logo

LG DSN10YG 5.1.2 Soundbar Dolby Atmos z bezprzewodowym subwooferem produkt

PROSTA INSTRUKCJA

CO JEST W PUDEŁKU rys-2

Przedni panel

 • rys-5(Czuwanie) · Wlcza lub wylcza urzdzenie.
 • F (Funkcja) · Wybiera funkcję.
 • - / +(Głośność) Regulacja głośności.
 • rys-6Odtwórz / wstrzymaj
 • rys-7(Wyciszenie mikrofonu)
 • Włącza i wyłącza rozpoznawanie głosu.
 • rys-8Informacje zwrotne w trybie gotowości i zatrzymania Asystenta Google.

Zresetuj urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj przyciskrys-7 na urządzeniu, aż usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Panel tylny

 • Port USB: Podłącz do urządzenia USB.
 • OPTYCZNE W: Podłącz do urządzenia optycznego.
 • WYJŚCIE HDMI (telewizor eARC/ARC): Podłącz do telewizora.
 • WEJŚCIE HDMI (1) / WEJŚCIE HDMI (2) ·
 • Podłącz do urządzenia za pomocą HDMI OUT.rys-3

Upewnij się, że prawidłowo wyrównujesz i podłączasz kabel optyczny; niewłaściwe ustawienie może spowodować uszkodzenie podnośnika.

Podłączenie subwoofera

Umieść subwoofer bezprzewodowy w pobliżu listwy dźwiękowej i wykonaj poniższe czynności.

 • Podłącz przewód zasilający listwy dźwiękowej i bezprzewodowego subwoofera do gniazdka.
 • Włącz głośnik soundbar.
 • Soundbar i bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone automatycznie. Zaświeci się zielona dioda LED subwoofera.

Ręczne podłączenie subwoofera

Jeśli subwoofer nie wydaje dźwięku, spróbuj połączyć się ręcznie.

 • Naciśnij Pairing z tyłu bezprzewodowego subwoofera.
 • Zielona dioda LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera miga szybko (jeśli zielona dioda LED nie miga, naciśnij i przytrzymaj Parowanie).
 • Włącz głośnik soundbar. Parowanie zostało zakończone. Zaświeci się zielona dioda LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera.
 • Umieść soundbar i subwoofer z dala od urządzenia (np. routera bezprzewodowego, kuchenki mikrofalowej itp.) w odległości ponad 1 m, aby zapobiec zakłóceniom bezprzewodowym.rys-4

Połączenie TV

Podłącz listwę dźwiękową do telewizora za pomocą kabla optycznego ( ) lub HDMI ARC ( ).

Połączenie optyczne

 • Podłącz listwę dźwiękową do telewizora za pomocą kabla optycznego.
 • Ustaw opcję [Głośnik zewnętrzny (optyczny)] w menu ustawień telewizora.rys-9

Połączenie HDMI (telewizor eARC/ARC)

 • Podłącz listwę dźwiękową do telewizora za pomocą kabla HDMI.
 • Ustaw opcję [Głośnik zewnętrzny (HDMI ARC)] w menu ustawień telewizora.rys-10
 • Połączenie HDMI jest niedostępne, jeśli telewizor nie obsługuje HDMI ARC.
 • Jeśli to urządzenie jest połączone jednocześnie przez OPTICAL i ARC, sygnał ARC ma wyższy priorytet.

Podłączanie dodatkowego urządzenia

 • Połącz się z urządzeniem zewnętrznym w następujący sposób.rys-11
 • Ustaw źródło sygnału, naciskając kilkakrotnie F.
 1. Sprawdź stan sieci. Należy zainstalować router podłączony do sieci.
 2. Podłącz swoje urządzenie inteligentne do sieci domowej.
 3. Podłącz listwę dźwiękową do zasilania.
 4. Wszystkie urządzenia powinny być podłączone do tego samego routera.rys-12

Zainstaluj aplikację „Google Home”

 • Pobierz aplikację Google Home z Google Play lub App Store.

Skonfiguruj połączenie Wi-Fi za pomocą aplikacji

 • Podłącz swoje urządzenie inteligentne do sieci Wi-Fi, której będziesz używać z urządzeniem.
 • W przypadku urządzeń z systemem iOS należy włączyć ustawienie Bluetooth na urządzeniu inteligentnym.
 • Uruchom aplikację „Google Home”.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi połączenia Wi-Fi w aplikacji.
 • Gdy urządzenie jest prawidłowo podłączone do Wi-Fi, w oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „CONNECTED” z dźwiękiem.
 • Gdy połączysz się z Wi-Fi, ta aplikacja może poprosić o utworzenie konta Google. Do korzystania z tej aplikacji potrzebne jest konto Google.
 • Aplikację „Google Home” dostarcza firma Google. Może to zostać zmienione przez zmianę zasad Google.
 • Aby uzyskać więcej informacji (konfiguracja, użytkowanie, pomoc itp.), zapoznaj się z „Pomocą Asystenta Google” lub odwiedź stronę web strona. https://support. google.com/assistant Ta witryna publiczna jest przeznaczona dla urządzeń współpracujących z Asystentem Google.
 • Urządzenie może nie być dostępne do użycia z niektórymi funkcjami ze strony „Pomoc Asystenta Google”.
 • Głośnik nie jest kompatybilny z aplikacją „Smart ThinQ”. Dlatego nie jest dostępny w konfiguracji i nie można nim sterować za pomocą aplikacji „Smart ThinQ”.

Połączenie Bluetooth

Podłącz Wi-Fi 

 • Upewnij się, że urządzenie łączy się z Wi-Fi za pomocą aplikacji „Google Home”.
 • Funkcja bluetooth jest nieaktywna przed połączeniem z Wi-Fi.

Zmień funkcję

 • Wybierz funkcję Bluetooth, naciskając kilkakrotnie F.

Znajdź i wybierz swoją nazwę głośnika 

 • Wybierz nazwę głośnika, która została ustawiona w aplikacji „Google Home” na liście urządzeń urządzenia inteligentnego. Po pomyślnym połączeniu Bluetooth w oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „PAIRED”.

Jak korzystać z „Asystenta Google”

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Wi-Fi.

Przypadek 1. Powiedz „Hej Google”

 • Asystent Google reaguje na polecenia głosowe tylko wtedy, gdy używasz Wi-Fi lub BT (Bluetooth) jako wejścia.
 • Jeśli używasz wejścia HDMI, optycznego, ARC, optycznej synchronizacji dźwięku lub USB, musisz użyć przycisku, aby aktywować Asystenta Google.rys-13

Przypadek 2. Naciśnijrys-8rys-14

Komenda głosowa

Zaplanuj swój dzień

 • „Opowiedz mi o moim dniu”.
 • „Jakie mam następne spotkanie?”
 • „Ustaw przypomnienie, aby sprawdzić harmonogram o 6:XNUMX”.

Pogoda

 • "Jaka jest pogoda?"
 • „Jaka jest jutro pogoda?”
 • „Jaka jest pogoda w Nowym Jorku?”

muzyka

 • "Grać muzykę." "Następna piosenka."
 • „Poprzednia piosenka”. „Wstrzymaj muzykę”

Dostępność

 • „Ile kalorii ma hot dog?”
 • „Jak dostać się do Ocean Beach?”
 • „Jak mówisz „cześć” po koreańsku?
 • „Porozmawiaj z najlepszymi żartami”.

Internet

 • „Jakie filmy są wyświetlane w ten weekend?” "Dlaczego niebo jest niebieskie?"
 • „Jaki jest najmniejszy kraj w Europie?” „Ile cukru jest w coli?”

Subskrypcje

 • „Jakie są najnowsze nagłówki?”
 • „Czas gry to podstawa”.

Smart Home

 • „Podkręć termostat”.
 • „Ustaw termostat na 22 stopnie”
 • „Przyciemnij światła w kuchni”.
 • „Czy w salonie pali się światło?”
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat poleceń głosowych, zapoznaj się z ekranem aplikacji „Google Home” lub odwiedź webstrona. https://support.google.com/assistant
 • Jeśli masz problemy z rozpoznawaniem głosu lub tym produktem, zaproponuj swoją opinię, mówiąc „Hej Google, opinia”. Jest to pomocne w poprawie jakości usług Google.

Dodatkowy

Wygodna funkcja

 • Dzięki wbudowanemu Asystentowi Google możesz sterować zgodnymi urządzeniami inteligentnego domu, takimi jak telewizory, światła, przełączniki, wtyczki, termostaty i nie tylko, po prostu za pomocą głosu.

Więcej informacji znajdziesz poniżej webstrona.

Pobierz aplikację LG Sound Bar 

 • Możesz zarządzać ustawieniami głośnika i sterować głośnikiem za pomocą „LG Sound Bar”.
 • Pobierz „LG Sound Bar” z App Store lub Google Play Store.

Kalibracja AI Room

 • AI Room Calibration to narzędzie do dostrajania dźwięku, które dostosowuje ustawienia dźwięku Sound Bar na podstawie akustyki pomieszczenia i otoczenia.
 • Aby uzyskać dostęp do kalibracji AI Room, konieczne jest zainstalowanie aplikacji „LG Sound Bar”. W menu [Ustawienia dźwięku] wybierz [Kalibracja AI Room].

Remote control

Wymiana baterii

EFEKT DŹWIĘKOWY: Wybiera tryb efektu dźwiękowego.

 •  Pilot do telewizora: Naciśnij i przytrzymaj SOUND EFFECT i naciśnij go ponownie, aby użyć pilota do telewizora.
 • rys-8Informacje zwrotne w trybie gotowości i zatrzymania Asystenta Google.
 • rys-15Reguluje poziom dźwięku każdego głośnika.

Dźwięk przestrzenny: Długie naciśnięcie i rys-15naciśnij go ponownie.

 • Włącza lub wyłącza tryb nocny.

Folder W / S: Przeszukuje folder.

 • Wyświetla informacje o file, źródło wejściowe, nazwę podłączonego urządzenia Bluetooth lub nazwę aplikacji.

MOC AUTOMATYCZNA: Automatycznie włącza się przez źródło wejściowe.
POWTARZAĆ: Słucha twojego files wielokrotnie lub losowo.

Specyfikacja

Power wymagania Patrz główna etykieta.
 

Power konsumpcja

Patrz główna etykieta.
Gotowość do pracy w sieci: 6.5 W

(Jeśli wszystkie porty sieciowe są aktywne.)

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Ok.

1443.0 mm x 63.0 mm x

146.0 mm (ze stopką)

Zasilanie magistrali (USB) 5 V 0 500 mA
Ampżywsze (Całkowita moc wyjściowa RMS)  

570 W RMS

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Obsługa tylnych głośników

 • Gotowy do dźwięku przestrzennego dzięki sprzedawanemu oddzielnie zestawowi głośników tylnych. (SPK8-S)

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe?

 • Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania przez ponad 3 sekund.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA OPEN-SOURCE

 • Aby uzyskać kod źródłowy na licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencjach typu open source, który jest zawarty w tym produkcie, odwiedź stronę http://opensource.lge.com.
 • Oprócz kodu źródłowego do pobrania są dostępne wszystkie warunki licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
 • Firma LG Electronics dostarczy również kod open source na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (takie jak koszt mediów, wysyłki i obsługi) na żądanie wysłane do o.pensource@lge.com.
 • Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu. Ta oferta jest ważna dla każdego, kto otrzymał te informacje.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania typu open source firmy Google, odwiedź ustawienia urządzenia w aplikacji Google Home.

Disclaimers

 • Google, Google Home, Google Play, wbudowany Chromecast oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Google LLC.
 • Asystent Google wymaga połączenia internetowego/przesyłania danych. Mogą obowiązywać opłaty za transmisję danych.
 • Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.
 • Mogą być wymagane subskrypcje i mogą obowiązywać dodatkowe warunki i/lub opłaty.
 • Sterowanie niektórymi urządzeniami i funkcjami w domu wymaga zgodnego urządzenia inteligentnego.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma LG Electronics oświadcza, że ​​urządzenie radiowe typu Wi-Fi SOUNDBAR jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Korzystanie z pasma 5150 – 5350 MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Ograniczenie to obowiązuje w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czechach (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Niderlandy (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Irlandia Północna (UK(NI)), Szwajcaria (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) i Norwegia (NO). Do rozważenia przez użytkownika, urządzenie to powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między urządzeniem a ciałem.

Zakres częstotliwości Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz 9 dBm
2412 do 2472 MHz 20 dBm
5180 do 5320 MHz 23 dBm
5500 do 5700 MHz 23 dBm
5730 do 5821 MHz 13 dBm

Dokumenty / Zasoby

LG DSN10YG 5.1.2 Soundbar Dolby Atmos z bezprzewodowym subwooferem [pdf] Instrukcja obsługi
DSN10YG, listwa dźwiękowa 5.1.2 Dolby Atmos z bezprzewodowym subwooferem, listwa dźwiękowa Dolby Atmos, listwa dźwiękowa Atmos, listwa dźwiękowa

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *