAB
Jeśli Spitalfields wejdzie w tryb DAB po raz pierwszy, Radio automatycznie wyszuka stacje radiowe w Twojej okolicy; jeśli radio już wyszukało stacje radiowe, które można nacisnąć i przytrzymać ENTER aby ponownie automatycznie wyszukać stacje.

Po zakończeniu wyszukiwania stacji naciśnij POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby poruszać się po stacjach na liście stacji w górę lub w dół, naciśnij ENTER wybrać stację; Obracać się TOM Aby wyregulować odpowiednią głośność, krótkie naciśnięcie TOM aby włączyć wyciszenie, następnie naciśnij krótko TOM wyciszyć.

Krótkie naciśnięcie INFORMACJE/MENU do view aktualne informacje radiowe: informacje tekstowe, siła sygnału, typ programu, nazwa odcinka, numer kanału/częstotliwość, wskaźnik błędów sygnału, przepływność, godzina i data itp.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk USTAWIONE aby wejść do interfejsu pre-store stacji radiowej, naciśnij POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby przesunąć zaprogramowaną pozycję w górę i w dół, Obróć “ POMIJAĆ" Przycisk i ENTER aby wstępnie zapisać stację radiową do aktualnej pozycji, naciśnij krótko USTAWIONE przycisk, aby przejść do interfejsu przywoływania stacji radiowej, a następnie naciśnij POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby wybrać zaprogramowaną stację radiową, naciśnij ENTER przycisk do potwierdzania i odtwarzania; Które mogą również korzystać z Numer 0-9 na pilocie, aby wybrać zaprogramowaną stację radiową do odtwarzania.

Uwaga: W sumie zapisanych jest 40 zaprogramowanych stacji radiowych.

Funkcja FM
Włącz Spitalfields i przełącz się w tryb radia FM.

Naciśnięcie i przytrzymanie ENTER może automatycznie wyszukiwać stacje radiowe i zapisywać je na liście dostępnych stacji. naciskać POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby podświetlić zapisane stacje radiowe i nacisnąć ENTER, aby odtworzyć żądaną stację.

Obrót TOM aby wyregulować odpowiednią głośność, naciśnij w dół TOM włączać i wyłączać wyciszenie.
Krótkie naciśnięcie INFORMACJE/MENU przycisk, aby view informacje o aktualnej stacji, informacje tekstowe, typ programu, nazwa zestawu, informacje o kanale, typ korektora, poziom naładowania baterii, godzina i data.

Nacisnij i przytrzymaj USTAWIONE aby wejść do interfejsu sklepu wstępnego radia, naciśnij POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby przejść do przodu lub Po przejściu do wcześniej zapisanej pozycji,

Krótkie naciśnięcie ENTER aby zapisać stację radiową w aktualnej pozycji. Krótkie naciśnięcie USTAWIONE aby wejść do interfejsu przywoływania stacji radiowych, naciśnij POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby przesunąć wcześniej zapisaną pozycję do przodu lub do tyłu, Krótkie naciśnięcie ENTER aby przywołać zaprogramowaną stację radiową do odtwarzania; Który może również korzystać z przycisków numerycznych 0-9 za pomocą pilota zdalnego sterowania, aby można było przywołać i odtworzyć zaprogramowaną stację radiową.
Uwaga: W sumie zapisanych jest 40 stacji.

Korzystanie z AUX
Użyj przycisku MODE, aby wybrać tryb AUX, upewniając się, że urządzenie odtwarzające audio jest podłączone przez port AUX.

Obrót TOM Aby wyregulować odpowiednią głośność, krótkie naciśnięcie TOM aby włączyć wyciszenie, a następnie krótkie naciśnięcie TOM aby wyłączyć wyciszenie.

Odtwarzanie USB (karta TF)
Power Spitalfields po naciśnięciu przycisku „MODE” kilka razy, gdy na wyświetlaczu pojawi się USB (lub SD) (wejdzie w tryb USB lub tryb SD) W tym czasie, który może odtwarzać muzykę po włożeniu dysku flash USB (lub karty Micro SD ) z utworami w formacie MP3, WAV, FLAC, WMA, APE

Obrót TOM aby wyregulować głośność, krótkie naciśnięcie TOM aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

Naciśnij przycisk POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – przełączanie poprzedniego lub następnego utworu Obróć i przytrzymaj POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby przewijać utwór do tyłu i do przodu, naciśnij krótko ENTER do odtwarzania lub pauzy. Które mogą również korzystać z Numer 0-9 za pomocą pilota, aby wybrać utwory do odtwarzania.

Podczas odtwarzania krótkie naciśnięcie INFORMACJE/MENU do view informacje o aktualnie odtwarzanym utworze (nazwa utworu, bieżący utwór/całkowita liczba utworów, bieżący czas odtwarzania/całkowity czas bieżącego utworu, data itp.).

Parowanie/odtwarzanie Bluetooth:
Włącz, naciśnij TRYB przycisk, aby przełączyć kilka razy, Do czasu wejścia w TRYB BT, The „BT” ikona w lewym górnym rogu zaświeci się, następnie usłyszysz sygnał dźwiękowy, wskazujący, że Bluetooth jest włączony i podłączony.

Korzystanie z urządzenia Bluetooth, na przykładample a telefon komórkowy – włącz urządzenie Bluetooth w telefonie, a następnie wyszukaj pobliskie urządzenia Bluetooth, wybierając „AZATOM Spitalfields” z listy dostępnych urządzeń. Po podłączeniu Spitalfields wyda sygnał dźwiękowy, aby poinformować Cię, że jest gotowy do odtwarzania muzyki.

Jeśli odłączysz urządzenie do odtwarzania muzyki (na przykładample, telefon) Spitalfields ponownie wyda sygnał dźwiękowy, aby poinformować, że został odłączony.

Naciśnij przycisk POMINĄĆ + lub POMINĄĆ – aby przełączyć poprzedni lub następny utwór, krótkie naciśnięcie ENTER grać / pauza, obracać TOM aby wyregulować odpowiednią głośność, naciśnij w dół TOM aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

Nacisnij i przytrzymaj ENTER przycisk, aby rozłączyć się z urządzeniem mobilnym.

Logo firmy
Ikona społecznościowa@azatom

ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT ONLINE. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ I ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA NASZĄ GWARANCJĘ AZATOM* PROSZĘ ODWIEDZIĆ: WWW.AZATOM.COM/GWARANCJA

AZATOM© 2020 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. AZATOM® JEST CZĘŚCIĄ AZATOM GROUP LIMITED. ZOBACZ STRONĘ W CELU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA. AZATOM® ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYCOFANIA WSZYSTKICH PROMOCJI BEZ POWIADOMIENIA. W CELU PEŁNEJ GWARANCJI, PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW OFERTY PROMOCYJNEJ PROSIMY O ODWIEDŹ WWW.AZATOM.COM/WARUNKI-WARUNKI

*WYMAGAMY REJESTRACJI

Dokumenty / Zasoby

AZATOM Spitalfields SL200 DAB, DAB Radio FM z bezprzewodowym dźwiękiem BT [pdf] Instrukcja obsługi
Spitalfields SL200 DAB Radio FM DAB z bezprzewodowym dźwiękiem BT

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *