logo AZATOM

Mechaniczny C100X
DAB, DAB+, radio FM z bezprzewodowym odtwarzaczem audio i CD BT

Radio FM Clockwood C100X AZATOM -

Radio FM AZATOM Clockwood C100X - instrukcja obsługi

Radio FM Clockwood C100X AZATOM - ikonaInstrukcja obsługi Radio FM Clockwood C100X AZATOM - ikona 2
Ten podręcznik jest dostępny do pobrania online pod adresem www.azatom.com

AZATOM Clockwood C100X Radio FM - schemat

Radio FM Clockwood AZATOM C100X - schemat 2Radio FM Clockwood AZATOM C100X - schemat 3Radio FM Clockwood AZATOM C100X - zdalne

Co jest w pudełku

 • Mechaniczny C100X
 • Instrukcja obsługi
 •  Zasilacz
 • Karta gwarancyjna
 • zdalne sterowanie

Obsługa radia

 1. Wysuń antenę teleskopową.
 2. Naciśnij MOC przycisk, aby włączyć radio. Wyświetlacz pokaże „Witamy AZATOM”
 3. Jeśli po raz pierwszy urządzenie przejdzie w tryb DAB, automatycznie rozpocznie „Auto Scan”, aby wyszukać dostępne stacje w Twojej okolicy.
  (Gdy tryb DAB był wcześniej używany, radio automatycznie wybierze poprzednio odtwarzaną stację).
 4.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN w dowolnym momencie, a urządzenie automatycznie skanuje i zapisuje stacje.
  Podczas procesu skanowania w dolnej linii wyświetlacza widoczny jest pasek postępu.
 5.  Po zakończeniu skanowania zostanie wybrana pierwsza stacja.
  Zegar automatycznie ustawi się na aktualny czas i datę.
 6. Jeśli po skanowaniu lista stacji jest nadal pusta, wyświetli się radiotelefon "Usługa niedostępna", a nie znaleziono żadnych stacji – proszę
  upewnij się, że antena jest wysunięta i przetestuj odbiór, wykonując kolejne automatyczne skanowanie w innym miejscu. Automatyczne ustawianie żądanego sygnału daty i godziny.

Wybór stacji – DAB

1. 1. Naciśnij TUN- / TUN+ , aby przejść do listy dostępnych stacji w Twojej okolicy.
2. naciśnij ENTER aby wybrać stację po podświetleniu w menu.

Znajdowanie nowych stacji radiowych

Z czasem mogą pojawić się nowe stacje. Aby znaleźć nowe stacje, możesz przeprowadzić automatyczne skanowanie w następujący sposób.

 1. Pilny SCAN w dowolnym momencie, a urządzenie automatycznie skanuje i zapisuje stacje w Twojej okolicy.
 2. Naciśnij przycisk MENU i TUN- / TUN+ aby wybrać Pełne skanowanie, aby wyszukać nowe stacje.
 3.  Wybierz opcję Pełne skanowanie z menu dla automatycznego skanowania. Wyświetlacz pokaże "Łów…", a radio wykona skanowanie kanałów DAB pasma III. Gdy zostaną znalezione nowe stacje radiowe, licznik stacji po prawej stronie wyświetlacza zwiększy się, a stacje radiowe zostaną dodane do listy zapisanej w radiu.

Strojenie ręczne za pomocą DAB

Strojenie ręczne umożliwia dostrojenie do różnych kanałów DAB Band III.
Brytyjski DAB stacje znajdują się w zakresie od 11B do 12D.

 1. Naciśnij przycisk MENU aż wyświetlacz pokaże „Strojenie ręczne”, naciśnij ENTER aby wybrać menu Usługi.
 2. Podświetl żądany kanał i naciśnij ENTER, wykres wskaże siłę sygnału, a górny wiersz pokaże nazwę DAB multipleks (grupa stacji radiowych). Wszystkie znalezione stacje zostaną dodane do zapisanej listy w radiu.
 3. Naciśnij przycisk MENU aby powrócić do normalnego trybu strojenia.

Tryby wyświetlania – DAB

Radio posiada szereg trybów wyświetlania: Naciśnij MENU wejść „Informacje o stacji” słuchając stacji radiowej i przechodź przez każdy mOdy Przewijanie tekstu: Wyświetla przewijane wiadomości tekstowe, takie jak nazwa wykonawcy/utworu, numer telefonu itp.
Rodzaj programu: Wyświetla typ słuchanej stacji, np. Pop, Classic, News itp.
Nazwa multipleksu: Wyświetla nazwę multipleksu DAB, do którego należy bieżąca stacja.
Data: Wyświetla aktualną datę.
Częstotliwość: Wyświetla częstotliwość multipleksu DAB dla słuchanej stacji.
Szybkość transmisji i typ dźwięku: Wyświetla cyfrową szybkość transmisji i typ dźwięku dla słuchanej stacji.
Siła sygnału: Wyświetla wykres pokazujący siłę sygnału odbieranej stacji.

Wyszukiwanie nowych stacji – FM

 1. Ostrożnie wysuń całkowicie antenę teleskopową i naciśnij przycisk MOC przycisk, aby włączyć radio.
 2. Naciśnij przycisk TRYB aby wejść w tryb FM.
 3. Naciśnij przycisk SCAN przez 3 sekundy dla automatycznego skanowania, które po zakończeniu automatycznie zapisze stacje.
  Wciśnij albo TUN- / TUN+ wybrać zapisane stacje.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUN– przycisk, radio będzie skanować w górę.
 4.  Po kilku sekundach wyświetlacz się zaktualizuje. Wyświetlacz pokaże częstotliwość znalezionego sygnału. Jeśli sygnał jest wystarczająco silny i jest RDS obecne dane, radio wyświetli nazwę stacji.
 5. Aby znaleźć inne stacje, naciśnij TUN– przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy jak poprzednio.
 6. Aby zeskanować FM pasmo w dół (od wysokiej częstotliwości do niskiej częstotliwości) naciśnij i przytrzymaj TUN+ przycisk.
 7. Po osiągnięciu końca zakresu fal radiotelefon wznowi dostrajanie od przeciwnego końca zakresu. Dostosuj głośność do wymaganego ustawienia.

Zaprogramowane stacje – DAB i FM

Możesz zapisać swoje ulubione stacje radiowe DAB i FM w pamięci zaprogramowanych stacji. W radiu znajduje się 60 ustawień pamięci, 30 dla DAB i 30 dla FM. Presety są zapamiętywane przez radio w przypadku awarii zasilania.
Procedura ustawiania stacji i używania ich do dostrajania stacji jest taka sama dla trybów FM i DAB:
Tryb DAB:

 1. Naciśnij przycisk MOC przycisk, aby włączyć radio.
 2. Wybierz żądany zakres fal.
 3. Dostrój się do żądanej stacji, jak opisano wcześniej.
 4. Naciśnij przycisk USTAWIONE przycisk i przytrzymaj go, aby wejść do pamięci ustawień, a następnie naciśnij TUN- / TUN+ aby wybrać żądany numer pamięci, pod którym chcesz zapisać stację.
 5. Naciśnij przycisk ENTER potwierdzić, na przykładample, „Preset 01 zapisany”. Stacja zostanie zapisana pod wybranym ustawieniem. W razie potrzeby powtórz tę procedurę.
 6. Stacje, które zostały zapisane we wstępnie ustawionych pamięciach, można nadpisać wykonując powyższą procedurę.
 7. Krótkie naciśnięcie USTAWIONE przycisk, aby przywołać zapisane stacje.

TRYB FM:

 1. Naciśnij przycisk TUN- / TUN+ zmienić w górę lub w dół o 50 kHz.
 2. Po dojściu do końca zakresu fal radio rozpocznie ponownie dostrajanie od przeciwnego końca zakresu.
 3. Naciśnij przycisk USTAWIONE przycisk i przytrzymaj go, aby wejść do pamięci ustawień, a następnie naciśnij TUN- / TUN+ aby wybrać żądany numer pamięci, pod którym chcesz zapisać stację.
 4.  Naciśnij przycisk ENTER potwierdzić, na przykładample, „Preset 01 zapisany”.
  Stacja zostanie zapisana pod wybranym ustawieniem. W razie potrzeby powtórz tę procedurę.

Przywoływanie presetu:

 1. Naciśnij MOC przycisk, aby włączyć radio.
  Krótkie naciśnięcie przycisku USTAWIONE przycisk, a następnie wyświetlacz pokazuje „Przywołanie ustawień”, A następnie naciśnij przycisk ENTER aby dostroić się do stacji zapisanej w pamięci.
  Uwaga: Jeśli nie zapisałeś wcześniej zaprogramowanej stacji, a przycisk pamięci został naciśnięty, „Pusta nastawa” zostanie wyświetlone.
  Suszona śliwka: (Aby usunąć stacje, które są na liście, ale niedostępne) W trybie DAB naciśnij przycisk MENU aż na wyświetlaczu pojawi się podmenu, naciśnij ENTER aby przejść do opcji Przycinanie.
 2. Wybierz "Tak" i naciśnij ENTER przycisk, aby potwierdzić przycinanie.
  Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich nieważnych stacji wskazanych na liście stacji znakiem „?” przed nazwą stacji.

Ustawienia czasu i daty

Jeżeli nie ma DAB/FM sygnał dostępny, będziesz musiał ustawić CZAS i DATĘ ręcznie po pierwszym włączeniu.

 1. Naciśnij MENU i TUN- / TUN+ aby wejść do „Ustawienia systemu”.
 2. Naciśnij przycisk TUN- / TUN+ I wybierz opcję "Czas".
 3.  Ustaw czas/datę, automatyczną aktualizację, 12/24 godziny, format daty.
 4. Naciśnij przycisk TUN- / TUN+ i ENTER aby ustawić prawidłową godzinę i datę.

Ustawienia alarmu

 1. Naciśnij przycisk ALARM aby wejść do menu ustawień, naciśnij ALARM ponownie do wyboru ALARM 1 lub ALARM 2.
 2. Naciśnij przycisk TUN- / TUN+ aby ustawić godzinę alarmu i naciśnij ENTER potwierdzać.
 3. Naciśnij przycisk TUN- / TUN+ aby ustawić alarm ON or OFF, Częstotliwość, Czas budzenia, Źródło, Czas trwania i Głośność, a następnie naciśnij ENTER potwierdzać.
  UWAGA: PRZED USTAWIENIEM ALARMU PROSZĘ WYBRAĆ STACJĘ RADIOWĄ.
  Będziesz mieć możliwość wyboru ostatnio używanej stacji lub jednego z ulubionych zaprogramowanych kanałów.

Drzemka – zatrzymaj alarm

 1. Gdy zabrzmi alarm, naciśnij DRZEMKA przycisk tymczasowo wyciszy alarm, możesz wybrać czas od 5 do 10 minut.
 2. Funkcja drzemki ma również odliczanie, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak długo przed ponownym włączeniem się alarmu. naciskać MOC żeby to włączyć.

Zatrzymaj alarm:
Gdy zabrzmi alarm, możesz nacisnąć ALARM or CZEKAJ z wyjątkiem jednokrotnego przycisku Drzemka, aby wyłączyć dźwięk alarmu. Radio powróci do trybu gotowości.

Korzystanie z wejścia AUX

Tryb Aux-in odtwarza dźwięk z zewnętrznego źródła, takiego jak smartfon lub tablet.

 1. Podłącz koniec kabla audio 3.5 mm (dołączony) do gniazda słuchawkowego lub wyjścia liniowego w odtwarzaczu, drugi koniec kabla podłącz do urządzenia AUX IN z tyłu urządzenia.
 2. Włącz zewnętrzne źródło dźwięku i odtwórz urządzenie.
 3. Naciśnij TRYB przycisk, aby wejść „Wejście pomocnicze” tryb.
 4. Poziom głośności można teraz kontrolować za pomocą jednostki głównej. Wszystkie pozostałe funkcje urządzenia zewnętrznego należy obsługiwać w zwykły sposób.
  Uwagi:
  Jeśli jesteś podłączony do gniazda wyjścia liniowego urządzenia zewnętrznego, wystarczy wyregulować głośność tego urządzenia. Jeśli jesteś podłączony do gniazda słuchawkowego urządzenia zewnętrznego, może być konieczne wyregulowanie zarówno regulacji głośności urządzenia zewnętrznego, jak i regulacji głośności tego urządzenia, aby znaleźć najbardziej pożądane ustawienie głośności.
  Upewnij się, że kabel jest odłączony, aby słuchać radia w innych trybach, takich jak DAB i FM.

Odtwarzacz CD

UWAGA: To urządzenie odtwarza nie tylko komercyjne dyski kompaktowe, ale także samodzielnie przygotowane dyski CD-RW. Ze względu na niestandardową definicję/produkcję formatu CD-R/RW, jakość odtwarzania i wydajność nie są gwarantowane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwość odtwarzania płyt CD-R/RW ze względu na warunki nagrywania, takie jak wydajność komputera, oprogramowanie do nagrywania, właściwości nośnika itp.
Nie naklejaj etykiety ani plomby z żadnej strony płyty CD-R / RW. Może to spowodować awarię.

TRYB GRY:

 1. Naciśnij przycisk TRYB aby przejść do trybu CD.
 2. Włóż płytę CD stroną z etykietą skierowaną do góry.
 3. Informacje o płycie (całkowita liczba utworów) pojawią się na WYŚWIETLACZ LCD.
 4.  Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie płyty.
 5. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij PLAY / PAUSE przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij PLAY / PAUSE ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
 6.  Przewiń VOLUME- lub VOLUME+ dostosować do żądanego poziomu głośności.
 7. Naciśnij przycisk STOP przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.
 8. Aby wyłączyć odtwarzacz CD, naciśnij MOC przycisk.
  UWAGA: Jeśli przeskakiwanie występuje podczas odtwarzania płyty CD, spróbuj zmniejszyć głośność. Sprawdź płytę CD, aby upewnić się, że nie jest porysowana ani uszkodzona.
  Nie otwieraj drzwiczek CD podczas odtwarzania płyty CD.

TRYB POWTARZANIA:
Powtórz 1:
Naciśnij przycisk USTAWIONE przycisk raz, zobaczysz REP_ONE na wyświetlaczu LCD. Bieżący utwór zostanie powtórzony.
Powtórz wszystkie ścieżki:
Naciśnij przycisk USTAWIONE przycisk dwa razy, zobaczysz REP_ALL na wyświetlaczu LCD. Cała płyta będzie odtwarzana w sposób ciągły.
Naciśnij przycisk USTAWIONE przycisk trzy razy, zobaczysz LOSOWY na wyświetlaczu LCD. Cała płyta będzie odtwarzana losowo.
Aby anulować funkcję powtarzania:
Naciśnij przycisk USTAWIONE ponownie, aby anulować funkcję powtarzania.

TRYB POMIJANIA I WYSZUKIWANIA:

 1. W trybie odtwarzania lub pauzy dotknij TUN- / TUN+ aby przejść do następnego utworu lub wrócić do początku bieżącego utworu.
 2.  Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj TUN- / TUN+ przycisk, aby wyszukać w bieżącym utworze z słyszalnym szybkim odtwarzaniem.

TRYB ODTWARZANIA PROGRAMÓW:
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie utworów muzycznych w zaprogramowanej kolejności.
UWAGA: Program można ustawić tylko w trybie STOP.

 1. Naciśnij USTAWIONE przycisk raz, zobaczysz „P01” migać na WYŚWIETLACZ LCD.
 2. Naciśnij TUN- / TUN+ przycisk, aby wybrać utwór do zaprogramowania.
 3.  Naciśnij USTAWIONE ponownie, aby zapisać wybór. ten WYŚWIETLACZ LCD przejdzie do „02” i zacznie migać, aby poprosić o następny
  tor.
 4. Możesz powtórzyć kroki od 2 do 3, aby zaprogramować do 20 utworów. Gdy tylko wejdziesz na 20. utwór, WYŚWIETLACZ LCD automatycznie pokaże zaprogramowane utwory jeden po drugim we właściwej kolejności, zaczynając od pierwszego zaprogramowanego utworu. Jeśli chcesz zaprogramować mniej niż 20 utworów, naciśnij dwukrotnie przycisk Program po potwierdzeniu ostatniego utworu. Na końcu sekwencji na wyświetlaczu LCD zacznie migać „01”, gotowy do odtworzenia pierwszego zaprogramowanego utworu.
 5.  Naciśnij GRAĆ przycisk, aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie. wciśnij STOP aby zatrzymać odtwarzanie.
 6. Zaprogramowane utwory zostaną odtworzone raz, a następnie zatrzymane. Możesz jednak użyć REPEAT funkcja wielokrotnego odtwarzania określonego utworu (Powtarzaj 1) lub wszystkich utworów w programie (Powtarzaj wszystko).
  Możesz także nacisnąć TUN+ przycisk, aby przejść bezpośrednio do innych ścieżek lub użyj KADŹ- aby wrócić do poprzedniego utworu(ów) podczas odtwarzania programowego.
 7. Aby anulować odtwarzanie programu, naciśnij STOP przycisk dwukrotnie podczas odtwarzania programu

FOLDER+/10 utworów + (tylko MP3 CD DISC)

 1.  Naciśnij przycisk SCAN raz, aby pominąć 10 utworów
 2. Naciśnij przycisk SCAN i przytrzymaj 3 sekundy, aby pominąć FOLDER

Bezprzewodowy dźwięk BT

Bluetooth umożliwia bezprzewodowe przesyłanie muzyki z dowolnego odtwarzacza multimedialnego obsługującego technologię Bluetooth, w tym smartfonów, tabletów, laptopów
i inne odtwarzacze MP3.
Aby sparować urządzenie przez Bluetooth po raz pierwszy:

 1. Naciśnij przycisk TRYB ZASILANIA przycisk, aby wybrać tryb Bluetooth
 2. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się komunikat „WYSZUKIWANIE BT” a głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania.
 3.  Na urządzeniu Bluetooth przeprowadź wyszukiwanie, a gdy będzie dostępne, wybierz „Azatom Clockwood”.
 4. Po 5-20 sekundach na ekranie pojawi się „Połączono z BT”.
 5.  Możesz rozpocząć przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth. Odtwórz dowolny dźwięk na swoim
  urządzenia Bluetooth i słuchaj na głośniku.
  Za każdym razem, gdy zostanie wybrany tryb Bluetooth, radio automatycznie przejdzie w tryb parowania i albo zostanie sparowane z ostatnio sparowanym urządzeniem (jeśli jest w zasięgu), albo będzie dostępne do parowania z nowym urządzeniem.

Stereofoniczne/monofoniczne FM

Jeśli odbierana stacja jest słaba, może być słyszalny syk (szczególnie podczas słuchania przez słuchawki).
1. naciśnij MENU Przycisk i TUN- / TUN+ aby wybrać ustawienia audio, naciśnij ENTER aby wejść do tej funkcji.
2. naciśnij TUN- / TUN+ aż do „Wymuszony mono” jest podświetlony. wciśnij ENTER aby wybrać mono. Radio wybierze tryb dźwięku mono.

przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli radio nie działa prawidłowo lub brakuje niektórych cyfr na wyświetlaczu lub są one niekompletne, możliwe jest przywrócenie normalnego działania poprzez wykonanie operacji resetowania systemu w radiotelefonie. Spowoduje to przywrócenie ustawień radia do domyślnych ustawień fabrycznych. Żadne ustawienia nie zostaną zapisane, a lista stacji radiowych DAB będzie pusta.
Jeśli przeprowadziłeś się do innej części kraju i chcesz usunąć lokalne stacje radiowe DAB, które nie są już dostępne z zapisanej listy, możesz wykonać tę procedurę. Po ponownym uruchomieniu radio automatycznie ponownie wyszuka stacje DAB dostępne w Twojej bieżącej lokalizacji.

 1. Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu.
 2.  Naciśnij przycisk MENU i TUN- / TUN+ wybrać „Ustawienia systemu” .
 3. Naciśnij przycisk TUN- / TUN+ aby znaleźć „Przywracanie ustawień fabrycznych”. wciśnij ENTER.
 4. Jeśli chcesz wykonać operację resetowania, naciśnij przycisk TUN- / TUN+ aż do "TAK" jest podświetlony na wyświetlaczu i naciśnij. Zostanie wykonany pełny reset radia, wszystkie ustawienia i listy stacji zostaną skasowane.
  Jeśli nie chcesz resetować radia, naciśnij TUN- / TUN+ aż do "NIE" jest podświetlony. Radio powróci do poprzedniego menu.
 5. Po zresetowaniu systemu skanowanie DAB zespół będzie wykonywany.
  W przypadku awarii spowodowanej wyładowaniami elektrostatycznymi, zresetuj produkt (może być konieczne tymczasowe odłączenie zasilacza), aby wznowić normalne działanie.

Wybierz język

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU a następnie na wyświetlaczu pojawi się podmenu: System. wciśnij ENTER i wybierz Język, aby wprowadzić opcje językowe angielski / francuski / niemiecki / włoski.

Ustawienie podświetlenia

 1. Naciśnij przycisk MENU i TUN- / TUN+ aby wejść do „Ustawienia systemu”.
 2. Naciśnij przycisk TUN- / TUN+ I wybierz opcję "Koniec czasu" automatyczne ściemnianie po 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekund lub „ON”, aby anulować automatyczne przyciemnianie.
 3. Dodaj Wysoka Średnia Niska dla poziomu ściemniacza.
 4.  Dodaj Wysoka Średnia Niska na poziomie.

Słuchawki (brak w zestawie)

Przewód łączący słuchawki z radiem działa jak antena po podłączeniu do gniazda słuchawkowego.

 1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego na górze radia.
 2. Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt głośny przed włożeniem słuchawek do uszu.
  WAŻNE: Nie włączaj radia, gdy słuchawki są podłączone i włożone do ucha. Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek może spowodować utratę słuchu.

Funkcja uśpienia

Radio można ustawić tak, aby wyłączało się po upływie ustawionego czasu. Ustawienie snu można regulować w zakresie od 15 do 90 minut. Upewnij się, że radio jest włączone.
Naciśnij SEN przycisk, aby ustawić żądany czas snu między 15, 30,45, 60, 90 i XNUMX minut lub Wyłączenie co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, to urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w celu zapewnienia osobistego bezpieczeństwa. Jednak niewłaściwe użytkowanie może spowodować potencjalne zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Przed instalacją i użytkowaniem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.
Zwróć szczególną uwagę na wszystkie ostrzeżenia wymienione w niniejszej instrukcji i na urządzeniu.
Woda i wilgoć:
Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. Dla example: w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, wanny do prania lub w pobliżu basenu.
wentylacja:
Urządzenie powinno być usytuowane tak, aby jego położenie lub położenie nie zakłócało jego prawidłowej wentylacji. Dla exampDlatego nie należy go stawiać na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne. Nie należy również umieszczać urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak regał lub szafka, ponieważ może to utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.
Ciepło:
Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym amppodgrzewacze), które mogą być gorące.
Źródło zasilania:
Urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania tylko typu opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.
Czyszcząca:
Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką. Należy uważać, aby płyny nie dostały się do żadnych otworów ani otworów wentylacyjnych znajdujących się na produkcie.
Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa:
Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu z powodu wyładowań atmosferycznych i przepięć w linii energetycznej.
Przeciążenie:
Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy, ponieważ może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Okresy nieużywania:
Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez określony czas, na przykład tydzień lub dłużej, należy odłączyć przewód zasilający od urządzenia
aby zapobiec uszkodzeniom lub korozji.
Serwisowanie:
Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia poza metodami opisanymi w instrukcji obsługi użytkownika. Metody serwisowe nieujęte w instrukcji obsługi należy kierować do wykwalifikowanego personelu serwisowego.

UWAGA:
Zasilacz sieciowy powinien być odłączony od zasilania i radia, gdy nie jest używany.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na rozerwanie lub zachlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie powinny być stawiane na urządzeniu.
RECYKLING:
Ten produkt jest opatrzony symbolem selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że ten produkt musi być traktowany zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w celu recyklingu lub demontażu w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko.
Użytkownik ma możliwość przekazania swojego produktu właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem lub sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego
sprzęt.
Używaj tylko zasilaczy wymienionych w instrukcji obsługi, tylko do użytku w pomieszczeniach

UWAGI:

 1. Najlepiej pozostawić płytę CD wewnątrz urządzenia, nawet gdy nie jest używana. Zapobiega to kurzowi
  akumulacja na soczewce optycznej.
 2. Brudna lub porysowana płyta CD może powodować przeskakiwanie muzyki. Wyczyść lub wymień płytę CD, jeśli to
  dzieje się.
 3. PRZED OPERACJĄ:
  UWAGI DOTYCZĄCE PŁYT KOMPAKTOWYCH.
  Brudne, uszkodzone lub wypaczone dyski mogą uszkodzić urządzenie, należy zachować ostrożność
  następujące elementy:
  1. Używaj płyt kompaktowych tylko z oznaczeniem na płycie.
  b. CD: płyta kompaktowa tylko z cyfrowymi sygnałami audio.

2. UWAGI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z TARCZAMI
Wyjęcie płyty z pudełka do przechowywania i włożenie jej.
NACIŚNIJ KLIPSY NA ŚRODKU OBUDOWY PŁYT.
WKŁADAJ ETYKIETĄ/TĘPĄ STRONĄ SKIEROWANĄ DO GÓRY.|
PODNIEŚ BEZ DOTYKANIA ZAREJESTROWANEJ POWIERZCHNI
DELIKATNIE NACIŚNIJ PŁYTĘ, ABY JĄ WŁOŻYĆ.
Nie dotykaj odblaskowej zarejestrowanej powierzchni
Nie przyklejaj niczego ani nie pisz na powierzchni.
Nie zginaj płyt kompaktowych.

Dane Techniczne

Zasilanie sieciowe (przez adapter):
AC 240 V 50-60 Hz
Pokrycie częstotliwości
FM: 87.5-108MHz
ZIMNICA: 174.928 - 239.200 MHz
Głośnik: 2x3” calowe przetworniki
Moc wyjściowa: 30W MAX (głośniki)
Gniazdo słuchawkowe: Średnica 3.5 mm stereofoniczny
Radio FM i DAB: antena teleskopowa

Radio FM Clockwood C100X AZATOM - ikona 5

ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT ONLINE. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ I ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA NASZĄ GWARANCJĘ AZATOM * PROSZĘ
ODWIEDZIĆ: WWW.AZATOM.COM/GWARANCJA AZATOM© 2020 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. AZATOM® JEST CZĘŚCIĄ ATOM GROUP LIMITED.
ZOBACZ STRONĘ W CELU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA. AZATOM® ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYCOFANIA WSZYSTKICH PROMOCJI BEZ POWIADOMIENIA. W CELU PEŁNEJ GWARANCJI, ROZSZERZONEJ GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW OFERTY PROMOCYJNEJ PROSIMY O WIZYTĘ WWW.AZATOM.COM/WARUNKI-WARUNKI
*WYMAGAMY REJESTRACJI

Dokumenty / Zasoby

AZATOM Clockwood C100X Radio FM z bezprzewodowym dźwiękiem BT i odtwarzaczem CD [pdf] Instrukcja obsługi
Radio FM Clockwood C100X z bezprzewodowym dźwiękiem BT i odtwarzaczem CD

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *