AZATOM-LOGO

Radioodbiornik AZATOM Solo B1 DAB, DABplus, FM z Bluetooth

AZATOM-Solo-B1-DAB-DABplus-FM-Radio-Akumulatorowe-z-Bluetooth-FIG- (3)

Co jest w pudełku

 • Radio DAB Solo B1
 • Instrukcja obsługi
 • Kabel ładujący USB
 • Karta gwarancyjna

Sterowanie i interfejsAZATOM-Solo-B1-DAB-DABplus-FM-Radio-Akumulatorowe-z-Bluetooth-FIG- (4)

 1. Preset
 2. Preset 1
 3. Preset 2
 4. Preset 3
 5. Preset 4
 6. Preset 5
 7. Głośność/drzemka
  1. Wprowadź/Jasność
 8. Wyświetlacz
 9. Scan
 10.  Alarm
 11.  Menu
 12. Moda
 13. Głośnik
 14. z powrotem
 15. Naprzód
 16. Play / Pause
 17. Zasilanie/Czuwanie
 18. Headphone
 19. w
 20. Zresetuj
 21.  Typ C 5v 500mA
 22. Antena teleskopowa

FUNKCJAAZATOM-Solo-B1-DAB-DABplus-FM-Radio-Akumulatorowe-z-Bluetooth-FIG- (1)

Pierwsze kroki

WPROWADZENIE:

 • Przed użyciem radia Solo B1 poświęć trochę czasu na przeczytanie instrukcji.
 • Wybierz odpowiednie miejsce na radio.
 • Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią wentylację!
 • W razie potrzeby zdejmij ochronną plastikową folię ochronną z wyświetlacza.

Zasilanie (zasilacz):
Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego do domowego gniazdka prądu przemiennego. Podłącz drugi koniec kabla (USB typu C) do portu 5V/500mA w urządzeniu.

UWAGA:
Używaj tylko dostarczonego zasilacza do tego urządzenia.
UWAGA:
Odłącz od zasilania sieciowego podczas dłuższych okresów nieużywania.

Działanie baterii

 1. Solo B1 ma wbudowany akumulator 3.7 V 2000 mAh.
 2. Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana przed użyciem z baterią.

Obsługa radia

 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową.
 2. Naciśnij i PRZYTRZYMAJ przycisk POWER, aż radio się włączy. Na wyświetlaczu pojawi się „Radio Cyfrowe AZATOM”.
 3. Jeśli po raz pierwszy urządzenie przechodzi w tryb DAB, automatycznie rozpocznie „Automatyczne wyszukiwanie” w celu wyszukania dostępnych stacji. (Po wcześniejszym użyciu trybu DAB radio automatycznie wybierze poprzednio odtwarzaną stację).
 4. Naciśnij SCAN w dowolnym momencie, aby automatycznie rozpocząć automatyczne skanowanie. Podczas procesu skanowania dolna linia wyświetlacza pokazuje wykres słupkowy wskazujący postęp skanowania i liczbę znalezionych stacji.
 5. Po zakończeniu skanowania zostanie wybrana pierwsza stacja (w kolejności alfanumerycznej). Zegar automatycznie ustawi się na aktualny czas.
 6. Jeśli po skanowaniu lista stacji jest nadal pusta, radio wyświetli komunikat „Usługa niedostępna”.
 7. Jeśli nie zostaną znalezione żadne stacje, upewnij się, że antena jest wysunięta i przetestuj odbiór, wykonując kolejne automatyczne skanowanie w innym miejscu.

Wybór stacji – DAB

 1. Górna linia wyświetlacza pokazuje nazwę aktualnie wybranej stacji. Po 10 sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu. Możesz dwukrotnie nacisnąć przycisk MENU, aby ponownie wyświetlić nazwę radia podczas jego odtwarzania.
 2. Naciśnij przycisk << >>, aby wybrać z listy dostępnych stacji w dolnej linii wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić i odtworzyć żądaną stację

Znajdowanie nowych stacji radiowych – DAB

Z czasem mogą pojawić się nowe stacje. Aby znaleźć nowe stacje, możesz przeprowadzić automatyczne skanowanie w następujący sposób.

 1. Naciskaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się „ustawienia”.
 2. Naciskaj przycisk >>, aż zobaczysz „Pełne skanowanie”.
 3. Naciśnij przycisk WPROWADŹ. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Scanning…”, gdy radiotelefon przeprowadza skanowanie. Po znalezieniu nowych stacji radiowych zostaną one dodane do pamięci

Usługi dodatkowe – DAB

 1. Z niektórymi stacjami radiowymi są powiązane dodatkowe usługi dodatkowe.
  Jeśli ze stacją radiową jest powiązana usługa drugorzędna, na wyświetlaczu pojawi się „>>” obok nazwy stacji na liście stacji. Usługa dodatkowa pojawi się wtedy bezpośrednio po usługach głównych po naciśnięciu przycisków >>.
 2. Naciśnij ENTER, aby wybrać stację.
 3. Gdy usługa dodatkowa zostanie wyłączona, radio automatycznie przełączy się z powrotem na główną stację radiową, jeśli jest dostępna

Strojenie ręczne – DAB

Strojenie ręczne umożliwia dostrojenie radia do określonej częstotliwości DAB w paśmie III. Ta funkcja jest używana głównie do wspomagania ustawiania anteny lub radia w celu optymalizacji odbioru dla określonego kanału lub częstotliwości oraz sprawdzania siły sygnału na wyświetlaczu.

 1. W trybie DAB naciśnij MENU.
 2. Naciśnij przycisk >>, aby wybrać „strojenie ręczne”
 3. Wybierz żądany kanał/częstotliwość DAB. Naciśnij enter.
  Gdy radio zakończy wyszukiwanie, na wyświetlaczu pojawi się numer kanału wraz z częstotliwością (MHz) oraz nazwa znalezionego multipleksu (jeśli istnieje).
  Wykres słupkowy pokazuje siłę sygnału. Wszystkie znalezione nowe stacje zostaną dodane do listy już zapisanej w radiu.
 4. Naciśnij >>, aby wybrać inną częstotliwość.
 5. Naciśnij przycisk MENU, aby wrócić do menu głównego

Automatyczne wyszukiwanie strojenia – FM

 1. Naciśnij MODE, aby wejść w tryb FM.
 2. Naciśnij SKANUJ. Twoje radio przeskanuje i zapisze w pamięci wszystkie stacje o silnym sygnale. Po zakończeniu wyszukiwania na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość i rozpocznie się odtwarzanie pierwszej dostępnej stacji.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk >>, aż rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie. Wyszukiwanie zostanie zatrzymane i odtworzona zostanie następna dostępna zapisana stacja.

Strojenie ręczne – FM

 1. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb FM.
 2. Naciśnij przycisk >>, aby dostroić stację. Za każdym naciśnięciem >> częstotliwość zmieni się o 50 kHz, aby pomóc precyzyjnie dostroić każdą stację w celu uzyskania najlepszego odbioru.

Śliwka – DAB

Przytnij: (Aby usunąć stacje, które są na liście, ale są niedostępne).

 1. W TRYBIE DAB naciśnij MENU.
 2. Naciśnij >>, aby znaleźć „Prune”, naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do opcji „Prune”.
 3. Naciśnij >>, aby znaleźć „TAK”. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić przycinanie. Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich nieprawidłowych stacji wskazanych na liście stacji za pomocą znaku „?” przed nazwą stacji.

Zaprogramowane stacje – FM i DAB

Możesz zapisać preferowane stacje radiowe DAB i FM w zaprogramowanych pamięciach stacji. W twoim radiu jest 80 ustawień pamięci, 40 dla DAB i 4 0 dla FM. Zaprogramowane ustawienia są zapamiętywane przez radio w przypadku awarii zasilania. Procedura ustawiania zaprogramowanych stacji i używania ich do dostrajania stacji jest taka sama dla trybów FM i DAB

 1. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb „DAB OR FM”.
 2. WAŻNY: Upewnij się, że stacja, którą chcesz zaprogramować, rzeczywiście jest odtwarzana.
 3. Naciśnij i PRZYTRZYMAJ przycisk PRESET przez 2 sekundy, aż zobaczysz „Preset store” zamiast „Preset Recall”
 4. Naciśnij >>, aby wybrać numer, pod którym chcesz zapisać swoją stację (Presety od 1 do 40).
 5. Naciśnij SELECT, aby potwierdzić i zapisać odtwarzaną stację pod wybranym numerem (od 1 do 40). na przykładampplik, „Preset 01 zapisany”. Powtórz tę procedurę.
 6. FAST PRESET dla przycisków numerycznych 1,2,3,4 i 5. Odtwórz stację, którą chcesz ZAPAMIĘTAĆ. Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny, aż zobaczysz komunikat „Zapisano ustawienie wstępne”. Możesz wybrać dowolny z zaprogramowanych przycisków numerycznych. Maksymalna liczba ustawień wstępnych, które można zapisać w ten sposób, wynosi 6.

Przywoływanie ustawień wstępnych

 1. Naciśnij MODE, aby wybrać tryb „DAB OR FM”.
 2. Naciśnij raz przycisk PRESET, aby zobaczyć „Preset Recall”, a nie „Preset Store”
 3. Naciśnij >>, aby wybrać, który numer presetu (od 1 do 40) chcesz odtworzyć z ulubionych presetów.
 4. Naciśnij przycisk ENTER, aby odtworzyć tę stację.
  Uwagi: Jeśli wcześniej zapisałeś ustawienia wstępne pod numerami od 1 do 5. Możesz szybko przywołać te stacje, po prostu naciskając przyciski „1,2,3,4 lub 5, w zależności od tego, które ustawienie wstępne chcesz odtworzyć

Bluetooth

Aby po raz pierwszy sparować urządzenie przez Bluetooth:

 1. Wybierz tryb BT, naciskając przycisk MODE, aby zobaczyć „BT”
 2. Po kilku sekundach głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania.
 3. Na swoim urządzeniu Bluetooth (takim jak telefon komórkowy) wyszukaj i gdy będzie dostępne, wybierz „Azatom Solo B1”.
 4. Po podłączeniu na ekranie pojawi się komunikat „Połączono przez Bluetooth”.

Funkcja uśpienia

Radio można ustawić tak, aby wyłączało się po upływie ustawionego czasu. Ustawienie snu można regulować w zakresie od 15 do 90 minut. Upewnij się, że radio jest włączone.

 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić „ustawienia”. Naciśnij ENTER, aby wyświetlić „Ustaw czas uśpienia”. Naciśnij enter
 2. Kontynuuj obracanie pokrętła, aby znaleźć żądany czas uśpienia 15, 30, 45, 60 i 90 minut lub SLEEP OFF, co anuluje funkcję uśpienia.
 3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić ustawienie. Wskaźnik wyłącznika czasowego pojawi się po 10 sekundach. Twoje radio wyłączy się po upływie wybranego czasu uśpienia.

Ustawienie podświetlenia

Domyślnie, gdy żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 45 sekund, jasność wyświetlacza zostanie zmniejszona, aby oszczędzać baterię, jeśli są używane. Możesz wyłączyć automatyczne przyciemnianie w ustawieniach.

Aby nigdy nie przygasać podświetlenia,

 1. Naciśnij przycisk MENU, aby znaleźć menu „ustawienia”. Naciśnij enter.
 2. Użyj pokrętła lub naciśnij przycisk >>, aż na wyświetlaczu pojawi się „Podświetlenie”. Naciśnij enter
 3. Wybierz „Automatyczne podświetlenie” i naciśnij ENTER.
 4. Wybierz pomiędzy ON, 10,20,30,45,60,90, 120 i 180 sekund dla automatycznego przyciemniania. Jeśli wybierzesz ON, wyświetlacz będzie cały czas włączony.

Ustawienie czasu/daty

 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu „ustawienia”. Naciśnij enter.
 2. Użyj pokrętła lub naciśnij przycisk >>, aż na wyświetlaczu pojawi się „Czas/Data”. Naciśnij enter
 3. Użyj pokrętła, aby ustawić czas. Po każdym procesie ustawiania godzin, minut, dnia, miesiąca i roku naciśnij przycisk wyboru, aby potwierdzić każdą z nich.

Ustawienie alarmu

UWAGA: PROSZĘ WYBRAĆ STACJĘ RADIOWĄ PRZED USTAWIENIEM BUDZIKA.
Będziesz mieć możliwość wyboru spośród ostatnio używanej stacji lub jednego z ulubionych zaprogramowanych kanałów.

 1.  Naciśnij ALARM, aby wejść do menu ustawień alarmu, ponownie naciśnij ALARM, aby wybrać „ALARM 1” lub „ALARM 2”.
 2. Użyj pokrętła lub naciśnij >>, aby ustawić czas alarmu i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
 3. Za pomocą pokrętła lub przycisku >> ustaw czas trwania „15, 30, 45, 60, 90” minut i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
 4. Użyj pokrętła lub naciśnij >>, aby ustawić źródło alarmu (FM, DAB, Buzzer) i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
 5. Jeśli wybierzesz „DAB” lub „FM” jako źródło dźwięku alarmu i masz już zapisane ustawienia wstępne, możesz wybrać między ostatnio odtwarzaną stacją lub jednym z zapisanych ustawień wstępnych.
 6. Użyj pokrętła lub naciśnij przycisk >>, aby ustawić dni, w które alarm ma się włączyć z „Raz / Codziennie / W dni powszednie / Weekendy”.
 7. Użyj pokrętła lub naciśnij >>, aby ustawić głośność alarmu i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
 8. Użyj pokrętła lub naciśnij przycisk >>, aby ustawić alarm na „ON” lub „OFF”.

Drzemka – zatrzymaj alarm

 1. Gdy włączy się alarm, naciśnięcie przycisku SNOOZE tymczasowo wyciszy alarm, możesz wybrać czas z „5, 10, 15 i 30” minut.
 2. Funkcja drzemki ma również odliczanie, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak długo przed ponownym włączeniem się alarmu.

Zatrzymaj alarm:

Kiedy dzwoni alarm, możesz nacisnąć jeden raz przycisk ALARM, aby zatrzymać dźwięk alarmu. Radio powróci wtedy do trybu gotowości.

Wyłącz / Włącz alarm:

Jeśli chcesz wyłączyć lub włączyć alarm w dowolnym momencie, możesz wykonać następujące czynności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmu, aż pojawi się komunikat „Alarm 1 ON”, „Alarm 1 OFF”, „Alarm 2 ON”, „Alarm 2 OFF”, „Alarm 1/2 ON”, „Alarm 1/2 OFF” .

AUX IN

Tryb Aux-in odtwarza dźwięk z zewnętrznego źródła, takiego jak smartfon lub tablet.

 1. Podłącz koniec kabla audio 3.5 mm (w zestawie) do gniazda słuchawek lub wyjścia liniowego w odtwarzaczu, a drugi koniec kabla do gniazda AUX-IN urządzenia.
 2. Włącz zewnętrzne źródło dźwięku i odtwórz urządzenie.
 3. Naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu „Wejście pomocnicze”.
 4. Poziom głośności można teraz kontrolować za pomocą jednostki głównej.

Uwagi:

Jeśli jesteś podłączony do gniazda wyjścia liniowego urządzenia zewnętrznego, wystarczy wyregulować głośność tego urządzenia. Jeśli jesteś podłączony do gniazda słuchawkowego urządzenia zewnętrznego, może być konieczne wyregulowanie zarówno głośności urządzenia zewnętrznego, jak i głośności tego urządzenia, aby znaleźć najbardziej pożądane ustawienie głośności.
Upewnij się, że kabel jest odłączony, aby słuchać radia w innych trybach, takich jak DAB i FM.

Słuchawki (brak w zestawie)

 1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego z boku radia.
 2. Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt głośny przed włożeniem słuchawek do uszu.
  WAŻNE: Nie włączaj radia, gdy słuchawki są podłączone i włożone do ucha. Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek może spowodować utratę słuchu.

Języki

 1. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do „Ustawień”. Naciśnij ENTER, aby wejść do ustawień.
 2. Przewiń menu ustawień, aby znaleźć opcje językowe.
 3. Wybierz żądany język: English, Deutsch, Italiano, Francais, Espanol.

Specyfikacja techniczna

 • Zasilanie sieciowe: AC 100-240V 50/60Hz DC 5V 1000mA
 • Bateria: 2000 mAh 3.7 V.

Pokrycie częstotliwości:

 • FM: 87.5-108MHz
 • DAB: 174.928 – 239.200 MHz

Funkcje obwodu:

 • Głośnik: 3.0-calowy sterownik
 • Gniazdo słuchawkowe: średnica 3.5 mm. stereofoniczny
 • System antenowy: antena teleskopowa

przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli radio nie działa prawidłowo lub brakuje niektórych cyfr na wyświetlaczu lub są one niekompletne, możliwe jest przywrócenie normalnego działania poprzez wykonanie operacji resetowania systemu w radiotelefonie. Spowoduje to przywrócenie ustawień radia do domyślnych ustawień fabrycznych. Żadne ustawienia nie zostaną zapisane, a lista stacji radiowych DAB będzie pusta.
Jeśli przeprowadziłeś się do innej części kraju i chcesz usunąć lokalne stacje radiowe DAB, które nie są już dostępne z zapisanej listy, możesz wykonać tę procedurę. Po ponownym uruchomieniu radio automatycznie ponownie wyszuka stacje DAB dostępne w Twojej bieżącej lokalizacji.

 1. Naciśnij MENU, aby wejść do „Ustawień”. Naciśnij enter.
 2. Wybierz „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Naciśnij enter.
 3. Wybierz „TAK”. Naciśnij enter.
 4. Po zresetowaniu systemu rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji

Ważne:
Aby całkowicie wyłączyć zasilanie i zresetować, możesz nacisnąć mały przycisk resetowania z boku radia. Po wyłączeniu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż włączy się wyświetlacz.

ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT ONLINE. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ I ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA NASZĄ GWARANCJĘ AZATOM* PROSZĘ ODWIEDZIĆ: WWW.AZATOM.COM/GWARANCJA
AZATOM© 2020 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. AZATOM® JEST CZĘŚCIĄ AZATOM GROUP LIMITED.
ZOBACZ STRONĘ W CELU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA. AZATOM® ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYCOFANIA WSZYSTKICH PROMOCJI BEZ POWIADOMIENIA. W CELU PEŁNEJ GWARANCJI, PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW OFERTY PROMOCYJNEJ PROSIMY O ODWIEDŹ WWW.AZATOM.COM/WARUNKI-WARUNKI

Dokumenty / Zasoby

Radioodbiornik AZATOM Solo B1 DAB, DABplus, FM z Bluetooth [pdf] Instrukcja obsługi
Radio akumulatorowe Solo B1 DAB DABplus FM z Bluetooth, Radio akumulatorowe Solo B1 DAB z Bluetooth, Radio akumulatorowe Solo B1 DABplus z Bluetooth, Radio akumulatorowe Solo B1 FM z Bluetooth, Radio akumulatorowe z Bluetooth, Radio akumulatorowe, Bluetooth akumulatorowe, Bluetooth, Radio

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *