Logo LK

Mikrofon bezprzewodowy LKM57PRO

LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.1

Informacje o produkcie i instrukcje użytkowania

Informacje o produkcie

Produkt to bezprzewodowy system mikrofonowy, który zawiera odbiornik i dwa mikrofony. Mikrofony można sparować z odbiornikiem automatycznie lub ręcznie, a modulację częstotliwości można zmienić, naciskając i przytrzymując przycisk głośności + lub – przez 3 sekundy. System ma regulację głośności, tonów niskich, wysokich i echa. Posiada również funkcję blokady ID, która zapewnia brak konfliktu lub zakłóceń z innymi mikrofonami. Produkt jest dostarczany z ostrzeżeniem, aby nie wystawiać go na działanie deszczu lub wilgoci, nie nagrzewać go powyżej 60/140 i nie modyfikować go w żaden sposób.

Instrukcje użytkowania
 • Parowanie mikrofonów i odbiornika
  Po włączeniu mikrofony automatycznie sparują się z odbiornikiem i rozpoczną transmisję dźwięku. Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, wykonaj następujące czynności, aby sparować ręcznie:
  1. Upewnij się, że odbiornik jest włączony i że mikrofon i odbiornik znajdują się w odległości nie większej niż 1 m.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności + lub – przez 3 sekundy. Ekran wyświetlacza zacznie migać SEE.
  3. Częstotliwość zacznie się modulować.
  4. Na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat „Połączono pomyślnie”, a lampka odbiornika zmieni kolor na niebieski, wskazując pomyślne parowanie.
 • Zmiana modulacji częstotliwości i regulacja głośności
  Aby zmienić modulację częstotliwości, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności + lub – przez 3 sekundy. Aby wyregulować głośność, naciśnij + w celu zwiększenia głośności lub – w celu zmniejszenia głośności. Aby zablokować identyfikator, naciśnij i przytrzymaj przycisk echa przez 3 sekundy.

Podręcznik rozwiązywania problemów

Jeśli nie ma dźwięku z mikrofonów, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

 • Mikrofon lub odbiornik jest wyłączony.
 • Odbiornik nie jest prawidłowo podłączony do amplifier, mikser, karaoke Wejście MIC.
 • Mikrofon jest poza zasięgiem.
 • Głośność mikrofonu jest ściszona do minimum.
 • Baterie w mikrofonie nie są prawidłowo zainstalowane.
 • Bateria odbiornika/mikrofonu jest na wyczerpaniu.
  W przypadku innych problemów należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu.

MIKROFON

Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności + lub – przez 3 sekundy, aby zmienić modulację częstotliwości.

LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.2

Regulacja głośności

 • Naciśnij +, aby zwiększyć głośność
 • Naciśnij –, aby zmniejszyć głośność

  LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.3

Parowanie mikrofonów z odbiornikiem

 • Mikrofony automatycznie sparują się z odbiornikiem i rozpoczną transmisję dźwięku. Jeśli nie uda się sparować mikrofonu z odbiornikiem, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności + lub – przez 3 sekundy, aby ręcznie sparować z odbiornikiem. (Upewnij się, że odbiornik jest włączony i że mikrofon i odbiornik znajdują się w odległości nie większej niż 1 m).

  LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.4

 • Jeśli widzisz odbiornik w kolorze jasnoniebieskim, oznacza to, że mikrofon i odbiornik zostały pomyślnie sparowane.

Konflikt i zakłócenia z innym mikrofonem

Identyfikator blokady

 • Upewnij się, że odbiornik jest włączony i że mikrofon i odbiornik znajdują się w odległości nie większej niż 1 m.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk echa przez 3 sekundy, aby zablokować identyfikator lub odblokować identyfikator.

  LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.5
  LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.6

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk echa przez 3 sekundy, aby zablokować ID.

  LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.7

Parowanie mikrofonów i zmiana kanału modulacji

LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.8

(Uwaga: powtórz kroki ponownie, jeśli mikrofon nie jest sparowany z odbiornikiem!)

Zablokuj przyciski

Blokada Przyciski mogą zapobiegać fałszywemu wyzwalaniu.

 1. Ustaw przełącznik w pozycji LO, aby zablokować przyciski
 2. Ustaw przełącznik w pozycji HI, aby odblokować przyciski

  LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.9

ODBIORNIK

LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.10

Bateria pełna lub włączona Stan: Stałe czerwone światło; Niski stan baterii/ładowania: Migające czerwone światło

Bezpieczeństwo i informacje ogólne

 • UWAGA* ABY ZAPOBIEC ZAGROŻENIU POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM: NIE NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIE USUWAJ WSTECZ. WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ZLEĆ SERWIS WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM SERWISOWYM.
 • W przypadku niewłaściwego lub niewłaściwego użytkowania baterie mogą wyciec. W skrajnych przypadkach mogą nawet stwarzać ryzyko wybuchu, rozwoju pożaru, wydzielania ciepła, powstawania dymu lub gazów. Producent i dostawcy mikrofonów nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nadużycia lub niewłaściwego użytkowania.
 • Jeśli nie używasz akumulatorów przez dłuższy czas, ładuj je regularnie co trzy miesiące.
 • Nie podgrzewać powyżej 60 ℃/140 ℉. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych ani nie wrzucać do ognia.
 • Użytkownikom nie wolno dokonywać zmian ani modyfikować sprzętu w jakikolwiek sposób. Zmiany lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
 • To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
 • Trzymać z dala od dzieci.
 • Nie wystawiać na działanie wilgoci.
 • Jeśli nie używasz mikrofonów przez dłuższy czas, wyjmij baterie przed przechowywaniem, aby zapobiec wyciekom płynu lub rdzewieniu.

Podręcznik rozwiązywania problemów

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak dźwięku

Mikrofon jest wyłączony Włącz przycisk włączania mikrofonu
Odbiornik znajduje się w pozycji OFF Włącz przycisk WŁĄCZ odbiornik
Odbiornik nie jest prawidłowo podłączony do amplifier, mikser, karaoke Wejście MIC Sprawdź połączenie odbiornika z amplifier, mikser, karaoke Wejście MIC
Odbiornik – Słabe połączenie z amplifier, mikser, karaoke Wejście MIC Sprawdź połączenie odbiornika z amplifier, mikser, karaoke Wejście MIC
Mikrofon poza zasięgiem Przybliż mikrofon do odbiornika w efektywnym zasięgu 30 metrów
Głośność mikrofonu

jest zredukowany do minimum

Zwiększ głośność mikrofonu
Baterie w

mikrofon nie są prawidłowo zainstalowane.

Zainstaluj ponownie baterie. Upewnij się, że dodatnie i ujemne końce są prawidłowo zainstalowane.
Bateria odbiornika/mikrofonu jest na wyczerpaniu Wymień baterie w mikrofonie i naładuj odbiornik.
Mikrofon nie komunikuje się z odbiornikiem Postępuj zgodnie z instrukcjami

parowanie mikrofonu z odbiornikiem.

 

 

Zniekształcone sprzężenie zwrotne zakłóceń dźwięku

Mikrofony są zbyt blisko głośnika Odsuń mikrofon od głośników
Bateria odbiornika/mikrofonu jest na wyczerpaniu Wymień baterie.
Głośność/echo mikrofonu jest zbyt wysokie Zmniejsz głośność i ustawienie echa

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości: 520 ~ 546 MHz
System modulacji: FM
Pasmo przenoszenia: 40Hz-15kHz
Zakres dynamiczny: > 100dB
Wyjście audio: 0-220mv
Objętość zasilania odbiornikatage: 3.7 V-(bateria litowa)
Prąd roboczy odbiornika: < 120mA
Czas ciągłej pracy odbiornika: Konfiguracja standardowa (3.7 V/1000 mAh) / 8 godzin
Prąd roboczy nadajnika: < 130mA

Oświadczenie o zgodności z FCC:

 • To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
  1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
  2. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
 • Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
 • UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje instrukcje, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:
  • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
  • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
  • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

 • Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe.
 • Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń

PO WIĘCEJ INFORMACJI

LKM57PRO-Mikrofon-bezprzewodowy-rys.11

Dokumenty / Zasoby

LK LKM57PRO Mikrofon bezprzewodowy [pdf] Instrukcja obsługi
2A8QW-LKM57PRO, 2A8QWLKM57PRO, LKM57PRO, LKM57PRO Mikrofon bezprzewodowy, Mikrofon bezprzewodowy, Mikrofon

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *