Instrukcja obsługi Apple Mac Mini
Apple Mac Mini

Review zapoznaj się z przewodnikiem Mac mini Essentials przed rozpoczęciem korzystania z komputera Mac mini. Pobierz przewodnik ze strony support.apple.com/guide/mac-mini lub z Apple Books (jeśli jest dostępny). Zachowaj dokumentację do wykorzystania w przyszłości.

Bezpieczeństwo i obsługa

Zobacz „Bezpieczeństwo, obsługa i informacje prawne” w podręczniku Mac mini Essentials.

Unikaj uszkodzeń słuchu 

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas. Więcej informacji na temat dźwięku i słyszenia można znaleźć w Internecie pod adresem apple.com/dźwięk.

Informacje dotyczące przepisów 

Informacje o certyfikatach prawnych są dostępne na urządzeniu. Wybierz menu Apple  Ikona Apple > Informacje o tym Macu > Wsparcie > Certyfikat zgodności. Dodatkowe informacje prawne znajdują się w części „Bezpieczeństwo, obsługa i informacje prawne” w podręczniku Mac mini Essentials.

Zgodność z przepisami FCC i ISED Kanada 

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zgodność z UE
Ikona CE

Użyj ograniczenia
To urządzenie jest ograniczone do użytku w pomieszczeniach, gdy działa w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz. To ograniczenie ma zastosowanie w: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT ,NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Zgodność z ENERGY STAR®
Energy Star

Jako partner programu ENERGY STAR firma Apple ustaliła, że ​​standardowe konfiguracje tego produktu spełniają wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej. Program ENERGY STAR to partnerstwo z producentami sprzętu elektronicznego w celu promowania energooszczędnych produktów. Zmniejszenie zużycia energii przez produkty pozwala zaoszczędzić pieniądze i pomóc w ochronie cennych zasobów.

Ten komputer jest dostarczany z włączonym zarządzaniem energią i trybem uśpienia po 10 minutach braku aktywności użytkownika. Aby obudzić komputer, kliknij przycisk myszy lub gładzika albo naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ENERGY STAR, odwiedźenergystar.gov.

Informacje o utylizacji i recyklingu

Ikona kosza na śmieci
Powyższy symbol oznacza, że ​​tego produktu i/lub baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Decydując się na utylizację tego produktu i/lub jego baterii, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska. Aby uzyskać informacje na temat programu recyklingu firmy Apple, punktów zbiórki recyklingu, substancji objętych ograniczeniami i innych inicjatyw środowiskowych, odwiedź apple.com/środowisko.

Unia Europejska — informacje dotyczące utylizacji 

Powyższy symbol oznacza, że ​​zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami produkt i/lub jego baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Gdy ten produkt dobiegnie końca, zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Oddzielna zbiórka i recykling produktu i/lub jego baterii w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni recykling w sposób, który chroni ludzkie zdrowie i środowisko.

Umowa licencyjna na oprogramowanie 

Korzystanie z tego komputera oznacza akceptację warunków licencji na oprogramowanie firmy Apple i stron trzecich, które można znaleźć pod adresem apple.com/legal/sla.

Podsumowanie rocznej ograniczonej gwarancji Apple 

Firma Apple gwarantuje, że dołączony produkt sprzętowy i akcesoria są wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Apple nie udziela gwarancji na normalne zużycie ani uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub nadużyciem. Aby uzyskać serwis, zadzwoń do Apple lub odwiedź Apple Store lub Autoryzowany Serwis Apple — dostępne opcje serwisowe zależą od kraju, w którym wymagana jest usługa i mogą być ograniczone do pierwotnego kraju sprzedaży. W zależności od lokalizacji mogą obowiązywać opłaty za połączenia i opłaty za wysyłkę międzynarodową. Z zastrzeżeniem pełnych warunków i szczegółowych informacji na temat uzyskiwania usług dostępnych na stronach apple.com/legal/warranty i support.apple.com, jeśli złożysz ważne roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, Apple naprawi, wymieni komputer lub zwróci pieniądze w swoim własnego uznania. Świadczenia gwarancyjne stanowią uzupełnienie praw wynikających z lokalnych przepisów konsumenckich. W przypadku zgłoszenia roszczenia w ramach niniejszej gwarancji może być wymagane przedstawienie dowodu zakupu.

Dla konsumentów australijskich: Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Masz prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz do odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są odpowiedniej jakości, a awaria nie oznacza poważnej usterki.
Apple Pty Ltd, skrytka pocztowa A2629, Sydney South NSW 1235.
Tel: 133-622.

Wsparcie klienta

© 2020 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, Mac i Mac mini są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple Books jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. Apple Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. Wydrukowano w XXXX. 034-04264-A

Logo Maca Mini

Dokumenty / Zasoby

Apple Mac Mini [pdf] Instrukcja obsługi
A2686, BCGA2686, Mac Mini, Mac

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *