jabłko

Smartwatch Apple HERMES

Apple HERMES Smartwatch Produkt

Przegląd

Przed użyciem Apple Watch ponownieview Podręcznik użytkownika Apple Watch na stronie support.apple.com/guide/watch. Możesz również użyć Apple Books, aby pobrać przewodnik (jeśli jest dostępny). Zachowaj dokumentację do wykorzystania w przyszłości.

Bezpieczeństwo i obsługa

Zobacz „Bezpieczeństwo i obsługa” w Podręczniku użytkownika Apple Watch. Apple Watch, jego systemy operacyjne i czujniki stanu zdrowia nie są urządzeniami medycznymi.

Ekspozycja na częstotliwość radiową Aby uzyskać informacje o narażeniu Apple Watch na działanie fal radiowych, otwórz aplikację Apple Watch na iPhonie i stuknij w Mój zegarek, a następnie wybierz Ogólne > Informacje > Informacje prawne > Ekspozycja na fale radiowe. Lub przejdź do strony apple.com/legal/rfexposure.

Bateria i ładowanie

Bateria litowo-jonowa w Apple Watch powinna być serwisowana lub poddawana recyklingowi przez firmę Apple lub autoryzowany serwis. Zamawiając usługę baterii, możesz otrzymać zastępczy zegarek Apple Watch. Baterie należy poddać recyklingowi lub wyrzucić oddzielnie od odpadów domowych. Aby uzyskać informacje na temat serwisu i recyklingu baterii, odwiedź stronę apple.com/batteries/service-and-recycling. Aby uzyskać informacje o ładowaniu, zobacz „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” w Podręczniku użytkownika Apple Watch.

Zakłócenia urządzeń medycznych

Apple Watch, niektóre paski i magnetyczne akcesoria do ładowania Apple Watch zawierają magnesy, które mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych. Zobacz „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” w Podręczniku użytkownika Apple Watch.

Unikaj uszkodzeń słuchu

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez długi czas przy wysokim poziomie głośności. Więcej informacji na temat dźwięku i słyszenia można znaleźć w Internecie pod adresem apple.com/sound oraz w sekcji „Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa” w Podręczniku użytkownika Apple Watch.

Podsumowanie dwuletniej ograniczonej gwarancji Apple Firma Apple gwarantuje, że dołączony produkt sprzętowy marki Apple i akcesoria marki Apple będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres dwóch lat od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Apple nie udziela gwarancji na normalne zużycie ani uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub nadużyciem. Aby uzyskać serwis, zadzwoń do Apple lub odwiedź Apple Store lub Autoryzowany Serwis Apple — dostępne opcje serwisowe zależą od kraju, w którym wymagana jest usługa i mogą być ograniczone do pierwotnego kraju sprzedaży. W zależności od lokalizacji mogą obowiązywać opłaty za połączenia i opłaty za wysyłkę międzynarodową. Z zastrzeżeniem pełnych warunków i szczegółowych informacji na temat uzyskiwania serwisu dostępnych na stronach apple.com/legal/warranty i support.apple.com, jeśli złożysz ważne roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, Apple naprawi, wymieni lub zwróci pieniądze za produkt sprzętowy na według własnego uznania. Świadczenia gwarancyjne stanowią uzupełnienie praw wynikających z lokalnych przepisów konsumenckich. Możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu zakupu
podczas składania reklamacji w ramach niniejszej gwarancji.

Gwarancja na pasek do zegarka Hermès Hermès dostarczy klientowi pasek do zegarka wolny od wad fabrycznych w momencie dostawy, to znaczy, że produkt będzie nadawał się do normalnego użytkowania przewidzianego dla tego rodzaju produktu i będzie posiadał cechy określone w czas złożenia zamówienia i jego przyjęcia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń wynikających z wypadku, zaniedbania lub niewłaściwej obsługi. Nie ma również zastosowania, na bardziej ogólnych zasadach, jeśli istnieją dowody na niewłaściwe użycie lub niewłaściwe użycie. Niniejsza gwarancja może być wykonana tylko pod warunkiem, że klient zrobi to w terminie ustawowym obowiązującym w kraju zakupu, licząc od dostawy towaru. Wszelkie reklamacje dotyczące paska do zegarka należy kierować do sklepu Hermès, w którym dokonano zakupu, lub do dowolnego sklepu Hermès, którego adres można znaleźć pod następującym linkiem: sklepy.hermes.com. Klient może zdecydować się na naprawę lub wymianę paska zegarka, chyba że jedna z tych opcji prowadzi do ewidentnie nieproporcjonalnych kosztów dla Hermès.

Naprawa lub wymiana paska zegarka nie wiąże się z kosztami dla klienta i pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnych szkód w przypadku, gdyby klient miał do nich prawo. Dla konsumentów australijskich: Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wyłączyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz do odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są akceptowalnej jakości, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Regulacyjne Informacje o certyfikacjach prawnych są dostępne na urządzeniu. Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Regulacyjne. Dodatkowe informacje prawne znajdują się w sekcji „Bezpieczeństwo i obsługa” w Apple Watch
Podręcznik użytkownika.

FCC i ISED Zgodność z wymaganiami Kanady dotyczącymi zegarków Apple Watch i Apple Watch Magnetyczny przewód ładujący To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i kanadyjskimi standardami ISED dotyczącymi zwolnienia z licencji RSS. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że ​​to urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i rozporządzeniem w sprawie urządzeń radiowych z 2017 r. Kopia Deklaracji zgodności jest dostępna na stronie apple.com/euro/compliance. Przedstawicielem Apple w UE jest Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia. Przedstawicielem Apple w Wielkiej Brytanii jest Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

Informacje o utylizacji i recyklingu

Powyższy symbol oznacza, że ​​zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami produkt i/lub jego baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Gdy ten produkt dobiegnie końca, zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Oddzielna zbiórka i recykling produktu i/lub jego baterii w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni recykling w sposób, który chroni ludzkie zdrowie i środowisko. Aby uzyskać informacje na temat programu recyklingu firmy Apple, punktów zbiórki recyklingu, substancji objętych ograniczeniami i innych inicjatyw środowiskowych, odwiedź apple.com/środowisko.

© 2022 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, Apple Books, Apple Watch i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. Apple Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. Hermès i logo Hermès są znakami towarowymi firmy Hermès International, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. Wydrukowano w XXXX. 034-05205-A

Dokumenty / Zasoby

Smartwatch Apple HERMES [pdf] Instrukcja obsługi
HERMES smartwatch, smartwatch

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *