logo anko

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym

Koniec funkcjiview

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 1

 1. Centrum ładowarek bezprzewodowych
 2. Przycisk drzemki/światła
 3.  Ustawienie czasu
 4. ustawienie alarmu
 5. Up
 6.  W dół
 7. Zresetuj
 8. Port ładowania USB-C

Jak używać tego produktu

W trybie czasu naciśnij •, aby zmienić pomiędzy 12H i 24H.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 2
Uwaga: Jeśli wybierzesz tryb 12H, na ekranie pojawi się PM po południu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do ustawienia czasu po wybraniu godzin przez !dOU

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 3

Naciśnij przyciski, aby ustawić godzinę, naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko przeskoczyć między wartościami. Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienie godziny, po czym minuty zaczną migać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub , aby przejść do żądanych minut. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Następnie dochodzi do trybu wyświetlania czasu 12HR lub 24HR. Naciśnij +' lub nie wybieraj, a następnie naciśnij , aby potwierdzić ustawienie.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 4

Uwaga: Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ustawienie zostanie zapisane i nastąpi powrót do interfejsu zegara.

Ustawienie alarmu

W trybie wyświetlania czasu. naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do ustawienia alarmu 1. pozostaje zapalona, ​​a godzina zaczyna migać. Powtórz proces ustawiania czasu, aby ustawić alarm 1.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 5

Naciśnij przycisk •, aby zapisać ustawienie, zegar automatycznie przejdzie w tryb alarmu 2. „a.2 pozostaje zapalone, a godzina zacznie migać. Powtórz powyższy proces, aby ustawić alarm 2.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 6

Zegar powróci do trybu zegara, a ikony Alarmu 1 i 2 będą WŁĄCZONE na interfejsie zegara. Naciśnij przycisk, „t” pozostanie zapalone, a .2 zgaśnie, wskazując, że włączony jest tylko alarm 1.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 7

Naciśnij przycisk ponownie, M •1 „wyłączy się i M • 2” włączy się, wskazując, że włączony jest tylko alarm 2.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 8

Naciśnij przycisk trzeci raz, aby ponownie włączyć oba ustawienia alarmu.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 9

Naciśnij przycisk ponownie, oba alarmy 1 i 2 wyłączą się, wskazując, że żaden alarm nie jest włączony.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 10

Funkcja drzemki

Gdy alarm się wyłączy, odpowiedni symbol alarmu zacznie migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naciśnij górną część tego produktu, aby włączyć drzemkę na 9 minut; a Zzz S!dmbol pojawi się pod symbolami alarmów.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 11

Zatrzymaj alarm

Gdy alarm się włączy, naciśnij i przytrzymaj górną część zegara przez 2 sekundy, aby wyłączyć alarm.

Wyłącz funkcję drzemki

W trybie drzemki. Ikona Zzz świeci się, naciśnij przycisk an!d oprócz przycisku SNOOZE/LIGHT, aby wyłączyć drzemkę.

Funkcja ściemniacza

W trybie wyświetlania czasu naciśnij górną część alarmu, aby uruchomić przycisk SNOOZE/LIGHT, aby wyregulować jasność wyświetlacza LED, 4 poziomy regulacji jasności: Off-10% -50% -100%. Możesz także nacisnąć przycisk SNOOZE/LIGHT na dole budzika, aby wyregulować jasność wyświetlacza LED. Domyślna jasność: 50%, domyślna jasność zostanie automatycznie zmieniona na 10% od 22:00 do 6:00 rano.

Funkcja ładowarki bezprzewodowej

Używając ładowarki bezprzewodowej do ładowania telefonu !dOUR, umieść telefon na środku stacji dokującej. Nie kładź obcego metalowego ciała na ładowarce.

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym 12

Reset fabryczny

Włóż szpilkę w otwór między dolnymi przyciskami, aby nacisnąć przycisk resetowania, pełny ekran zaświeci się na 2 sekundy, a następnie pokaże 00:00, co oznacza, że ​​został przywrócony do ustawień domyślnych.

Ważne uwagi

 1. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego. kurz lub wilgoć!
 2. Pomiędzy zegarem a meblami należy umieścić szmatkę lub inny materiał ochronny.
 3. Odłącz zasilanie przed czyszczeniem zegara miękką szmatką zwilżoną tylko łagodnym mydłem i wodą.
 4. Nie demontuj zegara ani żadnego z jego elementów.
 5.  Nie umieszczaj paska magnetycznego ani karty spinającej (dowód osobisty, karty bankowe itp.) w pobliżu zegara, aby uniknąć uszkodzenia pola magnetycznego.
 6. Tego elementu nie należy używać na żadnym urządzeniu mobilnym z metalowymi płytkami, ponieważ spowoduje to ekstremalne ciepło, które może spalić i/lub uszkodzić urządzenie.
 7. Zalecana grubość obudowy telefonu nie powinna przekraczać 2 mm.
 8. Standardowa temperatura ładowarki bezprzewodowej wynosi 55°C, ale temperatura tego produktu powinna być utrzymywana w granicach 45″C. Ładowarka odetnie prąd, gdy wystąpi nieprawidłowe nagrzewanie.

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej

 • Nr modelu: 43218028
 • Bezprzewodowa ładowarka: 5 W
 • Wyświetlacz LED: 4.1 cala
 • Moc wyjściowa: maks.5 W.
 • Wejście ładowania USB: Maks. prąd stały 5 V/2 A
 • Użyj dostarczonego kabla ładującego
 • Ładowarka USB-C PD nie jest obsługiwana

UWAGA: BATERIE GUZIKOWE SĄ NIEBEZPIECZNE (NOWE LUB UŻYWANE). TRZYMAĆ Z DALA DZIECIOM, JEŚLI ZOSTANĄ POŁKNIĘTE LUB UMIESZCZONE W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI CIAŁA, MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE LUB ŚMIERTELNE OBRAŻENIA W CIĄGU 2 GODZIN LUB KRÓTEJ. JEŚLI PODEJRZEWASZ, ŻE TWOJE DZIECKO POŁKNĘŁO LUB WŁOŻYŁO BATERIĘ GUZIKOWĄ, ZADZWOŃ DO 24-GODZINNEGO CENTRUM INFORMACJI O TRUCIZNACH W AUSTRALII POD NUMER 131126 LUB W NOWEJ ZELANDII 0800 764 766 LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM ALARMOWYM W SWOIM KRAJU.

12 miesięczna gwarancja

Dziękujemy za zakup w firmie Kmart. Kmart Australia Ltd gwarantuje, że nowy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres podany powyżej, począwszy od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt będzie używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami, jeśli zostały dostarczone. Niniejsza gwarancja jest dodatkiem do praw !dour wynikających z australijskiego prawa konsumenckiego. Firma Kmart zapewni Ci wybór zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany (jeśli to możliwe) za ten produkt, jeśli okaże się on wadliwy w okresie gwarancyjnym. Kmart poniesie uzasadnione koszty dochodzenia nakazu!d. Niniejsza gwarancja nie będzie już obowiązywać, jeśli wada jest wynikiem modyfikacji, wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia lub zaniedbania. Zachowaj paragon jako dowód zakupu i skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1800 124125 (Australia) lub 0800 945 995 (Nowa Zelandia) lub alternatywnie za pośrednictwem Pomocy dla klientów na kmart.com.au w przypadku jakichkolwiek problemów z produktem. Roszczenia gwarancyjne i roszczenia dotyczące kosztów zwrotu tego produktu można kierować do naszego Centrum Obsługi Klienta pod adresem 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wyłączyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za i inne uzasadnione przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są akceptowalnej jakości, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią. W przypadku klientów z Nowej Zelandii niniejsza gwarancja stanowi dodatek do praw ustawowych przestrzeganych na mocy przepisów nowozelandzkich.

OSTRZEŻENIE Nie wrzucać urządzenia do ognia lub wody. 1 Nigdy nie próbuj demontować i ponownie montować. 1 Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi, należy poddać je recyklingowi, jeśli istnieją odpowiednie urządzenia. , Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać poradę. 1 Urządzenie i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. , Małe części mogą spowodować zadławienie lub poważne obrażenia w przypadku połknięcia. 1 Unikaj wystawiania urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej oc lub powyżej 45•ci > Ekstremalne temperatury mogą spowodować odkształcenie urządzenia i skrócić czas ładowania urządzenia 110ur. , Nie dopuszczaj do mokre płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia 1 Nie dotykaj urządzenia IJOURr mokrymi rękoma.

Dokumenty / Zasoby

anko 43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym [pdf] Instrukcja obsługi
43-218-028 Budzik z ładowaniem bezprzewodowym, 43-218-028, Budzik z ładowaniem bezprzewodowym, Zegar z ładowaniem bezprzewodowym, Ładowanie bezprzewodowe, Ładowanie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *